Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Νερό Τεχνολογίες Αφαλάτωσης Αφαλάτωση με Αντίστροφη Όσμωση
Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Αέρας Τεχνολογίες Αιολικών Πάρκων Χερσαία Αιολικά Πάρκα Μελέτη της Μονάδας Αφαλάτωσης Μελέτη του Αιολικού Πάρκου

3 Νερό…… Αίτια έλλειψης Πόσιμου Νερού
Φαινόμενο Παγκόσμιας Θέρμανσης του Πλανήτη Πληθυσμιακή αύξηση Αλόγιστη χρήση νερού

4 Το πρόβλημα έλλειψης νερού στην Ελλάδα

5 Τεχνολογίες Αφαλάτωσης
Με απλή ή πολλών βαθμίδων απόσταξη(MED) Με πολυβάθμια ακαριαία εξάτμιση(MSF) Με ηλιακή εξάτμιση Με ηλεκτροδιάλυση(ED) Με υπερδιήθηση(UF) Με μικροδιήθηση Με νανοδιήθηση Με γεωθερμία Με μηχανική συμπίεση ατμού(VC) Με αντίστροφη όσμωση(RO)

6 Αφαλάτωση με Αντίστροφη Όσμωση

7 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Η τεχνογνωσία της μεθόδου λόγω της μεγάλης ανάπτυξής της τα τελευταία χρόνια, Η μικρή δαπάνη ενέργειας συγκριτικά με άλλες μεθόδους, Η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της μεθόδου όπως αυτή προκύπτει από την ευρεία χρησιμοποίησή της σε ανάλογα έργα σε πολλές περιοχές, Η ειδίκευση της μεθόδου για αφαλάτωση θαλασσινού νερού, Το μικρό οικονομικό κόστος συγκρινόμενο με τα κόστη των άλλων μεθόδων, Τα προβλήματα διάβρωσης που αντιμετωπίζουν οι μονάδες της αντίστροφης όσμωσης είναι κατά πολύ μικρότερα από αυτά των υπολοίπων μεθόδων, Η αποδοτικότητα της μεθόδου είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη μέθοδο και φτάνει σε ποσοστό μέχρι και 40% για θαλασσινό νερό, Οι εγκαταστάσεις αντίστροφης όσμωσης καταλαμβάνουν τη λιγότερη περιοχή επιφάνειας από τις εγκαταστάσεις των άλλων μεθόδων για το ίδιο ποσό παραγόμενου νερού

8 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Η πρώτη σημαντική επίπτωση είναι η διατάραξη του οικοσυστήματος. Το συμπύκνωμα της πυκνής άλμης σε αρκετή απόσταση από το σημείο εξόδου επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα. πχ. Ορισμένα είδη θαλάσσιας βλάστησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αλατότητα.πχ φύκια Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Caulerpa prolifera Επίσης έχουμε θνησιμότητα μικρών οργανισμών (πλαγκτόν, αυγά, μικρά ψάρια) λόγω συμπαρασυρμού στην εισροή της μονάδας. Η δεύτερη επίπτωση που αφορά την διατάραξη του οικοσυστήματος είναι η εξής: Το αντλούμενο νερό προχλωριώνεται(όπως αναφέραμε παραπάνω βλ. αποχλωρίωση) για την προστασία των μεμβρανών, το κόστος των οποίων είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κατά συνέπεια τα αποπλύματα των μεμβρανών καταλήγουν στη θάλασσα, επιβαρύνοντας ακόμα πιο πολύ το θαλάσσιο οικοσύστημα. Τρίτη σημαντική επίπτωση είναι ότι απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ενέργειας Η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή 1m3 νερού σε μια μονάδα αφαλάτωσης είναι περίπου 2,3 kWh(γι΄αυτό τον λόγο στη μελέτη μας αξιοποιούμε μια εκ των ήπιων μορφών ενέργειας). Τέταρτη σημαντική επίπτωση είναι η αισθητική ρύπανση καθώς και η αρνητική επίδραση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα

9 Άνεμος…………………. Χαρακτηριστικά Ανέμου
Η τύρβη του ανέμου Η ριπή του ανέμου Οι στροβιλισμοί Η επίδραση της τραχύτητας του εδάφους

10 Τεχνολογίες Αιολικών Πάρκων
Υπάρχουν τρεις τεχνολογίες αιολικών πάρκων: Χερσαία αιολικά πάρκα Παράκτια αιολικά πάρκα Θαλάσσια αιολικά πάρκα

11 Χερσαία Αιολικά Πάρκα Οι χερσαίες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές τείνουν να είναι σε κορυφογραμμές. Οι τοπικοί άνεμοι ελέγχονται συχνά για ένα έτος ή περισσότερα με τα ανεμόμετρα και τους λεπτομερείς αιολικούς χάρτες που κατασκευάζονται προτού να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες

12 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Η τεχνογνωσία της μεθόδου λόγω της μεγάλης ανάπτυξής των χερσαίων Αιολικών Πάρκων τα τελευταία χρόνια, Το κατά πολύ μικρότερο οικονομικό κόστος συγκρινόμενο με τα κόστη των άλλων μεθόδων, Η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των χερσαίων Αιολικών Πάρκων όπως αυτή προκύπτει από την ευρεία εγκατάστασή τους σε ανάλογα έργα σε πολλές περιοχές, Η ύπαρξη αρκετών κορυφογραμμών στις οποίες εμφανίζεται κατάλληλο αιολικό δυναμικό στην ευρύτερη περιοχή.

13 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Οπτική αρμονία Επιδράσεις σε πουλιά Ηλεκτρομαγνητικά κύματα Εκπεμπόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Εκπομπές θορύβου

14 Μελέτη της Μονάδας Αφαλάτωσης
Προεπεξεργασία Φίλτρο άμμου, για την κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων μέχρι 25μm Φίλτρο φυσιγγίων, για την κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων μέχρι 5μm Σύστημα δοσιμέτρησης αντικαθαλατωτικού προσθέτου, για την προστασία των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης από «σκληρές» αποθέσεις

15 Μελέτη της Μονάδας Αφαλάτωσης
Σύστημα αντίστροφης όσμωσης Αντλία υψηλής πίεσης Δοχεία πίεσης μεμβρανών και μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης Σύστημα χημικού καθαρισμού μεμβρανών Το ακατέργαστο νερό καθώς διέρχεται με υψηλή πίεση μέσα από τις μεμβράνες,διαχωρίζεται σε δύο κλάσματα: Το παραγόμενο νερό που είναι το 75% της παροχής εισόδου και στη συνέχεια οδηγείται στο σύστημα μετεπεξεργασίας Την άλμη (συμπύκνωμα) που είναι το 25% της παροχής εισόδου και οδηγείται στις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης και από εκεί στον χώρο διάθεσης.

16 Μελέτη της Μονάδας Αφαλάτωσης
Σύστημα μετεπεξεργασίας - Σύστημα ανάμιξης με φιλτραρισμένο νερό, για τη διόρθωση της σκληρότητας, της αλκαλικότητας, του pH και επομένως της γεύσης του αφαλατωμένου νερού Σύστημα δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου, για την απολύμανση του τελικά παραγόμενου νερού

17 Μελέτη του Αιολικού Πάρκου
Παράμετροι επιλογής θέσης εγκατάστασης Αιολικό δυναμικό Δυνατότητα πρόσβασης – απαιτούμενα έργα υποδομής Υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πιθανές εμπλοκές στη διαδικασία αδειοδότησης Ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων - δυνατότητα χρήσης γης

18 Μελέτη του Αιολικού Πάρκου
Απαιτούμενη ισχύς Αιολικού Πάρκου(10MW) Επιλογή Α/Γ βάση παραμέτρων(5 Α/Γ 2MW VESTAS V80)

19 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕΛΟΣ Σας Ευχαριστώ Πολύ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΤΥΧΙΟ


Κατέβασμα ppt "ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google