Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AIRPORT ONTOLOGY ΟΜΑΔΑ Γαλανάκης Μανόλης ΑΜ 1607 Γλαμπεδάκης Ευτύχης ΑΜ 1603 Μπόσμος Λευτέρης ΑΜ 1396.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AIRPORT ONTOLOGY ΟΜΑΔΑ Γαλανάκης Μανόλης ΑΜ 1607 Γλαμπεδάκης Ευτύχης ΑΜ 1603 Μπόσμος Λευτέρης ΑΜ 1396."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AIRPORT ONTOLOGY ΟΜΑΔΑ Γαλανάκης Μανόλης ΑΜ 1607 Γλαμπεδάκης Ευτύχης ΑΜ 1603 Μπόσμος Λευτέρης ΑΜ 1396

2 Υπηρεσίες Διαδικτυου / Οντολογίες Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης του ήδη υπάρχων μοντέλου των «Υπηρεσιών Διαδικτυου». Η OWL και η RDF είναι γλώσσες περιγραφής για τον καθορισμό και την δημιουργία δικτυακών Οντολογιών αυτού του μοντέλου. ->Μια τέτοια οντολογία είναι και η Airport Ontology.

3 Airport Ontology -> Στηρίζεται πάνω στην γλώσσα OWL. Η οντολογία αερολιμένων απεικονίζει τα στοιχεία διαθέσιμα από τα εμπορικά αντίγραφα της επιτακτικής διεθνούς αρχής πολιτικής αεροπορίας (ICAO) και των διεθνών πηγών στοιχείων ένωσης αεροπορικών μεταφορών (IATA) -> Πρωτοεμφανίστηκε στις 23 Μαρτίου 2001 & ανέπτυξε τη σύνδεση μεταξύ αεροδρομίων και πόλεων

4 OWL / RDFs (1/3) Όμοιο σκοπό και οι δύο  παροχή λεξιλογίου XML για τον καθορισμό των κατηγοριών (κλάσεις), των ιδιοτήτων και τις σχέσεις τους. Η RDFS μας επιτρέπει να εκφράζουμε τις πολύ στοιχειώδεις σχέσεις Η RDFS μας επιτρέπει να εκφράζουμε τις πολύ στοιχειώδεις σχέσεις Αντίθετα η OWL μας επιτρέπει να εκφράζουμε τις πολύ πλουσιότερες σχέσεις. Η OWL μας διευκολύνει να βγάλουμε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό συμπεράσματος από αυτό που μπορούμε να πάρουμε από το σχήμα RDF. Αντίθετα η OWL μας επιτρέπει να εκφράζουμε τις πολύ πλουσιότερες σχέσεις. Η OWL μας διευκολύνει να βγάλουμε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό συμπεράσματος από αυτό που μπορούμε να πάρουμε από το σχήμα RDF.

5 OWL / Airport Ontology (2/3) Η OWL μας παρέχει την δυνατότητα για : Κοινές οντολογίες Κοινές οντολογίες Εξέλιξη οντολογίας Εξέλιξη οντολογίας Διαλειτουργικότητα οντολογίας ( η ικανότητα δύο η περισσότερων συστημάτων για ανταλλαγή και αμοιβαία χρήση δεδομένων) Διαλειτουργικότητα οντολογίας ( η ικανότητα δύο η περισσότερων συστημάτων για ανταλλαγή και αμοιβαία χρήση δεδομένων) Εκφραστικότητα Εκφραστικότητα Ευκολία της χρήσης Ευκολία της χρήσης Συμβατότητα Συμβατότητα

6 OWL / Airport Ontology (3/3)  Όλοι οι παραπάνω λόγοι και τα χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρθηκαν καθιστούν την γλώσσα OWL ως καταλληλότερη για τον σχεδιασμό της Οντολογίας μας καθώς δεν υπάρχουν στην RDFs. Περιεχόμενα της OWL Κλάσεις & την ιεραρχία των κλάσεων (Classes / Class Hierarchy) Κλάσεις & την ιεραρχία των κλάσεων (Classes / Class Hierarchy) Ιδιότητες (Properties) Ιδιότητες (Properties) Περιορισμοί στις ιδιότητες (τύπος, αριθμός στοιχείων συνόλου) Περιορισμοί στις ιδιότητες (τύπος, αριθμός στοιχείων συνόλου) Χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων (μεταβατικών...) Χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων (μεταβατικών...)

7 Περιεχόμενα Airport Ontology a) Classes / Class Hierarchy a) Classes / Class Hierarchy AirportAirport (elevation*, iataCode*, icaoCode*, latitude*, location*, longitude*, name*) elevationiataCodelatitudelocation longitudename AirportelevationiataCodelatitudelocation longitudename b) Properties b) Properties Elevation -iataCode -icaoCode -latitude- location -longitude -name Elevation -iataCode -icaoCode -latitude- location -longitude -name

8 Περιορισμοί Airport Ontology Στην οντολογία μας υπάρχουν οι παρακάτω περιορισμοί:  το αντικείμενο της κλάσης Airport παίρνει name, iataCode, icaoCode, location σαν ιδιότητα από την κλάση string  το αντικείμενο της κλάσης Airport παίρνει latitude, longitude, elevation σαν ιδιότητα από την κλάση double

9 Εφαρμογή Airport Ontology Η Airport Ontology είναι μια οντολογία που βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους αερολιμένες για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων αερολιμένων των πόλεων.


Κατέβασμα ppt "ΗΥ-566 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AIRPORT ONTOLOGY ΟΜΑΔΑ Γαλανάκης Μανόλης ΑΜ 1607 Γλαμπεδάκης Ευτύχης ΑΜ 1603 Μπόσμος Λευτέρης ΑΜ 1396."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google