Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση Οριζοντίου Δικτύου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση Οριζοντίου Δικτύου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημερωτική παρουσίαση για την επεξεργασία, ανάλυση και συνόρθωση των Δικτύων

2 Ανάλυση Οριζοντίου Δικτύου

3 Οριζόντιο Δίκτυο Μετρήσεις Τ1-Τ10 Τ31-Τ40 Τ41-Τ50 Τ11-Τ20 Τ21-Τ30
οριζόντιες διευθύνσεις (20) οριζόντιες αποστάσεις (20) Τ41-Τ50 Τ11-Τ20 Τ21-Τ30 * Σημεία 30, 42

4 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
Συνόρθωση σταθμού για τις οριζόντιες διευθύνσεις σε κάθε σημείο στάσης του δικτύου «Συνόρθωση σταθμού» για τις οριζόντιες αποστά-σεις που μετρούνται από κάθε σημείο του δικτύου

5 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
Συνόρθωση σταθμού για τις οριζόντιες διευθύνσεις σε κάθε σημείο στάσης του δικτύου Υπολογισμός βέλτιστης τιμής για κάθε σκοπευόμενη διεύθυνση στο δίκτυο (μέσω συνόρθωσης των πρωτογενών μετρήσεων που εκτελέστηκαν σε διάφορες περιόδους και σε Ι & ΙΙ θέση τηλεσκοπίου) Υπολογισμός της ακρίβειας για κάθε βέλτιστη συνορθωμένη διεύθυνση

6 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
Συνόρθωση σταθμού για τις οριζόντιες διευθύνσεις σε κάθε σημείο στάσης του δικτύου Χρήση του προγράμματος DEROS (ή άλλου κατάλ-ληλου προγράμματος) Πριν από κάθε συνόρθωση σταθμού ελέγξτε προσεκτι-κά τις επιμέρους μετρήσεις για τυχόν χονδροειδή σφάλματα (...εμπειρικά μέσω των διαφορών των πρω-τογενών σκοπεύσεων σε Ι & ΙΙ θέση τηλεσκοπίου, μέσω των σφαλμάτων κλεισίματος των σχηματιζομέ-νων τριγώνων, κλπ.)

7 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
Παράδειγμα αρχείου παρατηρήσεων για συνόρθωση σταθμού με το DEROS 4,0.4370, 6, , 15, , 8, , 5, , 4, , 6, , 15, , 8, , 5, , 1η περίοδος 2η περίοδος

8 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
Παράδειγμα αρχείου λύσης για συνόρθωση σταθμού με το DEROS

9 ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
1. a-posteriori μεταβλητότητα = a-posteriori τυπική απόκλιση = βαθμοί ελευθερίας = 20 κριτήριο βελτιστοποίησης = 2. OI ΣΥΝΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ σκοπευόμενο συνορθωμένη τυπική σημείο διεύθυνση απόκλιση (grad) (cc) 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ σημείο θέση τηλεσκοπίου παρατήρηση σφάλμα τυπική εξωτερικά I II (I+II)/2 παρατήρησης απόκλιση ομαλοποιημένο σφάλματος σφάλμα (grad) (grad) (grad) (cc) (cc) ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ Εισάγονται στην τελική συνόρθωση του δικτύου...

10 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
«Συνόρθωση σταθμού» για τις οριζόντιες αποστά-σεις που μετρούνται από κάθε σημείο του δικτύου Υπολογισμός βέλτιστης τιμής για κάθε παρατήρηση απόστασης στο δίκτυο (...μέσω υπολογισμού της μέσης τιμής των αντίστοιχων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων από κάθε σημείο σκόπευσης) Υπολογισμός της ακρίβειας για κάθε βέλτιστη «συνορθωμένη» απόσταση (δηλ. υπολογισμός της τυπικής απόκλισης του μέσου όρου του δείγματος των πρωτογενών επαναλαμβανόμενων παρατηρήσεων)

11 Οριζόντιο Δίκτυο Προ-επεξεργασία παρατηρήσεων
«Συνόρθωση σταθμού» για τις οριζόντιες αποστά-σεις που μετρούνται από κάθε σημείο του δικτύου Δεν παρέχεται κάποιο ειδικό πρόγραμμα για το συγκεκριμένο αυτό στάδιο προ-επεξεργασίας. Θα πρέπει να γράψετε το δικό σας πρόγραμμα... Η συνόρθωση σταθμού των αποστάσεων θα πρέπει να γίνει χωριστά για κάθε σημείο στάσης...

12 Οριζόντιο Δίκτυο Χρήσιμες σχέσεις για την συνόρθωση σταθμού των αποστάσεων Για κάθε σημείο στάσης Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της ίδιας πλευράς, π.χ. 31→41

13 Οριζόντιο Δίκτυο Χρήσιμες σχέσεις για την συνόρθωση σταθμού των αποστάσεων Για κάθε πλευρά του δικτύου, π.χ. 31↔41 Υπολογισμός τελικού μέσου όρου και της ακρίβειας του... Αποτελέσματα συνόρθωσης σταθμού από τα εκατέρωθεν σημεία σκόπευσης

14 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Χρησιμοποιώντας ως δεδομένα εισόδου τα αποτελέσματα της προ-επεξεργασίας των αρχικών παρατηρήσεων, θα γίνουν διάφορες συνορθώσεις του οριζοντίου δικτύου: Χρήση μόνο των γωνιακών παρατηρήσεων (δηλ. οριζόντιες διευθύνσεις) με εφαρμογή ελαχίστων δεσμεύσεων της επιλογής σας, καθώς και με εφαρμογή εσωτερικών δεσμεύσεων Χρήση όλων των διαθέσιμων παρατηρήσεων (δηλ. οριζόντιες διευθύνσεις και αποστάσεις) με εφαρμογή ελαχίστων δεσμεύσεων της επιλογής σας, καθώς και με εφαρμογή εσωτερικών δεσμεύσεων

15 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Για όλες τις διαφορετικές συνορθώσεις του δικτύου, να εφαρμοστούν: Ο «ολικός» στατιστικός έλεγχος (έλεγχος της μεταβλητότητας αναφοράς) – δίπλευρος έλεγχος Σάρωση δεδομένων Η τιμή του επιπέδου σημαντικότητας “α” για την εφαρμογή των παραπάνω στατιστικών ελέγχων να ληφθεί ίση με 0.05 (για τον ολικό έλεγχο) και ίση με (για την σάρωση δεδομένων).

16 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Για όλες τις διάφορες συνορθώσεις του δικτύου, να υπολογιστούν επίσης: Τα στοιχεία των απολύτων ελλείψεων εμπιστοσύνης για την οριζόντια θέση των σημείων, με πιθανότητα 95% (μήκη ημιαξόνων σε cm, προσανατολισμός σε grad) Η μέση γραμμική ακρίβεια του δικτύου (σε ppm) Μέσος όρος της σχετικής ακρίβειας των μηκών όλων των πλευρών του δικτύου...

17 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Παράδειγμα αρχείου εισόδου συντεταγμένων για την συνόρθωση οριζοντίου δικτύου με το DEROS 30, , 31, , 36, , 41, , 5, ,

18 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Παράδειγμα αρχείου εισόδου παρατηρήσεων για την συνόρθωση οριζοντίου δικτύου με το DEROS 1,5,1,0.0000,2.87,1 1,4,1, ,2.87,1 1,3,1, ,2.87,1 3,4,2, ,2.71,1 3,5,2, ,2.37,1 3,2,2, ,2.37,1 5,4,3, ,3.40,2 5,3,2, ,2.80,2 5,2,1, ,2.00,2 4,2,0, ,1.80,3 5,1,0, ,1.40,3

19 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Παράδειγμα αρχείου λύσης για την συνόρθωση οριζοντίου δικτύου με το DEROS

20 ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΈΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ x y dx dy x y (m) (m) (cm) (cm) (m) (m) ΣΥΝΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΟΡΘΩΜΕΝΗ ΣΦΑΛΜΑ i j k ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ (grad,m) (cc,cm) (cc,cm) (grad,m)

21 3 a-posteriori μεταβλητότητα = 1.3103
βαθμοί ελευθερίας = 5 κριτήριο βελτιστοποίησης = ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ συντεταγμένες ημιάξονες αζιμούθιο του μεγάλου ημιάξονα i x (m) y (m) a (cm) b (cm) A (grad)

22 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΕΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΗΜΙΑΞΟΝΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ (cm) (cm) (grad) (m) (cm/ppm) (grad) (cc) / / / / / / / / / /

23 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος DEROS, βλέπε:
Α. Δερμάνης, Δ. Ρωσσικόπουλος, Α. Φωτίου (1995): Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων (ανάλυση προγραμμάτων και παραδείγματα), Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ/νίκη.

24 Οριζόντιο Δίκτυο Συνόρθωση δικτύου
Να δοθεί τεκμηριωμένη ανάλυση των αποτελεσμά-των για κάθε περίπτωση. Απλή παράθεση των οutput lists από κάθε πρόγραμμα δεν θα γίνει δεκτή! Να δοθεί περιεκτικός επεξηγηματικός σχολιασμός σχετικά με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις τέσσερις διαφορετικές συνορθώσεις του δικτύου...


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση Οριζοντίου Δικτύου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google