Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός l Μετρήσεις - Απαριθμήσεις l Δείγμα l Αντιπροσωπευτικότητα l Μεροληπτικότητα

3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Χωρικό Υπόβαθρο: l Θέση l Χωρική Μεταβλητότητα l Περιοχή ως σύνολο l Μέσα σε περιοχή Μη-Χωρικό Υπόβαθρο: l Περιοχή ως σύνολο

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ l Παρατηρήσεις - Δείγμα l Βασικοί τρόποι  Τυχαία  Συστηματική l Συνδυασμός  Στρωματοποιημένη  Τυχαία  Συστηματική l Σύνθετοι τρόποι  Στρωματοποιημένη Συστηματική Μη Γραμμική  Ιεραρχική  Πολυπαραγοντική

6 ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικές Στατιστικές Συνθήκες  Ίση πιθανότητα  Ανεξαρτησία l Διαδικασία  Πίνακες Τυχαίων Αριθμών  Βήμα  Δημιουργία Συντεταγμένων l Μειονεκτήματα  Μη-Ικανοποιητική Χωρική Κάλυψη  Χωρικές Συγκεντρώσεις l Πλεονέκτημα  Στατιστικές Ιδιότητες

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

8 ΤΥΧΑΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

9 ΤΥΧΑΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ

10 ΤΥΧΑΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Διαδικασία  Κάλυψη Δειγματοληπτικού Υποβάθρου  Τυχαία Αρχή  Προκαθορισμένο Σχέδιο (κατά Χ και Ψ) l Μειονεκτήματα  Καθοριστικό Αρχικό Σημείο  Περιοδικότητες - Μεροληπτικότητα l Πλεονεκτήματα  Ταχύτητα  Απλούστερη Διαδικασία  Ομοιόμορφη Κάλυψη

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ

14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

15 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Χωριστή Δειγματοληψία Ομάδων l Διαφορετικό Μέγεθος και Χαρακτηριστικά l Παραδείγματα  Περιφερειοποίηση Πόλης  Μέγεθος Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης l Σύγκριση Χωρικού Χαρακτηριστικού Περιοχών l Μη-ομοιόμορφη Διαφοροποίηση Μεταβλητών l Τυχαία - Συστηματική

16 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗ ΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΧΑΙΑ

17 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗ ΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

18 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Σύνθεση l Πλεονεκτήματα Τυχαίας l Χρήσιμα Χαρακτηριστικά Συστηματικής  Διαίρεση  Κάνναβος Φατνίων Ίσου Μεγέθους  Τυχαία Επιλογή Σημείου στο Πρώτο Φατνίο  Σταθερή Τετμημένη Πρώτης Σειράς - Τυχαία Τεταγμένη  Σταθερή Τεταγμένη Πρώτης Στήλης - Τυχαία Τετμημένη

19 ΚΑΝΝΑΒΙΚΗ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

20 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

21 ΚΑΝΝΑΒΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

22 ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

24 ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

25 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ l Μέγεθος δείγματος για μετρήσεις n = (Z α/2 · s/θ) 2 n = (Z α/2 · s/θ) 2 Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης (100-α)% (100-α)% s = η τυπική απόκλιση του δείγματος s = η τυπική απόκλιση του δείγματος θ = το περιθώριο λάθους θ = το περιθώριο λάθους

26 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ l Μέγεθος δείγματος για απαριθμήσεις n = 100p · 100q · (Z α/2 /θ) 2 n = 100p · 100q · (Z α/2 /θ) 2 Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης (100-α)% (100-α)% θ = το περιθώριο λάθους θ = το περιθώριο λάθους p και q = αντίστοιχα οι αναλογίες του δείγματος που p και q = αντίστοιχα οι αναλογίες του δείγματος που ανήκουν και δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη ανήκουν και δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. κατηγορία.


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google