Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

2 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Πρόβλημα: Κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση , απαιτεί λύση, η δε λύση δεν είναι ούτε γνωστή ούτε προφανής ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Κατανόηση (προσδιορισμός δεδομένων και ζητούμενων = καθορισμός απαιτήσεων) Είναι συνάρτηση δύο παραγόντων: Σαφούς διατύπωσης (προφορικός, γραπτός λόγος) Σωστής ερμηνείας Ανάλυση προβλήματος σε απλούστερα. Αποκαλύπτει τη δομή του προβλήματος (= επιμέρους προβλήματα και τον τρόπο που αυτά συνδέονται μεταξύ τους) Περιγράφεται Φραστικά Διαγραμματικά/διαγραμματική αναπαράσταση (γραφική απεικόνιση της δομής) Επίλυση του προβλήματος, μέσω της λύσης των επιμέρους προβλημάτων ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

3 Είσοδος δεδομένων (αντιληπτά με τις πέντε αισθήσεις)
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (τετράδιο μαθητή, σελ. 12) Είσοδος δεδομένων (αντιληπτά με τις πέντε αισθήσεις) Καταχώριση δεδομένων Ελεγχος ορθότητας/πληρότητας δεδομένων (επιστροφή στο βήμα α, αν χρειάζεται). Επεξεργασία δεδομένων. Εξoδος αποτελεσμάτων/πληροφορίας. (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων) ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Κριτήριο η δυνατότητα επίλυσης Επιλύσιμα Ανοικτά Αλυτα Κριτήριο ο βαθμός δόμησης των λύσεων (ΕΠΙΛΥΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) Δομημένα : η επίλυση προέρχεται από αυτοματοποιημένη διαδικασία. Πχ η επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης Ημιδομημένα : Η λύση αναζητείται στα πλαίσια ενός πεπερασμένου πλήθους πιθανών λύσεων . Πχ. Επιλογή μεταφορικού μέσου μετακίνησης από ένα μέρος σε άλλο. Αδόμητα: Οι λύσεις δεν μπορούν να δομηθούν, ή δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος η δυνατότητα δόμησής τους. Πρακτικά η λύση αναζητείται στα πλαίσια ενός άπειρου πλήθους πιθανών λύσεων . Πχ. Επιλογή τόπου, τρόπου, χρόνου ενός εφηβικού πάρτυ. ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (συνέχεια)
Κριτήριο το είδος της επίλυσης που επιζητεί το πρόβλημα Απόφασης: η απόφαση που θα ληφθεί ως λύση του προβλήματος απαντά σε ένα ερώτημα, η απάντηση πιθανόν ένα «Ναι» ή «Όχι» («Ισχύει» κάτι ή «δεν ισχύει») .Οσον αφορά τα δεδομένα του προβλήματος, αν υπάρχει απάντηση που να τα ικανοποιεί. Πχ δεδομένου ενός ακέραιου Ν, είναι ο Ν πρώτος; Yπολογιστικά: Απαιτείται η διενέργεια υπολογισμών. Οσον αφορά τα δεδομένα που παρέχει το πρόβλημα, ζητείται η τιμή της απάντησης που τα ικανοποιεί. Πχ, δεδομένης μιας θερμοκρασιακής τιμής σε βαθμούς Φαρενάιτ, να υπολογισθεί η αντίστοιχη τιμή σε βαθμούς Κελσίου. Βελτιστοποίησης: Το πρόβλημα ζητά το βέλτιστο αποτέλεσμα για τα δεδομένα που διαθέτει . Πχ, δεδομένης μιας αφετηρίας και ενός προορισμού, ποιος είναι ο συντομότερος χρονικά μεταξύ τους δρόμος; ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

6 Πρόβλημα και Η/Υ (1) Λόγοι χρήσης Η/Υ στην επίλυση προβλημάτων
Πολυπλοκότητα υπολογισμών Επαναληπτικότητα διαδικασιών Ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων Μεγάλο πλήθος δεδομένων ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

7 Πρόβλημα και Η/Υ (2) Οι λειτουργίες ενός Η/Υ είναι :
Πρόσθεση (βασική αριθμητική πράξη, οι άλλες αριθμητικές πράξεις μπορούν να αντιμετωπισθούν ως διαδικασίες πρόσθεσης) Σύγκριση (βασική για την εκτέλεση όλων των λογικών πράξεων) Μεταφορά δεδομένων : προηγείται και έπεται της επεξεργασίας δεδομένων Η σύγκριση λειτουργιών ανθρώπου και Η/Υ επιφέρει ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. (ο άνθρωπος σκέπτεται, παράγει ιδέες) Η ικανότητα του Η/Υ εκδηλώνεται σε ποσοτικό επίπεδο (ταχύτητα εκτέλεσης των πράξεων). Ο άνθρωπος «προγραμματίζει» τον Η/Υ, ώστε να επιλύει προβλήματα ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

8 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΡ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΛ 22, παραγρ. 1
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ (ΑΣΚΗΣΗ – ΠΑΡ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΛ 22, παραγρ. 1.4 ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Διεύθυνση ενός Ενιαίου Λυκείου, ζητά τα αποτελέσματα επίδοσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της Γ’ τεχνολογικής του σχολείου στα μαθήματα κατεύθυνσης. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σχολική χρονιά ??? (προηγούμενη) Σύνολο μαθητών τεχνολογικής Μαθήματα κατεύθυνσης = τέσσερα (και ποια είναι) Γραπτός βαθμός κάθε μαθητή σε κάθε μάθημα. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Αναλυτική κατάσταση με βαθμολογία ? Σύνολο μαθητών που έγραψαν προαγώγιμο βαθμό ?(>=10) Μέσος όρος βαθμολογίας ανά μάθημα? Μέσος όρος βαθμολογίας ανά μαθητή? Κάτι άλλο; ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

9 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις, προκύπτει ότι Τα ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ είναι τα εξής : Σύνολο μαθητών ανά κλίμακα βαθμολογίας, ανά μάθημα.(πχ 0-10, ,15-18, 19-20) Ποσοστό μαθητών (επί συνόλου) ανά κλίμακα βαθμολογίας, ανά μάθημα . Μέση τιμή βαθμολογίας ανά μάθημα (M = ……………….. ) . Τυπική απόκλιση ανά μάθημα (σ2 = (S2/N)-M2 , όπου σ η τυπική απόκλιση, S2 το άθροισμα των τετραγώνων των βαθμολογιών, Ν το σύνολο των μαθητών και Μ η μέση τιμή βαθμολογίας ανά μάθημα) Επίσης, ζητείται να παρουσιαστεί γράφημα, (πχ στο Excel) το οποίο να παριστά το σύνολο των μαθητών ανά κλίμακα βαθμολογίας ανά μάθημα. ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ

10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή βαθμολογίας ανά μάθημα, ανά μαθητή, «Εισαγωγή» κλιμάκων βαθμολογίας Εισαγωγή πλήθους μαθητών ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΧ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΒΑΘΜΟΣ >100). Αν τα δεδομένα λαμβάνονται – χωρίς καταχώριση – από αρχείο του υπουργείου , ο έλεγχος δε χρειάζεται, αφού είναι βέβαιο ότι εκεί οι βαθμοί έχουν καταχωρισθεί σωστά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Πλήθος μαθητών ανά βαθμολογική κλίμακα ανά μάθημα = (Αθροιση πλήθους μαθητών ανά βαθμολογική κλίμακα ανά μάθημα) Ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολογίας ανά μάθημα = ( (Πλήθος ανά κλίμακα / Συνολικό πλήθος μαθητών) *100 ) Υπολογισμός πλήθους ανά κλίμακα Μέσος όρος (μέση τιμή) ανά μάθημα = (Αθροισμα βαθμολογίας / πλήθος μαθητών) Υπολογισμός αθροίσματος βαθμολογιών Τυπική απόκλιση ανά μάθημα (συμπληρώστε το) = ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εκτύπωση πλήθους Εκτύπωση ποσοστού ανά κλίμακα Εκτύπωση μέσου όρου Εκτύπωση τυπικής απόκλισης Δημιουργία γραφικής παράστασης


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΚΕΦ. 1-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΠΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google