Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο Στατιστική Χρήση Δειγμάτων
Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία Πληθυσμός Μετρήσεις - Απαριθμήσεις Δείγμα Αντιπροσωπευτικότητα Μεροληπτικότητα

3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Θέση Χωρική Μεταβλητότητα Περιοχή σαν σύνολο (μη χωρικό) Περιοχή στο σύνολο (χωρικό) Μέσα σε περιοχή (χωρική διαφοροποίηση)

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρατηρήσεις - Δείγμα Βασικοί τρόποι Τυχαία Συστηματική Σύνθετοι τρόποι Κάνναβοι Στρωματοποιημένη Συστηματική Μη Γραμμική Ιεραρχική Χωρική Δειγματοληπτική Μονάδα Σημεία, Γραμμές, Επιφάνειες Καννάβων

6 ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Βασικές Στατιστικές Συνθήκες Ίση πιθανότητα
Ανεξαρτησία Διαδικασία Πίνακες Τυχαίων Αριθμών Βήμα Δημιουργία Συντεταγμένων Μειονεκτήματα Μη-Ικανοποιητική Χωρική Κάλυψη Χωρικές Συγκεντρώσεις Πλεονέκτημα Στατιστικές Ιδιότητες

7 ΤΥΧΑΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Διαδικασία Κάλυψη Δειγματοληπτικού Υποβάθρου Τυχαία Αρχή Προκαθορισμένο Σχέδιο (κατά Χ και Ψ) Μειονεκτήματα Καθοριστικό Αρχικό Σημείο Περιοδικότητες - Μεροληπτικότητα Πλεονεκτήματα Ταχύτητα Απλούστερη Διαδικασία Ομοιόμορφη Κάλυψη

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

10 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Χωριστή Δειγματοληψία Ομάδων Διαφορετικό Μέγεθος και Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Περιφερειοποίηση Πόλης Μέγεθος Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Σύγκριση Χωρικού Χαρακτηριστικού Περιοχών Μη-ομοιόμορφη Διαφοροποίηση Μεταβλητών Τυχαία - Συστηματική

11 ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

12 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Σύνθεση Πλεονεκτήματα Τυχαίας Χρήσιμα Χαρακτηριστικά Συστηματικής Διαίρεση Κάνναβος Φατνίων Ίσου Μεγέθους Τυχαία Επιλογή Σημείου στο Πρώτο Φατνίο Σταθερή Τετμημένη Πρώτης Σειράς - Τυχαία Τεταγμένη Σταθερή Τεταγμένη Πρώτης Στήλης - Τυχαία Τετμημένη

13 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

14 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Μέγεθος δείγματος για μετρήσεις n = (Zα/2 · s/θ)2 Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Zα/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης (100-α)% s = η τυπική απόκλιση του δείγματος θ = το περιθώριο λάθους

15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Μέγεθος δείγματος για απαριθμήσεις n = 100p · 100q · (Zα/2 /θ)2 Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Zα/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης (100-α)% θ = το περιθώριο λάθους p και q = αντίστοιχα οι αναλογίες του δείγματος που ανήκουν και δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

16 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google