Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός l Μετρήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός l Μετρήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός l Μετρήσεις - Απαριθμήσεις l Δείγμα l Αντιπροσωπευτικότητα l Μεροληπτικότητα

3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ l Θέση l Χωρική Μεταβλητότητα l Περιοχή σαν σύνολο (μη χωρικό) l Περιοχή στο σύνολο (χωρικό) l Μέσα σε περιοχή (χωρική διαφοροποίηση)

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ l Παρατηρήσεις - Δείγμα l Βασικοί τρόποι  Τυχαία  Συστηματική l Σύνθετοι τρόποι  Κάνναβοι  Στρωματοποιημένη Συστηματική Μη Γραμμική  Ιεραρχική l Χωρική Δειγματοληπτική Μονάδα  Σημεία, Γραμμές, Επιφάνειες Καννάβων

6 ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικές Στατιστικές Συνθήκες  Ίση πιθανότητα  Ανεξαρτησία l Διαδικασία  Πίνακες Τυχαίων Αριθμών  Βήμα  Δημιουργία Συντεταγμένων l Μειονεκτήματα  Μη-Ικανοποιητική Χωρική Κάλυψη  Χωρικές Συγκεντρώσεις l Πλεονέκτημα  Στατιστικές Ιδιότητες

7 ΤΥΧΑΙΑ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Διαδικασία  Κάλυψη Δειγματοληπτικού Υποβάθρου  Τυχαία Αρχή  Προκαθορισμένο Σχέδιο (κατά Χ και Ψ) l Μειονεκτήματα  Καθοριστικό Αρχικό Σημείο  Περιοδικότητες - Μεροληπτικότητα l Πλεονεκτήματα  Ταχύτητα  Απλούστερη Διαδικασία  Ομοιόμορφη Κάλυψη

9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

10 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Χωριστή Δειγματοληψία Ομάδων l Διαφορετικό Μέγεθος και Χαρακτηριστικά l Παραδείγματα  Περιφερειοποίηση Πόλης  Μέγεθος Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης l Σύγκριση Χωρικού Χαρακτηριστικού Περιοχών l Μη-ομοιόμορφη Διαφοροποίηση Μεταβλητών l Τυχαία - Συστηματική

11 ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

12 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Σύνθεση l Πλεονεκτήματα Τυχαίας l Χρήσιμα Χαρακτηριστικά Συστηματικής  Διαίρεση  Κάνναβος Φατνίων Ίσου Μεγέθους  Τυχαία Επιλογή Σημείου στο Πρώτο Φατνίο  Σταθερή Τετμημένη Πρώτης Σειράς - Τυχαία Τεταγμένη  Σταθερή Τεταγμένη Πρώτης Στήλης - Τυχαία Τετμημένη

13 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

14 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ l Μέγεθος δείγματος για μετρήσεις n = (Z α/2 · s/θ) 2 n = (Z α/2 · s/θ) 2 Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης (100-α)% (100-α)% s = η τυπική απόκλιση του δείγματος s = η τυπική απόκλιση του δείγματος θ = το περιθώριο λάθους θ = το περιθώριο λάθους

15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ l Μέγεθος δείγματος για απαριθμήσεις n = 100p · 100q · (Z α/2 /θ) 2 n = 100p · 100q · (Z α/2 /θ) 2 Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Όπου: n = το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης Z α/2 = η τιμή του z για διάστημα εμπιστοσύνης (100-α)% (100-α)% θ = το περιθώριο λάθους θ = το περιθώριο λάθους p και q = αντίστοιχα οι αναλογίες του δείγματος που p και q = αντίστοιχα οι αναλογίες του δείγματος που ανήκουν και δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη ανήκουν και δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. κατηγορία.

16 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ l Βασικό Ερευνητικό Εργαλείο l Στατιστική Χρήση Δειγμάτων l Στατιστική Χωρική Δειγματοληψία l Πληθυσμός l Μετρήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google