Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 T5 路工單曲線測設 (1) 單曲線計算 (2) 單曲線測設佈點 實習日期: 98.05.11.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 T5 路工單曲線測設 (1) 單曲線計算 (2) 單曲線測設佈點 實習日期: 98.05.11."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 T5 路工單曲線測設 (1) 單曲線計算 (2) 單曲線測設佈點 實習日期: 98.05.11

2 2 儀器與設備 類型名稱數量注意事項 儀器 經緯儀 1 螺旋、圓盒水準器與目物鏡 片是否完整,是否可開機 三腳架 1 腳錐尖、踏板、固定螺旋與 皮帶是否完整 木樁 2 附鋼釘、定心用 標桿 3 測針 10 鐵鎚 1 捲尺 1 記錄板 1

3 3 實習地點 123 456 789

4 4 測量流程圖 內業 測定曲線副點 (L=10~15M) 測定曲線主點 (IP 、 BC 、 EC 、 MC) 外業 確認設計 資料 計算各點之 里程 ( 樁號 )

5 5 測量示意圖 符號定義 IP= 兩切線之交點 R= 曲率半徑 T= 切線長 E= 外距長 L= 曲線長 I= 交角 C= 弦長

6 6 內業計算 設計資料 ( 假設已知為 ) : 曲率半徑 R=100m 切線交角 =50˚ 、 60 ˚ 、 70 ˚( 取一 ) 交點里程 IP=1k+100 計算外業資料 切線長 T 外距長 E 曲線長 L 單位弧長偏角值 δ

7 7 內業計算  起點里程: BC=IP-T  終點里程: EC=BC+L  中點里程: MC=BC+(L/2)

8 8 外業施作 測定曲線主點 IP.BC.EC.MC 定 IP 及 BC 距離= T 設經緯儀於 IP 點、後 視照準 BC 上盤(鬆 Hold )旋轉 180° - i 量 IP 至 EC 距離= T IP BC EC T i

9 9 外業施作 測定曲線副點 ( L = 15m ) 經緯儀 BC 點、照 準 IP 上盤(鬆 Hold )旋 轉副點總偏角 Σδ 依照準方向量弦長 C( = 2R×sinΣδ) IP BC EC T ΣδΣδ

10 10 實習成果 主點部分 由全組人員共同施作 副點部分 每人需施做一個副點

11 11 計算範例 設計資料 曲率半徑 R=100m 切線交角 =60 ˚ 交點里程 IP=1k+100 L=15M

12 12 計算範例

13 13 計算範例 起點里程: BC=IP-I= 1 k + 100 ﹣ 57.735 = 1 k + 42.265 終點里程: EC=BC+L=1 k + 42.265 + 104.720 = 1 k + 146.985 中點里程: MC=BC+(L/2) =1 k + 42.265 + (104.720 / 2) = 1 k + 94.625

14 14 偏角計算 中心樁樁號弧長 (m) 偏角 δ 總偏角 BC1 k + 42.265 No.11 k + 5512.7353°38’54” No.21 k + 70154°17’50”7°56’44” …………… No.71 k + 145154°17’50”29°25’53” EC1 k + 146.985 1.9850°34’7”30°00’0.5”


Κατέβασμα ppt "1 T5 路工單曲線測設 (1) 單曲線計算 (2) 單曲線測設佈點 實習日期: 98.05.11."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google