Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

T5路工單曲線測設 (1)單曲線計算 (2)單曲線測設佈點 實習日期:98.05.11.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "T5路工單曲線測設 (1)單曲線計算 (2)單曲線測設佈點 實習日期:98.05.11."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 T5路工單曲線測設 (1)單曲線計算 (2)單曲線測設佈點 實習日期:

2 儀器與設備 類型 名稱 數量 注意事項 儀器 經緯儀 1 螺旋、圓盒水準器與目物鏡片是否完整,是否可開機 三腳架
腳錐尖、踏板、固定螺旋與皮帶是否完整 木樁 2 附鋼釘、定心用 標桿 3 測針 10 鐵鎚 捲尺 記錄板

3 實習地點 789 456 123

4 測量流程圖 內業 外業 確認設計 計算各點之 資料 里程(樁號) 測定曲線主點 測定曲線副點 (IP、BC、EC、MC)
(L=10~15M)

5 測量示意圖 符號定義 IP=兩切線之交點 R=曲率半徑 T=切線長 E=外距長 L=曲線長 I=交角 C=弦長

6 內業計算 設計資料(假設已知為) : 計算外業資料 曲率半徑R=100m 切線交角=50˚、60 ˚ 、70 ˚(取一)
交點里程IP=1k+100 計算外業資料 切線長T 外距長E 曲線長L 單位弧長偏角值δ

7 內業計算 起點里程: BC=IP-T 終點里程: EC=BC+L 中點里程: MC=BC+(L/2)

8 外業施作 測定曲線主點 IP.BC.EC.MC i T 定IP及BC距離=T 設經緯儀於IP點、後視照準BC
上盤(鬆Hold)旋轉180°-i 量IP至EC距離=T IP i T BC EC

9 外業施作 測定曲線副點 (L=15m) T 經緯儀BC點、照準IP 上盤(鬆Hold)旋轉副點總偏角Σδ
依照準方向量弦長 C(=2R×sinΣδ) IP T Σδ BC EC

10 實習成果 主點部分 由全組人員共同施作 副點部分 每人需施做一個副點

11 計算範例 設計資料 曲率半徑R=100m 切線交角=60 ˚ 交點里程IP=1k+100 L=15M

12 計算範例

13 計算範例 起點里程: BC=IP-I= 1k+ 100 ﹣57.735 = 1k+ 42.265 終點里程:
EC=BC+L=1k = 1k 中點里程: MC=BC+(L/2) =1k ( / 2) = 1k

14 偏角計算 中心樁 樁號 弧長(m) 偏角δ 總偏角 BC 1k+ 42.265 No.1 1k+ 55 12.735 3°38’54”
1k+ 70 15 4°17’50” 7°56’44” No.7 1k+ 145 29°25’53” EC 1k 1.985 0°34’7” 30°00’0.5”


Κατέβασμα ppt "T5路工單曲線測設 (1)單曲線計算 (2)單曲線測設佈點 實習日期:98.05.11."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google