Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2

3 Παραδοσιακό μοντέλο σχεδίασης
Καθορισμός διδακτικών στόχων Επιλογή και οργάνωση διδακτικών εμπειριών Υλοποίηση Ανατροφοδότηση Αξιολόγηση

4 Μη γραμμικό μοντέλο Το μη γραμμικό μοντέλο χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην θεωρία της δόμησης (constructivism) (Blumer, Von Glasersfeld, Kuhn, Piaget, Vygotsky, 1978). Σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας της δόμησης: Ο φυσικός κόσμος θέτει περιορισμούς στο τι μπορώ να «ζήσω» και στις εμπειρίες που μπορώ να αποκομίσω. Υπάρχουν πολλές αλήθειες και πραγματικότητες. Η δομή του κόσμου αναπτύσσεται μέσα στο μυαλό μετά από αλληλεπίδραση με το φυσικό κόσμο και άλλους ανθρώπους. Το νόημα και η σημασία του κόσμου δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από την ανθρώπινη σκέψη και ύπαρξη, αντιθέτως, οικοδομούνται μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό κόσμο και μέσω συνεχούς ερμηνευτικής διαδικασίας (Cobb, Jonassen, Philips, Vrasidas, 2000).

5 Μη γραμμικό μοντέλο

6 Τι μπορεί να είναι το υλικό;

7 Ορισμοί (1) Μία μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών συστημάτων πρέπει να απαντά στο: Τι πρέπει να γίνει & Πως Πότε κι από ποιόν Ποιοτικό διδακτικό σύστημα Ποιοτική αναπτυξιακή διαδικασία 5 συστατικά στοιχεία αποτελούν μια μεθοδολογία Ορισμοί λοιπόν: Τι είναι μια με0οδολογία: Η επιστηομνική κοινότητα της Λογιμσικής Μηχανικής λέει ότι μια μεθοδολογία πρέπει να απαντά στο Τι πρέπει να γίνει, Πως, Πότε από Ποιόν για να παραχθει ένα ποιοτικό τελικό προϊόν αλλα κα για να υπάρξει ποιοτική διαδικασια ανάπτυξης Αποτελέιται από 5 στοιχεία: Μοντέλο αναάπτυξης (σειρά διαδικασίών), Μέθοδοι (πως εκτελούνται κάθε διαδικασία), εργαλεία (με τι΄), πρότυπα (έγγραφα τεμκηρίωσης και οδηγοί επίλυσης προβλημάτων) και βέβαια μέθοδοι διοίκησης του έργου ανάπτυξης Αυτή είναι μια ολιστική θεώρηση του τι είναι μια μεθοδολογία, (Ολιστική κατά τον Αριστοτέλη) 3

8 Ορισμοί (2) Διδακτικό σύστημα
Υποστήριξη/αυτοματοποίηση διδασκαλικών και μαθησιακών διαδικασιών παρουσίαση & διαχείριση μαθησιακού υλικού πληροφόρηση & διοίκηση τάξης επικοινωνία Αφορά ένα μάθημα, ένα σεμινάριο κατάρτισης, κ.α. Έχει 3 είδη πόρων: Ανθρώπινοι μαθησιακοί πόροι (π.χ. καθηγητές, μαθητές) Μαθησιακοί πόροι υλικού (π.χ. βιβλίο, κασσέτες, CD-Rom) Πόροι τεχνολογικής υποδομής (π.χ. εργαστήρια, εργαλεία) Μια μεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών συστημάτων Τι είναι Διδακτικό σύστημα; Υποστηρίζει αυτοματοποιεί διαδικασίες διδασκαλικές-μαθησιακές. Αφορά ένα μάθημα, ένα σεμιοναριο καταρτισης. Ένα διδακτικό συσττημα αποτεελέιται από 3 είδη πόρων: Έχει μαθηιακοί πόροι Ανθρώπινοι Μαθησιακοί πόροι Μαθησιακοί πόροι υλικού Πόροι τεχνολογικής υποδομής Πάλι ολιστικα πρέπει να το βλεπεται Τα συσατικά στο ‘Όλον» έχουν προστιθέμνη αξία

9 Ορισμοί (3) Παράδειγμα 2 διαφορεικών διδακτικών συστημάτων
Ορισμοί (3) Παράδειγμα 2 διαφορεικών διδακτικών συστημάτων 1. Δασκαλοκεντρικό: Άνθρωποι- Μαθητές καθηγητής Υλικό: Βιβλία πιθανότατα Υποδομή: κοινή υποδομή: Αίθουσα διδασκαλίας 2.Τεχνολογικά προηγμένο: Άνθρωποι- Μαθητές καθηγητής (νέοι ρόλοι!) Υλικό: video, on-line σημειώσεις, Υποδομή: Ειδική αίθουσα, διαδικτύωση, video server, ειδική υπολογιστές, εργαλεία παρουσάισης υλικού αλλά και επικοινωνίας Συνοπτικά φαίνεται ένα διδακτικό σύστημα που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες. Κουτάκια που επηρεάζνται από εκπ. φιλοσοφία και χρήμα

10 Διατύπωση προβλήματος
Πως αναπτύσσεται ένα διδακτικό σύστημα που αξιοποιεί την τεχνολογία δίνει έμφαση στην κατασκευή ηλεκτρονικών πόρων υλικού, επενδύοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Εξασφάλιση ότι: το τελικό διδακτικό σύστημα θα είναι καλής ποιότητας θα ακολουθηθεί μια ελεγχόμενη και ποιοτική αναπτυξιακή διαδικασία Θα υπάρχει συμμόρφωση με πρότυπα και θα ενισχύεται η επαναχρησιμοποίηση πόρων Πόιό είαν ιτο πρόβλημα Πως να φτιάξουμε ενα Δ.Σ. ου βασίζεται στο WWW δίνοντας έμφαση στα ίδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΔΕΛ και εξσφαλίζνται ποιοικό αποτέλσμα και ποιοτική διαδικασία. Η ποιοτική διαδικασία είναι πολυ σηματική για το αποτέλεσμα

11 Μοντέλο ανάπτυξης ενός διδακτικού συστήματος

12 Λυτική Διαδικασία

13 CADMOS-1o Παραδοτέο: Ιδεατή Λύση
Ιδεατή λύση δεν περιέχει λεπτομέρειες υλοποίησης Κατηγοριοποίηση κατά [Gagne et al. 1994] & διατύπωση κατά [Rowntree 1994]: δηλωτική γνώση νοητικές δεξιότητες αλλαγή συμπεριφοράς κινησιολογικές δεξιότητες Κατηγοριοποίηση κατά [Gagne et al. 1994]: Διέγερση της προσοχής–ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου Πληροφόρηση για τους μαθησιακούς σκοπούς και στόχους, Πρόκληση ανάκλησης προϋπάρχουσας γνώσης Παρουσίαση ενδιαφέροντος μαθησιακού υλικού Καθοδήγηση στη μάθηση Εφαρμογή αποκτημένης γνώσης (πρακτική) Επικοινωνία και ανταπόκριση σε εκκλήσεις για βοήθεια ή τυχόν απορίες, Αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή Ενίσχυση της συγκράτησης και της μεταφοράς της μάθησης

14 Λύση διδακτικού προβλήματος
Ανάλυση αναγκών (needs assessment) Πρώτο μέλημα της ομάδας ανάπτυξης είναι να ορίσει με σαφήνεια το διδακτικό πρόβλημα, να καθορίσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίλυσή του και να βρει μια επιθυμητή λύση. Πρέπει να εξακριβωθούν οι ανάγκες του ακροατηρίου το οποίο θα εξυπηρετεί το σύστημα αυτό. Ανάλυση του ακροατηρίου και των μαθητών/χρηστών (learner analysis) Ποιοι θα συμμετάσχουν στο μάθημα αυτό; Ποιες είναι οι γνωστικές τους ικανότητες; Τι γνωρίζουν για το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο; Ποιες δεξιότητες έχουν και ποιες χρειάζεται να αποκτήσουν για να μπορούν να συμμετάσχουν στο δικτυακό πρόγραμμα;

15 Λύση διδακτικού προβλήματος
Μελέτη και ανασκόπηση άλλων παρόμοιων μαθημάτων Είναι πολύ βοηθητικό για τον εκπαιδευτικό να μελετήσει οποιαδήποτε άλλα μαθήματα ετοιμάστηκαν, για να πάρει ιδέες. Υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες με παραδείγματα από διάφορα είδη διαδικτυακών προγραμμάτων για όλα τα επίπεδα, περιεχόμενα και ενδιαφέροντα. Μια απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο είναι αρκετή για να φέρει πολλά αποτελέσματα. Διατύπωση του σκοπού και στόχου ανάπτυξης υλικού και δραστηριοτήτων που θα αξιοποιούν την τεχνολογία Αφού εντοπιστούν τα κενά τα οποία θα πληρώσει το πρόγραμμα αυτό, τότε καθορίζονται οι συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό; Ποιες δεξιότητες θα πρέπει να αποκτήσουν; Όλα αυτά πρέπει να καθοριστούν πολύ συγκεκριμένα, διότι είναι βάση των στόχων που θα αναπτυχθεί το διαδικτυακό πρόγραμμα. Αυτό το στάδιο συνήθως λαμβάνει χώρα παράλληλα με το επόμενο, που είναι η ανάλυση του περιεχομένου διδασκαλίας.

16 Λύση διδακτικού προβλήματος
Ανάλυση περιεχομένου διδασκαλίας Η ανάλυση του περιεχομένου (content analysis) είναι από τα σημαντικότερα στάδια. Με τον καθορισμό του περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα μάθημα, θα ξεκαθαρίσουν πολλά διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα που σχετίζονται με το μάθημα. Για παράδειγμα, με την ανάλυση περιεχομένου, θα ξεχωρίσουν και οι μονάδες και ενότητες στις οποίες θα χωριστεί το μάθημα και θα οργανωθούν οι επιμέρους ιστοσελίδες. Έχοντας καταλήξει σε μια καλή διατύπωση του διδακτικού προβλήματος κι έχοντας κάνει αξιολόγηση των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επίλυση του προβλήματος, η αναπτυξιακή ομάδα πρέπει να βρει λύση. Μια τέτοια λύση θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Τους μαθησιακούς στόχους (learning objectives). Τις διδακτικές ενέργειες (instructional events). Τη διδακτέα ύλη (syllabus). Την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων (learner assessment). Άλλα στοιχεία όπως δίδακτρα, διδακτικές μονάδες (credits), και προαπαιτήσεις.

17 Λύση διδακτικού προβλήματος
Οι μαθησιακοί στόχοι, όμως, πρέπει να εκφραστούν με σαφήνεια. Οι μαθησιακοί στόχοι κατατάσσονται ως εξής: Μάθηση πληροφοριών, που είναι η απόκτηση δηλωτικής γνώσης, π.χ., ικανότητα περιγραφής τι είναι πίδακας. Νοητικές στρατηγικές (intellectual strategies), που δίνουν στο μαθητή την ικανότητα να κάνει κάτι που απαιτεί γνωστική διεργασία (cognitive processing). Στην ουσία είναι η διαδικασιακή γνώση (procedural knowledge) που εμπεριέχει τέσσερα διαφορετικά είδη δεξιοτήτων: Διάκριση συγκεκριμένης έννοιας (concrete concept), π.χ., ο χαρακτηρισμός ενός τροχού ως κύκλου. Μάθηση ορισμών ή κατατάξεων των εννοιών (defined concept), π.χ., ο χαρακτηρισμός της μητέρας του γονέα ενός παιδιού ως γιαγιάς του. Εφαρμογή κανόνα (rule), π.χ., η εύρεση της ταχύτητας με εφαρμογή του κανόνα μεταξύ ταχύτητας , διαστήματος και χρόνου u=s/t. Δημιουργία σύνθετου κανόνα από απλούστερους για επίλυση προβλημάτων, π.χ., η εξαγωγή πορίσματος βάσει προηγούμενων αποδεδειγμένων θεωρημάτων κι αξιωμάτων. Γνωστικές στρατηγικές (cognitive strategies), π.χ., η δυνατότητα του εκπαιδευομένου να κατευθύνει την προσοχή, τη μνήμη, τη σκέψη και συμπεριφορά του για την επίλυση πρωτότυπων προβληματικών καταστάσεων και διευθέτηση διαδικασιών. Απόκτηση ή αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς (change attitude), π.χ., η αποφυγή παχυντικών τροφών από το διαιτολόγιο λόγω γνώσης των βλαβερών συνεπειών. Κινησιολογικές δεξιότητες (motor skills), π.χ., tennis (Gagné, Briggs, & Wager 1994).

18 Λύση διδακτικού προβλήματος
Η διδακτέα ύλη μπορεί να περιγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ., ως πίνακας περιεχομένων με σχόλια) αρκεί να είναι όσο το δυνατό πιο πλήρης σε θεματικό περιεχόμενο.

19 Περιεχόμενα 1ου παραδοτέου
1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός του εγγράφου 1.2. Αποδέκτες του εγγράφου 1.3. Σχετικά έγγραφα 2. Προσδιορισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών 3. Διατύπωση του προβλήματος 3.1. Σκοπός του διδακτικού συστήματος 3.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λύση Χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων στη διδακτική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις άλλων εκπαιδευτικών κέντρων Μοντέλο μάθησης 4. Μια Λύση 4.1. Διδακτέα Ύλη 4.2. Μαθησιακοί Στόχοι 4.3. Διδακτικές Ενέργειες 4.4. Άλλα στοιχεία 5. Συμπερασματικά Σχόλια Βιβλιογραφία

20

21 Αναλυτικά προγράμματα

22 Ορισμοί Ο γενικός όρος (εκπαιδευτικό) πρόγραμμα της ελληνικής αντιστοιχεί σε δύο δια­φορετικούς της αγγλικής γλώσσας: τον όρο syllabus και τον όρο curriculum. Είναι και οι δύο λατινικές λέξεις που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν, συνήθως, η πρώτη από βρετανούς και η δεύτερη από αμερικανούς ειδικούς. Η διαφορά τους, όμως, δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτό. Ο όρος syllabus, όπως χρησιμοποιούνταν στο χώρο της γλωσσοδιδακτικής, αναφερόταν στο πρόγραμμα όπου καταγράφονταν, υπό μορφή κατάστασης ή λίστας, μορφολογικά φαι­νό­μενα που θα απο­τελούσαν την «ύλη» κάποιας τελικής αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, ενώ στο curriculum καταγράφονταν κυρίως οι εκπαιδευτικοί στόχοι, κατά προτίμηση με μορφή παρατηρήσιμης συμπεριφοράς.

23 Ορισμοί Το πρόγραμμα με μορφή curriculum περιλαμβάνει, εξ ορισμού, τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους, από τους οποίους προκύπτουν όλα τα άλλα περιεχόμενα ή συστατικά του. Για τη «θεωρία του curriculum» που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, και που είχε ως ιδρυτές τον F. Bobbitt και τον R. Tyler, αυτό ήταν από την αρχή σαφώς διατυπωμένο. Η ευρωπαϊκή παράδοση, αντίθετα, περιέλαβε τους στόχους στα γλωσσικά προγράμματα μετά το 1975, δηλαδή μετά την εξάπλωση και αποδοχή της επικοινωνιακής προσέγγισης.

24 Επικοινωνία και ενημέρωση Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
Στόχοι Θεματικές Ενότητες (διατιθέμενος χρόνος) Ενδεικτικές δραστηριότητες Να εξοικειωθούν με την «κριτική ανάγνωση» των προγραμμάτων των Μ. Μ .Ε. και κυρίως των εντύπων και του ραδιοφώνου. Να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων κανόνων παρακολούθησης του ραδιοφώνου (ένταση ήχου, διάρκεια και χρονική στιγμή παρακολούθησης, παρουσία ενηλίκων και συζητήσεις με αυτούς, προϋποθέσεις παρακολούθησης). Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκφράζονται μπροστά σε άλλους. Να παρατηρήσουν πώς επιδρούν στην έκφραση ενός ατόμου οι αντιδράσεις των άλλων. Επικοινωνία και ενημέρωση Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) (Αγωγή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης) Ο ελεύθερος χρόνος και η επικοινωνία (Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, Αλληλεπίδραση με το «κοινό», Ελεύθερος χρόνος) (2 ώρες) Οργανώνουν σε ομάδες ένα υποθετικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα (θεατρικό παιχνίδι), Συζητούν στην τάξη για τα ραδιοφωνικά προγράμματα, τις διαφημίσεις που παρακολουθούν, συζητούν και επιλέγουν τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς. Παίζουν παιχνίδια έκφρασης, π.χ. το παιχνίδι του δημοσιογράφου (θεατρικό δρώμενο). Παίζουν παιχνίδια ρόλων όπου κάποιος παρουσιάζει κάτι (ένα παραμύθι, ένα περιοδικό κ.λπ) και το κοινό έχει διαφορετικές αντιδράσεις κάθε φορά (σιωπηλό, αδιάφορο, ανήσυχο, προσεκτικό κ.ά.). Συζητούν τα συναισθήματα τους και την αντίδρασή τους στις αλλαγές του κοινού. Στη συνέχεια αλλάζουν τη διάταξη του χώρου και δοκιμάζουν ξανά τις παρουσιάσεις τους,

25 Δραστηριότητες Εκπαιδευτικού-μαθητή. Μαθητή-μαθητή.
Ο μαθητής υποβάλλει τις εργασίες του στο δάσκαλο για αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Μαθητή-μαθητή. Οι μαθητές συνεργάζονται για την προετοιμασία μιας κοινής μελέτης. Ή οι μαθητές συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις στο πλαίσιο μιας δικτυακής συζήτησης. Μαθητή-τεχνολογίας. Για όλα τα είδη αλληλεπίδρασης στη διαδικτυακή μάθηση, ο μαθητής αλληλεπιδρά μέσω της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, όταν συζητά με συμμαθητές του σε μια διαδικτυακή συζήτηση, αλληλεπιδρά και με την τεχνολογία. Γι’ αυτόν το λόγο, η δεξιότητες χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτυακών συστημάτων και τεχνολογιών είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχημένη συμμετοχή σε διαδικτυακά προγράμματα. Μαθητή-περιεχόμενου. Ο μαθητής ανατρέχει στο Διαδίκτυο, σε πηγές που του δόθηκαν κι αφορούν στο θέμα που τον ενδιαφέρει, και τις παρουσιάζει περιληπτικά στους συμμαθητές και στο δάσκαλο.

26 Διδακτικό υλικό Μαθητής Τετράδιο
Τρόποι, μέθοδοι και τεχνικές για την χρήση των υπολογιστικών εργαλείων και την επίλυση των προβλημάτων Προβλήματα – Εργασίες Σαφώς ορισμένες, τμηματικά δομημένες και συνδυαστικές ασκήσεις με έμφαση στην ανάλυση και τον σχεδιασμό της λύσης Φύλλα αυτο-αξιολόγησης

27 διδακτικό υλικό Καθηγητής
Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και τρόποι αξιοποίησης διδακτικού υλικού Καθορισμός πεδίου δραστηριοτήτων – σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός μαθημάτων Κριτήρια αξιολόγησης μαθητών Απαντήσεις – εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης εργασιών Slides, multimedia εφαρμογές και διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

28 Υβριδική χρήση (1) Συνδυάστε «Διαδίκτυο & Τάξη» Δυνατότητες
(1) Τάξη – Διαδίκτυο – Τάξη (α) Γνωριμία στην τάξη των εκπαιδευομένων & του εκπαιδευτή – εξοικείωση με το πρόγραμμα & τις υποχρεώσεις εκπαίδευσης (β) Μαθήματα μέσω Διαδικτύου (γ) Συνάντηση στη τάξη για ερωτήσεις, επίλυση απορίες, διασάφηση παρανοήσεων, κλπ. (2) Διαδίκτυο – Τάξη – Διαδίκτυο (α) Δραστηριότητες στο Διαδίκτυο για εξοικείωση & επιβεβαίωση δυνατότητας συμμετοχής (β) Συνάντηση στην τάξη για επί μέρους δυνατότητες και πληροφορίες, εξάσκηση δεξιοτήτων (γ) Δραστηριότητες στο Διαδίκτυο για υπενθύμιση και πρόσθετη υποστήριξη

29 Υβριδική χρήση (2) Συνδυάστε «Διαδίκτυο & CBT» Δυνατότητες
Δώστε το «βαρύ» υλικό σας (πχ. video) με CD-ROM Χρησιμοποιήστε το Διαδίκτυο για να παρουσιάσετε «δυναμική» πληροφορία σε ένα μάθημα CBT (δηλ. γρήγορα μεταβαλλόμενο υλικό όπως πχ. προδιαγραφές, τιμές, δεδομένα υπό αναθεώρηση, κ.ά.) Προσφέρετε δυνατότητες επικοινωνίας σε μαθήματα CBT μέσω του Διαδικτύου (πχ. , discussion group)

30 Επιλεξτε προσεκτικά τη μεταφορά…
Βοηθήστε τους χρήστες να προβλέψουν τη δομή: Το καθετί στον μεταφορικό κόσμο να έχει κάποιο ανάλογο στον πραγματικό και αντίστροφα Η μεταφορά να καλύπτει κάθε θέμα στη διεπαφή χρήστη (να μην χρειαστείτε δεύτερη μεταφορά) Η μεταφορά να έχει νόημα για τους χρήστες και να σχετίζεται με το προσωπικό τους κόσμο

31 Παραδείγματα μεταφορών
«Ηλιακό» Θέατρο Κυψέλη Δείτε άλλα παραδείγματα μεταφορών σε περιβάλλοντα web

32

33

34 βιβλίο (Ι) 1) Εισαγωγή Μπαίνει απαραίτητα στην αρχή του κεφαλαίου και στην αρχή μιας μεγάλης σε έκταση ενότητας (15-20 σελ. και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: σύντομη παρουσίαση του στόχου του κεφαλαίου ή της ενότητας. Περιγραφή της υφής του κεφαλαίου ή της ενότητας (θεωρητικό, πρακτικό). Παρουσίαση της διάταξης της ύλης. Σύνδεση του συγκεκριμένου τμήματος της ύλης με τα προηγούμενα και τα επόμενα καθώς και με σχετικά πρακτικά μαθήματα που ενδεχομένως θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής.

35 βιβλίο (ΙΙ) 2) Δομή των Κεφαλαίων
2) Δομή των Κεφαλαίων Ένα κεφάλαιο θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε μια ενότητα όπως αυτή αναφέρεται στο Πρόγραμμα σπουδών. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου πρέπει να υπάρχουν: α) οι τίτλοι των περιεχομένων του κεφαλαίου β) οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του κεφαλαίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατύπωση των στόχων π.χ. να γίνεται χρήση κατάλληλων ενεργητικών ρημάτων (τι πρέπει να μπορεί να “κάνει” ο σπουδαστής), αναφορά στις συνθήκες επίτευξης (ποιες συνθήκες καθορίζονται), στα κριτήρια (πόσο καλά πρέπει ο σπουδαστής να κάνει τη δραστηριότητα) κ.λ.π. γ) γίνεται αναφορά στις λέξεις – κλειδιά του κειμένου. δ) σύντομη εισαγωγή η οποία θα παρουσιάζει τη σπουδαιότητα του κεφαλαίου (όπου είναι δυνατό, μέσω της περιγραφής-παρουσίασης σχετικού πραγματικού προβλήματος ή γεγονότος)

36 βιβλίο (ΙΙΙ) 3) Ερωτήσεις, Δραστηριότητες, Θέματα για συζήτηση. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διαφόρων τύπων όπως: κρίσης, απομνημόνευσης, περιγραφικές, Ανάπτυξης και να δίνουν έμφαση στα θέματα που πραγματεύεται το υποκεφάλαιο. Η συλλογή και κατάταξή τους πρέπει να είναι σχεδιασμένη με λεπτομέρεια ώστε να καλύπτουν τα διάφορα στάδια δυσκολίας και να ανταποκρίνονται στους διδακτικούς στόχους.

37 βιβλίο (ΙV) 4) Οι δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού και να λειτουργούν ως τελική πρόκληση για να δραστηριοποιηθεί και να ελέγξει τις γνώσεις του. Τα προβλήματα-εργασίες και οι δραστηριότητες που θα προτείνονται θα πρέπει: να είναι σαφώς ορισμένες και να αντλούν ιδέες από πραγματικές καταστάσεις και εμπειρίες της καθημερινής πρακτικής να συνδέονται και να «διαπερνούν» όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων με συχνές αναφορές σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του διδασκόμενου. να είναι δομημένες ώστε να ολοκληρώνονται τμηματικά να έχουν εύλογο μέγεθος ώστε να είναι ολοκληρώσιμες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να προκαλούν το ενδιαφέρον για περαιτέρω προβληματισμό, έρευνα και μελέτη

38

39 Simulations

40 BBC learning

41 Synergo – Περιβάλλον συνεργασίας
Δείκτης συνεργασίας This view is from version In more recent version of this environment multiparty awareness capabilities have been introduced. Special attention should be put on the right hand side were the collaboration panel is located. The reflective collaboration index is included in this part of the screen (in the example the index has the value of 0.45) Κοινόχρηστος χώρος Βιβλιοθήκη οντοτήτων διάλογος

42 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Grammar Practice - Passive Voice ΕΠΙΠΕΔΟ: Upper Intermediate (Α-Β Λυκείου) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Διδασκαλία θεωρίας Παθητικής Φωνής Εξάσκηση στην Παθητική φωνή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή στην Παθητική Φωνή – Παραδείγματα – Χρήση ηλεκτρονικού Φύλλου Εργασίας – Εξατομικευμένη μελέτη της θεωρίας μέσα από το Διαδίκτυο – Εξάσκηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Ανακεφαλαίωση - Σύνοψη

43 «Γράψε μια ιστορία», μια διαδραστική εφαρμογή
Στόχοι Δημιουργική γραφή Εξάσκηση των μαθητών στο γράψιμο για τα μαθήματα ξένων γλωσσών Δύο τύποι ιστοριών: Ιστορία με εικόνες Συνέχιση μιας ιστορίας

44

45

46

47 Γεωγραφία

48


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google