Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Πάτρα, 26-5-2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Πάτρα, 26-5-2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Πάτρα, 26-5-2015

2 Εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3 Νόμος 4042 άρθρο 29 (ΦΕΚ Α’ 24/13-2-2012), Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.

4 Προτεραιότητες στη διαχείριση αποβλήτων. ΥΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΡΟΛΗΨΗ Παρεμπόδιση παραγωγής αποβλήτων. ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μείωση παραγωγής αποβλήτων στη πηγή. Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Περαιτέρω χρησιμοποίηση προϊόντων. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Μ.Ε.Α. Ο.Ε.Δ.Α. Μ.Ε.Α. Ο.Ε.Δ.Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΥΤΥ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας, νερού και περιορισμό των δαπανών. Περιορισμός συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων. Μείωση χρήσιμων υλικών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ. Μείωση αερίων που συμβάλουν στη κλιματική αλλαγή. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας, νερού και περιορισμό των δαπανών. Περιορισμός συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας – διάθεσης αποβλήτων. Μείωση χρήσιμων υλικών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ. Μείωση αερίων που συμβάλουν στη κλιματική αλλαγή. ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν έχουν τις απαραίτητες εμπειρίες. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές πρόληψης πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. Το τεχνικό μέρος της πρόληψης περιορίζεται πολύ από οικονομικούς και κοινωνικούς παραμέτρους αλλά και από τους καταναλωτές, που συνήθως αποφεύγουν τη συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης. ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ / ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες δεν έχουν τις απαραίτητες εμπειρίες. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές πρόληψης πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα. Το τεχνικό μέρος της πρόληψης περιορίζεται πολύ από οικονομικούς και κοινωνικούς παραμέτρους αλλά και από τους καταναλωτές, που συνήθως αποφεύγουν τη συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Πλεονεκτήματα & αδύνατα σημεία της πρόληψης

6 να περιοριστεί η υγειονομική ταφή, τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να φθίνουν, να εφαρμόζεται στα μέγιστα δυνατά επίπεδα, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση να καθιερωθεί η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, να υιοθετηθούν μέτρα για τη δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή, η ανάκτηση ενέργειας να περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα υλικά. να περιοριστεί η υγειονομική ταφή, τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να φθίνουν, να εφαρμόζεται στα μέγιστα δυνατά επίπεδα, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση να καθιερωθεί η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, να υιοθετηθούν μέτρα για τη δημιουργία νέου δικτύου Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή, η ανάκτηση ενέργειας να περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα υλικά. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

7 Ενθάρρυνση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, για τη διευκόλυνση της κατάλληλης επεξεργασίας και ανακύκλωσής τους. Περιορισμός της διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής στα μη ανακτήσιμα απόβλητα. Θεώρηση της οικιακής κομποστοποίησης ως ανακύκλωση και όχι ως πρόληψη. Στρατηγικές για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής διαχείρισης των βιοαποβλήτων. Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων:

8 ΝΟΜΟΣ 4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24/13-02-2012) « Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων », όπου, σε εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2008/99/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ :  τίθενται κατ' ελάχιστον στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων (άρθρο 41) : Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων : για το 2015 (5%) & 2020 (10%).  ορίζονται τα κατάλληλα μέτρα και οι ελάχιστες απαιτήσεις (άρθρο 45), προκειμένου να ενθαρρυνθούν :  η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, με σκοπό την κομποστοποίηση ή και τη ζύμωση (χώνευση),  η επεξεργασία των βιοαποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας,  η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιοαπόβλητα. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τα βιοαπόβλητα

9 Υφιστάμενη παραγωγή βιοαποβλήτων (2011) Κατηγορία αποβλήτων Μη επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. τόνοι) Επικίνδυνα απόβλητα (χιλ. τόνοι) Σύνολο αποβλήτων (χιλ τόνοι) Αστικά στερεά απόβλητα 5.5696,55.575 Βιοαπόβλητα (44%) 2.470 Ανάκτηση (R) : 175.000 (2%) Βιοαπόβλητα 2.561.000 2020 Ανάκτηση (R) : 40 % ; (35 %) 2011

10 ΔράσηΠεριγραφή δράσηςΦορέας υλοποίησης Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης. Προγράμματα επιτόπιας κομποστοποίησης. Δήμοι/ Παραγωγοί βιοαποβλήτων Ανάπτυξη δικτύου μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων των ΠΕΣΔΑ. Μετατροπή γραμμών υφιστάμενων ΜΕΑ. Κατασκευή μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης. (i,ii) ΦοΔΣΑ (iii) Δήμοι σε συνεργασία με ΦοΔΣΑ Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων μονάδων ανάκτησης βιοαποβλήτων ή και των μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης. Δήμοι/ ΦοΔΣΑ Προβλεπόμενες δράσεις για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ

11 Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Σ. 26) 2014-2020 Δημόσια δαπάνη Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης. 1 η Δράση Προώθηση δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. 2 η Δράση 3 η Δράση 4 η Δράση 5 η Δράση Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης. Ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων. 6 η Δράση Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων (μικρές μονάδες). Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και δικτύωσή τους.. Παρακολούθηση και υποστήριξη εφαρμογής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των εθνικών σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. Δημόσια δαπάνη: 120 εκατ. ευρώ Δημόσια δαπάνη: 120 εκατ. ευρώ

12 Ι. Πρότυπη οριστική μελέτη & τεύχη δημοπράτησης μονάδων αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. ΙΙ. Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων. ΙΙΙ. Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων www.epperaa.gr >>>> Δημοσιότητα >>>> Εκδόσεις. www.epperaa.gr Ενέργειες ΕΠΠΕΡΑΑ για ωρίμανση έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων

13 ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εξοπλισμός / προμήθειες). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔσΠ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εξοπλισμός / προμήθειες). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔσΠ Πρότυπη οριστική μελέτη & τεύχη δημοπράτησης μονάδων αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

14 Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων. 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ (Δήμους / δημότες & επιχειρήσεις) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ (Κεντρικές υπηρεσίες) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

15 Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (& πολίτες / επιχειρήσεις)  Συστήματα οικιακής κομποστοποίηση, οφέλη, τεχνικές, κατάλληλα υλικά, επιλογή & είδη κάδων, σχεδιασμός προγραμμάτων, κόστος εφαρμογής, καλές πρακτικές.  Συστήματα ΔσΠ, παράμετροι & σχεδιασμός συστημάτων ΔσΠ από Δήμους, εκτίμηση κόστους υλοποίησης, καλές πρακτικές.  Επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης, παράμετροι & σχεδιασμός εγκαταστάσεων, βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας, κόστος υλοποίησης.  Χρηματοδότηση προγραμμάτων & υποδομών. 2 η Ενότητα Οδηγού : Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων

16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ – ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΗΜΑ 1 Ο ΒΗΜΑ 2 Ο ΒΗΜΑ 3 Ο ΒΗΜΑ 4 Ο ΒΗΜΑ 5 Ο ΒΗΜΑ 6 Ο Διαθέσιμες ποσότητες αποβλήτων προς οικιακή κομποστοποίηση. Στόχοι εκτροπής, μέσω προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης. Κατάλληλες ομάδες δημοτών και περιοχές εφαρμογής. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επιλογή και διανομή κάδων & κίνητρα προς τους πολίτες. Παρακολούθηση του προγράμματος.

17 Σχεδιασμός συστημάτων ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμου. ΒΗΜΑ 1 Ο ΒΗΜΑ 2 Ο ΒΗΜΑ 3 Ο ΒΗΜΑ 9 Ο ΒΗΜΑ 5 Ο ΒΗΜΑ 8 Ο ΒΗΜΑ 7 Ο ΒΗΜΑ 4 Ο ΒΗΜΑ 6 Ο Στοιχεία παραγωγής & ρυθμός εξέλιξης των βιοαποβλήτων. Υπολογισμός διαθέσιμης ποσότητας βιοαποβλήτων προς διαχείριση. Στόχοι εκτροπής, μέσω προγραμμάτων ΔσΠ. Εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων ανά τομέα παραγωγής τους (οικίες, βιομηχανίες τροφίμων, εμπορικές επιχειρήσεις). Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού συλλογής. Επιλογή οχημάτων συλλογής. Σχεδιασμός της συχνότητας συλλογής. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών. Παρακολούθηση προγράμματος. Βήματα εφαρμογής

18 Επεξεργασία βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης. Κριτήρια επιλογής του τύπου επεξεργασίας Ι. Συστήματα αερόβιας επεξεργασίας ΙΙ. Συστήματα αναερόβιας επεξεργασίας Κόστος υλοποίησης ενός προγράμματος ΔσΠ σε Δήμο

19 Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

20 Περιεχόμενα Οδηγού

21 Αιτήσεις ένταξης «Ώριμες» προτάσεις Είδος ‘Ώριμων» προτάσεωνΑρ.Π/υ (εκ. €) 129 (π/υ 133 εκ. € περίπου) 45 (π/υ 43 εκ. € περίπου) Οικιακή κομποστοποίηση Διαλογή στη Πηγή Μονάδες κομποστοποίησης Διαλογή στη Πηγή Οικιακή κομποστοποίηση 14 11 20 3 4 36 Πρόσκληση 4.10 του ΕΠΠΕΡΑΑ ( σε αναστολή)

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Πάτρα, 26-5-2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google