Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περικλής Λουκόπουλος Πάνος Καρδάσης { pl | kardasis Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων H οπτική γωνία των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περικλής Λουκόπουλος Πάνος Καρδάσης { pl | kardasis Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων H οπτική γωνία των επιχειρησιακών λειτουργιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περικλής Λουκόπουλος Πάνος Καρδάσης { pl | kardasis }@co.umist.ac.uk Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων H οπτική γωνία των επιχειρησιακών λειτουργιών

2 2 v Να παρέχει γενικές γνώσεις πάνω σε μεθοδολογίες μοντελοποίησης των λειτουργιών ενός οργανισμού v Να εμβαθύνει στην περιγραφή συγκεκριμένων εργαλειών μοντελοποίησης v Να παρουσιάσει τον τρόπο χρήσης / εφαρμογής των προαναφερθέντων εργαλείων v Να δόσει παραδείγματα από ευρωπαϊκά προγράμματα σε τράπεζες και ηλεκτρικές εταιρείες Σκοπός της Παρουσίασης

3 3 Οι Τρεις Οπτικές Γωνίες

4 4 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

5 5 Τί Εννοούμε με τον Όρο Επιχειρησιακή Λειτουργία; v Επιχειρησιακή λειτουργία είναι το σύνολο ορισμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. v Κάθε επιχειρησιακή λειτουργία ενεργοποιείται από ένα επιχειρησιακό γεγονός και παράγει κάποιο αποτέλεσμα. v Οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται λογικά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν ρόλους που παίζονται από φορείς ρόλων. v Παράδειγμα: Η διαδικασία ικανοποίησης αίτησης για παροχή ηλεκτρισμού u Αίτημα για παροχή ηλεκτρισμού (το επιχειρησιακό γεγονός) u Σύνδεση επιτεύχθει (το αποτέλεσμα) u Ικανοποίηση της αίτησης του πελάτη για παροχή ηλεκτρισμού (ο επιχειρησιακός στόχος).

6 6 Ορισμοί από την Βιβλιογραφία v Σύνολο από συνδεδεμένες δραστηριότητες που παράγουν αποτέλεσμα μέσω της μετατροπής αυτού που δέχονται σαν εισόδο (output και input αντίστοιχα). Μια επιχειρησιακή διεργασία πρέπει να προσθέτει αξία, και να παράγει ένα χρήσιμο αποτέλεσμα για τον τελικό παραλείπτη (Johansson et al, 1993). v Ένα σύνολο από δραστηριότητες που παίρνει ένα ή περισσότερα είδη εισόδων (input) και παράγει αποτέλεσμα που έχει αξία για τον πελάτη (Hammer & Champy, 1993). v Σύνολο από λογικά αλληλένδετες δραστηριότητες που εκτελούνται με σκοπό την επίτευξη κάποιου προκαθορισμένου επιχειρησιακού στόχου (Davenport, 1993).

7 7 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

8 8 Μέθοδοι Βασισμένες στην Έννοια της Επιχειρησιακής Λειτουργίας Business Process Methods and Techniques Object Oriented FunctionalState-BasedStandard / Industrial Soft System  UML  Booch  OMT  Objectory  BON  EROOS  MOSES  OOBE (Use Cases, Class Diagrams, CRC Cards)  SSADM  Role Activity Diagrams  Petri Nets  Role Interaction Nets  IEEE IDEF series  Soft Systems Methodology  ETHICS

9 9 SSADM Τεχνικές Ανάλυσης Data flow modelling Logical data modelling Technical system options Relational data analysis Specification prototyping Entity life history analysis Τεχνικές Σχεδιασμού Function definition Dialogue design Physical data design Τεχνικές Προσδιορισμού Requirements definition Effect correspond diagramming Business system options Logical db process design Physical process specification

10 10 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Τα διαγράμματα ροής δεδομένων χρησιμεύουν στην καταγραφή των συσχετίσεων μεταξύ διαδικασιών και των δεδομένων που ρέουν μεταξύ τους. Πελάτης Συπλήρωση δελτίου πιστωτικής κάρτας Λεπτομέρειες Πώλησης Έλεγχος Μαύρης Λίστας Δελτίο Απόκτηση Έγκρισης Μαύρη Λίστα Έγκυρο Δελτίο Τράπεζα Κωδικός Έγκρισης Ταχυδρόμηση Δελτίου Συμπληρωμένο Δελτίο Αντίγραφο Δελτίου

11 11 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων v Τα διαγράμματα ροής δεδομένων αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: u Διαδικασίες, κάθε μία από τις οποίες λαμβάνει μια ροή δεδομένων εισόδου και την μετατρέπει σε ροή εξόδου u Ροές δεδομένων που περνούν από τη μία διαδικασία στην άλλη u Αρχεία ή αποθήκες δεδομένων (files ή data repositories) που είναι διαθέσιμα για πρόσβαση και μετατροπή από τις διαδικασίες u Οντότητες (εξωτερικές του συστήματος) που είτε στέλνουν δεδομένα στο σύστημα (πηγές - sources), είτε λαμβάνουν δεδομένα από το σύστημα (λεκάνες - sinks).

12 12 Βοηθητικά Εργαλεία για τα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων v Λεξικά δεδομένων: ακολουθώντας μια συγκεκριμένη γλώσσα προσδιορισμού, παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τις ροές δεδομένων (π.χ. πώς μια ροή δεδομένων δημιουργείται από άλλα δεδομένα), σχετικά με τα αρχεία (π.χ. δομή αρχείου), και με τις διαδικασίες. v Η γλώσσα προσδιορισμού δεδομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους συμβολισμούς: = ίσο, + και, [ ] είτε, { } επανάλληψη, ( ) προαιρετικό. Παράδειγμα: reservation details = hotel name + {room number} + (breakfast). v Λειτουργικές λεπτομέρειες για τις διαδικασίες που δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα ροής δεδομένων, προσδιορίζονται με την χρήση δομημένων αγγλικών, πινάκων αποφάσεων, και δέντρων αποφάσεων.

13 13 Δομημένα Αγγλικά και Δέντρα Αποφάσεων total_charge = 0 REPEAT get_next_room IF room_type = ‘executive’ total_charge = total_charge + $57 ELSE total_charge = total_charge + $34 UNTIL all_booked_rooms_processed OR total_charge > credit_limit ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Account Policy Invoice Amount < $500 Invoice Amount > $500 Account Overdue Account OK Account Overdue Account OK Issue Confirmation and Invoice Issue Confirmation and Invoice. Write Message on Credit report. Issue Confirmation and Invoice Hold Confirmation ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14 14 Πίνακες Αποφάσεων ΚανόνεςΣυνθήκες ΕνέργειεςΤιμές Ενεργειών Έγκριση Πίστωσης Ποσότητα Παραγγελίας 1234 ΝΟΟΟ -0-2425-5556-99 Έκπτωση (%) Ικανοποίηση Παραγγελίας Απόρριψη Παραγγελίας 0510 ΧΧΧ Χ

15 15 Τί είναι η UML; v Είναι μια γλώσσα για τον προσδιορισμό, την οπτικοποίηση και την κατασκευή σχεδίων συστημάτων λογισμικού, αλλά και για μοντελοποίηση επιχειρήσεων. v Η ανάπτυξη της UML βασίστηκε στις ιδέες των Grady Booch, Ivar Jacobson, και Jim Rumbaugh, της εταιρείας Rational Software. Οι Οπτικές Γωνίες της UML

16 16 UML: Η Οπτική Γωνία των Περιπτώσεων Χρήσης (Use Cases) v v Σκοπός: Να περιγράψει την λειτουργικότητα του (μελλοντικού) συστήματος όπως γίνεται αντιληπτή από τους εξωτερικούς φορείς ρόλων. v v Μέσα: u Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης: Αποτελούνται από φορείς ρόλων, από ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης του συστήματος, συσχετίσεις επικοινωνίας (ή συμμετοχής) μεταξύ των φορέων ρόλων και των περιπτώσεων χρήσης, και σχέσεις γενίκευσης μεταξύ των περιπτώσεων χρήσης. u Διαγράμματα Δραστηριοτήτων: Είναι ειδική περίπτωση διαγραμμάτων καταστάσεων στα οποία όλες (ή τουλάχιστον οι περισσότερες) από τις καταστάσεις είναι καταστάσεις δραστηριοτήτων, των οποίων οι μεταβάσεις πυροδοτούνται από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της προηγούμενης κατάστασης.

17 17 UML: Η Οπτική Γωνία των Περιπτώσεων Χρήσης (Use Cases) Παράδειγμα διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης Παράδειγμα διαγράμματος δραστηριοτήτων

18 18 Petri Nets NullBusiness Process Defined Business Goals Abstracted AS-IS Actor-Role Modelling Strategy Goal Abstraction Strategy Exit State Token Transition

19 19 IDEF0

20 20 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

21 21 Τί εννούμε με τη λέξη ρόλο; Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έλεγχος Ασφάλειας Μηχανημάτων Σχεδιασμός Έγκριση Σχεδίων Δημόσιες Σχέσεις Διαχείριση Νομικών Θεμάτων Ρόλο καλούμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων ευθυνών

22 22 Το Μετα-Μοντέλο Ρόλων-Δραστηριοτήτων

23 23 Διαγράμματα Ρόλων-Δραστηριοτήτων Διαδοχή Δραστηριοτήτων Παράδειγμα

24 24 Διαγράμματα Ρόλων-Δραστηριοτήτων Activity Refinement

25 25 Triggering Event: Submit application form Send electrification service order to TS Inspect customer site Perform electrification study Send study to CES for authorisation Calculate customer contribution Inspect study Contact customer Consider offer Pay deposit Receive payment Sign contract Sign Contract Send customer details to CES Billing and Accounting Authorise construction Construct installation Install Meter Connect Meter Outcome: Notify customer: Application fulfilled Customer District Customer Section Region Administrative Office District Technical Section Service Requesting Service Administrative Handling Service Authorising Service Providing Παράδειγμα Διαγράμματος Ρόλων-Δραστηριοτήτων Triggering Event: Submit Application Form Outcome: Notify Customer Application fulfilled Activity Interaction

26 26 Ένα ακόμα παράδειγμα...

27 27 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

28 28 Τι εννοούμε με τον όρο αντικείμενο;

29 29 Το Μετα-Μοντέλο των Αντικειμένων

30 30 Ο Συμβολισμός Συσχέτιση (Association) Γενίκευση (Generalisation) Σύνθεση (Aggregation)

31 31 Παραδείγματα Μοντέλων Αντικειμένων Is associated with 1*

32 32 Περισσότερα Παραδείγματα...

33 33 Διαγράμματα Κύκλου Ζωής Αντικειμένων Cash Card Repeatedly Used Amount Transfer * Withdrawal * Deposit * Purchase * Payment of other Card or Loan * Renewed due to Expiry * Used CancelledIssued

34 34 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

35 35 Tί Eννοούμε με τον Όρο Γεγονός; v Γεγονός είναι η προβολή ενός φαινομένου του πραγματικού κόσμου που σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή επιδρά σε αντικείμενα του υπό συζήτηση συστήματος. v Υπάρχουν τρία είδη γεγονότων: u Εξωτερικά γεγονότα (αλλαγή κατάστασης αντικειμένων) u Εσωτερικά γεγονότα (άφιξη μυνημάτων από ρόλους) u Χρονικά γεγονότα (σχετίζονται με τη διέλευση χρόνου)

36 36 Τύποι Γεγονότων

37 37 Το Μετα-Μοντέλο των Γεγονότων (του Χρόνου)

38 38 Αναπαράσταση των Γεγονότων v Σε κείμενο v …σε σχέση με… u το όνομα του u το πότε συμβαίνει (μέρα και ώρα) u τη συχνότητα του (αν είναι επαναλαμβανόμενο) u τη σχέση του με κάποια επιχειρησιακή διαδικασία (δραστηριότητα του ρόλου αφετηρίας)

39 39 Παραδείγματα Γεγονότων

40 40 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

41 41 v Οι επιχειρησιακοί κανόνες υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι επιχειρησιακές διεργασίες. Συγκεκριμένα: u προσδιορίζουν τις συνθήκες για την ενεργοποίηση μιας δραστηριότητας u προσδιορίζουν τις συνθήκες για όλων των ειδών τις εξαρτήσεις μεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου ρόλου u καθορίζουν τον τρόπο που διαφόρων ειδών υλικά και εργαλεία συμβάλλουν στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας u ορίζουν επιχειρησιακά αντικείμενα και θέτουν σχετικούς περιορισμούς Τί Εννοούμε με τον Όρο Επιχειρησιακός Κανόνας;

42 42 Η Σύνταξη ECA των Επιχειρησιακών Κανόνων When If Then Γεγονός (προαιρετικό) ‘Εκφραση που αφορά σε επιχειρησιακά αντικείμενα (προαιρετική) Επιχειρησιακή δραστηριότητα, ή έκφραση πάνω σε επιχειρησιακά αντικείμενα

43 43 Παραδείγματα πάνω στην Σύνταξη Επιχειρησιακών Κανόνων

44 44 Τύποι του Τμήματος “IF”

45 45 Τύποι του Τμήματος THEN”

46 46 Το Μετα-Μοντέλο των Επιχειρησιακών Κανόνων

47 47 Οι Επιχειρησιακοί Κανόνες Σχετίζονται με... v Δραστηριότητες: Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν τις συνθήκες για την ενεργοποίηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. v Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων: Οι κανόνες αυτοί προσδιορίζουν συνθήκες για την συσχέτιση δραστηριοτήτων του ίδιου ή και διαφορετικών ρόλων. v Αντικείμενα: Προσδιορίζουν την κατάσταση διαφορετικών επιχειρησιακών αντικειμένων. v Σχέσεις αντικειμένων: Βάζουν περιορισμούς στις συσχετίσεις (διαφόρων ειδών) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρησιακών αντικειμένων.

48 48 Παραδείγματα Επιχειρησιακών Κανόνων customer_details_retrieved (customer.do_not_call_indicator = FALSE) specify_product_to_be_offered Rule #12 check_loans_status (instalment.status = "NOT PAID") AND (instalment.payment_delay > 4) AND (bank_account.balance < instalment.amount) loan.status = "BAD LOAN" Rule #19 customer.risk = SUM(card.limit)+SUM(loan.amount)+ (SUM(card.debt) CASE (card.payment_delay > 30)) Rule #08

49 49 Πρόοδος της Παρουσίασης v Oρισμός της επιχειρησιακής λειτουργίας v Μεθοδολογίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών v Μοντέλα ρόλων - επιχειρησιακών δραστηριοτήτων v Μοντέλα αντικειμένων v Μοντέλα επιχειρησιακών γεγονότων v Μοντέλα επιχειρησιακών κανόνων v Εφαρμογές των μοντέλων για ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

50 50 Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφοριακών Συστημάτων Testing Programming Design Analysis Requirements Analysis Information Systems Development IS to Business Processes Integration Migration Activities Installation Activities Migration Infrastructure Design Conceptual Reverse Engineering Requirements Analysis Legacy Systems Migration Analysis Integration of KD Results with Business Models Results Formalisation Results Interpretation Data Mining Data Preparation Data Selection Experiment Specification Knowledge Discovery

51 51 Μοντελοποίηση για την Ανάπτυξη Νέων Π.Σ. Testing Programming Design Analysis Requirements Analysis Information Systems Development Goal Hierarchies Actor-Role Diagrams Role-Activity Diagrams Business Rules Class Diagrams State Charts Sequence or Collaboration Diagrams Component Diagrams Deployment Diagrams

52 52 Aπό τις Προδιαγραφές της Επιχείρησης στα Συστήματα “Customer Base” “Customer Record” “Application” “Reply Letter” ………. Description of Software Components Structure of System Components Allocation of Software to System Components Design “Customer” “Application” “Product” “Reply Letter Printer” “Application Underwriting System” Analysis “Customer Application” “Customer” “Application Underwriting System” Requirements Analysis Information Entities Physical Entities Actor Resources Application Classes Systems Design Business Objects Enterprise Actors

53 53 Συνολική Χρήση των Διαγραμμάτων για την Ανάπτυξη Π.Σ.

54 54 Μοντελοποίηση για την Αντικατάσταση ενός Παλιού Συστήματος IS to Business Processes Integration Migration Activities Installation Activities Migration Infrastructure Design Conceptual Reverse Engineering Requirements Analysis Legacy Systems Migration Analysis Class Diagrams Deployment Diagrams Component Diagrams Collaboration or Sequence Diagrams Role-Activity Diagrams Business Rules As in IS Development

55 55 Μοντελοποίηση για Data Mining Integration of KD Results with Business Models Results Formalisation Results Interpretation Data Mining Data Preparation Data Selection Experiment Specification Knowledge Discovery Goal Hierarchies Class & Object Diagrams KD Rules Business Rules Role-Activity Diagrams Class & Object Diagrams Business Rules

56 56 Μερικές Επεξηγήσεις... Μάλλον επίσημος ορισμός: v Περιλαμβάνει την εφαρμογή μοντέλων, και την ανακάλυψη αρχετύπων στα υπό εξέταση δεδομένα μέσα από την εκτέλεση συγκεκριμένων αλγορίθμων. Ανεπίσημος ορισμός: v Η ανάλυση των δεδομένων που έχει σαν σκοπό να εξηγήσει κάποιο περίπλοκο φαινόμενο του πραγματικού κόσμου, και να το παρουσιάσει κατά τρόπο ευκολονόητο και απλουστευμένο. Τί είναι data mining;

57 57 Το Αποτέλεσμα του Data Mining 3.3 % higher than average age This 3.3 % is of higher than average value

58 58 Επίδραση στους Επιχειρησιακούς Κανόνες Rule CharacteriseCustomer When Assessing_Customer If (Customer.age in [30,60]) And (Customer.marital_status = = ‘married’) AND (Customer.profession_code exists) AND (Customer.type_of_occupation in [Good Professions] AND (Customer.residence_type = = ’owned’ AND Customer.type_of_occupation not in [Professions with usual transfers]) AND (Customer.family_income >= 2.5M) AND (Customer has property) Then Customer isA GoodCustomer. Το διάστημα των ηλικιών άλλαξε Άλλαξε ο τύπος της απασχόλησης + Postal Area + Gender Άλλαξε ο ορισμός του

59 59 Επίδραση στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες Αλλαγές και στα αντίστοιχα RADs

60 60 Επίδραση στα Αντικείμενα Αλλαγή Προσθήκη


Κατέβασμα ppt "Περικλής Λουκόπουλος Πάνος Καρδάσης { pl | kardasis Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων H οπτική γωνία των επιχειρησιακών λειτουργιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google