Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ. Σαριδομιχελάκης Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ. Σαριδομιχελάκης Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ. Σαριδομιχελάκης Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

2 1.Συνήθεις μη ειδικές εξετάσεις (αιματολογική, βιοχημικές στον ορό του αίματος, ούρων) 2.Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 3.Απεικονιστικές (απλές ακτινογραφίες, αγγειογραφία, υπερηχοτομογραφία) 4.Μέτρηση πιέσεων (αρτηριακή πίεση-βλ. εξέταση των αρτηριών, κεντρική φλεβική πίεση, πίεση πνευμονικής αρτηρίας) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

3 3.1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

4 3.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δίνει πληροφορίες για: 1.Καρδιακή συχνότητα (βλ. ακρόαση της καρδιάς) 2.Καρδιακό ρυθμό 3.Μετάδοση των ώσεων στο μυοκάρδιο: Διάταση ή/και υπερτροφία των κοιλοτήτων της καρδιάς Μυοκαρδιοπάθειες, ισχαιμία μυοκαρδίου, παθήσεις περικαρδίου Ηλεκτρολυτικές διαταραχές Τοξική δράση φαρμάκων Καταγραφή, από την επιφάνεια του σώματος, της ηλεκτρικής δραστηριότητας του μυοκαρδίου (εκπόλωση, αναπόλωση) στη διάρκεια του χρόνου

5 3.1.2. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ι Διάγνωση αρρυθμιών που διαπιστώθηκαν κατά την ακρόαση Η περισσότερο ευαίσθητη και ειδική εξέταση Σ Ενδείξεις: βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, αρρυθμίες (που δε συνδέονται με τις αναπνευστικές κινήσεις στο Σ) Εύκολη κόπωση, λιποθυμικές κρίσεις Για επιβεβαίωση ή αποκλεισμό των αρρυθμιών ως αιτίων Έλεγχος για διάταση ή/και υπερτροφία των κοιλοτήτων της καρδιάς Όχι ιδιαίτερα ευαίσθητη εξέταση Να εκτιμάται πάντα σε συνδυασμό με τα ευρήματα των ακτινογραφιών και του υπερηχοτομογραφήματος

6 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΙΙ Διαπίστωση μεταβολών του ΗΚΓ που υποστηρίζουν μία πιθανή διάγνωση (π.χ. χαμηλό R έπαρμα σε περικαρδιακή συλλογή και υποθυρεοειδισμό) Γρήγορος έλεγχος για τη διαπίστωση ορισμένων ηλεκτρολυτικών διαταραχών (π.χ. υποκαλιαιμία, υπερκαλιαιμία) Έλεγχος αποτελεσματικότητας και τοξικότητας φαρμάκων (π.χ. αντιαρρυθμικά φάρμακα, φάρμακα για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της Κ.Α., αναισθητικά φάρμακα)

7 3.1.3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ Φλεβόκομβος Κολποκοιλιακός κόμβος Δεμάτιο His Δεξιό σκέλος Αριστερό σκέλος Πρόσθια δεσμίδα Οπίσθια δεσμίδα Συστολή κοιλιών Συστολή κόλπων

8 3.1.4. ΤΕΧΝΙΚΗ Δεξιά πλάγια κατάκλιση, τεντωμένα άκρα (κάθετα στον επιμήκη άξονα του σώματος, παράλληλα με το έδαφος), ήπια συγκράτηση Όχι λαχάνιασμα (π.χ. κλείνουμε το στόμα) Όχι μυϊκός τρόμος (π.χ. πιέζουμε ήπια το θώρακα) Μονωμένο τραπέζι (πλαστική επιφάνεια), γείωση ηλεκτροκαρδιογράφου Σε περίπτωση δύσπνοιας ή αντιδράσεων του ζώου το αφήνουμε σε στερνική θέση (ή όποια θέση προτιμά) γνωρίζοντας όμως ότι τα αποτελέσματα θα επηρεαστούν

9 Συγκράτηση σκύλου σε μονωμένη επιφάνεια για λήψη ΗΚΓ

10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διπολικές και ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές Πρόσθια άκρα (RA, LA): οπίσθια επιφάνεια αγκώνα Οπίσθια άκρα (RL, LL): πρόσθια επιφάνεια γόνατος Προκάρδιες μονοπολικές απαγωγές: σπάνια χρησιμοποιούνται στην πράξη Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους ούτε με το θωρακικό τοίχωμα Ειδικό gel (ή οινόπνευμα) στα σημεία επαφής των ηλεκτρόδιων

11 Τα ηλεκτρόδια του ηλεκτροκαρδιογράφου για τη λήψη των διπολικών και ενισχυμένων μονοπολικών απαγωγών

12 Τοποθέτηση των ηλεκτρόδιων του ηλεκτροκαρδιογράφου σε σκύλο για τη λήψη των διπολικών και ενισχυμένων μονοπολικών απαγωγών

13 Εφαρμογή οινοπνεύματος στα σημεία επαφής των ηλεκτρόδιων

14 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΗΚΓ Καταγραφή 3-4 καρδιακών κύκλων σε κάθε απαγωγή με τη συνήθη ταχύτητα (25 mm/sec) Καταγραφή απαγωγής ΙΙ με μεγάλη ταχύτητα (50 mm/sec)

15 3.1.5. ΑΠΑΓΩΓΕΣ Διπολικές (I, II, III) Ενισχυμένες μονοπολικές (aV R, aV L, aV F ) Προκάρδιες μονοπολικές Η κάθε απαγωγή έχει 1) άξονα και 2) πολικότητα

16 ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ (+) ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ (-) ΙΑριστερό πρόσθιο άκροΔεξί πρόσθιο άκρο ΙΙΑριστερό οπίσθιο άκροΔεξί πρόσθιο άκρο ΙΙΙΑριστερό οπίσθιο άκροΑριστερό πρόσθιο άκρο

17 Άξονας και πολικότητα των διπολικών απαγωγών Δ Α Ι + - ΙΙ + - ΙΙΙ + -

18 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ (aV R, aV L, aV F ) ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ (+) ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ (-) aV R Δεξί πρόσθιο άκροΤο δυναμικό κέντρο της καρδιάς όπως καταγράφεται από το μέσο όρο των δυναμικών στα υπόλοιπα ηλεκτρόδια aV L Αριστερό πρόσθιο άκρο aV F Αριστερό οπίσθιο άκρο

19 Άξονας και πολικότητα των ενισχυμένων μονοπολικών απαγωγών Δ Α aV R + - aV L + - aV F + -

20 Άξονας και πολικότητα των διπολικών και των ενισχυμένων μονοπολικών απαγωγών Δ Α aV R + aV L + aV F + I + III II + +

21 ΑΠΟΚΛΙΣΗ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) ΗΚΓ Αν η καρδιακή ώση είναι: παράλληλη στον άξονα μέγιστη απόκλιση κάθετη στον άξονα καμία απόκλιση Αν η καρδιακή ώση κινείται προς: το θετικό πόλοθετική απόκλιση (προς τα πάνω) τον αρνητικό πόλοαρνητική απόκλιση (προς τα κάτω)

22 Απόκλιση του ΗΚΓ όταν η καρδιακή ώση είναι παράλληλη ή κάθετη προς τον άξονα μιας απαγωγής ΔΑ II + Καρδιακή ώση ΗΚΓ Απαγωγή ΙΙ

23 Η ίδια καρδιακή ώση προκαλεί διαφορετικού βαθμού απόκλιση του ΗΚΓ ανάλογα με την απαγωγή ΔΑ II + Καρδιακή ώση ΗΚΓ Απαγωγή ΙΙ aV L + Απαγωγή aV L

24 Απόκλιση του ΗΚΓ όταν η καρδιακή ώση που είναι παράλληλη προς τον άξονα μιας απαγωγής κινείται προς το θετικό ή τον αρνητικό της πόλο ΔΑ II + Καρδιακή ώση ΗΚΓ Απαγωγή ΙΙ

25 Η ίδια καρδιακή ώση προκαλεί θετική ή αρνητική απόκλιση του ΗΚΓ ανάλογα με την απαγωγή ΔΑ II + Καρδιακή ώση ΗΚΓ Απαγωγή ΙΙ aV R + Απαγωγή aV R

26 3.1.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΚΓ Επάρματα: Ρ: εκπόλωση κόλπωνσυστολή κόλπων QRS: εκπόλωση κοιλιώνσυστολή κοιλιών Q: εκπόλωση μεσοκοιλιακού διαφράγματος R: εκπόλωση μυοκάρδιου αριστερής κοιλίας S: εκπόλωση μυοκάρδιου δεξιάς κοιλίας Τ: αναπόλωση κοιλιών Διαστήματα: PQ (ή PR): χρόνος για τη μεταφορά της ώσης από το φλεβόκομβο ως τις ίνες του Purkinje QT: χρόνος για εκπόλωση και αναπόλωση του μυοκάρδιου των κοιλιών

27 Επάρματα και διαστήματα στο φυσιολογικό ΗΚΓ (απαγωγή ΙΙ) Ισοηλεκτρική γραμμή Ρ Ρ Εκπόλωση κόλπων Εκπόλωση κόλπων Συστολή κόλπων Q Q R R S S Εκπόλωση κοιλιών Συστολή κοιλιών Τ Τ Αναπόλωση κοιλιών

28 Χρονικός συσχετισμός μεταξύ του ΗΚΓ (απαγωγή ΙΙ) και της δραστηριότητας του μυοκάρδιου Ρ Ρ Συστολή κόλπων QQ R R S S Συστολή κοιλιών Τ Τ Συστολή κόλπων Διαστολή κόλπων Συστολή κοιλιών Διαστολή κοιλιών

29 Χρονικός συσχετισμός μεταξύ του ΗΚΓ (απαγωγή ΙΙ) και των φυσιολογικών ήχων (τόνων) της καρδιάς Ρ Ρ Συστολή κόλπων QQ R R S S Συστολή κοιλιών Τ Τ Συστολή κόλπων Διαστολή κόλπων Συστολή κοιλιών Διαστολή κοιλιών Καρδιακοί τόνοι S1S1 S2S2 S1S1 S2S2 Μικρή σιγή Μεγάλη σιγή ΗΚΓ

30 3.1.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΚΓ 1.Καρδιακή συχνότητα (βλ. και ακρόαση της καρδιάς) 2.Καρδιακός ρυθμός 3.Μέσος ηλεκτρικός άξονας (ΜΗΑ) 4.Μέτρηση ύψους και πλάτους και εκτίμηση της μορφολογίας των επαρμάτων 5.Μέτρηση της διάρκειας των διαστημάτων

31 3.1.7.1. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 3.1.7.1. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (βλ. και ακρόαση της καρδιάς) Υπολογισμός καρδιακής συχνότητας με το ΗΚΓ: 1.Αριθμός PQRST σε 3 sec x 20 ή 2.3.000 / αριθμό μικρών τετραγώνων ανάμεσα σε 2 συνεχόμενα R επάρματα (n) (μόνο σε φλεβοκομβικό ρυθμό και με ταχύτητα 50 mm/sec) 3. Αυτόματη ένδειξη ηλεκτροκαρδιογράφου

32 3.1.7.2. ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ Ο τρόπος αλληλουχίας των καρδιακών κύκλων στη διάρκεια του χρόνου Ελέγχεται και με 1) ακρόαση, 2) ψηλάφηση σφυγμού

33 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΣΓΦλεβοκομβικός (Σ, Γ): σταθερός Διακύμανση διάρκειας RR διαστημάτων <10% ΣΓΠνευμονογαστρική αρρυθμία (μόνο στο Σ, στη Γ είναι παθολογικός ρυθμός) Αυξημένος ρυθμός στην εισπνοή, μειωμένος στην εκπνοή λόγω μεταβολών στον τόνο του πνευμονογαστρικού νεύρου ΣΓ Πιο έντονη σε Σ (και Γ) με χρόνιες πνευμονοπάθειες Διακύμανση διάρκειας RR διαστημάτων >10%, ανάλογα με τη φάση της αναπνοής

34 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ Εκτακτοσυστολές Ώσεις που δεν ξεκινούν από το φλεβόκομβο αλλά από άλλο βηματοδότη Διαταραχές αγωγιμότητας Μη φυσιολογική μετάδοση των ώσεων Συνδυασμοί

35 ΕΚΤΑΚΤΟΣΥΣΤΟΛΕΣ Ανάλογα με τη θέση του έκτοπου βηματοδότη Κοιλιακές Απουσία Ρ Ανώμαλο QRS Ανάλογα με το στάδιο του καρδιακού κύκλου Πριν τη φυσιολογική φλεβοκομβική ώση Πρώιμες Μετά την καθυστέρηση της φυσιολογικής φλεβοκομβικής ώσης Όψιμες ή διαφυγής Υπερκοιλιακές (κολπικές, κολποκοιλιακές) Ανώμαλο Ρ Φυσιολογικό QRS

36 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Ανάλογα με τη θέση της διαταραχής Κολποκοιλιακές Κολποκοιλιακός αποκλεισμός Κοιλιακές Αποκλεισμός δεματίου His, σκελών δεματίου His, δεσμίδων αριστερού σκέλους

37 3.1.7.3. ΜΕΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ (ΜΗΑ) Η μέση κατεύθυνση και πολικότητα της εκπόλωσης του μυοκάρδιου των κοιλιών ΣΓΦυσιολογικά: Σ +40 ο ως +100 ο, Γ 0 ο ως +160 ο Υπολογισμός: 1.Οι μοίρες το θετικού πόλου της απαγωγής (διπολικής ή ενισχυμένης μονοπολικής) με το υψηλότερο θετικό R έπαρμα 2.Βρίσκουμε την απαγωγή με το περισσότερο ισοηλεκτρικό QRS. Η κάθετη σε αυτή απαγωγή έχει τη διεύθυνση του ΜΗΑ: αν σ’ αυτή το QRS είναι θετικό η φορά του ΜΗΑ είναι προς το θετικό της πόλο και αντίστροφα 3.Βάση πίνακα αφού μετρήσουμε τα θετικά και αρνητικά δυναμικά στην απαγωγή ΙΙ (ή στις Ι και ΙΙΙ)

38 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΗΑ Απόκλιση δεξιά: (π.χ. διάταση μυοκάρδιου δεξιάς κοιλίας)

39 3.1.7.4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΜΑΤΩΝ Ρ: εύρος ≤ 0.04-0,05sec Ρ Q R S Τ ΣΓ ύψος ≤ 0.4 mV (Σ), ≤ 0.2 mV (Γ) ΣΓQRS: εύρος ≤ 0.05-0,06sec (Σ), ≤ 0.04sec (Γ) ΣΓR: ύψος ≤ 2,5-3mV (Σ), ≤ 0.9mV (Γ) ΣΓΤ: ύψος ≤ 0,05-1mV (Σ), ≤ 0.3mV (Γ) 50 mm/sec0.5cm = 0,1 sec 25 mm/sec0.5cm = 0,2 sec 1mV=1 cm 0,5 cm=0,5mV

40 3.1.7.5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΔιάστημα PR (PQ): 0,06-0,13sec (Σ) Γ 0,05-0,09 sec (Γ) Ρ Q R S Τ ΣΔιάστημα QT: 0,15-0,25sec (Σ) Γ 0,12-0,18 sec (Γ)

41 ΜΟΝΙΜΟ ΗΚΓ (HOLTER) Διαλείπουσες αρρυθμίες Λιποθυμικές κρίσεις, επεισοδιακή μυϊκή αδυναμία Έλεγχος αποτελεσματικότητας αντιαρρυθμικών φαρμάκων


Κατέβασμα ppt "Μ. Σαριδομιχελάκης Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google