Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 9 η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 9 η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 9 η

2 ΔΟΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Καρδιά - Αγγεία [ αρτηρίες ( απάγουν το αίμα ), φλέβες (προσάγουν το αίμα) ]  ΛΕΜΦΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - λεμφαγγεία - λεμφαδένες ή λεμφογάγγλια

3 Η ΚΑΡΔΙΑ  Κεντρική αντλία κυκλοφορικού συστήματος  Βάρος ~ 300 gr  Μεταξύ των πνευμόνων, πίσω από το στέρνο 2 η – 4 η πλευρά  Τρία τοιχώματα ( από έξω προς τα μέσα ) - περικάρδιο ( περικαρδιακή κοιλότητα με υγρό ) - μυοκάρδιο - ενδοκάρδιο

4 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ

5 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ι  ΚΟΛΠΟΙ ( αριστερός, δεξιός )  ΚΟΙΛΙΕΣ (αριστερή, δεξιά ) Fig. 14.1 Germann

6 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙΙ  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 1. Τριγλώχινα : μεταξύ δεξιού κόλπου & δεξιάς κοιλίας 2. Διγλώχινα ή Μιτροειδής : μεταξύ αριστερού κόλπου & αριστερής κοιλίας 3. Πνευμονική : μεταξύ δεξιάς κοιλίας & πνευμονικής αρτηρίας 4. Αορτική : μεταξύ αριστερής κοιλίας & αορτής

7 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙΙI  ΜΕΓΑΛΑ AΓΓΕΙΑ - Αορτή( κλάδοι ) - Πνευμονικές αρτηρίες ( αριστερή – δεξιά ) - Πνευμονικές φλέβες - Κοίλες φλέβες ( άνω – κάτω )  ΝΕΥΡΑ ( Αυτόνομο ) - Συμπαθητικοί κλάδοι -Παρασυμπαθητικοί κλάδοι

8 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙV Fig. 14.1 Germann

9 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Fig. 14.1 Germann

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Ι

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΙΙ

12 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ Ι  Μέσος χιτώνας της καρδιάς ( κύριος ιστός )

13 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙΙ  Ερεθισματαγωγό μυοκάρδιο ( σύστημα παραγωγής & αγωγής της διέγερσης - ερεθίσματος ) Αποτελείται από: α) Φλεβόκομβος β) Κολποκοιλιακός κόμβος γ) Δεμάτιο του His δ) Δεξιό & Αριστερό σκέλος του Δεμάτιο του His ε) Ίνες του Purkinje

14 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙΙΙ  Συσταλτό μυοκάρδιο - μηχανική λειτουργία της καρδιάς - συστολή / χάλαση - μετακίνηση του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα - ακτίνη / μυοσίνη ( διολίσθηση )

15 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙV

16 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ι  Αλληλουχία συστολής & διαστολής των κόλπων και των κοιλιών που συνοδεύεται από αιμοδυναμικά γεγονότα: Α) ΗΛΕΚΡΙΚΑ Β) ΜΗΧΑΝΙΚΑ  Α) ΗΛΕΚΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - Διέγερση των κόλπων από το Φλεβόκομβο ( δεξιός κόλπος ) - Μετάδοση του δυναμικού ενέργειας σε όλες τις μυικές ίνες των κόλπων και συστολή τους - Μετάδοση δυναμικού στο Κολποκοιλιακό κόμβο και μέσω δεματίου του His, των σκελών του & των διακλαδώσεων στις κοιλίες ( διέγερση ) - Πλήρωση των κοιλιών με αίμα & συστολή τους ( προώθηση αίματος σε πνευμονικές αρτηρίες & αορτή - Χάλαση μυοκαρδίου των κοιλιών & καρδιακή παύλα μέχρι το επόμενο ερέθισμα

17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

18 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ  Β) ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  1 Η ΦΑΣΗ Κοιλιακή πλήρωση : πίεση κόλπου > πίεση κοιλίας  διάνοιξη Κ-Κ Βαλβίδας και είσοδος του αίματος στην κοιλία  2 η ΦΑΣΗ Ισομετρική κοιλιακή συστολή ή ισοογκοτική συστολή: πίεση κοιλίας> πίεση κόλπου, κλείσιμο Κ-Κ Βαλβίδας με κλειστή την αορτική άρα οι μυικές ίνες των κοιλιών συστέλλονται ισομετρικά  3 η ΦΑΣΗ Ισοτονική συστολή: πιέσεις κοιλιών > πιέσεις αγγείων, διάνοιξη μηνοειδών βαλβίδων & το αίμα στα μεγάλα αγγεία  4 η ΦΑΣΗ Ισομετρική διαστολή ή ισοογκοτική διαστολή: κλειστές όλες οι βαλβίδες

19 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 9 η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google