Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 9η

2 ΔΟΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Καρδιά - Αγγεία [ αρτηρίες ( απάγουν το αίμα ) , φλέβες (προσάγουν το αίμα) ] ΛΕΜΦΟΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - λεμφαγγεία - λεμφαδένες ή λεμφογάγγλια

3 Η ΚΑΡΔΙΑ Κεντρική αντλία κυκλοφορικού συστήματος Βάρος ~ 300 gr
Μεταξύ των πνευμόνων, πίσω από το στέρνο 2η – 4η πλευρά Τρία τοιχώματα ( από έξω προς τα μέσα ) - περικάρδιο ( περικαρδιακή κοιλότητα με υγρό ) - μυοκάρδιο - ενδοκάρδιο

4 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ

5 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ι ΚΟΛΠΟΙ ( αριστερός, δεξιός )
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ι ΚΟΛΠΟΙ ( αριστερός, δεξιός ) ΚΟΙΛΙΕΣ (αριστερή , δεξιά ) Fig Germann

6 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 1. Τριγλώχινα : μεταξύ δεξιού κόλπου & δεξιάς κοιλίας 2. Διγλώχινα ή Μιτροειδής : μεταξύ αριστερού κόλπου & αριστερής κοιλίας 3. Πνευμονική : μεταξύ δεξιάς κοιλίας & πνευμονικής αρτηρίας 4. Αορτική : μεταξύ αριστερής κοιλίας & αορτής

7 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙΙI ΜΕΓΑΛΑ AΓΓΕΙΑ - Αορτή( κλάδοι )
- Πνευμονικές αρτηρίες ( αριστερή – δεξιά ) - Πνευμονικές φλέβες - Κοίλες φλέβες ( άνω – κάτω ) ΝΕΥΡΑ ( Αυτόνομο ) - Συμπαθητικοί κλάδοι -Παρασυμπαθητικοί κλάδοι

8 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΙV Fig Germann

9 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Fig Germann

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Ι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Ι

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΙΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΙΙ

12 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ Ι Μέσος χιτώνας της καρδιάς ( κύριος ιστός )

13 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙΙ Ερεθισματαγωγό μυοκάρδιο ( σύστημα παραγωγής & αγωγής της διέγερσης - ερεθίσματος ) Αποτελείται από: α) Φλεβόκομβος β) Κολποκοιλιακός κόμβος γ) Δεμάτιο του His δ) Δεξιό & Αριστερό σκέλος του Δεμάτιο του His ε) Ίνες του Purkinje

14 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙΙΙ Συσταλτό μυοκάρδιο - μηχανική λειτουργία της καρδιάς
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙΙΙ Συσταλτό μυοκάρδιο - μηχανική λειτουργία της καρδιάς - συστολή / χάλαση - μετακίνηση του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα - ακτίνη / μυοσίνη ( διολίσθηση )

15 ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΙV

16 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ι Αλληλουχία συστολής & διαστολής των κόλπων και των κοιλιών που συνοδεύεται από αιμοδυναμικά γεγονότα: Α) ΗΛΕΚΡΙΚΑ Β) ΜΗΧΑΝΙΚΑ Α) ΗΛΕΚΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - Διέγερση των κόλπων από το Φλεβόκομβο ( δεξιός κόλπος ) - Μετάδοση του δυναμικού ενέργειας σε όλες τις μυικές ίνες των κόλπων και συστολή τους - Μετάδοση δυναμικού στο Κολποκοιλιακό κόμβο και μέσω δεματίου του His , των σκελών του & των διακλαδώσεων στις κοιλίες ( διέγερση ) - Πλήρωση των κοιλιών με αίμα & συστολή τους ( προώθηση αίματος σε πνευμονικές αρτηρίες & αορτή - Χάλαση μυοκαρδίου των κοιλιών & καρδιακή παύλα μέχρι το επόμενο ερέθισμα

17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

18 ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ Β) ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ Β) ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1Η ΦΑΣΗ Κοιλιακή πλήρωση : πίεση κόλπου > πίεση κοιλίας διάνοιξη Κ-Κ Βαλβίδας και είσοδος του αίματος στην κοιλία 2η ΦΑΣΗ Ισομετρική κοιλιακή συστολή ή ισοογκοτική συστολή: πίεση κοιλίας> πίεση κόλπου , κλείσιμο Κ-Κ Βαλβίδας με κλειστή την αορτική άρα οι μυικές ίνες των κοιλιών συστέλλονται ισομετρικά 3η ΦΑΣΗ Ισοτονική συστολή: πιέσεις κοιλιών > πιέσεις αγγείων, διάνοιξη μηνοειδών βαλβίδων & το αίμα στα μεγάλα αγγεία 4η ΦΑΣΗ Ισομετρική διαστολή ή ισοογκοτική διαστολή: κλειστές όλες οι βαλβίδες

19 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google