Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγορές και Καταναλωτής Από τις μαθήτριες: Μανιατάκου Ευαγγελία Ντέι Άνναμπελ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγορές και Καταναλωτής Από τις μαθήτριες: Μανιατάκου Ευαγγελία Ντέι Άνναμπελ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγορές και Καταναλωτής Από τις μαθήτριες: Μανιατάκου Ευαγγελία Ντέι Άνναμπελ

2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.),ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή - αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης,παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του internet. Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.),ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή - αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης,παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του internet. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ’αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων(electronic funds transfer), στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας(supply chain management), στο διαδικτυακό marketing(Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών(online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων(electronic data interchange, EDI),,στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης(inventory management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ’αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων(electronic funds transfer), στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας(supply chain management), στο διαδικτυακό marketing(Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών(online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων(electronic data interchange, EDI),,στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης(inventory management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.

3 Αγορές  Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς και οι παραδοσιακές συνήθειες εκτοπίζονται από νέες, κανένας τομέας δεν μένει ανεπηρέαστος.  Έτσι και η αγορά επηρεάζεται, γεννώνται νέες μέθοδοι ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών, κυριότερη των οποίων είναι η αγορές μέσω του διαδικτύου, η οποία αυξάνει με ξέφρενους ρυθμούς.

4 Δικαιώματα του καταναλωτή  Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, ο καταναλωτής αριθμεί ένα εύρος δικαιωμάτων, τα οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζει αλλά και ένα πλήθος ζητημάτων, κυρίως νομικών αλλά όχι μόνο, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν και να αποφεύγει. Ας επισημάνουμε τα κυριότερα:  1.Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή, άλλως είναι άκυρη η σύμβαση, σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς και τον ΦΠΑ, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, την ακριβή διάρκεια ισχύος της εκάστοτε ενδεχομένως προσφοράς, το δικαίωμα υπαναχώρησης και το ενδεχόμενο ύπαρξης κόστους για τη χρήση της υπηρεσίας μέσω διαδικτύου.

5 … 2. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με μορφή αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή άλλη μορφή, πριν από την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας. Πρόκειται για μια διάταξη που μας γεμίζει ερωτηματικά, καθώς όλοι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, αν κάνουμε για την πληρωμή μας χρήση πιστωτικής κάρτας, γνωρίζουμε ότι η σχετική χρέωση λαμβάνει χώρα κατά τη στιγμή της εισαγωγής των στοιχείων της κάρτας ή έστω λίγα λεπτά μετά, και σε κάθε περίπτωση πριν πάρουμε το προϊόν στα χέρια μας. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων, ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση σε αυτόν της παραγγελίας του καταναλωτή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. 3. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. 4. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα χωρίς επιβάρυνση να απαιτήσει, διόρθωση ή αντικατάσταση, ή να μειώσει το τίμημα, ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, ή να απαιτήσει αποζημίωση

6 Η ασφάλεια του αυτοκινήτου στην Ε.Ε  Σε όλες τις χώρες της ΕΕ η ασφάλιση αυτοκινήτου παρέχει αυτόματα την ελάχιστη κάλυψη (αστική ευθύνη) που απαιτείται από τον νόμο. Αυτό ισχύει και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Εάν έχεις μεικτή ασφάλεια στη χώρα, ελέγξτε κατά πόσον η ασφάλεια αυτή καλύπτει και στις μετακινήσεις σε άλλες χώρες.

7 Η ασφάλεια του αεροπλάνου στην Ε.Ε ► Για να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου ασφάλεια σε όλη την ΕΕ, έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες και πρότυπα για θέματα όπως οι έλεγχοι ασφαλείας των επιβατών, των χειραποσκευών, καθώς και των αποσκευών που δίνονται στο "τσεκ-ιν" κατά την αναχώρηση από αεροδρόμια της ΕΕ. ► Οι επιβάτες απαγορεύεται να μεταφέρουν ορισμένα αντικείμενα μέσα στο αεροσκάφος. Υπάρχει εγκεκριμένος ευρωπαϊκός κατάλογος των αντικειμένων που δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται εντός του θαλάμου επιβατών, καθώς και κατάλογος των αντικειμένων που απαγορεύεται να μεταφέρονται στις αποσκευές που προορίζονται για τον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους. http://europa.eu/travel/gettingthere/index_el.htm

8 Η ασφάλεια του πλοίου στην Ε.Ε Η ΕΕ πρωτοστατεί στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και στην προώθηση υψηλών προδιαγραφών με τη θέσπιση μέτρων προστασίας των επιβατών καθώς και των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων που πλέουν από και προς ευρωπαϊκούς λιμένες, αλλά και επιβατικών πλοίων που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Οι επιβάτες θαλάσσιων ή εσωτερικών πλωτών μεταφορών θα έχουν επίσης νέα δικαιώματα από τον Δεκέμβριο 2012. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται η επιστροφή χρημάτων, η μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, η αποζημίωση και η βοήθεια, εάν υπάρχουν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις, καθώς και το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα έχουν επίσης δικαίωμα σε δωρεάν βοήθεια τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και επί του πλοίου. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν, με ορισμένες εξαιρέσεις, για όσους ταξιδεύουν είτε αναχωρώντας από είτε φθάνοντας σε λιμάνι χώρας της ΕΕ. Ισχύουν επίσης και για τις κρουαζιέρες με λιμάνι επιβίβασης εντός της ΕΕ.

9 Πηγές   http://europa.eu/travel/gettingthere/ index_el.htm http://europa.eu/travel/gettingthere/ index_el.htm   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9 7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF% 84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE %B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5% CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81 %CE%B9%CE%BF http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9 7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF% 84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE %B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5% CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81 %CE%B9%CE%BF

10 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Αγορές και Καταναλωτής Από τις μαθήτριες: Μανιατάκου Ευαγγελία Ντέι Άνναμπελ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google