Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση Οι περισσότερες μεταβολές επηρεάζονται από τον Η/Υ. Τα συστήματα μετατρέπονται ώστε να μπορούν να συνδέονται με Υπολογιστές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση Οι περισσότερες μεταβολές επηρεάζονται από τον Η/Υ. Τα συστήματα μετατρέπονται ώστε να μπορούν να συνδέονται με Υπολογιστές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση Οι περισσότερες μεταβολές επηρεάζονται από τον Η/Υ. Τα συστήματα μετατρέπονται ώστε να μπορούν να συνδέονται με Υπολογιστές.

3 Οι αλλαγές στην Επικοινωνία

4 Ψηφιοποίηση Αναλογικό σήμα: Μια συνεχώς μεταβαλλόμενη τάση ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείται για την αποστολή κάποιου σήματος Παραδείγματα: ρολόι με δείκτες, μαγνητόφωνο, video Ψηφιακό σήμα: Το σήμα που περιγράφεται με διακεκομμένες (διακριτές) μετρήσεις Παραδείγματα: Ψηφιακό ρολόι, CD player, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ηλεκτρονικός υπολογιστής

5 Αναλογικά συστήματαΨηφιακά συστήματα Ψηφιοποίηση: Η μετατροπή των συστημάτων από αναλογικά σε ψηφιακά Αιτία Ψηφιοποίηση Οι υπολογιστές κυριαρχούν στις επικοινωνίες Οι υπολογιστές είναι ψηφιακά συστήματα Τα δεδομένα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή

6 Διαβαθμίσεις ποσοτήτων μέτρησης μνήμης ΚΒ 1 KiloByte = 2 10 bytes = 1024 bytes MΒ 1 MegaByte = 2 10 KB = 2 20 bytes GΒ 1 GigaByte = 2 10 MB = 2 30 bytes TΒ 1 TeraByte = 2 10 GB = 2 40 bytes PΒ 1 PetaByte = 2 10 TB = 2 50 bytes Γιατί οι μονάδες μέτρησης είναι πολλαπλάσια του 1024 και όχι του 1000 όπως είναι στην φυσική και στην καθημερινή μας ζωή

7 Αρχική κυματομορφή 1010 0100010001000100 1101000100 010001001101000100 01000100 100011000101000100100011100011000101000100100011 1101000100 0100010110100010 0111101000100 0100010110100010 011 10101010100 010 001100 010 00 100 01010101010100 010 001100 010 00 100 010 1101000100 0100100 010 01001101000100 0100100 010 0100 11010000010110100010 011011010000010110100010 0110 1101000100 0100100 010 0101101000100 0100100 010 010 101101000100 0100100 010 010101101000100 0100100 010 010 1101000100 0100101101000100 010010 11000100 01000111000100 010001 11000100 011000100 0 110110 110100010 110100010 0100010001000100 110110 111111 110110 1 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 11010000010110100010 01111010000010110100010 011 11000100 011000100 0 1010 11000100 011000100 0 11000100 011111000100 0111 11000100 011111000100 0111 11000100 01110111000100 011101 110010110010 11000100 01110111000100 011101 110010110010 11011101 11000100 011111000100 0111 11000100 0111011000100 01110 110010110010 11011101 11011101 11011101 11011101 111111 1010 11000100 01110111000100 011101 10101010 Δειγματοληψία Μετατροπή σε δυαδικά ψηφία Ψηφιοποίηση ήχου

8 Άσκηση Έστω ότι κάνουμε μονοφωνική ηχογράφηση ενός ήχου με ρυθμό δειγματοληψίας 8,192KHz (8192Hz δηλαδή 8192 δείγματα το δευτερόλεπτο). Το μέγεθος του δείγματος είναι 16 bits. Αν ο ήχος έχει διάρκεια 2 λεπτά να υπολογίσετε το μέγεθος του αρχείου ήχου (τύπου wav) που παράγεται σε Kbytes.

9 Κωδικοποίηση ASCII Ο ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών) είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων του λατινικού αλφάβητου όπως αυτό χρησιμοποιείται σήμερα στην Αγγλική γλώσσα και σε άλλες δυτικοευρωπαικές γλώσσες. Χρησιμοποιείται κυρίως στους υπολογιστές και άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας για αναπαράσταση κειμένου, καθώς επίσης για έλεγχο συσκευών που δουλεύουν με κείμενο, όπως εκτυπωτές, οθόνες, πληκτρολόγια κτλ.

10 Κωδικοποίηση ASCII Αυτό σημαίνει ότι κάθε χαρακτήρας που υπάρχει πάνω στο πληκτρολόγιο, αντιπροσωπεύεται από μία μοναδική 7-bit ακολουθία (το 8 ο bit μένει αχρησιμοποίητο). Πχ ο χαρακτήρας «G» αντιστοιχεί στην ακολουθία «0100 0111» ο χαρακτήρας «g» αντιστοιχεί στην ακολουθία «0110 0111» ο χαρακτήρας «3» αντιστοιχεί στην ακολουθία «0011 0011» Προσοχή !!! 1 ον : Τα κεφαλαία γράμματα έχουν διαφορετική αναπαράσταση από τα πεζά. 2 ον : Η ASCII αναπαράσταση των αριθμητικών χαρακτήρων δεν είναι η ίδια με την αναπαράσταση που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής όταν κάνει πράξεις Προσοχή !!! 1 ον : Τα κεφαλαία γράμματα έχουν διαφορετική αναπαράσταση από τα πεζά. 2 ον : Η ASCII αναπαράσταση των αριθμητικών χαρακτήρων δεν είναι η ίδια με την αναπαράσταση που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής όταν κάνει πράξεις

11 Κωδικοποίηση ASCII

12 Άσκηση Μία ψηφιακή εικόνα έχει ανάλυση 128 pixel/inch. Το μέγεθός της είναι 3x2 (πλάτος= 3 ίντσες, ύψος= 2 ίντσες). a) Πόσα εικονοστοιχεία απαρτίζουν την εικόνα; b) Αν το βάθος χρώματος είναι 24 bits (δηλαδή για την αναπαράσταση του χρώματος κάθε εικονοστοιχείου χρησιμοποιούνται 24 bits) να υπολογίσετε το μέγεθος της εικόνας σε Kbytes.


Κατέβασμα ppt "ΨηφιοποίησηΨηφιοποίηση Οι περισσότερες μεταβολές επηρεάζονται από τον Η/Υ. Τα συστήματα μετατρέπονται ώστε να μπορούν να συνδέονται με Υπολογιστές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google