Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Comenius Regio 2013-2015 Comenius Regio 2013-2015 “Schools without borders” “Schools without borders”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Comenius Regio 2013-2015 Comenius Regio 2013-2015 “Schools without borders” “Schools without borders”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Comenius Regio 2013-2015 Comenius Regio 2013-2015 “Schools without borders” “Schools without borders”

2 Comenius Regio Σύντομη περιγραφή - στόχοι: Σύντομη περιγραφή - στόχοι: Οι Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius regio προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών Εκπαιδευτικών Αρχών που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Παρέχουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικές Αρχές δύο Ευρωπαϊκών χωρών, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς άτυπης εκπαίδευσης στην περιφέρειά τους, να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Οι Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius regio προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών Εκπαιδευτικών Αρχών που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Παρέχουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικές Αρχές δύο Ευρωπαϊκών χωρών, σε συνεργασία με σχολεία και άλλους φορείς άτυπης εκπαίδευσης στην περιφέρειά τους, να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Δομή και διάρκεια Περιφερειακής Σύμπραξης Comenius Δομή και διάρκεια Περιφερειακής Σύμπραξης Comenius Οι Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius απαρτίζονται από δύο "Περιφέρειες Εταίρους". Κάθε περιφέρεια εταίρος πρέπει να εμπλέκει: Οι Περιφερειακές Συμπράξεις Comenius απαρτίζονται από δύο "Περιφέρειες Εταίρους". Κάθε περιφέρεια εταίρος πρέπει να εμπλέκει: Μια τοπική ή περιφερειακή Εκπαιδευτική Αρχή σχετική με την εκπαίδευση Μια τοπική ή περιφερειακή Εκπαιδευτική Αρχή σχετική με την εκπαίδευση Τουλάχιστον ένα σχολείο Τουλάχιστον ένα σχολείο Τουλάχιστον έναν άλλο σχετικό τοπικό εταίρο (π.χ. κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα και σωματεία, σύνδεσμοι γονέων, μουσεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.) Τουλάχιστον έναν άλλο σχετικό τοπικό εταίρο (π.χ. κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα και σωματεία, σύνδεσμοι γονέων, μουσεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.) Η διάρκεια των Περιφερειακών Συμπράξεων είναι δύο χρόνια. Η διάρκεια των Περιφερειακών Συμπράξεων είναι δύο χρόνια.

3 “ Schools without borders” “ Schools without borders”Περίληψη Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που υφίστανται στα σχολεία εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού των μεταναστών καθώς και άλλων κοινωνικών ομάδων. Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στηρίζεται στην ποικιλομορφία. Σε μια εποχή που η πολυπολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα θεωρούνται δεδομένα η συνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη είναι απαραίτητα στοιχεία για την πρόοδο της κοινωνίας. Βασιζόμενοι σε αυτό το σκεπτικό θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στους συμμετέχοντες το μήνυμα ότι κανένα έθνος και καμιά κοινωνική ομάδα δε θα πρέπει να αισθάνεται μειονεκτικά και να «αποκλείεται» από τον κοινωνικό περίγυρο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να γίνει συνείδηση στους συμμετέχοντες ότι ο σεβασμός της διαφορετικής κουλτούρας, του διαφορετικού πολιτισμού και της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας είναι το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση όλων των δυσκολιών. Το δεύτερο βήμα είναι να «μοιραστούμε» και να εξοικειωθούμε με το διαφορετικό και το τρίτο να το εκτιμήσουμε και να το ενσωματώσουμε στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα. Άλλωστε η πρόοδος της ανθρωπότητας υπήρξε το αποτέλεσμα της συνύπαρξης και της συνεισφοράς όλων μας. Βασιζόμενοι σε αυτό το σκεπτικό θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στους συμμετέχοντες το μήνυμα ότι κανένα έθνος και καμιά κοινωνική ομάδα δε θα πρέπει να αισθάνεται μειονεκτικά και να «αποκλείεται» από τον κοινωνικό περίγυρο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να γίνει συνείδηση στους συμμετέχοντες ότι ο σεβασμός της διαφορετικής κουλτούρας, του διαφορετικού πολιτισμού και της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας είναι το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση όλων των δυσκολιών. Το δεύτερο βήμα είναι να «μοιραστούμε» και να εξοικειωθούμε με το διαφορετικό και το τρίτο να το εκτιμήσουμε και να το ενσωματώσουμε στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα. Άλλωστε η πρόοδος της ανθρωπότητας υπήρξε το αποτέλεσμα της συνύπαρξης και της συνεισφοράς όλων μας. Επιπλέον το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και διαχειριστικές τους ικανότητες καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρίες μέσα από την αλληλεπίδραση με άτομα από άλλες χώρες. Επιπλέον το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και διαχειριστικές τους ικανότητες καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρίες μέσα από την αλληλεπίδραση με άτομα από άλλες χώρες.

4 Partners region1 Δ/θμια Εκπ/ση Τρικάλων Δ/θμια Εκπ/ση Τρικάλων e-trikala e-trikala 3ο Λύκειο 3ο Λύκειο 3ο Γυμνάσιο 3ο Γυμνάσιο Λύκειο Βαλτινού Λύκειο Βαλτινού 1o Γυμνάσιο Καλ/κας 1o Γυμνάσιο Καλ/κας Επάλ Πύλης Επάλ Πύλης

5 Partners region 2 Department of Education and Training of Charleroi Department of Education and Training of Charleroi Ecole Industrielle de Jumet Ecole Industrielle de Jumet CENTRE REGIONAL D’INTEGRATION DE CHARLEROI(CRIC) CENTRE REGIONAL D’INTEGRATION DE CHARLEROI(CRIC) Section régionale de Charleroi de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente( LEEP) Section régionale de Charleroi de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente( LEEP) Centre d’Action Laïque de Charleroi(CAL) Centre d’Action Laïque de Charleroi(CAL)

6 Τα θέματα-τα προβλήματα που πρόκειται να προσεγγίσουμε Η αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας, και κοινωνικού αποκλεισμού στο σχολείο Η αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας, και κοινωνικού αποκλεισμού στο σχολείο Η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του σεβασμού σε κάθε διαφορετικό πολιτισμό. Η καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του σεβασμού σε κάθε διαφορετικό πολιτισμό. Η πολύπλευρη στήριξη των μειονοτήτων Η πολύπλευρη στήριξη των μειονοτήτων Η σπουδαιότητα της γνωριμίας διαφορετικών πολιτισμών. Η σπουδαιότητα της γνωριμίας διαφορετικών πολιτισμών. Η καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι σε καθετί διαφορετικό Η καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι σε καθετί διαφορετικό

7 Στόχοι του προγράμματος Η εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με σκοπό την προώθηση λύσεων Η εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με σκοπό την προώθηση λύσεων Συνεργασία και υιοθέτηση καλών πρακτικών από τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενσωμάτωση των μεταναστών Συνεργασία και υιοθέτηση καλών πρακτικών από τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενσωμάτωση των μεταναστών Περιορισμός της σχολικής βίας,του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Περιορισμός της σχολικής βίας,του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Συνεργασία και διάλογος μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως με το Βέλγιο Συνεργασία και διάλογος μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως με το Βέλγιο Η κινητοποίηση των εμπλεκομένων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Η κινητοποίηση των εμπλεκομένων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Η ενημέρωση πάνω σε νέες διδακτικές μεθόδους Η ενημέρωση πάνω σε νέες διδακτικές μεθόδους Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων Η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Η ενδυνάμωση της θέσης των εμπλεκόμενων φορέων στην τοπική κοινωνία Η ενδυνάμωση της θέσης των εμπλεκόμενων φορέων στην τοπική κοινωνία


Κατέβασμα ppt "Comenius Regio 2013-2015 Comenius Regio 2013-2015 “Schools without borders” “Schools without borders”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google