Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ » Υποομάδα project Μ.Ε. Μ.Α.Σ Μέλη ομάδας:Μαρία Γκίκα, Ελένη Δεσύπρη, Μαντώ Πλέσσα, Άρτεμη Θεολογίτη,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ » Υποομάδα project Μ.Ε. Μ.Α.Σ Μέλη ομάδας:Μαρία Γκίκα, Ελένη Δεσύπρη, Μαντώ Πλέσσα, Άρτεμη Θεολογίτη,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ » Υποομάδα project Μ.Ε. Μ.Α.Σ Μέλη ομάδας:Μαρία Γκίκα, Ελένη Δεσύπρη, Μαντώ Πλέσσα, Άρτεμη Θεολογίτη, Στέλλα Ευδαίμων

2 Παραφορτωμένος ο ελεύθερος χρόνος του σύγχρονου ανθρώπου ελάχιστη ψυχαγωγία Πολλαπλασιαζόμενες επιθυμίες καταφυγή στη νόθη ψυχαγωγία.

3

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ: o Η οικονομική ευχέρεια (οι εργασιακές απολαβές, η οικονομία της χώρας-η ανεργία, το «χαρτζιλίκι») o Το καταναλωτικό πρότυπο της κοινωνίας (οι μόδες, τα είδωλα των ΜΜΕ, η διαφήμιση, τα μονοπώλια-οικονομικά συμφέροντα, από επιδειξιομανία -για εντυπωσιασμό) o Κοινωνική πίεση (από διάφορες κοινωνικές ομάδες σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε μόδες)

5

6

7 Τα Μ.Μ.Ε. o Κατακλυσμός από εικόνες βίας εθισμός σε αυτή, επιθετικότητα (ιδιαίτερα στα παιδιά) ακόμα και στην διασκέδαση. o Παρουσίαση διατροφής σαν διασκέδαση, υπερ-προβολή πρόχειρου κι ανθυγιεινού φαγητού παχυσαρκία, νευρική ανορεξία, βουλιμία) o Ενίοτε, θετικά πρότυπα αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου στους νέους. (π.χ. φύση, αθλητισμός, ταξίδια)

8

9 Κοινωνικοί παράγοντες 1. Η πνευματική καλλιέργεια,η γενικότερη παιδεία και ψυχοσύνθεση του ατόμου. 2. Οι ευκαιρίες που παρέχει το περιβάλλον. 3. Η οικονομική του δυνατότητα. 4. Τα ΜΜΕ και τα πρότυπα που προβάλλουν. 5. Το υλιστικό πνεύμα της εποχής.

10 6. Η ηλικία. Κάθε ηλικία έχει το δικό της τρόπο ψυχαγωγίας που καθορίζεται από την αντίστοιχη ψυχοβιολογική κατάσταση. 7.Τα εκάστοτε συναισθήματα του ατόμου. 8.Το κοινωνικό περιβάλλον και η οικογένεια. 9. Ο τόπος διαβίωσης,επομένως οι προσφερόμενες ευκαιρίες. (Ένας άνθρωπος από την ύπαιθρο διασκεδάζει διαφορετικότερα από έναν άνθρωπο της πόλης. ) 10. Η καταγωγή των νέων. (διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικές συνήθειες κι άλλοι νόμοι σε κάθε χώρα.)

11

12

13

14

15 Π ΗΓΕΣ :  http://stefanu.files.wordpress.com/2012/05/ceb4ceb9ceb1cf83cebaceb5c eb4ceb1cf83ceb7-ceb1-cebbcf85ceba.docx http://stefanu.files.wordpress.com/2012/05/ceb4ceb9ceb1cf83cebaceb5c eb4ceb1cf83ceb7-ceb1-cebbcf85ceba.docx  http://vprassas.blogspot.gr/2011/05/blog-post_16.htmlhttp://vprassas.blogspot.gr/2011/05/blog-post_16.html  παρατήρηση και καταγραφή καθημερινών (πρόσφατων) γεγονότων  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6 &cad=rja&ved=0CEgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fstefanu.files.word press.com%2F2012%2F05%2Fceb4ceb9ceb1cf83cebaceb5ceb4ceb1cf83 ceb7-ceb1- cebbcf85ceba.docx&ei=Gd_8UrWNGM3ItAb9sYCYDQ&usg=AFQjCN HR4Yj_QRTOysC_gHVIva28N1eWzg https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6 &cad=rja&ved=0CEgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fstefanu.files.word press.com%2F2012%2F05%2Fceb4ceb9ceb1cf83cebaceb5ceb4ceb1cf83 ceb7-ceb1- cebbcf85ceba.docx&ei=Gd_8UrWNGM3ItAb9sYCYDQ&usg=AFQjCN HR4Yj_QRTOysC_gHVIva28N1eWzg  HTTP :// DETECTIVE - ZAKYNTHINOS. NET /K OINONIKOU E NDEIAFERONTOS / INDEX. ASP ?C ODE =000215.%CD%F4%E5%F4%E5%EA%F4%E9%E2.%D4%D1%CF% D0%CF%C9- %C1%CD%D4%C9%CC%C5%D4%D9%D0%C9%D3%C7%D3- %D4%C7%D3-%CD%CF%C8%C7%D3- %D8%D5%D7%C1%C3%D9%C3%C9%C1%D3-. HTML #.U2I Z 9KLI M S O

16


Κατέβασμα ppt "«Π ΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ » Υποομάδα project Μ.Ε. Μ.Α.Σ Μέλη ομάδας:Μαρία Γκίκα, Ελένη Δεσύπρη, Μαντώ Πλέσσα, Άρτεμη Θεολογίτη,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google