Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ονόματα :  Μάριος Αλευράκης  Αλέξανδρος Αννιτσάκης  Γιώργος Βατσάκης  Αλέξανδρος Γαυγιωτάκης  Γιάννης Δρακούλάκης  Άρης Μαραγκουδάκης 4 ο Γενικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ονόματα :  Μάριος Αλευράκης  Αλέξανδρος Αννιτσάκης  Γιώργος Βατσάκης  Αλέξανδρος Γαυγιωτάκης  Γιάννης Δρακούλάκης  Άρης Μαραγκουδάκης 4 ο Γενικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ονόματα :  Μάριος Αλευράκης  Αλέξανδρος Αννιτσάκης  Γιώργος Βατσάκης  Αλέξανδρος Γαυγιωτάκης  Γιάννης Δρακούλάκης  Άρης Μαραγκουδάκης 4 ο Γενικό Λύκειο Χανίων

2

3  χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων  χώροι ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων  χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων

4  Το είδος των απορρι µµ άτων  Ο βαθ µ ός συ µ πίεσης των απορρι µµ άτων  Η ηλικία των απορρι µµ άτων

5  Υδρογεωλογικά κριτήρια  Γεωτεχνικά κριτήρια  Κριτήρια χωροταξίας  Οικονο µ ικά κριτήρια  Λειτουργικά κριτήρια

6  Το πάχος της ακόρεστης ζώνης πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 5m.  Έλεγχος των υδραυλικών παραμέτρων των υδροφόρων οριζόντων.  Η παρουσία υδροφορέων σε μικρό βάθος.

7  Έλεγχος ευστάθειας και διαβρωσι µ ότητας του εδάφους.  Προτίμηση περιοχών οριζόντιας ή μικρής κλίσης.

8  Απόσταση από οικισ µ ούς  Απόσταση από αρχαιολογικούς χώρους.  Επιδράσεις στην πανίδα και στη χλωρίδα.

9  Κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων  Αγορά και διαμόρφωση του χώρου  Έργα στεγανοποίησης του πυθμένα και των πρανών.

10  Χωρητικότητα Χ. Υ. Τ. Α.  Διαθεσιμότητα υλικού επικάλυψης.  Γεωλογικά κριτήρια.  Κοινωνικά κριτήρια.

11  Στεγανοποίηση  Τσι µ έντο  Μπεντονίτης

12

13  Τοποθέτηση των υλικών με την εξής σειρά στο μπουκάλι : άμμο, χαλίκια, πέτρες, άμμο, χαλίκια, πέτρες, άμμο, χαλίκια και άμμο.  Τα στρώματα που δημιουργήθηκαν με αυτή την σειρά των υλικών κατάφεραν να συγκρατήσουν τα υγρά με ελάχιστες διαρροές.  Το PH που μετρήσαμε μετά το τέλος του πειράματος ήταν 6

14  Υλικά με σειρά τοποθέτησης : πέτρες, χαλίκια, άμμο, αμμοχάλικα, χαλίκια, πέτρες, χαλίκια, χώμα, χαλίκια, αμμοχάλικα, χαλίκια και άμμο.  Συγκρατήθηκε ελάχιστο υγρό.  Το PH που μετρήσαμε στο τέλος του πειράματος ήταν 5.

15  Στεγανοποίηται ο πυθμένας και τα πλευρικά πρανή  Ανάμεσα στους δύο στεγανωτικούς χιτώνες τοποθετείται ενδιάμεση στραγγιστήρια στρώση

16 Σας ευχαριστούμε !

17  http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/971/1/lykou.pdf http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/971/1/lykou.pdf  http://users.ntua.gr/kavvadas/Books/Env%20Geotechnics/Ch-6-7.pdf http://users.ntua.gr/kavvadas/Books/Env%20Geotechnics/Ch-6-7.pdf  http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ l21208_el.htm http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ l21208_el.htm  https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4& ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fucm.org.cy%2FDocumentStre am.aspx%3FObjectID%3D553&ei=MUabUo6KJMvOsgad4oDABA&us g=AFQjCNEVqBA5Tg8PyjhpHgO4MmCU7c36cg&sig2=bvy6OORD W-udnYv4MF72GQ&bvm=bv.57155469,d.Yms http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/PDF/XYTA_6.pdf https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4& ved=0CEwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fucm.org.cy%2FDocumentStre am.aspx%3FObjectID%3D553&ei=MUabUo6KJMvOsgad4oDABA&us g=AFQjCNEVqBA5Tg8PyjhpHgO4MmCU7c36cg&sig2=bvy6OORD W-udnYv4MF72GQ&bvm=bv.57155469,d.Yms http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/PDF/XYTA_6.pdf  http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm6.pdf http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm6.pdf  http://www.esdkna.gr/pages/xyta2.htm http://www.esdkna.gr/pages/xyta2.htm  http://kpe-kastor.kas.sch.gr http://kpe-kastor.kas.sch.gr  http://1epal-volou.mag.sch.gr/ssite/old_site/ecology/polution.htm http://1epal-volou.mag.sch.gr/ssite/old_site/ecology/polution.htm  http://1epal-volou.mag.sch.gr/ssite/old_site/ecology/polution.htm http://1epal-volou.mag.sch.gr/ssite/old_site/ecology/polution.htm  http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/PDF/XYTA_6.pdf http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg887e/PDF/XYTA_6.pdf


Κατέβασμα ppt "Ονόματα :  Μάριος Αλευράκης  Αλέξανδρος Αννιτσάκης  Γιώργος Βατσάκης  Αλέξανδρος Γαυγιωτάκης  Γιάννης Δρακούλάκης  Άρης Μαραγκουδάκης 4 ο Γενικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google