Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft PowerPoint Κίκα Χρυσοστόμου. Γραφικές Παραστάσεις Γραφικές Παραστάσεις (Charts):  Column (Στήλη)  Bar (Ράβδος)  Line (Γραμμή)  Pie (Πίτα)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft PowerPoint Κίκα Χρυσοστόμου. Γραφικές Παραστάσεις Γραφικές Παραστάσεις (Charts):  Column (Στήλη)  Bar (Ράβδος)  Line (Γραμμή)  Pie (Πίτα)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft PowerPoint Κίκα Χρυσοστόμου

2 Γραφικές Παραστάσεις Γραφικές Παραστάσεις (Charts):  Column (Στήλη)  Bar (Ράβδος)  Line (Γραμμή)  Pie (Πίτα)

3 Δημιουργία γραφικής παράστασης Content (περιεχόμενο): Insert Chart Επιλέγουμε το τύπο της γραφικής παράστασης Ok Ενεργοποιείται η MS Excel Τροποποιούμε τα δεδομένα Κλείνουμε την MS Excel Εναλλακτικά: Καρτέλα Insert Κουμπί Chart

4 Δημιουργία γραφικής παράστασης Δημιουργία γραφικής παράστασης Παράδειγμα:

5 Επιλογή γραφικής παράστασης Καρτέλες: 1. Design 2. Layout 3. Format Επεξεργασία δεδομένων της γραφικής παράστασης: Καρτέλα Design Edit Data ή δεξί κλικ και Edit Data.

6 Αλλαγή τύπου γραφικής παράστασης 1. Επιλέγουμε τη γραφική παράσταση 2. Καρτέλα Design, Chart Type ή δεξί κλικ στο περίγραμμα της γραφικής παράστασης και Chart Type. 3. Επιλέγουμε το νέο τύπο που θέλουμε 4. Ok

7 Επεξεργασία τίτλου γραφικής παράστασης Επιλέγουμε τη γραφική Καρτέλα Layout, Chart Title Επιλέγουμε Centered Overlay Title ή Above Chart Πληκτρολογούμε το τίτλο Για να αφαιρέσουμε τον τίτλο: Τον επιλέγουμε και Delete (πληκτρολόγιο) ή Καρτέλα Layout, Chart Title None

8 Προσθήκη ετικέτας δεδομένων 1. Επιλέγουμε τη γραφική παράσταση 2. Καρτέλα Layout, κουμπί Data Labels, Show 3. Ορισμός πληροφοριών ως ετικέτες: Date Labels, More Date Label Options 4. Ok

9 Αλλαγή χρώματος φόντου 1. Επιλέγουμε την γραφική παράσταση 2. Format, Chart Elements και επιλέγουμε το τμήμα του οποίου θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα φόντου 3. Shape fill

10 Χρώματα στοιχείων γραφικής παράστασης 1. Επιλέγουμε το σημείο της γραφικής παράστασης π.χ. μια στήλη (Format, Chart Elements) 2. Format, Shape fill

11 Οργανογράμματα Εργαλείο δημιουργίας γραφικών SmartArt:

12 Δημιουργία οργανογράμματος 1. New Slide, Content, Insert SmartArt Graphic ή Insert, SmartArt 2. Choose a SmartArt Graphic, Hierarchy και επιλέγουμε το οργανόγραμμα 3. Ok 4. Κλικ στο κάθε πλαίσιο του οργανογράμματος και πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε

13 Αλλαγή ιεραρχικής δομής Καρτέλα Design: Add Shape After Add Shape Before Add Shape Above Add Shape Below Add Assistant

14 Προσθήκη πλαισίων στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας 1. Επιλέγουμε το πλαίσιο δίπλα από το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε νέο πλαίσιο 2. Καρτέλα Design, κουμπί Add Shape 3. Add Shape Before ή Add Shape After 4. Κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογούμε το κείμενο

15 Προσθήκη πλαισίων σε άλλο επίπεδο ιεραρχίας Επιλέγουμε το πλαίσιο για το οποίο θέλουμε να προσθέσουμε ένα πλαίσιο από πάνω ή κάτω Καρτέλα Design, κουμπί Add Shape Add Shape Above ή Add Shape Below Κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογούμε το κείμενο

16 Προσθήκη βοηθού Προσθήκη Βοηθού (assistant) σε ένα επιλεγμένο πλαίσιο ενός οργανογράμματος: 1. Επιλέγουμε το πλαίσιο 2. Design, κουμπί Add Shape 3. Add Assistant 4. Κλικ στο πλαίσιο και πληκτρολογούμε το κείμενο που θέλουμε

17 Διαγραφή πλαισίων Επιλέγουμε το πλαίσιο Delete (πληκτρολόγιο)


Κατέβασμα ppt "Microsoft PowerPoint Κίκα Χρυσοστόμου. Γραφικές Παραστάσεις Γραφικές Παραστάσεις (Charts):  Column (Στήλη)  Bar (Ράβδος)  Line (Γραμμή)  Pie (Πίτα)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google