Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IT-SKILLS Διάλεξη Παρουσιάσεις (PowerPoint)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IT-SKILLS Διάλεξη Παρουσιάσεις (PowerPoint)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IT-SKILLS Διάλεξη Παρουσιάσεις (PowerPoint)

2 Παράθυρο του Microsoft PowerPoint
Τρέχουσα Διαφάνεια Σημεία Κράτησης θέσης Καρτέλες Slides/ Outline Σημειώσεις Ομιλητή Προβολές 6/4/2017

3 Κύρια Τμήματα Παραθύρου PowerPoint
Τρέχουσα Διαφάνεια Σημεία Κράτησης Θέσης Τα σημεία κράτησης θέσης περιέχουν τα αντικείμενα της παρουσίασης, όπως κείμενο, clip art και γραφήματα. Καρτέλα Outline (Διάρθρωση) Εμφανίζει το κείμενο των διαφανειών. Καρτέλα Slides (Διαφάνειες) Εμφανίζει τις διαφάνειες σε μικρογραφία. Προβολές Μπορείτε να αλλάξετε προβολή (Normal view, Slider Sorter view και Slide Show (από τρέχουσα διαφάνεια). Σημειώσεις Ομιλητή Εμφανίζει τις σημειώσεις του ομιλητή. 6/4/2017

4 Προβολές Microsoft PowerPoint
Normal View (Κανονική Προβολή) Η κανονική προβολή χωρίζει το παράθυρο σε τρία κύρια τμήματα: Οι καρτέλες Outline και Slides βρίσκονται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. Η καρτέλα Slides δείχνει μικρογραφίες των διαφανειών. Η καρτέλα Outline δείχνει το κείμενο των διαφανειών. Το Slide pane βρίσκεται στο κέντρο του παραθύρου. Δείχνει την τρέχουσα διαφάνεια σε μεγέθυνση. H περιοχή σημειώσεων. Slide Sorter View (Ταξινόμηση Διαφανειών) Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σε μικρογραφία και σας επιτρέπει εύκολα να προσθέσετε, να διαγράψετε, να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών σας. Slide Show (Προβολή Παρουσίασης) Χρησιμοποιήστε αυτήν την προβολή για να δείτε την παρουσίασή σας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης: Με Esc επιστρέφετε στην προηγούμενη προβολή. Με Δεξί κλικ πάτε στην επόμενη διαφάνεια ή στο επόμενο εφέ. Με αριστερό κλικ ανοίγει ένα μενού συντόμευσης. Από το μενού αυτό μπορείτε να μεταβείτε σε κάποια διαφάνεια, να διαλέξετε κάποιο δείκτη κ.α. Notes Page View (Σελίδες σημειώσεων) Χρησιμοποιήστε αυτή την προβολή για να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή. 6/4/2017

5 Αλλαγή Προβολής Κλικ στην καρτέλα View (Προβολή)
Κλικ στην επιθυμητή προβολή 6/4/2017

6 Δημιουργία Νέας Διαφάνειας
Κάντε Δεξί Κλικ σε μία μικρογραφία και από το μενού συντόμευσης επιλέγετε New Slide (Νέα Διαφάνεια) ή Κλικ σε μικρογραφία και Enter 6/4/2017

7 Slide Layouts (Διάταξη Διαφανειών)
Η διάταξη καθορίζει τη θέση των πεδίων κράτησης θέσης. Δηλαδή καθορίζει που θα περιέχει η διαφάνεια κείμενο, λίστες με κουκκίδες, αντικείμενα (πίνακες, γραφήματα, SmartArt graphics, ταινίες, ήχους, εικόνες και clip art). 6/4/2017

8 Αλλαγή της Διάταξης Κλικ στην καρτέλα Home (Κεντρική)
Από την ενότητα Slides (Διαφάνειες) κλικ στο Layout (Διάταξη) Επιλέξετε διάταξη 6/4/2017

9 Θέματα Συνδυασμός θέματος χρωμάτων, θέματος γραμματοσειρών και θέματος εφέ. Ένα θέμα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα αρχείο ως μία επιλογή. 6/4/2017

10 Εφαρμογή θέματος Κλικ στην καρτέλα Design (Σχεδίαση)
Στην ενότητα Themes (Θέματα) Επιλέξτε ένα θέμα 6/4/2017

11 Εφαρμογή Φόντου Επιλέξετε τη διαφάνεια ή τις διαφάνειες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε ένα στυλ φόντου. Για να επιλέξετε πολλαπλές διαφάνειες, κάντε κλικ στη πρώτη διαφάνεια και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις άλλες διαφάνειες. Στην καρτέλα Design (Σχεδίαση), της ομάδας Background(Φόντο), κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Στυλ φόντου. Κάντε δεξί-κλικ στο στυλ φόντου που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα ακόλουθα: Για να εφαρμόσετε το στυλ φόντου στις επιλεγμένες διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Apply to selected (Εφαρμογή σε επιλεγμένες διαφάνειες). Για να εφαρμόσετε το στυλ του φόντου σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Apply to all (Εφαρμογή σε όλες τις διαφάνειες). 6/4/2017

12 Προσθήκη Αριθμών Σελίδας
Κλικ στην καρτέλα Insert (Εισαγωγή), στην ενότητα Text (Κείμενο), κλικ στο Slide Number (Αριθμός Διαφάνειας). Στο Παράθυρο Διαλόγου Header and Footer (Κεφαλίδες και Υποσέλιδα) : Για να προσθέσετε αριθμό σελίδας στις διαφάνειες, κλικ στην καρτέλα Slide και μετά επιλέξτε το Page number (Αριθμός Διαφάνειας). Για να προσθέσετε αριθμό σελίδας στις σημειώσεις, κλικ στην καρτέλα Notes and Handouts (Σημειώσεις και Σημειώσεις ακροατηρίου) και μετά επιλέξτε το Page number (Αριθμός Διαφάνειας). Για να προσθέσετε αριθμό σελίδας σε όλες τις διαφάνειες ή σημειώσει κάντε κλικ στο Apply to All (Εφαρμογή σε όλες). 6/4/2017

13 Slide Transition (Εναλλαγή Διαφανειών)
Ο τρόπος εναλλαγής διαφανειών καθορίζει τον τρόπο που θα διαδέχεται η μία διαφάνεια την άλλη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Κλικ στην καρτέλα Animations (Κινήσεις), στην ομάδα Transition To This Slide group (Μετάβαση σε αυτή τη διαφάνεια), κάντε κλικ σε έναν τρόπο εναλλαγής διαφανειών. Μπορείτε να καθορίσετε την ταχύτητα εναλλαγής διαφανειών πατώντας στο Transition Speed (Ταχύτητα Μετάβασης) και επιλέγοντας την επιθυμητή ταχύτητα. Επιλέξτε Apply to All (Εφαρμογή σε όλες) αν θέλετε να το εφαρμόσετε σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης. 6/4/2017

14 Animation Effects (Εφέ Κίνησης)
Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ κίνησης σε αντικείμενα όπως κείμενο, εικόνες και άλλα γραφικά. Η Προσαρμοσμένη κίνηση εφαρμόζετε σε μεμονωμένα αντικείμενα μίας διαφάνειας για να δοθεί έμφαση, ενώ ο τρόπος εναλλαγής διαφανειών εφαρμόζετε στην διαφάνεια. 6/4/2017

15 Εφαρμόζοντας Προσαρμοσμένη Κίνηση σε ένα αντικείμενο
Επιλέξτε το αντικείμενο. Κλικ στην καρτέλα Animations (Κινήσεις), στην ομάδα Animations, κάντε κλικ στο Custom Animation (Προσαρμοσμένη Κίνηση). Στο Παράθυρο Διαλόγου, κάντε κλικ στο Add Effect (Προσθήκη εφέ), και μετά: Για να προσθέσετε εφέ κατά την είσοδο του αντικειμένου διαλέξτε Entrance (Είσοδος), και μετά επιλέξτε εφέ. Για να προσθέσετε εφέ σε ήδη ορατό αντικείμενο διαλέξτε Emphasis (Έμφαση), και μετά επιλέξτε εφέ. Για να προσθέσετε εφέ κατά την έξοδο του αντικειμένου διαλέξτε Exit (Έξοδος), και μετά επιλέξτε εφέ. Για να προσθέσετε κίνηση σε κάποιο αντικείμενο, διαλέξτε Motion Paths (Διαδρομές κίνησης), και επιλέξτε διαδρομή. Μπορείτε να καθορίσετε επίσης τον τρόπο εκκίνησης, την κατεύθυνση και την ταχύτητα. Τα εφέ εμφανίζονται με τη σειρά που δημιουργούνται. 6/4/2017

16 Slide Master (Υπόδειγμα Διαφανειών)
Χρησιμοποιείτε το υπόδειγμα διαφανειών για να κάνετε αλλαγές σε ολόκληρη την παρουσίαση. Το υπόδειγμα διαφανειών περιέχει πληροφορία σχετικά με το θέμα, το φόντο, τα χρώματα, τις γραμματοσειρές, τα εφέ και γενικά όλες τις μορφοποιήσεις. Από το υπόδειγμα μπορείτε να κάνετε αλλαγές που θα επηρεάσουν όλες τις διαφάνειες σας. 6/4/2017

17 Slide Master (Υπόδειγμα Διαφανειών)
Κλικ στην καρτέλα view Κλικ στο Slide Master (Υπόδειγμα Διαφανειών) στην ομάδα Presentation Views (Προβολές Παρουσίασης) 6/4/2017

18 Επιλογές Εκτύπωσης Επιλογή Printer (Εκτυπωτή). Από την πτυσσόμενη λίστα επιλέγετε εκτυπωτή. Επιλογή Print range (Περιοχή εκτύπωσης). Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις διαφάνειες, μεμονωμένες διαφάνειες, την τρέχουσα διαφάνεια. Επιλογή number of copies (πλήθους αντιτύπων). Επιλογή Print what (Εκτύπωση) έχει τέσσερις επιλογές: Slides (Διαφάνειες) Εκτυπώνει μία διαφάνεια ανά σελίδα Handouts (Σημειώσεις ακροατηρίου) Εκτυπώνει τις διαφάνειες σαν σημειώσεις ακροατηρίου και μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε μία, δύο, τρεις τέσσερις, έξι ή εννέα διαφάνειες ανά σελίδα. Notes Pages (Σελίδες σημειώσεων) Εκτυπώνει τις σημειώσεις του ομιλητή. (διαφ.+σημ.) Outline View (Εμφάνιση Διάρθρωσης) Εκτυπώνει την παρουσίαση σε προβολή διάρθρωσης. 6/4/2017

19 References 6/4/2017


Κατέβασμα ppt "IT-SKILLS Διάλεξη Παρουσιάσεις (PowerPoint)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google