Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft PowerPoint Powerpoint Κίκα Χρυσοστόμου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft PowerPoint Powerpoint Κίκα Χρυσοστόμου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft PowerPoint Powerpoint Κίκα Χρυσοστόμου

2 Επεξεργασία κείμενου παρουσίασης
Καλές πρακτικές στο Powerpoint: Περιορισμένο κείμενο Χρήση πινάκων, εικόνων, γραφημάτων Χρήση αριθμημένης λίστας ή λίστας με κουκίδες Μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο: Κανονική Προβολή (στην διαφάνεια) Καρτέλα Διάρθρωσης (αριστερό τμήμα) Το κείμενο καταχωρείται σε Text Placeholders (Δεσμευτικά Θέσης Κειμένου) και μετατρέπονται σε Text Objects (Αντικείμενα Κειμένου).

3 Επεξεργασία κείμενου παρουσίασης
Περίγραμμα αντικειμένου(συνεχόμενη γραμμή): Μπορούμε να εφαρμόσουμε αλλαγές που θα επηρεάσουν ολόκληρο το αντικείμενο (αντί το περιεχόμενο του. Τοποθετούμε το δείκτη πάνω στο περίγραμμα και πατούμε το πλήκτρο του ποντικιού. Περίγραμμα αντικειμένου (διακεκομμένη γραμμή): Μπορούμε να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο του πλαισίου. Για επεξεργασία πατούμε απευθείας πάνω στο αντικείμενο.

4 Προσθήκη κειμένου στην καρτέλα διάρθρωσης
Καρτέλα Διάρθρωσης (Outline tab) Η προβολή αυτή επιτρέπει να βλέπουμε το κείμενο του τίτλου και το υπόλοιπο κείμενο κάθε διαφάνειας. Για προσθήκη κειμένου μέσω του Outline tab: Πατούμε με το ποντίκι στο σημείο που θέλουμε. Πατούμε Enter στο πληκτρολόγιο για να δημιουργήσουμε παράγραφο και πληκτρολογούμε το κείμενο.

5 Δημιουργία Πλαισίου Κειμένου
Εισάγουμε κείμενο σε μια διαφάνεια μέσω του αντικειμένου Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content). Μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο και σε πλαίσια επεξεργασίας κειμένου – Text Box. Καρτέλα Insert Κουμπί Text Box Πατούμε και σύρουμε με το ποντίκι στο κατάλληλο σημείο στη διαφάνεια.

6 Αυτόματη αλλαγή διαστάσεων πλαισίου κειμένου
Επιλέγουμε το αντικείμενο Κάνουμε δεξί κλικ στο περίγραμμα του και Format Shape. Επιλέγουμε Text Box Resize shape to fit text (Ενότητα Autofit) Ok

7 Επεξεργασία Κειμένου Επεξεργαζόμαστε (προσθέσουμε, τροποποιήσουμε, διαγράψουμε) το κείμενο σε ένα δεσμευτικό θέσης: Κλικ πάνω στο κείμενο (του δεσμευτικού θέσης)- διακεκομμένες γραμμές Επεξεργαζόμαστε το κείμενο

8 Αντιγραφή και Μετακίνηση Κειμένου
Αντιγραφή κειμένου στην ιδια παρουσίαση: Επιλέγουμε το αντικείμενο κειμένου που θέλουμε να αντιγράψουμε Copy ή CTRL+C Μεταφερόμαστε στη διαφάνεια που θέλουμε να επικολλήσουμε το κείμενο και Paste ή CTRL+V Με την μέθοδο Copy-Paste μπορούμε να αντιγράψουμε κείμενο μεταξύ παρουσιάσεων.

9 Αντιγραφή και Μετακίνηση Κειμένου
Μετακίνηση κειμένου στην ιδια παρουσίαση: Επιλέγουμε το αντικείμενο κειμένου που θέλουμε να μετακινήσουμε Cut ή CTRL+X Μεταφερόμαστε στη διαφάνεια που θέλουμε να μετακινήσουμε το κείμενο και Paste ή CTRL+V Με την μέθοδο Cut-Paste μπορούμε να μετακινήσουμε κείμενο μεταξύ παρουσιάσεων.

10 Διαγραφή Κειμένου Διαγραφή κάποιου αντικείμενου κειμένου:
Επιλέγουμε το αντικείμενο πατώντας το περίγραμμα του (συνεχόμενη γραμμή) Backspace ή Delete Διαγραφή μόνο ενός τμήματος κειμένου που υπάρχει σε ένα αντικείμενου κειμένου: Επιλέγουμε το αντικείμενο (διακεκομμένες γραμμές) Επιλέγουμε το τμήμα κειμένου

11 Χρήση Undo και Redo Το PowerPoint κρατάει στη μνήμη όλες τις αλλαγές που κάνουμε σε μια παρουσίαση και επιτρέπει να τις αναιρέσουμε και να επιφέρουμε την παρουσίαση σε μια προηγούμενη κατάσταση. Κουμπί Undo ή CTRL+Z : Αναίρεση Κουμπί Redo ή CTRL+Y: Ακύρωση Αναίρεσης Τα κουμπιά αυτά βρίσκονται στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης. Εάν δεν έχουμε αναιρέσει κάποια εντολή, το κουμπί Redo έχει τη μορφή Repeat (Επανάληψη).

12 Μορφοποίηση Κειμένου Ομάδα Εντολών Font (Γραμματοσείρα)
Αλλαγή γραμματοσειράς (π.χ. Calibri) Αλλαγή μεγέθους κειμένου (π.χ. 24) Αλλαγή χρώματος κειμένου (π.χ. κόκκινο) Εναλλαγή κεφαλαίων/πεζών – Change Case (π.χ UPPERCASE) Στυλ μορφοποίησης: Bold (Έντονη γραφή) Italic (Πλάγια γραφή) Underline (Υπογράμμιση) Shadow (Σκίαση) Στοίχιση κειμένου: (Στοίχιση κειμένου στα αριστερά, στοίχιση κειμένου στα δεξιά, στοίχιση κέντρου, πλήρης στοίχιση).

13 Εργασία με λίστες Μπορούμε να δημιουργήσουμε υποκατηγορίες ενός σημείου σε μια λίστα με τη χρήση εσοχών. Increase List Level (Αύξηση Επιπέδου Λίστας) – Υποβάθμιση σημείου της λίστας. Decrease List Level (Μείωση Επιπέδου Λίστας) – Αναβάθμιση ενός δευτερεύοντος σημείου της λίστας.

14 Εργασία με λίστες Απόσταση γραμμής μεταξύ σημείων της λίστας : Line Spacing (Διάστημα Γραμμής - Διάστιχο). (π.χ 1.0, 1.5) Line spacing options: Before – κενός χώρος πριν μια παράγραφο After – κενός χώρος μετά από μια παράγραφο

15 Εργασία με λίστες Μορφοποιήση Λίστας: Bullets (κουκίδες) Numbering (αρίθμηση) Επιλογή Bullets and Numbering: Μπορούμε να αλλάξουμε το στυλ κουκίδων ή αρίθμησης. Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος και το χρώμα των κουκίδων ή αριθμών. Κουμπί Customize (bullets)- επιλογή άλλων χαρακτήρων αντί των κουκίδων. Κουμπί καθορισμού αριθμού όπου θα αρχίζει η αρίθμηση (numbered). !Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις κουκίδες ή τους αριθμούς από μια λίστα.

16 Χρήση πινάκων Ένας πίνακας αποτελείται από κυψέλες.
Τρόποι δημιουργίας πίνακα: Επιλογή διάταξης (π.χ. Title and Content), κλικ στο εικονίδιο Insert Table, Καθορίζουμε τον αριθμό στηλών (columns) και γραμμών (rows), OK. Καρτέλα Insert, κουμπί Table, επιλογή γραμμών και στηλών. Μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο στις κυψέλες. Tab: μετακινούμε το σημείο εισαγωγής στην επόμενη κυψέλη Shift + Tab: μας μετακινεί μια θέση προς τα πίσω

17 Επιλογή τμημάτων ενός πίνακα
Επιλογή Τμήματος Πινάκων Κυψέλη: τοποθετούμε το ποντίκι στην κάτω αριστερή γωνιά της κυψέλης (μεχρί να εμφανιστεί το μαύρο βελάκι) και κλικ Ομάδα από κυψέλες: τοποθετούμε το ποντίκι οπουδήποτε στην πρώτη κυψέλη, πατούμε και σύρουμε μέχρι την τελευταία κυψέλη Γραμμή: κλικ στο εξωτερικό μέρος του πίνακα δίπλα από τη γραμμή Πολλές γραμμές: επιλέγουμε μια γραμμή και με πατημένο το ποντίκι σύρουμε προς τα πάνω ή κάτω Στήλη: μετακινούμε το ποντίκι στο πάνω εξωτερικό μερός του πίνακα (μέχρι να εμφανιστεί το μαύρο βελάκι) και κλικ Πολλαπλές στήλες: επιλέγουμε μια στήλη και με το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο σύρουμε και επιλέγουμε τις στήλες που μας ενδιαφέρουν Πίνακα: κλικ στο περίγραμμα του ή δεξί κλικ και Select Table Επιλογή γραμμής, στήλης ή πίνακα: κουμπί Select (καρτέλα Layout)

18 Εισαγωγή Γραμμών και Στηλών
Επιλέγουμε μια γραμμή ή στήλη δίπλα από το σημείο που θέλουμε να εισαγάγουμε τις νέες γραμμές/στήλες. Εμφανίζονται δύο καρτέλες: Design(Σχεδίαση) και Layout(Διάταξη) κάτω από τον τίτλο Table Tools (Εργαλεία πίνακα) Στην καρτέλα Layout πατούμε ένα από τα πιο κάτω: -Insert left: Εισαγωγή στήλης αριστερά -Insert right: Εισαγωγή στήλης δεξιά -Insert above: Εισαγωγή γραμμής πάνω -Insert below: Εισαγωγή γραμμής κάτω

19 Διαγραφή Γραμμών και Στηλών
Επιλέγουμε τις γραμμές/στήλες που θέλουμε να διαγράψουμε. Εμφανίζονται δύο νέες καρτέλες Design και Layout κάτω από τον τίτλο Table Tools. Στην καρτέλα Layout πατούμε το κουμπί Delete (Διαγραφή). Εναλλακτικά: Επιλέγουμε γραμμές/στήλες και πατούμε Backspace (πλήκτρο). Πατώντας το πλήκτρο Delete διαγράφεται ΜΟΝΟ το περιεχόμενο των επιλεγμένων κυψελών.

20 Αλλαγή Διαστάσεων Πίνακα
Μετακίνηση του ποντικιού πάνω από τη γραμμή που χωρίζει την μια στήλη από την επόμενη (ή τη μια σειρά από μια άλλη). Πατούμε και σύρουμε τη γραμμή αυτή, δεξιά ή αριστερά (στήλες), πάνω ή κάτω (γραμμές). Αλλαγή μεγέθους με ακρίβεια: Επιλέγουμε τη στήλη ή τη γραμμή που θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος. Στην καρτέλα Layout (Διάταξη) πληκτρολογούμε το μέγεθος της γραμμής ή στήλης στα πλαίσια Table Row Height (Ύψος Γραμμής Πίνακα) και Table Column Width (Πλάτος Στήλης Πίνακα) αντίστοιχα.


Κατέβασμα ppt "Microsoft PowerPoint Powerpoint Κίκα Χρυσοστόμου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google