Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 3.  Το Excel είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης (συνήθως οικονομικής) με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως: προϋπολογισμού,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 3.  Το Excel είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης (συνήθως οικονομικής) με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως: προϋπολογισμού,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 3

2  Το Excel είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης (συνήθως οικονομικής) με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως: προϋπολογισμού, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, εκτίμηση κόστους έργων, ανάλυση ισοζυγίου κλπ.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα γραφήματα που αναπαριστούν τα δεδομένα ή υπολογισμούς του λογιστικού φύλλου μας.  Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να απαντήσει σενάρια του τύπου "τι θα συμβεί αν" (what if).  Χρήση λογιστικού βιβλίου (workbook) και λογιστικά φύλλα (worksheets ).  Κάθε λογιστικό φύλλο του Excel είνα διαμορφωμένο σαν πίνακας.

3

4  Σε κάθε κελί μπορούμε να γράψουμε χαρακτήρες (labels) ή να γράψουμε αριθμούς και μαθηματικούς τύπους (formulas).  Το κείμενο τοποθετείται στα αριστερά του κελιού ενώ οι αριθμοί στα δεξιά αυτόματα.  Για να κάνουμε αλλαγές -> Format Cells.  Μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφοποίηση πολλών κελιών ταυτόχρονα (επιλέγοντας τα με Shift).  Πρόσθεση/Διαγραφή στήλης ή σειράς.  Αλλαγή ύψους ή πλάτους κελιών.

5  Εισαγωγή Τύπου (σελ. 74 - 75)  Γράψετε τις παρακάτω τιμές στα αντίστοιχα κελιά: Κελί Τιμή Α1 Sales A2 Expenses A3 Profit B1 100 B2 70

6

7  Currency Style - εμφανίζει το σύμβολο του νομίσματος, κόμματα και 2 δεκαδικά ψηφία.  Percent Style - πολλαπλασιάζει τον αριθμό με το 100 και εμφανίζει το σύμβολο %.  Comma style - εμφανίζει κόμματα και 2 δεκαδικά ψηφιά.  Μεγαλώνει το πλήθος των δεκαδικών ψηφιών.  Μικραίνει το πλήθος των δεκαδικών ψηφιών.  Cells ->Format -> Autofit Column Width ( double click on column)

8  Πως μετακινούμε τιμές από μία θέση σε άλλη (Cut +paste or Drag & Drop).  Πως αντιγράφουμε τιμές από μια θέση στην άλλη (Copy + paste or Drag & Drop).  Πώς αντιγράφουμε ένα τύπο σε άλλο κελί.

9  Επιλέξτε την εντολή Print -> Print Preview από το κουμπί Office.  Πατήστε στο Page Setup.  Πατήστε στο κουμπί που γράφει Sheet.  Πατήστε στο Gridlines (To √ να φύγει).  Headers, footers, margin, gridlines, fit to X pages..  Εκτύπωση formulas μόνο

10  Σχετικές αναφορές: δείχνουν απλώς τη διεύθυνση σε σχέση με το κελί που έχει καταχωρηθεί ο τύπος – και έτσι οι διευθύνσεις αυτές αλλάζουν κατά την αντιγραφή σε άλλα κελιά.  Απόλυτες Αναφορές: Μια διεύθυνση που δε θα αλλάζει κατά την αντιγραφή του τύπου πρέπει να έχει τη μορφή όπως $Α$2.

11  Διαφορά ($Β1, $Β$1, Β$1)  Αν στο κελί C3 έχω τον τύπο ($B5 * $C$20) + F$2 και τον αντέγραφα (copy & paste) στο κελί B2, τότε τι τύπο θα είχα στο B2;

12  Για να εισάγετε ένα γράφημα μπορείτε να διαλέξετε κάποιο από τους τύπους που εμφανίζονται στο Ribbon Insert, στην ομάδα εντολών Charts.  Θα εμφανιστούν και τρία Ribbons (Design, Layout και Format)  Chart title / Axis titles  Πώς να αλλάξουμε διάφορες παραμέτρους της γραφικής (αλλαγή τύπου δεδομένων αξόνων).  Δημιουργία γραφικής με γραμμές και μπάρες.  Μετακίνηση γραφικής παράστασης σε ξεχωριστό λογιστικό φύλλο (Move Chart).

13  ‘Ετοιμοι τύποι που εκτελούν λιγότερο ή περισσότερο σύνθετους υπολογισμούς.  = Όνομα_συνάρτησης(όρισμα1;όρισμα2 …);  Ή = Όνομα_συνάρτησης(όρισμα1:όρισμαn) ;  Sum (AutoSum)  Maximum (Max), Minimum (Min), Average, Count, CountIF  Από το Ribbon Insert, επιλέγουμε από τα Functions τη συνάρτηση που θέλουμε.  Count: μετρά πόσα κελιά περιέχουν αριθμητικό στοιχείο.  CountIF: μετρά πόσα κελιά ικανοποιούν τη συνθήκη που ορίζουμε σε μια περιοχή κελιών π.χ. = COUNTIF(Ε6:Ε10; “>=2000”); Σε πόσους υπαλλήλους το deduction rate είναι μεγαλύτερο από $2000.

14

15  =IF(A1>20, “true”, “false”)  Στο IF, αριθμητικές πράξεις δεν μπαίνουν σε εισαγωγικά, μόνο λέξεις ή φράσεις.  Στο IF, ελέγχουμε μια συνθήκη αν ικανοποιά ένα κελί μόνο κάθε φορά.  Στο CountIF, η συνθήκη μπαίνει πάντοτε σε εισαγωγικά.  Στο CountIF, η συνθήκη ελέγχεται για πολλά κελιά.  Ο τύπος της συνάρτησης IF αντιγράφετε σε πολλά κελιά, ενώ του CountIF δεν αντιγράφετε.

16  Ίσο ( =)  Μικρότερο από ( < )  Μικρότερο ή ίσο( <= )  Μεγαλύτερο από ( > )  Μεγαλύτερο ή ίσο από ( >= )  Άνισο ( <> )

17  Υπολογίστε τη συνολική αξία των αντικειμένων θεωρώντας ότι το ΦΠΑ για αξία μικρότερη του $20 είναι 15% ενώ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του $20 είναι 20%.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 3.  Το Excel είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης (συνήθως οικονομικής) με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα όπως: προϋπολογισμού,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google