Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοζαλάκης Ευστάθιος ΠΕ03

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοζαλάκης Ευστάθιος ΠΕ03"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοζαλάκης Ευστάθιος ΠΕ03
Πολυώνυμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Μονώνυμα 2.Πολυώνυμα 3.Αριθμιτική τιμή πολυωνύμων 4.Πράξεις πολυωνύμων 5. Διαίρεση πολυωνύμου Μικροπείραμα 1 Κοζαλάκης Ευστάθιος ΠΕ03

2 Μονώνυμο του χ ονομάζεται κάθε παράσταση της μορφής αχν όπου α είναι ένας πραγματικός αριθμός και ν ένας θετικός ακέραιος. Για Παράδειγμα

3 Οι παραστάσεις: 3χ3 , (-2/5)χ5 , 0χ4 και οι αριθμοί 2, -3, 0 είναι μονώνυμα του χ.

4 Πολυώνυμο του χ ονομάζεται κάθε παράσταση της μορφής:
ανχν+αν-1χν α1χ+α0 όπου ν είναι ένας φυσικός αριθμός και αi είναι πραγματικοί αριθμοι. Τα πολυώνυμα της μορφής α0 λέγονται σταθερά πολυώνυμα Ειδικά το σταθερό πολυώνυμο 0 λέγεται μηδενικό πολυώνυμο, έτσι για Παράδειγμα

5 Οι παραστάσεις 3χ3 +2χ2 –χ+2, 0χ2 -5χ+1, και οι αριθμοί 2, 0 κτλ
Οι παραστάσεις 3χ3 +2χ2 –χ+2, 0χ2 -5χ+1, και οι αριθμοί 2, 0 κτλ. Είναι πολυώνυμα τουχ.

6 Δύο πολυώνυμα λέγονται ίσα εάν έχουν όλους τους συντελεστές του χ και τον σταθερό όρο ίσους
Για κάθε μη μηδενικό πολυώνυμο ο μεγαλύτερος εκθέτης λέγεται βαθμός του πολυωνύμου έτσι για Παράδειγμα

7 Τα πολυώνυμα οχ4 +0χ3 +2χ2 –χ+2 και 2χ2 –χ+2 είναι ίσα
Τα πολυώνυμα οχ4 +0χ3 +2χ2 –χ+2 και 2χ2 –χ+2 είναι ίσα. Ο βαθμός του πολυωνύμου είναι 2

8 Αριθμητική τιμή πολυωνύμου
Εστω ένα πολυώνυμο P(x) Aν αντικαταστήσουμε το χ με έναν ορισμένο πραγματικό αριθμό ρ, τότε ο πραγματικός αριθμός Ρ(ρ) που προκύπτει λέγεται αριθμητική τιμή ή απλά τιμή του πολυωνύμου για χ=ρ Αν είναι Ρ(ρ)=0, τότε ο ρ λέγεται ρίζα του πολυωνύμου. Για Παράδειγμα

9 Η τιμή του πολυωνύμου Ρ(χ)=-χ3 +2χ2 +4χ+1, για χ=1 είναι Ρ(1)= =6, ενώ για χ=-1 είναι Ρ(-1)=0 που σημαίνει ότι ο -1 είναι ρίζα του πολυωνύμου Ρ(χ).

10 Πράξεις με πολυώνυμα Μπορούμε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να πολλαπλασιάσουμε πολυώνυμα, χρησιμοποιώνας τις ιδιότητες των πραγματικών αριθμών. Για τον βαθμό του πολυωνύμου αποδεικνύεται ότι: Αν το άθροισμα δυο μη μηδενικών πολυωνύμων είναι μη μηδενικό πολυώνυμο , τότε ο βαθμός του είναι ίσος ή μικρότερος από το μέγιστο των βαθμών των δυο πολυωνύμων. Ο βαθμός του γινομένου δύο μη μηδενικών πολυωνύμων είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών των πολυωνύμων αυτών.

11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΕΡΩΤΗΣΗ 3

12 Να βρεθούν οι τιμές του λ Ε R για τις οποίες το πολυώνυμο Ρ(χ)= (λ2 -2)χ3 +(λ2 -3λ+2)χ+λ-2 είναι το μηδενικό πολυώνυμο. ΛΥΣΗ

13 Το Ρ(χ) θα είναι το μηδενικό πολυώνυμο, για εκείνες τις τιμές του λ για τις οποίες συναληθεύουν οι εξισώσεις: λ2 -2=0, λ2 -3λ+2=0 και λ-2=0 Η κοινή λύση των εξισώσεων αυτών είναι λ=2.

14 Αν Ρ(χ) = χ2 +4χ+α-1, να βρεθούν οι τιμές του α Ε R για τις οποίες ισχύει Ρ(-1)=1.
ΛΥΣΗ

15 Εχουμε Ρ(-1)=1 (-1)2 +4(-1)+α-1=1 1-3+α-1=1α=5
Εχουμε Ρ(-1)=1 (-1)2 +4(-1)+α-1=1 α-1=1α=5 ΠΙΣΩ

16 Το μηδενικό πολυώνυμο στερείται βαθμού;

17 Δύο μη μηδενικά ίσα πολυώνυμα έχουν τον ίδιο βαθμό;

18 Αν το ρ=1 είναι ρίζα του πολυωνύμου Ρ(χ), τότε το ίδιο ισχύει και για το πολυώνυμο Q(χ)=Ρ(2χ-1)+2χ-2

19 Διαίρεση πολυωνύμου με χ-ρ
Η ταυτότητα της διαίρεσης του πολυωνύμου Ρ(χ) με το πολυώνυμο χ-ρ γράφεται Ρ(χ)=(χ-ρ)π(χ)+υ(χ) ΘΕΩΡΗΜΑ Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου Ρ(χ) με το χ-ρ είναι ίσο με την τιμή του πολυωνύμου για χ=ρ. Είναι δηλ. υ=Ρ(ρ) ΘΕΩΡΗΜΑ Ενα πολυωνύμου Ρ(χ) έχει παράγοντα το χ-ρ αν και μόνο αν Ρ(ρ)=0. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

20 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ,μ για τους οποίους το πολυώνυμο Ρ(χ)=χ3 +λχ2 +μχ+4 έχει ρίζα τον αριθμό 2 και για χ=1 παίρνει την τιμή 8 ΛΥΣΗ

21 Ρίζα ενός πολυωνύμου Ρ(χ) Καλείται κάθε πραγματικός
Ρ(2)=0 και Ρ(1)=8 23 +λ22 +μ2+4=0 και 13 +λ12 +μ1+4=8 και στην συνέχεια λύνουμε το σύστημα. Ρίζα ενός πολυωνύμου Ρ(χ) Καλείται κάθε πραγματικός Αριθμός ρ για τον οποίο Ισχύει:Ρ(ρ)=0

22 Να εξεταστεί αν τα πολυώνυμα χ+2 και χ-1 είναι παράγοντες του πολυωνύμου Ρ(χ)=χ3 +χ2 –χ+2
Λύση

23 Να εξεταστεί αν τα πολυώνυμα x + 2 και x - 1 είναι παράγοντες του πολυωνύμου P(x) = x3 + x2 - x + 2.

24 Διαίρεση πολυωνύμων Έστω ότι θέλουμε να βρούμε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου, π.χ. του P(x) = 3x3 - 8x2 + 7x + 2 με ένα πολυώνυμο της μορφής x - ρ.

25 Παράδειγμα

26 Ασκηση

27 Να βρεθούν οι τιμές του λ ∈ R για τις οποίες τα πολυώνυμο Q(x) = λ2x3 + (λ - 2)x2 + 3 και R(x) = (5λ - 6)x3 + (λ2 - 4)x2 + λ + 1είναι ίσα. Λύση

28 Τα Q(x) και R(x) θα είναι ίσα για εκείνες τις τιμές του λ για τις οποίες συναληθεύουν οι εξισώσεις: λ2 = 5λ - 6, λ - 2 = λ2 - 4 και 3 = λ + 1 Η κοινή λύση των εξισώσεων αυτών είναι η λ = 2. Επομένως για λ = 2 τα πολυώνυμα Q(x) και R(x) είναι ίσα.

29

30 Διάλειμμα

31


Κατέβασμα ppt "Κοζαλάκης Ευστάθιος ΠΕ03"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google