Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ΄ ΔIEYΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ΄ ΔIEYΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ΄ ΔIEYΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Δημιουργούμε τo αειφόρο Σχολείο»

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η ανάδειξη και ενίσχυση «καλών» πρακτικών μέσα από προγράμματα Π.Ε. σε επίπεδο σχολικών μονάδων που ενισχύουν τη δημιουργία ενός αειφορικού περιβάλλοντος μέσα στον σχολικό χώρο.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι μια δια βίου διαδικασία, η οποία υπερβαίνει τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης. 2.Να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη συμμετοχική και ολοκληρωμένη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. 3.Να συμμετέχουν στη λήψη απόφασης για τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας σε σχολικό και τοπικό -κοινωνικό περιβάλλον αλλά και σε ζητήματα καθημερινής σχολικής ζωής.

4 4.Να αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για το περιβάλλον και την αειφορία τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα συλλογικών προσπαθειών και συμμετοχικής μάθησης βασισμένης στην αλληλεπίδραση, 5.Να εμπλακούν σε κριτική μελέτη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία,που υλοποιούνται στο σχολείο. 6. Να αντιληφθούν τη σημασία του ρόλου και της συνεργασίας των τοπικών πληθυσμών, των γονέων, των τοπικών αρχών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου.

5 7.Να αναδειχθούν και να ενισχυθούν αειφορικές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στα σχολεία της Δ/νσής μας και να εμπλουτιστούν 8.Να προβληματιστούν σε θέματα θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του σχολείου, όπως και σε ζητήματα αναλυτικού προγράμματος, ύλης, διδασκαλίας, τρόπων και μεθόδων απόκτησης της γνώσης, δημοκρατίας στην καθημερινή ζωή, αποδοχή της διαφορετικότητας κλπ.

6 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ «Αειφόρο Σχολείο»: * Βιοκλιματική των σχολικών κτηρίων * Ενέργεια- Νερό- Απορρίμματα στο σχολικό χώρο * Μελετώντας το οικολογικό αποτύπωμα της σχολικής μονάδας * Η λήψη αποφάσεων στο Σχολείο * Η δημοκρατία στην καθημερινή ζωή του σχολείου * Το αειφόρο σχολείο και το τοπικό περιβάλλον (κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικό)

7 «Αειφόρο Σχολείο»: Η λήψη αποφάσεων στο Σχολείο
Βιοκλιματική των σχολικών κτηρίων Ενέργεια- Νερό- Απορρίμματα στο σχολικό χώρο «Αειφόρο Σχολείο»: Το αειφόρο σχολείο και το τοπικό περιβάλλον (κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικό) Η δημοκρατία στην καθημερινή ζωή του σχολείου Μελετώντας το οικολογικό αποτύπωμα της σχολικής μονάδας

8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βιωματική προσέγγιση (περιβαλλοντική μελέτη κτηρίου, παρατηρήσεις, μετρήσεις, δραστηριότητες, καταγραφή, έρευνα πεδίου, περιβαλλοντικά παιχνίδια). Διεπιστημονική θεώρηση Άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία Ομαδική εργασία Δημοκρατική επεξεργασία διαφορετικών απόψεων.

9 Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους:
Νίκος Στεφανόπουλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Δ΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας ως Πρόεδρος. Αυγερινός Γεωργόπουλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Δ΄Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας ως Αντιπρόεδρος. Χριστοπούλου Ευσταθία, Σχολικός Σύμβουλος ως Γραμματέας. Νικόλαος Τόγιας, Δ/ντης 2ου Δ.Σ. Αλίμου, ως Ταμίας Αφροδίτη Κατσιγιάννη, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Αργυρούπολης, μέλος Ευάγγελος Σκρίνης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αργυρούπολης,-Αντιπρόεδρος της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, ως μέλος. Γαλανάκης Δημήτρης, Αντιδήμαρχος Αγ. Δημητρίου-Ερευνητής ΙΓΜΕ, ως μέλος

10 Σχολεία που συμμετέχουν στην 1η (πιλοτική φάση)
1ο Δ. Σχ. Ελληνικού 3ο Δ. Σχ. Αργυρούπολης 2ο Δ. Σχ. Αλίμου 20ο Δ. Σχ. Αγ. Δημητρίου 26ο Δ. Σχ. Καλλιθέας

11 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Για να ενταχθεί μια σχολική μονάδα στο δίκτυο θα πρέπει να υλοποιεί σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη θεματολογία του και να έχει ήδη εφαρμόσει μία αειφόρο πρακτική στο σχολικό χώρο Συγκεκριμένα: Ανακύκλωση υλικών Εξοικονόμηση Ενέργειας Εξοικονόμηση νερού Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο σχολικό κτήριο Παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο του σχολείου. Ημερίδες και δράσεις για θέματα σχολικής ζωής, (δημοκρατίας, αποδοχής της διαφορετικότητας , λήψης απόφασης)

12 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα δρομολογηθούν σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων όπως. Ημερίδα για τους Δ/ντές των σχολείων που συμμετέχουν Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σε επίπεδο 3-4 σχολικών μονάδων Επίσκεψη σε ειδικούς χώρους (βιοκλιματικά κτήρια) Επιμόρφωση σε ΚΠΕ Συνεργασία με ΟΣΚ Συνεργασία με Ο.Τ.Α. Συνεργασία με Μ.Κ.Ο. (το χαμόγελο του παιδιού κλπ)

13 Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Δ΄ ΔIEYΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google