Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Δι@δικτυακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ

2 Η δι@δικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ Αφορά στην ανάπτυξη ενός πακέτου επιμορφωτικού υλικού, το οποίο παρέχεται μέσω του Διαδικτύου και είναι:  εργαλείο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νέων εκπαιδευτικών,  μέσο ανατροφοδότησης της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, με πείρα στην εκπαίδευση, που αποφασίζουν να διδάξουν μαθητές ηλικίας 6-8 ετών,  πηγή υλικού επιμόρφωσης για τους Σχολικούς Συμβούλους, και τους επιμορφωτές Α, που μπορούν να υιοθετήσουν το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες για το δικό τους επιμορφωτικό έργο,  πηγή υλικού και παραδειγμάτων από τη διδακτική πράξη για τους ερευνητές της εκπαίδευσης,  μέσο για την ενημέρωση των γονέων των μαθητών Α΄ και Β΄ δημοτικού, σχετικά με τις πρακτικές εκμάθησης της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία. 2

3 Σκοπός της δι@δικτυακής επιμόρφωσης Να δοθεί η δυνατότητα στους επιμορφούμενους να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές εκμάθησης της Αγγλικής από παιδιά της Α΄ και της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου και να κατανοήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης του κοινωνικού τους εγγραμματισμού, μέσω της ξένης γλώσσας, προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διδακτικές πρακτικές, κατάλληλες για τις τάξεις του ΠΕΑΠ. 3

4 Ειδικοί στόχοι της δι@δικτυακής επιμόρφωσης Εκπαιδευτικοί στόχοι: ● Γνώσεις:  πώς μαθαίνουν και πώς σκέπτονται τα παιδιά;  πώς σχετίζεται η εκμάθηση της πρώτης γλώσσας με την πρώιμη ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας, στο σχολικό περιβάλλον;  ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού Αγγλικής; ● Τροποποίηση διδακτικής πρακτικής:  υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν την κινητροποίηση των παιδιών στην τάξη και διευκολύνουν την εκμάθηση της Αγγλικής με τρόπο φυσικό και ευχάριστο. Στόχοι επαγγελματικής Βελτίωσης:  αναστοχασμός  αξιοποίηση δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού  μετασχηματισμός  ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων  Δια βίου μάθηση 4

5 Φάσεις ανάπτυξης της δι@δικτυακής επιμόρφωσης 2011-2012: ● Σχεδιασμός του επιμορφωτικού πακέτου και της διαδικτυακής μορφής του ● Εκπόνηση 6 Θεματικών Ενοτήτων, από ομάδα ειδικών στη διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά και στην επιμόρφωση ● Ψηφιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού και ανάρτησή του σε ειδικό χώρο στην πύλη του ΠΕΑΠ 2012-2013: ● Σχεδιασμός και εκπόνηση τριών επιπλέον Θεματικών Ενοτήτων ● Βελτίωση και εμπλουτισμός της διαδικτυακής επιμορφωτικής πλατφόρμας. 5

6 Χαρακτηριστικά του ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού ● Ανοικτής πρόσβασης ● Σπονδυλωτό: αναπτύσσεται σε Θεματικές Ενότητες ● Συνεκτικό: οι Θεματικές Ενότητες σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και μεταξύ τους ● Ευέλικτο: οι επιμορφούμενοι μπορούν να μελετήσουν όλες τις Θ.Ε. με τη σειρά ή να τις επιλέξουν εκτός σειράς, ανάλογα με τις ανάγκες τους ● Aλληλεπιδραστικό: οι επιμορφούμενοι μπορούν να καταχωρούν τις απαντήσεις τους (π.χ. σε κουίζ) και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση ● Πολυμεσικό: περιλαμβάνει βίντεο ● Πολυτροπικό: συνδυάζει ήχο με εικόνα ● Πολυαισθητηριακό: ενεργοποιεί πολλαπλές αισθήσεις 6

7 Τρόπος εργασίας Οι επιμορφούμενοι:  μπορούν να εργάζονται στο δικό τους χρόνο και χώρο, με ατομικό ρυθμό, σχεδιάζοντας ατομική πορεία μελέτης  ενημερώνονται για το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των Θ.Ε.  παρακολουθούν τη μαθησιακή τους πορεία μέσω των ασκήσεων αυτό- αξιολόγησης και των κουίζ  μπορούν να εμβαθύνουν σε θέματα, μέσω παραπομπών  ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν με βάση παραδείγματα από την τάξη. 7

8 Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων και των επιμορφωτών Α του ΠΕΑΠ  Ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το ψηφιακό υλικό επιμόρφωσης  Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να το χρησιμοποιήσουν  Αξιοποίησή του για το σχεδιασμό δια ζώσης επιμόρφωσης  Εμπλουτισμός των θεμάτων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 8

9 http://rcel.enl.uoa.gr rcel@enl.uoa.gr Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Εισηγήτρια της παρούσας: Αικατερίνη Ζουγανέλη Επιστημονικός συνεργάτης


Κατέβασμα ppt "Υποέργο 03: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google