Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι Νανοτεχνολογία?? Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική καινούργια τεχνολογία που έχει να κάνει με τον τεμαχισμό και Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι Νανοτεχνολογία?? Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική καινούργια τεχνολογία που έχει να κάνει με τον τεμαχισμό και Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι είναι Νανοτεχνολογία?? Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική καινούργια τεχνολογία που έχει να κάνει με τον τεμαχισμό και Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική καινούργια τεχνολογία που έχει να κάνει με τον τεμαχισμό και επανασύνθεση των φυσικών στοιχείων σε ατομικό και μοριακό επίπεδο. Λέγεται ότι η Νανοτεχνολογία θα αποτελέσει την βάση για την επόμενη βιομηχανική επανάσταση και θα χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει και να συνθέσει ένα μεγάλο εύρος νέων υλικών, συσκευών, τεχνολογικών συστημάτων και ακόμη ζώντων οργανισμών.

2  Ο όρος Νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται για υλικά συστήματα και διαδικασίες που λειτουργούν σε κλίμακα 100 νανόμετρων(nm) ή και λιγότερο.  Ο όρος Νανοτεχνολογία χρησιμοποιείται για υλικά συστήματα και διαδικασίες που λειτουργούν σε κλίμακα 100 νανόμετρων(nm) ή και λιγότερο.  Ένα νανόμετρο είναι ένα εκατομμυριοστό του μέτρου.  Για να αντιλημφθούμε το μέγεθος των 100nm για παράδειγμα αρκεί να πούμε ότι μία αλυσίδα DNA είναι 2.5nm σε πλάτος, ένα πρωτεϊνικό μόριο είναι 55 nm,ένας ιός είναι 150 nm, ένα ερυθρό αιμοσφαίριο είναι 7.000nm και μία ανθρώπινη τρίχα είναι 80.000 nm σε πλάτος

3  Οι θεμελιώδεις ιδιότητες των υλικών αλλάζουν στην νανοκλίμακα.  Οι ιδιότητες των ατόμων και των μορίων δεν διέπονται από τους ίδιους φυσικούς νόμους νόμους όπως τα μεγαλύτερα αντικείμενα ή τα μεγαλύτερα σωματίδια, αλλά ελέγχονται από την κβαντική μηχανική.  Οι ιδιότητες των ατόμων και των μορίων δεν διέπονται από τους ίδιους φυσικούς νόμους νόμους όπως τα μεγαλύτερα αντικείμενα ή τα μεγαλύτερα σωματίδια, αλλά ελέγχονται από την κβαντική μηχανική.  Γι αυτό οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων μπορούν να είναι διαφορετικές από αυτές των μεγαλύτερων σωματιδίων με την ίδια σύσταση.

4  Οι τροποποιημένες ιδιότητες μπορούν να αφορούν στο χρώμα, την διαλυτότητα, την αντοχή υλικών, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την μαγνητική συμπεριφορά, την κινητικότητα ( μέσα στο περιβάλλον και μέσα στο ανθρώπινο σώμα ), την χημική αντιδραστικότητα, και τη βιολογική δραστηριότητα.

5  Οι τροποποιημένες ιδιότητες των νανοσωμματιδίων έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για καινούρια κερδοφόρα προϊόντα και εφαρμογές.  Παρόλα αυτά δημιουργούν αντίστοιχα και καινούριους κινδύνους που εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ρύθμιση.  Παρόλα αυτά δημιουργούν αντίστοιχα και καινούριους κινδύνους που εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ρύθμιση.  Φονικός αγώνας για Νανοοπλισμούς

6  Η πραγματική δύναμη της νανοτεχνολογίας είναι η δυνατότητα της σύγκλισης ανόμοιων τεχνολογιών που μπορούν να λειτουργούν σ ’ αυτό το επίπεδο.  Η πραγματική δύναμη της νανοτεχνολογίας είναι η δυνατότητα της σύγκλισης ανόμοιων τεχνολογιών που μπορούν να λειτουργούν σ ’ αυτό το επίπεδο.  Με εφαρμογές που απλώνονται σ ’ όλους τους βιομηχανικούς τομείς, η τεχνολογική σύγκλιση, σε νανοκλίμακα θα αποτελέσει μία στρατηγική πλατφόρμα για παγκόσμιο έλεγχο τηςβιομηχανίας, των τροφών, της γεωργίας, και της υγείας στα αμέσως επόμενα χρόνια.

7  Παρά τους σημαντικούς κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που δημιουργούνται από τα νανοσωμματίδια, τις δυνατές φωνές από μέρους μελών της επιστημονικής κοινότητας και την πληθώρα των προϊόντων με νανοσωματίδια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ακόμη δεν υπάρχει η κατάλληλη Νομοθεσία και κανονισμοί που θα εξειδικεύονται στην νανοτεχνολογία, πουθενά στον κόσμο.  Ακόμη δεν υπάρχει η πρόβλεψη ώστε τα νανοπροϊόντα να υφίστανται τους κατάλληλους ελέγχους ανάλυσης κινδύνων πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.  Επιπλέον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ώστε να φαίνεται στην ετικέτα των προϊόντων αν περιέχουν νανοσωματίδια, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέξει.  Δεν υπάρχουν κανονισμοί που να προβλέπουν τα όρια έκθεσης σε νανοσωματίδια για τους εργαζόμενους, ώστε να προστατεύεται η υγεία τους, είτε πρόκειται για εργαζόμενους σε εργαστήρια ερευνών είτε σε βιομηχανίες παραγωγής νανοπροϊόντων.  Δεν υπάρχει Νομοθεσία για να χειρίζεται τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος από πιθανή απελευθέρωση νανοσωματιδίων ώστε να προληφθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον.

8 Η νανοτεχνολογία στην πληροφορική

9  ΟΜΑΔΑ  Εμμανουηλίδης Γιώργος  Θεοδωρίδης Κώστας  Καλλιμάνης Πέτρος  Καμάρης Κώστας

10  Μικρότεροι επεξεργαστές = περισσότεροι γρήγοροι, φορητοί και ισχυρότεροι !

11  Μεγαλύτερες χωρητικότητες, ταχύτερη πρόσβαση, περισσότερη αυτονομία !

12  Μπορεί να κατασκευαστούν υπολογιστές εκατό φορές πιο γρήγοροι, με τεράστια μνήμη και πολύ περισσότερες επιλογές !

13 ΣΣτο μ έλλον α υτές ο ι τ αυτότητες θα μ πορούν ν α π ροσαρμοστούν σε ο ποιδήποτε π ροϊόν. ΜΜπορούν ν α δ ώσουν ΑΣΥΡΜΑΤΑ π ληροφορίες γ ια οτιδήποτε α γοράζουμε κ αι α πό πού. ΘΘεωρητικά θ α π εριοριστεί η σπατάλη κ αι η κ λοπή. ΒΒέβαια υ πάρχει κ αι τ ο θ έμα τ ης ιδιωτικότητας.

14 Νανοτεχνολογία  Η Νανοτεχνολογία έχει κάνει μια δυναμική είσοδο στον τομέα της διατροφής του ανθρώπου με σκοπό την δημιουργία ασφαλέστερων τροφίμων.

15  στην πρωτογενή παραγωγή,  στην επεξεργασία,  στην συσκευασία,  στην ιχνηλασιμότητα  και στην υδατοκαλλιέργεια.

16  Χρησιμοποιούνται νανοκάψουλες (Nanocapsules) για την χορήγηση παρασιτοκτόνων, ορμονών, λιπασμάτων, αγροχημικών, εμβολίων και νανοσωματίδια για τη χορήγηση DNA σε φυτά (targeted genetic engineering).

17  Χρησιμοποιούνται νανοκάψουλες (Nanocapsules) για την χορήγηση ενισχυτικών του αρώματος και την βελτίωση του προ ' ι ' όντος και νανοσωματίδια για απομάκρυνση χημικών ή παθογόνων μικρόοργανισμων.

18  Χρησιμοποιούνται νανοαισθητήρες (nanosensors) για τον έλεγχο του προιόντος, νανοστιβάδες, ηλεκτροχημικοί νανοαισθητήρες και επικαλύψεις επιφανιών με νανοσωματίδια.

19  Στην επισήμανση των τροφίμων χρησιμοποιούνται επισημάνσεις τύπου Radio Frequency Identification (RFID) που αποτελούν ένα νέο σύστημα παρακουλούθησης.

20  Χρησιμοποιούνται τα DNA νανο - εμβόλια (nano-vaccines) και αφορούν ένα σύστημα μαζικού εμβολιασμού των ψαριών με την χρήση υπερήχων.

21 αφαλάτωση του νερού φιλτράρισμα του νερού επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φωτοβολταϊκά

22 Χρησιμοποιείται μια μικροσκοπική συσκευή που αφαιρεί το αλάτι από το θαλασσινό νερό με τη βοήθεια φορητών συστημάτων αφαλάτωσης. Η εφεύρεση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανυδρίας ή ακόμη και σε περιπτώσεις διευρυμένων ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης στις φτωχές, κυρίως, χώρες

23  Με τον έλεγχό της στα θεμέλια της ύλης, η επιστήμη της νανοτεχνολογίας και μηχανικής μπορεί να φέρει επαναστατικές τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Ακόμα, η νανοτεχνολογία μπορεί να προσφέρει ορθολογική οργάνωση της παραγωγής με λιγότερους πόρους και απόβλητα ώστε να μειώσει τη μόλυνση στην πηγή της.

24  Στον τομέα των επαναφορτιζόμενων μπαταριών οι οποίες μπορούν να δουλεύουν για περισσότερο χρόνο έχοντας ταυτόχρονα και μεγαλύτερο αριθμό φορτίσεων επαναφορτιζόμενων μπαταριών.  Στη τεχνολογία των φωτοβολταϊκών στοιχείων, τα οποία μπορεί να έχουν πλέον πάχος δέκατα του χιλιοστού, έχοντας και βελτιωμένη απόδοση.

25  είναι όντως μια “ μικρή ” επιστήμη αλλά θα έχει “ μεγάλο ” αποτέλεσμα για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων.  Είναι αλήθεια ότι τα ωφέλη από τη νανοτεχνολογία είναι πολλά, αλλά οι καταναλωτές που είναι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και διατροφής, απαιτούν πληρέστερη ενημέρωση για τη διασφάλιση της υγείας τους.

26 Καλλυντικά Ένδυση Αθλητισμός Τρόφιμα

27 Δύο τύποι εφαρμογής :  Νανογαλακτώματα  Νανοχρωστικά

28  Παιδικά ρούχα με ενσωματωμένο GPS  Μπλουζάκια με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά  Ειδικά spray καθαρισμού ρούχων  Ενδύματα που δεν λερώνονται και δεν ξεθωριάζουν

29

30  Αντιβακτηριδιακός εξοπλισμός  Υφάσματα που εμποδίζουν τις ευεργετικές ακτίνες από το σώμα μας, αφήνουν το σώμα στεγνό και καθαρό

31  Εμπλουτισμένα τρόφιμα με θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρος, ψευδάργυρος, Βιταμίνη Α κ. α.  Συσκευασίες με νανοτεχνολογική δομή που διατηρούν τα τρόφιμα για περισσότερο καιρό

32 ΙΑΤΡΙΚΗ Ο Τ ΟΜΕΑΣ Τ ΗΣ Υ ΓΕΙΑΣ

33  Η νανοϊατρική ορίζεται ως η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στον τομέα της υγειάς.  Στοχεύει τόσο στη διάγνωση της ασθενείας, όσο στην θεραπεία της.  Μελετάει τον ανθρώπινο οργανισμό και βρίσκει λύσεις για ασθένειες που τον προσβάλουν.

34 ΗΗ ν ανοϊτρικη σ τηρίζεται κ υρίως σ τις βελτιωμένες κ αι ν έες φ υσικές, χ ημικές και β ιολογικές ι διότητες τ ων νανοδομημένων υ λικών.

35 ΗΗ ν ανοτεχνολογία βοηθά σ την ε πίτευξη μίας κ αλύτερης ζ ωής χωρίς β ιολογικά προβλήματα. ΗΗ π ρόοδο τ ης γ ενετικής με τ η β οήθεια τ ης νανοτεχνολογίας υπόσχεται 100 φυσιολογικά χ ρόνια ζωής.

36 ΕΕίναι μ ικρό - ηλεκτρικές συσκευές π ου β οηθούν στη β ελτίωση τ ου ανθρώπινου ο ργανισμού ΑΑποτελούνται α πό μικρό - αντλίες ή μ ικρό - βαλβίδες κ αι ε ίναι ενσωματωμένες μ ε μικρό - ηλεκτρικά συστατικά. ΕΕμφυτεύονται σ το ανθρώπινο σ ώμα

37 Δ ημιουργήθηκαν :  γ γ ια ν α α ναγνωρίζουν ένα β ιομοριακό ε ίδος ννα ε πισημάνουν τ ην παρουσία τ ου, τ η δραστηριότητα κ αι τ η συγκέντρωσή τ ου. ΑΑνίχνευση α σθενειών, ιώσεων κ λπ

38 ΣΣτόχοι τ ης : ΗΗ Β ελτίωση τ ης ποιοτικής ζ ωής. ΒΒοήθεια σ τις καθημερινές δραστηριότητες ΑΑντιμετώπιση νεφρολογικών προβλημάτων ΣΣαρωτική ε ξέλιξη σ τη νεφρολογία

39  Σχεδιασμός ενός φαρμάκου με γρήγορα και ακριβής αποτελέσματα χωρίς παρενέργειες  Δεν βλάπτουν τα υγιή κύτταρα  Απαιτείται λιγότερη ποσότητα φαρμάκου


Κατέβασμα ppt "Τι είναι Νανοτεχνολογία?? Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική καινούργια τεχνολογία που έχει να κάνει με τον τεμαχισμό και Η νανοτεχνολογία είναι μία δυναμική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google