Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Network Inference Μπαλάφα Κασιανή - Αδριανή Πλασταρά Κατερίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Network Inference Μπαλάφα Κασιανή - Αδριανή Πλασταρά Κατερίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Network Inference Μπαλάφα Κασιανή - Αδριανή Πλασταρά Κατερίνα

2 Εισαγωγή – Η Εταιρία Ασχολείται με την ανάπτυξη προϊόντων με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας γενιάς διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών. Αναπτύσσει την τεχνολογία Cerebra. Έχει σαν στόχο τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης των προγραμμάτων για την ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών μέσα και μεταξύ των επιχειρήσεων.

3 Εισαγωγή – Το Προϊόν Η Network Inference δημιούργησε το προϊόν Cerebra® Semantic Integration Suite. Είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει επαρκή αποθήκευση και επεξεργασία σύνθετων δεδομένων. Αποθηκεύει τη βάση γνώσης μιας επιχείρησης και οργανώνει μη δομημένη πληροφορία σε μορφή επεξεργάσιμη από υπολογιστή.

4 Περιγραφή προϊόντος Οντολογίες Η οντολογία ως σημασιολογικός χάρτης είναι η βάση της σημασιολογικής επεξεργασίας. Ο σημασιολογικός χάρτης είναι ένα δίκτυο σχέσεων, ιδεών και αξιωμάτων που περιγράφουν ένα πεδίο γνώσης σχετικό με κάποιον οργανισμό ή επιχείρηση. Η οντολογία παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλες τις εφαρμογές στο περιβάλλον.

5 Περιγραφή προϊόντος Εξαγωγή συμπερασμάτων Το Cerebra έχει ισχυρή ικανότητα στην εξαγωγή συμπερασμάτων, η οποία ελαχιστοποιεί τον αριθμό των σχέσεων που πρέπει σαφώς να περιγραφούν. Παρέχει στις εφαρμογές δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε σαφώς ορισμένη πληροφορία όσο και σε όλες τις εξαγόμενες σχέσεις και πληροφορίες στο σημασιολογικό χάρτη.

6 Περιγραφή προϊόντος Εξαγωγή συμπερασμάτων – Παράδειγμα Metadata : Bengal Tiger Ontology Bengal: Bengal Tiger is a type of Tiger from Bengal. Tiger is an animal. Carnivores are animals that eat meat. Bengal is a province of India. Παρόλο που ο σημασιολογικός χάρτης δεν το ορίζει ρητά, μία αναζήτηση για “meat- eating animals found in India” θα εντοπίσει τον όρο Bengal Tiger.

7 Περιγραφή προϊόντος Εξαγωγή συμπερασμάτων – Παράδειγμα

8 Περιγραφή προϊόντος Αντιστοίχιση των πηγών δεδομένων (Data Sources) Δημιουργώντας οντολογίες για πηγές δεδομένων και περιεχομένων και προσθέτοντας θεμελιώδη πληροφορία για το πεδίο ορισμού, η ολοκλήρωση διαφορετικών πηγών σε μια επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να διαταραχθούν οι υπάρχουσες εφαρμογές.

9 Περιγραφή προϊόντος Αντιστοίχιση των πηγών δεδομένων (Data Sources)

10 Περιγραφή προϊόντος Αντιστοίχιση των πηγών δεδομένων (Data Sources)

11 Περιγραφή προϊόντος Αντιστοίχιση των πηγών δεδομένων (Data Sources)

12 Περιγραφή προϊόντος Η Αρχιτεκτονική

13 Εργαλεία Cerebra Construct Cerebra Admin Cerebra Central Cerebra Server Cerebra Inference Engine

14 Εργαλεία Cerebra Construct Είναι ένα γραφικό περιβάλλον σχεδίασης το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να δημιουργούν, να διατηρούν οντολογίες και να χρησιμοποιούν λογική εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την αναζήτηση, έλεγχο και επιβεβαίωση της ακρίβειας των οντολογιών. Οι οντολογίες που δημιουργούνται αποθηκεύονται στο Cerebra Ontology Store ή σαν XML αρχεία στο σύστημα αρχείων. Το Cerebra Construct είναι η πρώτη ολοκληρωμένη, εμπορική πλατφόρμα που υποστηρίζει το νέο πρότυπο οντολογίας OWL, το οποίο υλοποιήθηκε από το W3C για σημασιολογικά δίκτυα.

15 Εργαλεία Cerebra Construct

16 Εργαλεία Cerebra Admin Είναι ένα γραφικό περιβάλλον για τη διαχείριση πολλαπλών χρηστών, το οποίο επικοινωνεί με το Cerebra Construct μέσω SOAP (Simple Object Access Protocol). Είναι υπεύθυνο για τη δυνατότητα πρόσβασης στις λειτουργίες που προσφέρει το Cerebra Semantic Integration Suite.

17 Εργαλεία Cerebra Central Είναι java εφαρμογή, αποτελεί μέσο σύνδεσης από και προς το περιβάλλον του Cerebra Server και διαχειρίζεται ένα σύνολο από Cerebra Servers. Είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση των όρων της άδειας την πρόσβαση στο Cerebra τη διαχείριση των server sessions το ‘φόρτωμα’ και την αποθήκευση των οντολογιών την ενημέρωση των αποθηκευμένων οντολογιών (ontology persistence) τις επερωτήσεις στις φορτωμένες οντολογίες οι οποίες γίνονται μέσω της XQuery-based γλώσσας.

18 Εργαλεία Cerebra Server Διαχειρίζεται το Cerebra Inference Engine και τις συνδέσεις με τις πηγές δεδομένων. Υποστηρίζει πολλαπλές εμφανίσεις τις μηχανής και παρέχει μια thread-safe διεπαφή.

19 Εργαλεία Cerebra Inference Engine Βασίζεται σε Description Logics, η μόνη τεχνική αναπαράστασης, η οποία περιέχει ιεραρχία, πολλαπλή κληρονομικότητα, σύνθετες εκφράσεις και εξαγωγές συμπερασμάτων. Είναι ένα σημασιολογικό εργαλείο που βασίζεται σε ορθούς μαθηματικούς λογισμούς, δημιουργώντας μια αξιόπιστη λύση η οποία είναι αρκετά εκφραστική για τη διαχείριση των πολύπλοκων αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

20 Πρότυπα που υποστηρίζονται Βασίζεται στο μοντέλο SOA (Service Oriented Architecture) και συμπεριφέρεται σαν ένα web service. Τα πρότυπα που υποστηρίζει το προϊόν είναι: OWL DAML+OIL SOAP SOA J2EE XML BC LDAP WSDL

21 Πρότυπα που υποστηρίζονται

22 Πεδία εφαρμογής Μερικά πεδία εφαρμογής του προϊόντος όπως αναφέρονται από την εταιρία είναι: Enterprise Application Integration Enterprise Nervous System B2B trading partner deployment Knowledge engineering Decision Support Business Activity Monitoring Business Process Management Knowledge Management and Discovery Business Intelligence

23 Πελάτες NOKIA SemTalk TopQuadrant Avaki


Κατέβασμα ppt "Network Inference Μπαλάφα Κασιανή - Αδριανή Πλασταρά Κατερίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google