Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΡΡΕΣ, 2013. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονη και κορυφαία πρόκληση για τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός: η μελέτη μεθόδων προσέλκυσης και άσκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΡΡΕΣ, 2013. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονη και κορυφαία πρόκληση για τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός: η μελέτη μεθόδων προσέλκυσης και άσκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΡΡΕΣ, 2013

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονη και κορυφαία πρόκληση για τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός: η μελέτη μεθόδων προσέλκυσης και άσκησης ηγεσίας, καθώς και οι παροχές που προσφέρονται. Συνέντευξη ανοιχτού τύπου: Βαθιά εξερεύνηση διαδικασιών Δυνατότητα γενίκευσης ευρημάτων Σχετικά μικρό δείγμα Περιορισμένη βιβλιογραφία

3 Εργαζόμενοι γνώσης και αξίας Χαρακτηριστικά: Απαιτούν: Δρουν αυτόνομα Καινοτόμα Ανταγωνιστικά Εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους Προκλήσεις Αναγνώριση Σεβασμό Ανεξαρτησία Υποστηρικτικό περιβάλλον (P. Drucker, 2000)

4 Πηγές προσέλκυσης εργαζομένων Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον Μετακινήσεις Προαγωγές Εκπαιδεύσεις Ανακοινώσεις Συστάσεις ΤΕΙ – ΑΕΙ Προκηρύξεις ΜΜΕ Internet Επαγγελματικές ενώσεις ΟΑΕΔ Γραφεία εύρεσης εργασίας (Μουζά-Λαζαρίδη, 2006)

5 Επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού Ταίριασμα στην κουλτούρα της επιχείρησης Νοημοσύνη Ακεραιότητα Ωριμότητα Ακαδημαϊκές γνώσεις (Μαντζάρης, 2008)

6 Άσκηση ηγεσίας Στρατηγική προσλήψεων Δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος Εξωτερικοί συνεργάτες Απομάκρυνση (Ιορδάνογλου, 2008)

7 Παροχές-Κίνητρα Ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό σύστημα αμοιβών. Εκπαίδευση και ανάπτυξη. Εξέλιξη. Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων. Προγράμματα ανταμοιβής και αναγνώρισης κ.α. (Smith/Martin, 2005)

8 Απόκτηση οργανωσιακής γνώσης Μηχανισμός μετατροπής ατομικής γνώσης σε οργανωσιακή ( Ιορδάνογλου, 2008) 1. Πιστή εφαρμογή κανόνων και εντολών 2. Πρωτοβουλία Αυτενέργεια Πειραματισμός 3. Ιστορίες Case studies Άριστες πρακτικές Ανάλυση λαθών 4. Εντολές Ρουτίνες Εγκύκλιοι Εγχειρίδια

9 Ποιοτική έρευνα (ημιδομημένη συνέντευξη) Διερευνητικός χαρακτήρας Δυνατότητα γενίκευσης αποτελεσμάτων Χαμηλό κόστος Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ή οι υπεύθυνοι του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

10 Αποτελέσματα έρευνας Πηγές εύρεσης υποψήφιων εργαζομένων Συστάσεις εργαζομένων-γνωστοί ΟΑΕΔ – Γραφεία διασύνδεσης σε ΑΕΙ/ΤΕΙ Εσωτερικό περιβάλλον Οι πηγές που χρησιμοποιούν είναι ανάλογες με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

11 Επιλογή κατάλληλου εργαζομένου Η προσωπικότητα είναι εξίσου σημαντική με τις γνώσεις και την εμπειρία Ωριμότητα Ειλικρίνεια Επαγγελματισμός Γνώσεις-εμπειρία

12 Προσφερόμενες παροχές-κίνητρα Περιστασιακές εκδηλώσεις αναγνώρισης και ανταμοιβής Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον Συνέπεια στις υποχρεώσεις Σπάνια, μονιμότητα και προοπτική εξέλιξης Το κίνητρο με την μεγαλύτερη ανταπόκριση είναι το εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η εμπειρία που θα αποκτήσουν.

13 Αποτελέσματα οικονομικής κρίσης στις παροχές και στο προσωπικό Σταδιακή μείωση οικονομικών κινήτρων Ελάχιστη μείωση προσωπικού Λίγες μόνο επιχειρήσεις παρέχουν οικονομικά bonus σε περιπτώσεις εξαιρετικής απόδοσης.

14 Εξωτερικοί συνεργάτες Λογιστές/Νομικοί σύμβουλοι Διαφημιστές Διακοσμητής Σπάνια, εξωτερικοί σύμβουλοι marketing Παροχές-Κίνητρα Συμφωνημένη αμοιβή Συνέπεια στις υποχρεώσεις Λίγοι προσφέρουν εκπτώσεις στα προϊόντα και στις υπηρεσίες

15 Οργανωσιακή γνώση Ομαδική εργασία Παρατήρηση Brainstorming

16 Τροποποίηση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Παρατήρηση σε όλες τις επιχειρήσεις Απόλυση στις μισές επιχειρήσεις Η τάση για απόλυση των εργαζομένων γνώσης και αξίας διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε εταιρίας και την φύση της εργασίας. Απόλυση Ακολουθούν την νόμιμη οδό Σε μερικές (30%) επιχειρήσεις υπάρχει και βοήθεια εύρεσης νέας εργασίας.

17 Συμπεράσματα Απαισιοδοξία για το άμεσο μέλλον Αδυναμία σχεδιασμού και προγραμματισμού Λίγες επιχειρήσεις έχουν οργανωμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Οι δαπάνες για ανθρώπινους πόρους έχουν μειωθεί στο ελάχιστο Τα οικονομικά κίνητρα έχουν μειωθεί σημαντικά

18 Συνέχεια… Περιορισμένες πηγές εύρεσης εργαζομένων Μειωμένες προσπάθειες προσέλκυσης Λίγες επιχειρήσεις έχουν προγράμματα αναγνώρισης Υπάρχει ελευθερία και αυτονομία Οι εργαζόμενοι γνώσης υποαπασχολούνται

19 Προτάσεις βελτίωσης Σωστός σχεδιασμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό Χρήση καλύτερων πηγών εύρεσης εργαζομένων Δημιουργία καλύτερων προγραμμάτων αναγνώρισης και ανταμοιβής

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! Απορίες???


Κατέβασμα ppt "ΣΕΡΡΕΣ, 2013. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύγχρονη και κορυφαία πρόκληση για τον κλάδο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σκοπός: η μελέτη μεθόδων προσέλκυσης και άσκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google