Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.3 Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.3 Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1.3 Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο
Μιλάμε πάλι για κορεσμένους υδρογονάνθρακες

3 1.3 Φυσικό αέριο Φυσικό αέριο: μίγμα αέριων Η/C με κύριο (90%) συστατικό το μεθάνιο CH4 [σελ.15 ορισμός] Συνήθως το πετρέλαιο συνυπάρχει με φυσικό αέριο Καλύτερο καύσιμο απ’το πετρέλαιο, γιατί: δεν περιέχει S, N2 (SO2, NOx), πλήρη καύση (όχι CO) μεγάλη θερμαντική ικανότητα (9-12 Μcal/m3)

4 1.3 Βιοαέριο Βιοαέριο: είναι το αέριο που παράγεται από τη σήψη της βιομάζας (το σύνολο της οργανικής ύλης που παράγουν τα ζώα και τα φυτά) και του οποίου το κύριο συστατικό είναι το μεθάνιο [σελ.15 ορισμός] Μην μπλέκετε Φυσικό αέριο με Βιοαέριο! Και τα 2 αποτελούνται από μεθάνιο Το βρίσκω μέσα στη Γη, μαζί με το πετρέλαιο Προέρχεται από σήψη ζώων και φυτών

5 1.3 Αλκάνια Κορεσμένοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες
Γενικός Μοριακός Τύπος: CvH2v+2 Μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο... Τετραεδρική διάταξη στο χώρο: Στο κέντρο τετράεδρου: C Στις κορυφές: υποκαταστάτες του (Η)

6 1.3 Αλκάνια Φυσικές ιδιότητες:
Κατώτερα αλκάνια [C1-C4]: αέρια, άχρωμα, άοσμα, αδιάλυτο στο νερό Μέσα αλκάνια [C5-C16]: υγρά, οσμή πετρελαίου Ανώτερα [>C17]: στερεά, υφή κεριού σελ.16

7 1.3 Αλκάνια – χημικές ιδιότητες
Γενικά αδρανείς ενώσεις Σε κατάλληλες συνθήκες δίνουν: Καύση Πυρόλυση Υποκατάσταση

8 1.3 Αλκάνια – (τέλεια) Καύση
Με περίσσεια Ο2 → δίνει CO2 + H2O Απαιτεί σπινθήρα για να ξεκινήσει Για να βάλω σωστούς συντελεστές, μετράω πρώτα C, μετά Η και τέλος Ο Προκύπτουν (για άρτιο ν) κλασματικοί συντελεστές για το Ο2 ΑΒ (C) = 12, AB(H)=1, AB(O)=16, βλ.παράδειγμα 1.2 σελ.20

9 1.3 Αλκάνια – Πυρόλυση Γίνεται με θέρμανση, παρουσία καταλυτών και απουσία αέρα. Γίνονται σχάσεις αλυσίδας, κυκλοποίηση, ισομερείωση και αφυδρογόνωση Αναμόρφωση βενζίνης, αν διακλάδωση Ορισμός [σελ.18 μπλε γράμματα] πχ 16άνιο πυρολύεται σε αιθένιο(2) + προπένιο(3) + βουτάνιο(4) + επτένιο (7)

10 1.3 Αλκάνια – Υποκατάσταση
Υποκατάσταση 1 ή περισσοτέρων Η από άλλα στοιχεία (ή ομάδες στοιχείων) Ενδιαφέρουσα η αλογόνωση (χλωρίωση) παρουσία φωτός -φωτοχημική αντίδραση Πχ σταδιακή χλωρίωση μεθανίου:

11 1.3 Αλκάνια – χρήσεις Καύσιμα ή 1ες ύλες Πετροχημείας Ειδικότερα:
CH4: καύσιμο – πετροχημεία C3H8 – C4H10: υγραέριο (γκαζάκια) C5H12 – C6H12: διαλύτης C7H16 – C9H20: βενζίνη C>20: φαρμακευτική (βαζελίνη), κεριά (παραφίνη)

12 Homework Θεωρία σελ. 15-20 (όχι σελ.17 «παρασκευές αλκανίων»)
SOS Παραδείγματα 1.1 & 1.2 σελ Εφαρμογές! Ερωτήσεις σελ.45: 4γδ, 5, 6α, 8 Άσκηση: «3g αιθανίου καίγονται πλήρως. Πόσα λίτρα CO2 θα παραχθούν σε ΚΣ;» [Απ: 4,48L]

13 Πηγές http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSGL-B132


Κατέβασμα ppt "1.3 Αλκάνια – μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google