Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοδική τάση των στοιχείων Σε μια περίοδο του Π.Π. Οι ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους μεταβάλλονται προοδευτικά από την αρχή ως το τέλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοδική τάση των στοιχείων Σε μια περίοδο του Π.Π. Οι ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους μεταβάλλονται προοδευτικά από την αρχή ως το τέλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Περιοδική τάση των στοιχείων Σε μια περίοδο του Π.Π. Οι ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους μεταβάλλονται προοδευτικά από την αρχή ως το τέλος της περιόδου. Αυτό συμβαίνει σε κάθε περίοδο. Έτσι στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα εμφανίζουν παραπλήσιες ιδιότητες

3

4 Ποιο είναι το συμπέρασμα από τους πίνακες που παρατηρήσατε; Τα στοιχεία και οι ενώσεις των στοιχείων των ακραίων ομάδων του Π.Π. έχουν και «ακραίες» ιδιότητες

5 Ατομική ακτίνα Πως ορίζεται η ατομική ακτίνα;

6 Η μεταβολή της ατομικής ακτίνας στον Π.Π. ατομική ακτίνα σε pm Πως μεταβάλλεται γενικά η ατομική ακτίνα; Αύξηση ατομικής ακτίνας

7 α τ ο μ ι κ ή α κ τ ί ν α ατομικός αριθμός Περιοδικότητα στην μεταβολή της ατομικής ακτίνας

8 αιτιολόγηση Κατά μήκος μιας ομάδας η ατομική ακτίνα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω γιατί όσο προχωρούμε από πάνω προς τα κάτω στην ίδια ομάδα γιατί Προστίθενται νέες στιβάδες…… Κατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από δεξιά προς τα αριστερά γιατί Μειώνεται το δραστικό πυρηνικό φορτίο(z*)……. Z* ≅ Z- αριθμός εσωτερικών ηλεκτρονίων, δηλαδή Z* ≅ αριθμός ηλεκτρονίων σθένους Γιατί στα στοιχεία μεταπτώσεως παρατηρούνται μικρές διαφορές στην ατομική ακτίνα;

9 Ενέργεια ιοντισμού Ως ενέργεια 1 ου ιοντισμού ενός στοιχείου Χ ορίζεται η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ελεύθερο άτομο που βρίσκεται στην θεμελιώδη κατάσταση και σε αέρια κατάσταση, δηλαδή: Ε i1 : Χ → Χ + + e - ΔΗ 1 >0 Ενέργεια 2 ου ιοντισμού Ε i2 : Χ + → Χ +2 + e - ΔΗ 2 >0 και Ενέργεια 3 ου ιοντισμού Ε i3 : Χ +2 → Χ +3 + e - ΔΗ 3 >0 Προφανώς ΔΗ 1, ΔΗ 2, ΔΗ 3 > 0 και και Ε i1 < Ε i2 < Ε i3

10 Πως μεταβάλλεται η ενέργεια (1 ου ) ιοντισμού; α τ ο μ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς ενέργεια ιοντισμού (KJ/mol) 12345 6

11 Η ενέργεια ιοντισμού μεταβάλλεται αντίθετα από ότι η ατομική ακτίνα. Αιτιολόγηση Όσο μικραίνει η ατομική ακτίνα, τόσο πλησιέστερα στον πυρήνα βρίσκονται τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας, άρα τόσο ισχυρότερες είναι οι ελκτικές ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ πυρήνα- ηλεκτρονίων και άρα τόσο δυσκολότερο είναι να αποσπάσουμε ένα ηλεκτρόνιο από την εξωτερική στιβάδα Συμπέρασμα

12 Στοιχεία με μικρή ενέργεια ιοντισμού αποβάλλουν εύκολα ηλεκτρόνια. Τέτοια στοιχεία είναι τα μέταλλα που χαρακτηρίζονται και σαν ηλεκτροθετικά στοιχεία. Στοιχεία με μεγάλη ενέργεια ιοντισμού αποβάλουν δύσκολα ηλεκτρόνια. Τέτοια στοιχεία είναι τα αμέταλα που χαρακτηρίζονται και σαν ηλεκτραρνητικά στοιχεία.


Κατέβασμα ppt "Περιοδική τάση των στοιχείων Σε μια περίοδο του Π.Π. Οι ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεων τους μεταβάλλονται προοδευτικά από την αρχή ως το τέλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google