Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου ενός Δήμου. Γιατί; Πώς; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου ενός Δήμου. Γιατί; Πώς; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου ενός Δήμου. Γιατί; Πώς; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 1

2  Επιχειρησιακές Διαδικασίες στους Δήμους: Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου  Η (υπο)Ενότητα αυτή θα συμβάλει στην περαιτέρω εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου (Enterprise Content Management Systems / E-CMS) –- και μάλιστα στο πλαίσιο των όσων έχουν αναπτυχθεί από το έργο «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» (LGAF) της ΚΕΔΚΕ (http://lgaf.kedke.org/wiki)http://lgaf.kedke.org/wiki  Περιλαμβάνει Ανάπτυξη: για να προσφέρει κυριολεκτικές γνώσεις πάνω στο θέμα Πρακτική Άσκηση 2 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

3  Στόχος  Η (υπο)Ενότητα αυτή συνθέτει γνώσεις που αποκτήθηκαν στις προηγούμενες για να παρουσιάσει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης διαδικασιών και παραγωγής αναφορών, δίνοντας βάρος στη χρήση των μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης περιεχομένου.  Περιεχόμενο  Επίδειξη χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (BetaCMS|LGAFwiki)  Δείτε αυτό το webinar μέχρι τέλους...  Μετά, Ρωτήστε αυτά που θέλετε τον/την Εκπαιδευτή/τρια σας Κάνετε ένα post στο Forum! 3 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

4  Δημιουργία – Αποθήκευση – Επανάκληση documents σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (και άλλα...)  Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών / «people tasks» χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου  Παραδείγματα & Demos 4 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

5 Διαχείριση Περιεχομένου (content management), Επιχειρησιακές Διαδικασίες (business processes), Επιχειρησιακές Αναφορές (enterprise reporting), Περιεχόμενο (data), Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems, CMS), Wiki, LGAF, BetaCMS, Web Content Management, Διαδικτυακός Τόπος (web site / portal), Μεταδεδομένα (metadata), XML, DITA (Darwin Information Typing Architecture), Software-as-a-Service (SaaS), Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-GIF) 5 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

6  Η Επιχειρησιακή Νοημοσύνη είναι μια εφαρμογή Πληροφορικής που επιτρέπει σε έναν Δήμο να παρακολουθεί με συνεκτικό τρόπο, και σε τακτική βάση, την εξέλιξη κρίσιμων μεγεθών  Παραδείγματα: Την «ποιότητα» εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων Τη λειτουργία ενός Τμήματος / μιας Υπηρεσίας του Δήμου –- και τις αντίστοιχες δράσεις (π.χ. τοποθέτηση κάδων «Ανακύκλωσης» Τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου, την οικονομική του κατάσταση Το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον (την εξέλιξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών, της τοπικής αγοράς κλπ.) 6 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

7 ... που καταλήγει στην παραγωγή συγκριτικών πινάκων (dashboards) και επιχειρησιακών αναφορών (enterprise reports)  Οι τελευταίες περιέχουν οπωσδήποτε dashboards, και φυσικά τις απαραίτητες επεξηγήσεις...  Οι επιχειρησιακές αναφορές ...και κάθε άλλο αποτέλεσμα της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης που απευθύνεται στους χρήστες της εφαρμογής (π.χ. alerts στην περίπτωση που εμφανίζεται «κάτι» που έχουμε θεωρήσει ότι πρέπει να μάθουμε αμέσως μόλις εμφανιστεί, π.χ. μια απότομη αύξηση) ... δεν είναι παρά ψηφιακό περιεχόμενο που χρειάζεται να γίνει αντικείμενο διαχείρισης από ένα σύστημα Πληροφορικής, μια άλλη εφαρμογή δηλαδή, που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά ... από ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 7 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

8  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) δεν είναι απλώς μια τεχνολογία. Ορίζεται ως ένας γενικός όρος που υποδεικνύει ένα τεχνολογικό σύστημα το οποίο διεκπεραιώνει ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών που αφορούν τη δημιουργία, αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση και παρουσίαση ψηφιακού περιεχομένου (στο Web και σε άλλα μέσα, π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο)  Ουσιαστικά, ένα τέτοιο σύστημα  Μετατρέπει τη δημοσίευση στο Web σε μια διαδικασία του τύπου «ροή εργασιών» Παράδειγμα: πρώτα αποθήκευση ενός κειμένου, μετά έγκριση δημοσίευσης από το αρμόδιο πρόσωπο, μετά δημοσίευση αφού παρέλθει μια συγκεκριμένη ημερομηνία κλπ.  Δίνει διαφορετικού είδους πρόσβαση, στην πληροφορία που έχει δημοσιευθεί στο Web, σε διαφορετικού είδους χρήστες -- βάσει κανόνων, διαδικασιών και πολιτικών που υλοποιεί ο οργανισμός που το χρησιμοποιεί Παράδειγμα: Δημοσιεύουμε μια σειρά από κείμενα. Κάποια από αυτά είναι ορατά από κάθε επισκέπτη του δικτυακού τόπου του Δήμου, κάποια άλλα όμως είναι περιορισμένης πρόσβασης, μόνον οι υπάλληλοι του Δήμου, ή κάποιο από αυτούς, μπορούν να τα «δουν»... 8 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

9  Ένα ΣΔΠ μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ένα σύστημα που «δέχεται» περιεχόμενο (input)  Αυτό που γράφει ένας «συγγραφέας» ή αντλείται από μια τρίτη πηγή (από το Web π.χ...)  Και «γεννά» (output)  Σελίδες με «δομή» σε ένα δικτυακό τόπο  Στην πιο απλή μορφή είναι λοιπόν ένα σύστημα για την ανάπτυξη web sites (δικτυακών τόπων)  Ο δικτυακό τόπος ενός Δήμου είναι συνήθως κατασκευασμένος με μια τέτοια εφαρμογή  Σε έναν οργανισμό, ένα ΣΠΔ λειτουργεί ως ένα κοινό σημείο δημοσίευσης της πληροφορίας (single source publishing), πράγμα που υπονοεί 1. Τη «συγκέντρωση» της υπό δημοσίευση πληροφορίας σε ένα άλλο σημείο (ένα αποθετήριο, μια βάση δεδομένων) 2. Την «αυτόματη» (στη βάση διαδικασιών και κανόνων) δημοσίευση της σε πολλά διαφορετικά μέσα, ενδεχομένως και με διαφορετικά πρότυπα (HTML, PDF, XML, κτλ.) 9 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

10 10 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]  Web CMS (W-CMS): η πιο απλή εκδοχή, το WordPress (http://www.wordpress.gr) είναι ένα καλό παράδειγμαhttp://www.wordpress.gr Ένα web-content-management system (WCM, W-CMS or Web CMS) είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για να δημιουργεί και να διαχειρίζεται html περιεχόμενο, δηλαδή σελίδες html και τις σχετικές εικόνες, video κτλ. Επίσης διευκολύνει την δημιουργία, έλεγχο, επεξεργασία, κύκλο δημοσίευσης περιεχομένου στο Web Συνήθως προσφέρει εργαλεία για την δημιουργία σελίδων, ώστε να είναι εύκολη η κατασκευή τους από χρήστες που δεν γνωρίζουν html, δηλαδή τη γλώσσα δημιουργίας σελίδων στο Web  Document management system (DMS) Ένα document-management-system (Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων) χρησιμοποιείται για να την αποθήκευση και ανάκτηση ηλεκτρονικών εγγράφων (κειμένων, εικόνων, multimedia αρχείων κλπ.)  Enterprise CMS (E-CMS) Στρατηγικές, μέθοδοι και εργαλεία για να μπορεί ένας οργανισμός, μια επιχείρηση ή ένας Δήμος, να συλλέξει, διαχειριστεί, αποθηκεύσει, και δημοσιεύσει όλο το περιεχόμενο και όλα έγραφα σχετικά με τις ανάγκες του. Είναι ένα υπερσύνολο των προηγουμένων και σε αυτού του είδους τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου αναφέρεται κυρίως αυτή η (υπο)Ενότητα

11  Όταν λέμε «ψηφιακό περιεχόμενο» εννοούμε προφανώς κάθε είδους ηλεκτρονικά «αρχεία» (files)  Κείμενα (documents)  Εικόνες  Ήχο  Βίντεο  Γραφικά κλπ.  Πιο... τεχνικά όμως:  Πρόκειται για δομημένη πληροφορία (σύνολο δεδομένων / data set) που αναλύεται σε σαφώς ορισμένα τμήματα Π.χ. ένα κείμενο αναλύεται στον τίτλο του και στο σώμα κειμένου ... και που περιέχει «μεταδεδομένα» Μεταδεδομένα (metadata) είναι περιγραφικά δεδομένα που ορίζουν άλλα δεδομένα Πχ, ένα κείμενο, όταν ψηφιοποιηθεί, γίνεται ένα σύνολο από δεδομένα, ο συγγραφέας του όμως είναι πληροφορία που ανήκει στα μεταδεδομένα... 11 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

12 ... δεν είναι απλώς ένα κείμενο / document (ένα οποιοδήποτε άλλο αρχείο αποθηκευμένο) αλλά μια δομή πληροφορίας, δηλαδή:  Δεδομένα με συσχετίσεις μεταξύ τους ... που έχουν δημιουργηθεί με κέντρο το εν λόγω κείμενο  Ώστε να μπορεί αυτό να γίνει αντικείμενο αναζήτησης (search), επεξεργασίας (να μπορεί να «αλλάξει» κάτι), διαχείρισης (να σημειώνονται π.χ. οι μεταγενέστερες εκδοχές του), δημοσίευσης (να μπορεί κανείς να το «καλεί» για να το τοποθετήσει σε μια σελίδα) κλπ. 12 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

13  Διαλέγουμε ένα «τυχαίο» κείμενο που έχει δημιουργηθεί σε ένα Δήμο  Κείμενο / Document: Επισκευή-επέκταση αποδυτηρίων Υπηρεσίας Καθαριότητας Το κείμενο αυτό όταν εισάγεται σε ένα ΣΠΔ «σηματοδοτείται» με τα παρακάτω στοιχεία που συμπληρώνουν τη «δομή» που δημιουργείται Τίτλος Περιγραφή Θεματική Ενότητα (στην οποία ανήκει, π.χ. «Υπηρεσία Καθαριότητας») ή/και σχετικές Λέξεις Κλειδιά (π.χ. Επισκευές) Τύπος Ψηφιακού Περιεχομένου (εν προκειμένω «Κείμενο») Μέγεθος (εν προκειμένω 39Κb) Πλάτος (αν ήταν «Video”) Πλάτος / Ύψος (αν ήταν «Εικόνα») 13 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

14 Στο πλαίσιο ενός Δήμου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 14

15 ΑιτήματαΈγγραφα - Περιεχόμενο  Διεκπεραιώνει αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή μιας «τελικής» υπηρεσίας »  Μετρήσαμε:  Υπηρεσίες (π.χ. Κτήση ιθαγένειας): 154  Έγγραφα (πολλές υπηρεσίες συνοδεύονται από έγγραφο): 115+  Δημοτικό έργο (Συνδέσεις): 6  Δικαιολογητικά για την ικανοποίηση αιτημάτων: 190 (περίπου)  Ενδιάμεσα έγγραφα (αναζητούνται από άλλες υπηρεσίες): 35  Λαμβάνει αποφάσεις που «τεκμηριώνονται» μέσω εγγράφων  Κάθε απόφαση είναι 1 εισήγηση + 1 πράξη  Ένα θέμα ξεκινά με ένα έγγραφο (π.χ. αίτημα χορήγησης άδειας) και διεκπεραιώνεται με ένα άλλο, τουλάχιστον, έγγραφο (σχετική απόφαση Δημ. Συμβουλίου) (+) Έ χει δραστηριότητες για τις οποίες πληροφορία πρέπει να αναρτηθεί στο Web  Υπηρεσίες του Δήμου  Σχολεία  Ιατρεία και Αθλητικά Κέντρα: Ώρες λειτουργίας ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 15

16 16 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]  Συλλέγει περιεχόμενο από πολλές πηγές  ΥΠΕΣΔΑ, Φορείς του Δημοσίου, Επιχειρήσεις, κλπ.  «Τοπική» πληροφορία (Βάσεις Δεδομένων Εφαρμογών κλπ.)  Παράγει περιεχόμενο  Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο  Κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης αιτημάτων των πολιτών  Συμπέρασμα: Χρειάζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου (Ε-CMS)

17 Ε-CMS / Ε-ΣΔΠ  Είναι μια εφαρμογή Πληροφορικής που εγκαθίσταται σε έναν οργανισμό για να ενοποιήσει τη διαχείριση όλου του περιεχομένου που παράγεται, οτιδήποτε είναι αυτό  Εσωτερικά έγγραφα  Έγγραφα που εκδίδονται για χρήση των συναλλασσομένων με τον οργανισμό  Έγγραφα που «παραλαμβάνονται» (εισερχόμενα)  Περιεχόμενο που δεν βρίσκεται στην τυπική μορφή ενός εγγράφου (π.χ. σελίδες ενός δικτυακού τόπου)  E-mails και αλληλογραφία  Φωτογραφίες, Videos κλπ.  «Πληροφορία» που εξάγεται από τις Βάσεις Δεδομένων (π.χ. GIS) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 17

18 Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου + Επιχειρησιακή Νοημοσύνη + Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών  Ουσιαστικά, ένα Ε-ΣΠΔ ενοποιεί τη διαχείριση  Δομημένου περιεχομένου (Εγγράφων)  Μη-δομημένου (π.χ. αυτού που δημιουργείται για να αναρτηθεί σε ένα δικτυακό τόπο)  Της «πληροφορίας» που εξάγεται από τις Βάσεις Δεδομένων  Ενώ αποτελεί την ίδια στιγμή  Το σημείο της συνεκτικής «προβολής» των αποτελεσμάτων της «Επιχειρησιακής Νοημοσύνης» / Business Intelligence  Το interface και το «αποθετήριο» για τα αντικείμενα της «Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών» / Business Process Management ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 18 Ε-ΣΔΠ Διαχείριση Εγγράφων Business Intelligence  Page 19 Business Process Management  Page 20 Πληροφορία από Βάσεις Δεδομένων Δικατυακοί Τόποι

19  Ας θυμηθούμε το παράδειγμα της Νέας Υόρκης  APR: Agency Performance Reporting  Οι Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports) στο Web  OTA Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Bc1.1.3  Δήμος Κοζάνης  Στη συνέχεια αυτής της (υπο)Ενότητας θα δείτε τις Αναφορές της (υπο)Ενότητας Bc1.1.3 δημοσιευμένες στο Web ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 19 http://www.nyc.gov/html/ops/cpr/html/about/about.shtml http://lgaf.kedke.org/wiki/resource/section/LGAFTestMyBI

20  Το Ε-ΣΠΔ (ή μια ειδική εφαρμογή αναπτυγμένη πάνω σε αυτό) μπορεί να «προσφέρει» το interface που βλέπει ο πολίτης και ο δημοτικός υπάλληλος που διεκπεραιώνει στην οθόνη του τις απαιτούμενες «Εργασίες» /Tasks  OTA Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Bc1.1.4 – Bc1.1.5 20 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

21 21 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]  Το Ε-ΣΠΔ δηλαδή, προσφέρει το περιβάλλον μέσα από το οποίο οι χρήστες μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (εν προκειμένω πολίτες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δημοτικοί υπάλληλοι των διαφόρων Τμημάτων ενός Δήμου) «διαχειρίζονται» τη συμμετοχή τους σε αυτή (βλ. OTA Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Bc1.1.4 – Bc1.1.5)  «Ξεκινούν» μια επιχειρησιακή διαδικασία (Business Process) συμπληρώνοντας τη φόρμα – αίτηση για την παροχή της υπηρεσίας που είναι αντικείμενο αυτής της διαδικασίας (π.χ. Εκχώρηση Πιστοποιητικού Γεννήσεως) People Initiating Process Activity  Βλέπουν να τους ανατίθενται «εργασίες» / tasks τις οποίες εκτελούν και «αναφέρονται» σχετικώς People Activity (People Tasks)  Λαμβάνουν ειδοποιήσεις Notifications Πηγή: http://www.intalio.com

22 της Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 22

23 23 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]  Διαδικασίες που να συμπληρώνουν τον κύκλο ζωής ενός «αντικειμένου περιεχομένου», κυρίως σε ότι αφορά την «Οργάνωση της Πληροφορίας», και τη διατύπωση «Ρόλων» (με διαφορετικά «δικαιώματα») πάνω στα «αντικείμενα περιεχομένου» ΡΟΛΟΙΡΟΛΟΙ ΡΟΛΟΙ

24 24 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

25 Ο κύκλος ζωής του ΠεριεχομένουΔημιουργία-Συλλογή ΔιαχείρισηΚατάλογος-ΔομήΑναζήτησηΠαρουσίαση  Σχεδιάζεται το περιεχόμενο που πρέπει να δημιουργηθεί και αναγνωρίζεται αυτό που υπάρχει διαθέσιμο  Το περιεχόμενο δημιουργείται από εσωτερικές πηγές (έγγραφα κλπ.) ή/και συλλέγεται από τρίτες πηγές (άλλοι δικτυακοί τόποι)  Ένα ΣΔΠ παρέχει εργαλεία για την δημιουργία περιεχομένου (συνήθως σε μορφή html) που ονομάζονται «authoring tools»  Φυσικά, το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την μεταφορά στο ΣΔΠ των επιχειρησιακών αναφορών που παράγονται στο εσωτερικό του οργανισμού ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 25

26 Ο κύκλος ζωής του ΠεριεχομένουΔιαχείριση ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 26 Δημιουργία-ΣυλλογήΔιαχείρισηΚατάλογος-ΔομήΑναζήτησηΠαρουσίαση  Η Διαχείριση του περιεχομένου γίνεται μέσω της βάσης δεδομένων στην οποία αυτό αποθηκεύεται  Περιλαμβάνει την οργάνωση εκδόσεων του περιεχομένου (versions) και τον έλεγχο αυτών (ποιος, πότε και τι άλλαξε)  Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται επίσης η διαχείριση της ροής των εργασιών ενός αρχείου (π.χ. να δημοσιευθεί μετά από έγκριση, την ημερομηνία που έχει προβλεφθεί...)  Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει, τέλος, τους κανόνες πρόσβασης στο περιεχόμενο (ποιός σε ποιό αρχείο)

27 Ο κύκλος ζωής του ΠεριεχομένουΚατάλογος - Δομή  Η Διαχείριση του περιεχομένου συνδέεται πολύ στενά με τη διατύπωση κανόνων για τη δόμηση, την οργάνωση του  Αυτοί περιλαμβάνουν την ομαδοποίηση του σε κατηγορίες περιεχομένου καθώς και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ του περιεχομένου και των βάσεων δεδομένων στις οποίες αποθηκεύεται  Στο στάδιο αυτό εισάγονται επίσης διαδικασίες κατηγοριοποίησης του περιεχομένου βάσει λέξεων – κλειδιών ή όρων (ευρετηριασμός / indexing) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 27 Δημιουργία-ΣυλλογήΔιαχείρισηΚατάλογος-ΔομήΑναζήτησηΠαρουσίαση

28 Ο κύκλος ζωής του ΠεριεχομένουΑναζήτηση  Η Αναζήτηση συνήθως συνδέεται με την αναζήτηση στο... Google  Η Αναζήτηση όμως στον κύκλο ζωής του Περιεχομένου συνδέεται με διαδικασίες αναζήτησης στη βάση δεδομένων που αυτό έχει αποθηκευτεί με σκοπό την ανάκληση του  Είτε για να γίνει πάλι αντικείμενο επεξεργασίας (editing)  Είτε για να δημοσιευθεί σε μια σελίδα, στη θέση που έχει σχεδιαστεί να έχει (presentation) ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 28 Δημιουργία-ΣυλλογήΔιαχείρισηΚατάλογος-ΔομήΑναζήτησηΠαρουσίαση

29 Ο κύκλος ζωής του περιεχομένου Παρουσίαση  Τέλος, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου αναλαμβάνει τη παρουσίαση του περιεχομένου (δηλ. των «αντικειμένων» που το συνθέτουν )  Σε συνδυασμό με τα γραφικά  Στη θέση της «σελίδας» στην οποία έχει σχεδιαστεί να βρίσκεται  Στο στάδιο αυτό αναλαμβάνονται επίσης ενέργειες για την ανάγνωση του περιεχομένου από όλους τους υφιστάμενους φυλλομετρητές, καθώς και για την αποτελεσματική πλοήγηση στην ταξινόμηση των κατηγοριών περιεχομένου  Η Παρουσίαση συνδέεται και με την «προσωποποίηση» (personalization) της εμφάνισης του περιεχομένου, με τρόπο που ο κάθε επισκέπτης / χρήστης να βλέπει (αν αυτό αποφασιστεί) ένα «διαφορετικό» δικτυακό τόπο, με το περιεχόμενο που αυτός επιθυμεί να περιέχει ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 29 Δημιουργία-ΣυλλογήΔιαχείρισηΚατάλογος-ΔομήΑναζήτησηΠαρουσίαση

30  Ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα να ενοποιήσει το Περιεχόμενο που παράγει και «καταναλώνει» κάτω από μια «Ενιαία Αρχιτεκτονική Διαχείρισης της Πληροφορίας  Integrated Information Architecture  Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου / Enterprise Content Management System (Ε-ΣΠΔ / E-CMS) διασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα και τα αντίστοιχα οφέλη  Οικονομίες Κλίμακας και μείωση κόστους  Επαναχρησιμοποιήσιμο Περιεχόμενο  Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Περιεχομένου  Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν εμπορικά προϊόντα που έχουν την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες ενός Δήμου  Βλ. CMS Watch-ECM Report Sample (Ad1.2.3 Κυρίως Σώμα Ψηφιακών Αντικειμένων)  Η κοινότητα του ανοικτού λογισμικού έχει επίσης να προτείνει ώριμες λύσεις που προφανώς συνοδεύονται από τα πλεονεκτήματα (και τις δυσκολίες πολλές φορές) χρήσης εφαρμογών ανοικτού λογισμικού (open source)  Βλ. Open Source ECM continues to growOpen Source ECM continues to grow 30 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

31 του έργου LGAF [BetaCMS & BetaCMS|LGAFwiki] ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 31

32  LGAF = «Open Source Framework» για την ανάπτυξη εφαρμογών e- government που στηρίζεται σε τεχνολογίες και μεθόδους  Enterprise Content Management (BetaCMS)  Business Process Management (Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών) 32 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ] Ενιαίος κύκλος εσωτερικού + εξωτερικού Περιεχομένου

33 33 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

34  Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου που έχει υιοθετηθεί και αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου LGAF (BetaCMS)  http://www.betacms.org http://www.betacms.org  Βασίζεται σε Java και σε Τεχνολογίες Ανοιχτού Λογισμικού  Είναι έργο Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Project)  Περιλαμβάνει  Εφαρμογή Εισαγωγής - Διαχείρισης Περιεχομένου BetaCMS  Εφαρμογή portal BetaCMS|LGAFportal  Εφαρμογή portal / βασικής λειτουργικότητας (Wiki) BetaCMS\|LGAFwiki 34 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] BetaCMS BetaCMS| LGAFportal BetaCMS| LGAFwiki

35 35 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

36 1. Είναι εφαρμογή Ιστού (web app) που χρησιμοποιεί το BetaCMS ως περιβάλλον εισαγωγής, διαχείρισης και «αποθήκη» περιεχομένου  Το περιεχόμενο που παράγει και «καταναλώνει» ένας Δήμος εισάγεται εύκολα (doc, pdfs, Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κτλ) και το ίδιο εύκολα αποκτά «δομή» (metadata) Στη βάση ενός πλαισίου μοντελοποίηση του Περιεχομένου Αρχεία Σελίδες («Τομείς Διαδικτυακής Πύλης») Ταξινόμηση του Περιεχομένου σύμφωνα με μια «Θεματική Ενότητα» (π.χ. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) Ταξινόμηση του Περιεχομένου σύμφωνα με τον «Τύπο Αρχείου» (π.χ. Κείμενο, Παρουσίαση, Λογιστικό Φύλλο, Ηχητικό Αρχείο κλπ.) (+) Υποστηρίζει την δημιουργία νέου είδους Περιεχομένου, Θεματικής Ενότητας, Τύπου Αρχείου κλπ. (από το χρήστη) 2. Επιτρέπει την παραγωγή σελίδων Web  Γίνεται μέσω του επεξεργαστή (editor) που περιέχει 3. Το Περιεχόμενο που εισάγεται (αρχεία) και δημιουργείται (Web σελίδες) με τη χρήση του BetaCMS δημοσιεύεται αμέσως σε ένα απλό site μέσω BetaCMS|LGAFwiki 36 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

37 37 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] BetaCMS BetaCMS|LGAFwiki [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

38  Στη συνέχεια αυτής της Παρουσίασης (Webinar), με τη μορφή σύντομων Videos (Screencasts), θα δοθούν οδηγίες χρήσης του BetaCMS|LGAFwiki (και της απαραίτητης εφαρμογής εισαγωγής –διαχείρισης περιεχομένου το BetaCMS), σε 7 μέρη (parts) 1. Εισαγωγή στο BetaCMS|LGAFwiki 2. Περιήγηση στο BetaCMS|LGAFwiki 3. Δημιουργία Χώρου Οργανισμού 4. Δημιουργία Δομής ενός Δικτυακού Τόπου 5. Εισαγωγή σελίδων στη Δομή 6. Προσθήκη αρχείων 7. Διασύνδεση με υπάρχουσα σελίδα – Επίδειξη αναζήτησης – Δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων  … που συντίθενται στη δημιουργία ενός ενδεικτικού website  LGAFTestSite (ως τμήμα του Wiki του έργου LGAF(  http://lgaf.kedke.org/wiki/resource/section/LGAFTestSite http://lgaf.kedke.org/wiki/resource/section/LGAFTestSite 38 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

39 39 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

40 BetaCMS|LGAFwiki 40 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

41 41 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] Εισαγωγή στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ο Χρήστης συμπληρώνει το όνομα και κωδικό του Δημιουργία Σελίδας Δημιουργεί μια Σελίδα (Τομέας Δικτυακής Πύλης) (Welcome Page) Την Δημοσιεύει στο BetaCMS|LGAFwiki Προσθήκη Νέας Σελίδα Δημιουργία Σελίδας Ανάρτηση κάτω από την Κεντρική [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

42 42 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ] Εισαγωγή Αρχείου στο BetaCMS Σύνδεση του στην σελίδα που δημιουργήσαμε Δημοσιοποίηση στο BetaCMS|LGAF Wiki [Έργο ΚτΠ: LGAF ΠΕΤΑ - ΚΕΔΚΕ]

43  ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη Παραγωγή Περιεχομένου:  ΕΑΙΤΥ [ΕΜ9: ATLANTIS Group] http://www.cti.gr http://www.cti.gr Συγγραφείς Θ. Εμμανουηλίδης, Π. Καβάσαλης, Γ. Κούζας, Αθ. Μώραλης, Ζ. Πολιτοπούλου http://www.atlantis-group.gr 43 ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοημοσύνη [Ad1.2.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]


Κατέβασμα ppt "Παραγωγή Αναφορών, Διαχείριση Διαδικασιών και Διαχείριση Περιεχομένου Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου ενός Δήμου. Γιατί; Πώς; ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google