Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγχρονικές μελέτες ή Χρονικής στιγμής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΕΔΙΟΥ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΜΙ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγχρονικές μελέτες ή Χρονικής στιγμής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΕΔΙΟΥ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΜΙ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συγχρονικές μελέτες ή Χρονικής στιγμής

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΕΔΙΟΥ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΜΙ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Είδη μελετών Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες2

3  Είδος αναλυτικής έρευνας παρατήρησης (από τις πιο κοινές).  Αντί να στηρίζεται σε πηγές ρουτίνας, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό.  Ταυτόχρονα συνυπάρχει και περιγράφεται έκθεση και έκβαση.  Έχει χαρακτήρα επισκόπησης.(survey) 3Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

4  Συχνά αναφέρονται ως έρευνες επιπολασμού.  Γίνεται μια τομή ή φωτογραφική λήψη (snapshot) στο χρόνο.  Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού.  Δεν παρακολουθούν τον πληθυσμό στο χρόνο.  Δεν μπορούν να καθορίσουν τη φορά της αιτιολογικής συσχέτισης.  Παράδειγμα οι απογραφές. 4Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

5  Κύριο εργαλείο το ερωτηματολόγιο.  Χρήσιμες για – διαρκείς εκθέσεις (π.χ. γεννητικούς παράγοντες) και συγκεκριμένα αποτελέσματα που δεν αλλάζουν εύκολα – ασθένειες με μακρά φυσική πορεία – Εύκολες και όχι πολύ ακριβές Δυσκολίες : – Ποιος είναι στο δείγμα; – Length bias: O επιπολασμός είναι ανάλογος της διάρκειας της νόσου – Προβλήματα με αιτιότητα Π.χ. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; 5Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

6  Συχνότητα καπνίσματος ή άσθματος κατά την παιδική ηλικία (μέσα στη τάξη).  Χρήση κινητής τηλεφωνίας και συμπεριφορές υγείας.  Κυκλικό ωράριο εργασίας και ποιότητα ζωής. 6Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

7 7

8 8

9  Απλό τυχαίο δείγμα  Συστηματικό δείγμα  Στρωματοποιημένο δείγμα  Δείγμα ομάδων  Πολυδιάστατο δείγμα 9Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

10  Δεν είναι εφικτό και πρακτικό να μελετάται το σύνολο του πληθυσμού.  Πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού  Πχ exit poles και δημοσκοπήσεις στις εκλογές. 10Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

11  Κάθε άτομο έχει τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγεί.  Παράδειγμα η κληρωτίδα ή πίνακας τυχαίων αριθμών.  Από τις καλύτερες μεθόδους γιατί ελαχιστοποιεί τα σφάλματα επιλογής και τα συστηματικά σφάλματα. 11Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

12  Τα άτομα επιλέγονται σε συγκεκριμένα διαστήματα από καταλόγους.  Πχ Επιλογή από τηλεφωνικό κατάλογο ή από κατάλογο μαθητών (κάθε δέκατο στη σειρά όνομα).  Εμπεριέχει τον κίνδυνο σφάλματος προκατάληψης (bias). 12Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

13  Ο σκοπός είναι μικρές υποομάδες που ενδιαφέρουν τον ερευνητή να αντιπροσωπεύονται επαρκώς.  Το δείγμα της κάθε ομάδας αντιπροσωπεύεται ανάλογα με τον αριθμό του. 13Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

14 Πχ έρευνα ικανοποίησης φοίτησης στο ΤΕΙ  Διαστρωμάτωση ανά εξάμηνο.  Α Εξάμηνο :180 φοιτητές  Β Εξάμηνο :170 φοιτητές  Γ Εξάμηνο :120 φοιτητές  Δ Εξάμηνο :110 φοιτητές  Ε Eξάμηνο : 100 φοιτητές  ΣΤ Εξάμηνο :90 φοιτητές  Σύνολο: 770 φοιτητές  Αν επιθυμούμε συνολικό δείγμα 150 τότε πρέπει αναλογικά για κάθε εξάμηνο να επιλεγούν τα άτομα δηλ. 14Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

15  Α Εξάμηνο :180 /770=0,23 Χ 150=34  Β Εξάμηνο :170 /770=0,22 Χ150=33  Γ Εξάμηνο :120 /770 =0,16 Χ150=24  Δ Εξάμηνο :110 /770=0,14 Χ 150=21  Ε Eξάμηνο : 100 /770=0,13 Χ 150=20  ΣΤ Εξάμηνο :90/770 =0,12 Χ 150=18 15Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

16  Χρήση ομάδων αντί για άτομα ως μονάδα δείγματος (πχ νοικοκυριά).  Πρέπει πάντοτε να επιλέγονται τυχαία από το σύνολο των υποομάδω ν(πχ το σύνολο των νοικοκυριών).  Όλα τα άτομα της ομάδας συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη.  Πλεονέκτημα:Απλούστερη-φθηνότερη  Μειονέκτημα: Μπορεί η επιλογή της ομάδας να σχετίζεται με το νόσημα ή τους παράγοντες. Μικρότερη ακρίβεια. 16Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

17  Συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων.  Πχ Ορίζεται σειρά ομάδων (σχολείων) και από αυτά ένα τυχαίο δείγμα επιλέγεται. Στη συνέχεια εντός του σχολείου γίνεται τυχαιοποιημένη επιλογή μαθητών με διαστρωμάτωση ανά τάξη. 17Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

18 18

19  Συμμετοχή εθελοντών (είναι αυτο-επιλογή)  Μη συμμετοχή κάποιων που απουσιάζουν (φαινόμενο του υγιούς εργάτη)  Αντικατάσταση ενός ατόμου που επιλέχθηκε με τυχαιοποίηση με ένα άλλο πιο συνεργάσιμο.  Μικρό ποσοστό απόκρισης (response rate).  Χρήση παλαιών καταλόγων 19Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

20  Λάθη στους δείκτες (πχ δείκτης επίπτωσης και επιπολασμού)  Λάθη στον αριθμητή 1. Διαφοροποίηση (διακύμανση) ατόμων 2. Διαφοροποίηση στον παρατηρητή 3. Περιορισμοί σχετιζόμενοι με τις μεθόδους  Λάθη στον παρανομαστή 20Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

21  Διαφορές στις παρατηρήσεις που γίνονται στο ίδιο άτομο που μπορεί να οφείλονται: 1. Αλλαγές σε παραμέτρους όπως ΑΠ, γλυκόζη κτλ 2. Παράγοντες που επηρρεάζουν την ανάκληση σε ερωτήσεις που αφορούν το παρελθόν. 3. Όταν το άτομο γνωρίζει ότι μελετάται και τροποποιεί τις απαντήσεις του. 21Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

22  Ασυνέπεια (διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές).  Διακύμανση μεταξύ παρατηρητών (διαφορετική μέτρηση από διαφορετικούς παρατηρητές)  Όταν ο παρατηρητής κατευθύνει το υποκείμενο, γνωρίζοντας την ερευνητική υπόθεση.  Λάθη ή διαφορές στη διατύπωση, παραλήψεις ερωτήσεων ή λάθη στην καταγραφή.  Λάθος ταξινόμησης κατά τη συνέντευξη.  Μη αντικειμενικότητα κατά τη συνέντευξη, στρογγυλοποιήσεις κτλ. 22Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

23  Η δοκιμασία δεν μετρά αυτό που υποτίθεται ότι μετράει (πχ υγεία ή ποιότητα ζωής), έχει δηλαδή μειωμένη ακρίβεια.  Αναξιόπιστες μέθοδοι.  Ελλατωματικά εργαλεία ή μη βαθμονομημένα 23Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

24  Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού.  Ταξινόμηση βαρύτητας με ποσοτικούς όρους.  Μετρήσεις υπό τις ίδιες συνθήκες.  Εκπαίδευση συνεντευκτών-Πολλαπλά δείγματα-Περισσότεροι ερευνητές  Διπλή «Τυφλή» μέθοδος  Αξιόπιστα εργαλεία 24Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

25  Παρατηρούνται όταν ο πληθυσμός υπό μελέτη δεν είναι καθορισμένος και μεταβάλλεται πχ όταν δεν συμμετέχουν ή αποχωρούν άτομα από την έρευνα. 25Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες

26  Τυχαίο σφάλμα (στατιστική πιθανότητα διακύμανσης της μετρούμενης γύρω από την πραγματική τιμή)  Συστηματικό σφάλμα ή σφάλμα προκατάληψης (bias) (πχ μέτρηση ΑΠ μετά από εργασία)  Διακριτική ικανότητα (ασθενείς-υγιείς, κλίμακα μέτρησης)  Αναπαραγωγή (αξιοπιστία, επαναληψιμότητα) 1. Επανάληψη δοκιμασίας 2. Σύγκριση δοκιμασιών 3. Ερωτήσεις ελέγχου  Εγκυρότητα (ακρίβεια) 1. Ειδικότητα (ποιοι έχουν τη νόσο) 2. Ευαισθησία (ποιοι αποκλείεται να έχουν τη νόσο) 26Μάθημα 6ο-Συγχρονικές μελέτες


Κατέβασμα ppt "Συγχρονικές μελέτες ή Χρονικής στιγμής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΠΕΔΙΟΥ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΜΙ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google