Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

2 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ολες οι αριθμητικές ή μη-αριθμητικές πληροφορίες που επιλέχθηκαν με συστηματικό τρόπο. Χωρίζονται σε Πρωτογενή (συλλέγονται γαι την μελέτη) Δευτερογενή (βιβλιογραφικά δεδομένα)

3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Καθορίζονται από ορισμένα χαρακτηριστικά: Δομή:άλλωτε επιλέγεται αυστηρότερη και άλλωτε χαλαρώτερη δομή για την επίτευξη του μέγιστου αριθμόυ πληροφορίας. Απαραίτητος ο χρονικός προσδιορισμός. Ποσοτικότητα: άλλα δεδομένα ποσοτικοποιούνται και άλλα όχι. Αντιδραστικότητα: ο βαθμός επίγνωσης των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα Αντικειμενικότητα: άλλωτε απαιτείται άλλωτε όχι

4 Το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο έρευνας
Αυτοσυμπληρούμενο (αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) ή διανέμεται σε ομάδες Συμπληρωμένο έμμεσα (από τον ερευνητή) με τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία Συχνά χρησιμοποιούνται κλίμακες

5 Τύποι ερωτήσεων Ανοικτού τύπου : μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε απάντηση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:Ποικιλία απαντήσεων, λεπτομερείς απαντήσεις ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:δυσκολία στην κωδικοποίηση και επεξεργασία Κλειστού τύπου: επιλέγεται μια από τις προκαθορισμένες απαντήσεις ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: γρήγορες,εύκολες, συγκρίσιμες απαντήσεις , εύκολα κωδικοποιήσιμες ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: επηρεασμός ερωτώμενου, συχνά υπεραπλούστευση, μείωση ποικιλίας

6 Τύποι ερωτήσεων Ημι-ανοικτού τύπου:είναι βασικά κλειστού τύπου αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες ερωτήσεις ανοικτού τύπου Πχ στο τέλος υπάρχει μι αέρωτηση του τύπου Σχολιάστε Συμπληρώστε Αναπτύξτε αναλυτικά Αλλο κλπ

7 Παραδείγματα τυποποιημένων ερωτηματολογίων: WHOQOL (26 ή 100): ερωτηματολόγιο του WHO ως προς την ποιότητα ζωής συμπεριλαμβανομένης της υγείας SF 36 ή SF 12:δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ για ασθενείς, χρησιμοποιείται από φαρμακευτικές εταιρείες

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ευανάγνωστη μορφή Απλή και σαφής γλώσσα Αποφυγή ερωτήσεων που μπορεί αν προκαλέσουν συναισθηματικές αντιδράσεις Μέγεθος «λογικό» Προσαρμοσμένο στον πληθυσμό-στόχο Λογική αλληλουχία ερωτήσεων, από τις απλές στις πιό σύνθετες Καλαίσθητο Να βοηθάει την επεξεργασία Να έχει ελεχθεί η αξιοπιστία και εγκυρότητά του

9 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συστηματική συλλογή αριθμητικών δεδομένων και πληροφοριών Τα δεδομένα αποδίδονται σε μορφή αριθμητική ή αναλογική (διαγράμματα, πίττες, γραφικές παραστάσεις, ιστογράμματα) Σημαντική εφαρμογή Επιδημιολογία: Η μελέτη κατανομής και εξέλιξης νοσημάτων ή χαρακτηριστικών στον ανθρώπινο πληθυσμό καθώς και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Πειραματικές έρευνες
Ο ερευνητής χειρίζεται 1ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές και παρακολουθεί μια εξαρτημένη. Απαραίτητη η χρήση μαρτύρων (ατόμων μη εκτεθείμένων στην εξαρτημένη μεταβλητή) Συνήθες παράδειγμα:έρευνα για 1 νέο φάρμακο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. Επισκοπήσεις
Χωρίζονται σε: Περιγραφικές έρευνες : περιγράφεται το υπό μελέτη φαινόμενο και οι παρατηρούμενες σχέσεις. Εχουν χαρακτήρα φωτογραφίας, στιγμιαίας αποτύπωσης επιπολασμού νοσημάτων (πχ επίπεδα γρίππης χειμώνας 2012). Αναλυτικές έρευνες: ερευνά το «γιατί» ενός φαινομένου. Πχ κατανομή καρδιακών νοσημάτων και αιτιολόγηση.

12 Αναλυτικές έρευνες - κατηγορίες
Προοπτικές έρευνες (cohort or prospective studies) Mελετάται ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού ως προς την έκθεση σε έναν παράγοντα και στην συνέχεια ο πληθυσμός βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Απαραίτητη η χρήση μαρτύρων Αναδρομικές έρευνες (case control, retrospective studies). Απαραίτητη η χρήση μαρτύρων. Kαποια άτομα τίθενται υπό μελέτη πριν την έναρξη της μελέτης πχ για τον εντοπισμό υποκείμενης νόσου. Λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού .ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

13 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
Παρουσίαση υπό μορφή πινάκων γραφικών παραστάσεων Καμπύλες κατανομής Πίττες Ιστογράμματα Υπολογισμός της επικρατούσας τιμής ή της φυσιολογικής τιμής Υπολογισμός μέσης τιμής, διάμεσης τιμής Σταθερή απόκλιση, διασπορά Στατιστικές δοκιμασίες (παραμετρικές, μη παραμετρικές), συσχετίσεις (multiple regression)

14 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συνδεδεμένη με κοινωνικά θέματα. Εστιάζει στην εξήγηση και ερμηνεία φαινομένων, στάσεων, αντιλήψεων Σε σχέση με τις ποσοτικές έρευνες είναι: Υποκειμενικές Πολλαπλές πραγματικότητες Ερμηνευτικές Επαγωγική λογική Σε πιό ευαίλικτα περιβάλλοντα Το δείγμα δεν έχει προκαθορισμένο μέγεθος

15 Στοιχεία καλού αποτελέσματος
Καλός σχεδιασμός Χρήση συνεντεύξεων Ο ρόλος του ερευνητή (συμμετέχων, παρατηρητής, γνωστός ή άγνωστος ό ρόλος του στους συμμετέχοντες). Δυσκολίες Η στατιστική επεξεργασία Ο έλεγχος εγκυρότητας από εξωτερικό κριτή Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος των ερευνητών


Κατέβασμα ppt "ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google