Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Μηχανή που μπορεί να φέρει σε πέρας πνευματικές εργασίες ρουτίνας με μεγάλη ταχύτητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Μηχανή που μπορεί να φέρει σε πέρας πνευματικές εργασίες ρουτίνας με μεγάλη ταχύτητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Μηχανή που μπορεί να φέρει σε πέρας πνευματικές εργασίες ρουτίνας με μεγάλη ταχύτητα

3 Αλγόριθμος (1/2) Μέθοδος με την οποία μία διεργασία μπορεί να διεκπεραιωθεί Αποτελείται από ακολουθία βημάτων η οποία, αν εκτελεστεί σωστά, θα έχει ως αποτέλεσμα να διεκπεραιωθεί η διεργασία

4 Αλγόριθμος (2/2) Επεξεργαστής: Το μέσο που φέρει σε πέρας μία διεργασία, εκτελώντας τον αλγόριθμο που το περιγράφει

5 Τμήματα Η/Υ (1/3) 1.Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 2.Μνήμη 3.Μονάδες Εισόδου - Εξόδου

6 Τμήματα Η/Υ (2/3) 1.Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU): Επιτελεί βασικές λειτουργίες 2.Μνήμη (Memory): Συγκρατεί α) Αλγόριθμο που προσδιορίζει τις λειτουργίες που θα επιτελεστούν β)Πληροφορίες ή δεδομένα πάνω στα οποία θα ενεργήσουν οι λειτουργίες

7 Τμήματα Η/Υ (3/3) 3.Μονάδες Εισόδου – Εξόδου (Input – Output Devices): Μέσω αυτών α) ο αλγόριθμος και τα δεδομένα τροφοδοτούνται στη μνήμη και β) ο υπολογιστής αποδίδει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του

8 Προγραμματισμός (1/3) Διερμηνεία αλγορίθμου: –Κατανόηση βήματος –Εκτέλεση αντίστοιχης λειτουργίας

9 Προγραμματισμός (2/3) Πρόγραμμα: Μορφή στην οποία είναι εκφρασμένος ο αλγόριθμος Γλώσσα προγραμματισμού: Γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο ένα πρόγραμμα

10 Προγραμματισμός (3/3) Προγραμματισμός: Δραστηριότητα έκφρασης ενός αλγορίθμου σε πρόγραμμα Βήμα αλγορίθμου: Αντιστοιχεί σε μία εντολή ή πρόταση / δήλωση στο πρόγραμμα

11 Γλώσσες Προγραμματισμού (1/2) Γλώσσες Μηχανής: –Κάθε πρόταση μπορεί να διερμηνευθεί απευθείας από τον υπολογιστή –Η CPU είναι ικανή να καταλάβει κάθε πρόταση και να επιτελέσει τις αντίστοιχες λειτουργίες –Κάθε πρόταση μπορεί να εκφράσει ένα πολύ μικρό μέρος του αλγορίθμου

12 Γλώσσες Προγραμματισμού (2/2) Γλώσσες υψηλού επιπέδου: –Αναπτύχθηκαν για να κάνουν ευκολότερο τον προγραμματισμό –Κάθε πρόταση μπορεί να εκφράσει ένα μεγαλύτερο βήμα του αλγορίθμου –Απαιτείται μετάφραση του προγράμματος υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής

13 Μετάφραση (1/2) Μετατροπή κάθε πρότασης του προγράμματος υψηλού επιπέδου σε μία ισοδύναμη ακολουθία από προτάσεις γλώσσας μηχανής Μετά την μετατροπή οι προτάσεις (γλώσσας μηχανής) μπορούν να διερμηνευθούν από τη CPU

14 Μετάφραση (2/2) Μεταφραστής γλώσσας: Πρόγραμμα για τη μετάφραση από γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής

15 Στάδια εκτέλεσης αλγορίθμου

16 Ιεραρχία Λογισμικού – Υλικού (1/3) Τα προγράμματα αναφέρονται με τον γενικό όρο λογισμικό Υλικό: Τμήματα από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο υπολογιστής Πακέτο εφαρμογών: Συλλογή προγραμμάτων για χρήση σε συγκεκριμένη εφαρμογή

17 Ιεραρχία Λογισμικού – Υλικού (2/3) Λογισμικό εφαρμογών: Πακέτα εφαρμογών και προγράμματα που γράφονται από τους χρήστες Λογισμικό συστήματος: Προγράμματα που παρέχουν ζωτικές υπηρεσίες για το λογισμικό εφαρμογών (π.χ λειτουργικό σύστημα)

18 Ιεραρχία Λογισμικού – Υλικού (3/3)


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Μηχανή που μπορεί να φέρει σε πέρας πνευματικές εργασίες ρουτίνας με μεγάλη ταχύτητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google