Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ email: nandrea@edc.uoc.gr 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι και Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο τρόπος παρουσίασης εξαρτάται: από το σκοπό της αξιολόγησης, από το είδος των δεδομένων που συγκεντρώνονται, από τα μέσα συλλογής που χρησιμοποιούνται, από τους αποδέκτες της αξιολόγησης, από τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα στην πράξη.   ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Περιγραφικός, με λεκτικούς χαρακτηρισμούς, αριθμητικός, με γραφική παράσταση, κ.λπ.   ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Άτυποι – τυπικοί, γραπτή έκθεση, φάκελος τεκμηρίωσης, προφορική ενημέρωση, κ.λπ.   Συνηθέστερος τρόπος η γραπτή έκθεση αξιολόγησης (έκθεση προόδου, τελική έκθεση, ειδικές εκθέσεις) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   Η έκθεση θα πρέπει να περιέχει στοιχεία σχετικά με: - ταυτότητα αξιολογητή – αξιολογητών - σκοπό και στόχους αξιολόγησης - μεθοδολογία αξιολόγησης - κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν - αποτελέσματα με βάση τα κριτήρια - ερμηνεία των στοιχείων της έκθεσης - προτάσεις για βελτίωση ή για σχετικό σχέδιο δράσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

5 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Γιατί; Τι; Πώς; Πότε; Ποιον; Ποιος;  Σφάλματα εκτίμησης (απορρέουν από την «προσωπική εκτίμηση» του αξιολογητή σε σχέση με το περιεχόμενο ενός κριτηρίου)  Σφάλματα γνωριμίας (η κρίση του αξιολογητή επηρεάζεται από τη γνώμη του για τον αξιολογούμενο)  Σφάλματα στερεοτύπου (τα στερεότυπα του αξιολογητή επηρεάζουν την κρίση του)  Λογικά σφάλματα (ο αξιολογητής συσχετίζει νοητικά κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δε σχετίζονται άμεσα  Σφάλματα προσδοκίας (αναφέρεται στο «φαινόμενο Πυγμαλίωνα»)  Σφάλματα κεντρικής τάσης (τάση για συνωστισμό στο κέντρο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

6 ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Δικαίωμα του αξιολογούμενου να ξέρει γιατί αξιολογείται και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  Δικαίωμα του αξιολογούμενου για δίκαια κρίση  Δικαίωμα του αξιολογούμενου για πρόσβαση στα αποτελέσματα  Δικαίωμα του αξιολογούμενου για εμπιστευτικότητα των αποτελεσμάτων.  Δικαίωμα του αξιολογούμενου να υπερασπιστεί τον εαυτό του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

7 ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Ενσωματώνεται στο ίδιο το σύστημα αξιολόγησης, όταν σχεδιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης. Οι φορείς μπορεί να είναι εσωτερικοί ή/και εξωτερικοί ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Παραγγέλλεται (συνήθως εκ των υστέρων) ανεξάρτητα από τη διαδικασία αξιολόγησης ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εντολείς αξιολόγησης, φορείς αξιολόγησης, αντικείμενα αξιολόγησης, εξωτερικοί φορείς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   Προσδιορίστηκαν επαρκώς οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης;   Περιγράφηκαν με ακρίβεια οι όροι και οι συνθήκες πραγματοποίησης της αξιολόγησης;   Επιλέχθηκαν οι αξιολογητές με αντικειμενικά κριτήρια και προετοιμάστηκαν επαρκώς;   Προσδιορίστηκε με σαφήνεια η μεθοδολογία της αξιολόγησης;   Δοκιμάστηκαν επαρκώς τα μέσα αξιολόγησης πριν χρησιμοποιηθούν; (εγκυρότητα, αξιοπιστία, πειστικότητα, κ.λπ.)   Επιλέχθηκε ο σωστός χρόνος για αξιολόγηση; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης ο προγραμματισμός που είχε γίνει;  Αν απαιτήθηκε στην πορεία της αξιολόγησης, έγιναν αναγκαίες αναπροσαρμογές;  Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε με ορθό τρόπο;  Συλλέχθηκαν τα αναγκαία δεδομένα με ορθό τρόπο;  Δημιουργήθηκαν προβλήματα στη προσέγγιση των αξιολογούμενων από τους φορείς αξιολόγησης;  Τηρήθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κώδικας δεοντολογίας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα με τον δέοντα τρόπο;  Τα αποτελέσματα ήταν σαφή και κατανοητά;  Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό;  Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη λήψη σχετικών αποφάσεων;  Προβλέφθηκαν προτάσεις βελτίωσης και υλοποιήθηκαν σχετικές ενέργειες;  Τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη διαδικασία της αξιολόγησης είχαν όφελος από αυτή;  Ο εντολέας αξιολόγησης έδειξε ενδιαφέρον για τα αποτελέσματά της;  Ο εντολέας ικανοποιήθηκε από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;  Τα αποτελέσματα είχαν επίδραση στη βελτίωση της εικόνας του εντολέα;  Ποιο ήταν το κόστος και ποια η ωφέλεια από την αξιολόγηση; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής nandrea@edc.uoc.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google