Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ Γενικός Διευθυντής Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως Μοχλός Ανάπτυξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ Γενικός Διευθυντής Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως Μοχλός Ανάπτυξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ Γενικός Διευθυντής Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως Μοχλός Ανάπτυξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα

2 Η αναπτυξιακή διάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στη Δημόσια Διοίκηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απαντά στις προκλήσεις της Δημόσιας Διοίκησης:  Έλεγχος και περιορισμός δαπανών – μείωση λειτουργικού κόστους.  Βελτίωση εσόδων – αξιοποίηση πόρων.  Εξορθολογισμός δομών και διαδικασιών.  Εξυπηρέτηση και συμμετοχή του πολίτη. Ένα σύγχρονο και λειτουργικό Κράτος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών

3 Η αναπτυξιακή διάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στον Ιδιωτικό Τομέα – Κλάδος ΤΠΕ Σε κάθε χώρα ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι ο Δημόσιος Τομέας. Οι απαιτούμενες επενδύσεις για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορούν να επιτύχουν τα ακόλουθα οφέλη για την οικονομία:  Αύξηση της απασχόλησης υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού  Εγχώρια προστιθέμενη αξία που μπορεί να εξαχθεί  Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων  Πολλαπλασιαστικά οφέλη λόγω της αύξησης ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ στην οικονομία

4 Case Study: το έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Βασικά χαρακτηριστικά:  Σημαντικό μέγεθος προϋπολογισμού – μεγάλη διάρκεια  Σημαντικό πλήθος συμμετεχόντων (ΦΚΑ – νοσοκομεία – πολίτες – επαγγελματίες υγείας)  Διεθνής τάση – δυνατότητα εξαγωγής σε άλλες χώρες  Άμεσο οικονομικό όφελος για το Δημόσιο  Βελτίωση παροχής υπηρεσιών υγείας

5 Case Study: το έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Κρίσιμα Ζητήματα: Διερεύνηση μοντέλου χρηματοδότησης έργου: ιδανική ευκαιρία για ανταποδοτική πληρωμή του Αναδόχου (μοντέλο τύπου ΣΔΙΤ) Συμμετοχή του συνόλου της αγοράς (εταιρείες λογισμικού φαρμακείων – νοσοκομείων – επαγγελματιών υγείας) Αξιοποίηση διεθνούς εμπειρίας: απαραίτητη προϋπόθεση για  Επίσπευση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.  Χαρτογράφηση πιθανών προβλημάτων και αποφυγή τους.  Εκμετάλλευση δοκιμασμένων διαδικασιών και ροών.  Συνέργειες με εταιρείες του εξωτερικού για την διεθνοποίηση και εξαγωγή της λύσης. Όφελος: ιδανικό έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για έργα παραχώρησης ή σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα Ζητούμενο: η επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας – κάθε χαμένη μέρα κοστίζει

6 Το μοντέλο εξωστρεφούς ανάπτυξης του Intracom IT Services Group Η Intracom IT Services έγκαιρα διέκρινε ότι το μόνο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο είναι η διεθνής δραστηριότητα βασισμένη σε:  Κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση μεγάλων έργων  Σύναψη αποκλειστικών διεθνών συνεργασιών για συγκεκριμένους τομείς (IBM - Τελωνεία, Oracle - Φορολογία, Navis - Λιμάνια κ.α.) Αποτέλεσμα, τα βασικά μεγέθη του Intracom IT Services Group σήμερα:  Φυσική παρουσία (γραφεία) σε 12 χώρες  Υλοποίηση > 500 projects σε 68 χώρες  Έσοδα ~150 Μ€ > 65% από το εξωτερικό  1.500 εργαζόμενοι > 55% εργάζονται στο εξωτερικό

7 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ Γενικός Διευθυντής Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως Μοχλός Ανάπτυξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google