Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση Επίδρασης Impact Analysis Κεφάλαιο 5 Μήτρα Ευκαιριών / Απειλών ΥψηλήΧαμηλή Υψηλό12 Χαμηλό34 Πιθανότητα Πραγματοποίησης Επίπεδο Επίδρασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση Επίδρασης Impact Analysis Κεφάλαιο 5 Μήτρα Ευκαιριών / Απειλών ΥψηλήΧαμηλή Υψηλό12 Χαμηλό34 Πιθανότητα Πραγματοποίησης Επίπεδο Επίδρασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ανάλυση Επίδρασης Impact Analysis Κεφάλαιο 5

3 Μήτρα Ευκαιριών / Απειλών ΥψηλήΧαμηλή Υψηλό12 Χαμηλό34 Πιθανότητα Πραγματοποίησης Επίπεδο Επίδρασης

4 Προφίλ Ευκαιριών / Απειλών Χρονικός Ορίζοντας (έτη) Μερίδιο Αγοράς (%) 5 10 15 20 369 Θέμα 1 Θέμα 2 Θέμα 3 Θέμα 1 αβεβαιότητα επίδρασης αβεβαιότητα χρόνου

5 Μήτρα Επίδρασης (Impact Matrix) -4-3-2-10+1+2+3+4 Υψηλή αρνητική επίδραση Καμία επίδραση Υψηλή θετική επίδραση

6 Μήτρα Επίδρασης (Impact Matrix) Βασικά περιβαλλοντικά θέματαS1S2 Πελάτες Τμήμα Α Τμήμα Β T1 T2 2 0303 Ανταγωνιστές Ανταγωνιστής Α Ανταγωνιστής Β A1 A2 -3 4 Αγορά Γραμμή προϊόντος ΑΓ1-42 Σύνολο+-+- 2 -9 9 Σημαντικότητα SBUΧΥ

7 Επιχειρησιακή στρατηγική και φυσικό περιβάλλον  Διαστάσεις ελκυστικότητας αγοράς  Παράγοντες αγοράς  Ανταγωνιστικότητα εταιρίας  Ένταση ανταγωνισμού  Τεχνολογικοί, οικονομικοί παράγοντες  Διαστάσεις περιβαλλοντικής ελκυστικότητας  Εσωτερικές  Εξωτερικές

8 Μήτρα Περιβάλλοντος-Στρατηγικής 1. Προστασία ηγεσίας 2. Επένδυση για βελτίωση 3. Επιλεκτική επένδυση 4. Επένδυση για ανάπτυξη 5. Επιλεκτικό «χτίσιμο» 6. Βελτίωση ή παραίτηση 7. Προστασία & επανεστίαση 8. Διοίκηση για κέρδη / επιλεκτική συγκομιδή 9. Αποεπένδυση Υ Υ Μ Μ Χ Χ Ελκυστικότητα Περιβάλλοντος Ελκυστικότητα Αγοράς

9 1. Προστασία Ηγεσίας  Επένδυση για μέγιστη δυνατή ανάπτυξη  Συγκέντρωση προσπαθειών για διατήρηση βασικής δύναμης

10  Μετακίνηση στο 1 μέσω υποκατάστασης πόρων  Οικοδόμηση πάνω σε δυνάμεις  Επένδυση των περιβαλλοντικά ευπαθών περιοχών αλλάζοντας τις τεχνολογικές διαδικασίες 2. Επένδυση για βελτίωση

11  Χαμηλού κινδύνου  Επένδυση για μετακίνηση στο 2  Βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω καινοτομίας και Ε&Α  Υψηλού Κινδύνου  Αποεπένδυση / απόρριψη αν η τεχνολογική καινοτομία είναι αδύνατη 3. Επιλεκτική επένδυση

12  Επένδυση για ανάπτυξη αγοράς  Έντονη επένδυση σε ελκυστικά τμήματα για μετακίνηση στο 1  «χτίσιμο» βασικών δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του ανταγωνισμού  Έμφαση στην κερδοφορία μέσω υποκατάστασης πόρων 4. Επένδυση για ανάπτυξη

13  Προστασία υπάρχοντος μεριδίου αγοράς  Επενδύσεις όπου οι προοπτικές της βιομηχανίας είναι υψηλές 5. Επιλεκτικό «χτίσιμο»

14  Χαμηλού κινδύνου  Επένδυση συνδεδεμένη με δυνατότητα διατήρηση όσων ελέγχουν την μόλυνση  Υψηλού κινδύνου  Αποεπένδυση / απόρριψη αν η επιχείρηση αδυνατεί να μετακινηθεί στο 5 6. Βελτίωση ή παραίτηση

15  Διοίκηση για τωρινά κέρδη  Συγκέντρωση σε ελκυστικά τμήματα της αγοράς. Προσπάθεια για μετακίνηση στο 4. 7. Προστασία & Επανεστίαση

16  Προστασία τωρινών θέσεων  Συγκομιδή όπου οι μελλοντικές προοπτικές είναι χαμηλές  Ελαχιστοποίηση επένδυσης για επέκταση 8. Διοίκηση για κέρδη / Επιλεκτική συγκομιδή

17  Πώληση για μεγιστοποίηση της χρηματικής αξίας 9. Αποεπένδυση

18 Στρατηγικές απόκρισης σε περιβαλλοντικά θέματα  Στρατηγική αντίστασης  Στρατηγική προσαρμογής  Επιθετική στρατηγική  Στρατηγική αναδιάταξης  Εναλλακτικές στρατηγικές  Παθητική στρατηγική

19 Ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών Ευκαιριών-Απειλών (SWOT)

20 Μήτρα Ανάλυσης SWOT ΔυνάμειςΑδυναμίες ΕυκαιρίεςΑπειλές

21 Στοιχεία Ανάλυσης SWOT Δυνάμεις  Γνωστή στην αγορά – διαθέτει πόρους (μεγάλη επιχείρηση)  Περισσότερο ευέλικτη (μικρή)  Καλή οργάνωση πωλήσεων  Καλό δίκτυο διανομής  Εικόνα ποιότητας  Παράγει τα προϊόντα εγχώρια Αδυναμίες  Μικρή επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό  Ανεπαρκή οργάνωση πωλήσεων  Ανικανότητα πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού  Κακή εικόνα σε ότι αφορά την ποιότητα  Ανεπαρκές δίκτυο διανομής, εξυπηρέτησης πελατών

22 Στοιχεία Ανάλυσης SWOT Ευκαιρίες  Πρόσφατη συγχώνευση με άλλη επιχείρηση (οικονομίες κλίμακας)  Συναλλαγματικές ισοτιμίες κάνουν τα προϊόντα της φθηνότερα Απειλές  Μεγαλύτερος πελάτης εξαγόρασε έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές  Ξένοι ανταγωνιστές κατασκευάζουν εργοστάσιο στην χώρα- έδρα της επιχείρησης

23 Ανάλυση SWOT ανταγωνιστών Δυνάμεις τους Ανταγωνιστής Α  Ανήκει σε μεγάλο όμιλο  Μεγάλο μερίδιο αγοράς  Καλοί πόροι Ανταγωνιστής Β  Χαμηλό επίπεδο τιμών Αδυναμίες τους  Ξεπερασμένο προϊόν  Δεν υπάρχει χώρος για την επέκταση του εργοστασίου παραγωγής  Περιορισμένη εξυπηρέτηση μετά την πώληση Ευκαιρίες (για εμάς) Ανταγωνιστής Α  Το νέο μας προϊόν μπορεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς σε βάρος του Ανταγωνιστής Β Απειλές (εναντίον μας)  Έχει τους πόρους για γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων  Οι χαμηλές του τιμές επηρεάζουν τα παραδοσιακά επίπεδα τιμών

24 Στρατηγικές Κατευθύνσεις με βάση την SWOT ΔυνάμειςΑδυναμίες ΕυκαιρίεςΑπειλές ταίριαξε μετάτρεψε Ελαχιστοποίησε/απόφυγε

25 Στρατηγικές Κατευθύνσεις που προκύπτουν από την SWOT Συνδυασμοί Στοιχείων SWOT Στρατηγικές Κατευθύνσεις Δυνάμεις και ΕυκαιρίεςΔυναμική Στρατηγική Ενεργοποίηση δυνάμεων Επενδύσεις Ενδυνάμωση των θέσεων Εκμετάλλευση ευκαιριών Επέκταση (δικτύου δραστηριοτήτων) Αδυναμίες και ΕυκαιρίεςΣτρατηγική προσεγμένων προσαρμογών και βελτιώσεων Διαφοροποίηση Διεύρυνση (αυτοδύναμη ή με συνεργ.) Διείσδυση Διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων Διασφάλιση (περιθωρίων κέρδους, βελτιώσεων κλπ) Δυνάμεις και ΑπειλέςΕπιφυλακτική Στρατηγική Παράκαμψη (απειλών) Προβολή (δυνάμεων) Προσεκτικές προσεγγίσεις Περιορισμοί δαπανών Προπαρασκευή έναντι επερχόμενων απειλών Αδυναμίες και ΑπειλέςΣτρατηγική Συρρικνώσεων ή Σύμπτυξης Αποφυγή (απειλών, δαπανών) Αμυντική ανασυγκρότηση Αποχώρηση Αποεπένδυση-ρευστοποίηση Αποχή

26 Ανάλυση Πελατών Κεφάλαιο 8

27  Εντοπισμός πελατών –καταναλωτών  Τι αγοράζουν – πως το χρησιμοποιούν  Από πού το αγοράζουν  Πότε το αγοράζουν  Πως το αγοράζουν και πως επιλέγουν  Γιατί το αγοράζουν (customer value)

28 Customer value  Σημαντικότητα περίστασης χρήσης  Αποτελεσματικότητα κατηγορίας προϊόντος για την περίσταση χρήσης  Σχετική αποτελεσματικότητα μάρκας στην περίσταση χρήσης  Διαθεσιμότητα προϊόντος  Τιμή  Αντίληψη καταναλωτή

29 Συνολική αξία προϊόντος = Σ (αξία των θέσεων στα προϊοντικά χαρακτηριστικά)  Λειτουργικά χαρακτηριστικά (αντιληπτά από τους πελάτες)  Εξυπηρέτηση  Εικόνα (image) του προϊόντος  Equity της συγκεκριμένης μάρκας (αξία που δεν εξηγείται από τα λειτουργικά ή χαρακτηριστικά εξυπηρέτησης)

30 Πως μετράμε την αξία ενός προϊόντος;  Παράπονα  Word-of-mouth  Τιμή  Ελαστικότητα ζήτησης  Μερίδιο αγοράς  Περιθώρια κέρδους  Πωλήσεις  Επαναλαμβανόμενες αγορές (προσήλωση στην μάρκα) ή συχνότητα αλλαγής μαρκών

31 Συστηματική μέτρηση  Απευθείας αξιολόγηση με κλίμακα Πόσο καλό είναι το προϊόν για χρήση ως Χ; 12345  Κλίμακες σταθερού αθροίσματος Αξιολογείστε τις παρακάτω μάρκες με βάση την αποτελεσματικότητα τους στην συγκεκριμένη χρήση.Σύνολο αθροίσματος το 100. Μάρκα Α ______ Μάρκα Β ______ Μάρκα Γ ______ 100

32 Συστηματική μέτρηση Ζευγάρι μαρκώνΕπιπλέον ποσό προτίθεται να πληρώσει για να το αποκτήσει Α, Β1,00 Α, Γ0,50 Α, Δ0,70 Β, Γ1,20 Β, Δ1,50 Γ, Δ0,20 Βαθμολογημένες ζευγαρωτές συγκρίσεις Ανάλυση Α: 0,20Β: 3,70Γ: -1,50Δ: -2,40

33 Ανάλυση Conjoint ΜάρκαΜέγεθοςΥλικόΚατάταξηΒαθμολογία ΑκανονικόΠλαστικό61 ΒκανονικόΜέταλλο43 ΓκανονικόΞύλο34 ΔογκώδεςΠλαστικό52 ΕογκώδεςΜέταλλο25 Ζογκώδεςξύλο16

34 Ανάλυση Conjoint Κανονικό1+3+4=88/3=2,67 Ογκώδες2+5+6=131/33=4,33 Πλαστικό1+2=33/2=1,5 Μέταλλο3+5=88/2=4 ξύλο4+6=1010/2=5 Βαθμολογίες επιπέδων

35 Ανάλυση Conjoint Κανονικό0,4 Ογκώδες0,8 Πλαστικό0,1 Μέταλλο0,8 ξύλο1,0 Αντιστοιχία 1,5 0,1 5 1,0

36 Ικανοποίηση πελάτη ΠΠροσδοκίες αποτελεσματικότητας ΑΑντιληπτά αποτελέσματα ΔΔιαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και τα αποτελέσματα (SERVQUAL)

37 Service-Quality Model Προσδοκίες ποιότητας Αντίληψη διοίκησης για τις προσδοκίες των καταναλωτών επιχείρηση πελάτης Gap 1 Προσφορά ποιότητας (delivery) Gap 3 Μεταφορά των προσδοκιών σε χαρακτηριστικά ποιότητας Gap 2 Gap 5 Αντιληπτά αποτελέσματα Επικοινωνία με καταναλωτές Gap 4 Προσωπικές ανάγκες εμπειρία Word-of-mouth

38 Θεωρητικό υπόδειγμα ικανοποίησης  Βήμα 1ο Προσδοκίες συγκρίνονται με αποτελέσματα χρήσης  Βήμα 2ο Επιβεβαίωση θετική μη επιβεβαίωση Αρνητική μη επιβεβαίωση

39 Θεωρητικό υπόδειγμα ικανοποίησης  Βήμα 3ο Ικανοποίηση (επιβεβαίωση, θετική μη επιβεβαίωση) Δυσαρέσκεια (αρνητική μη επιβεβαίωση)  Βήμα 4ο Προσήλωση πελάτη (ικανοποιημένος & προσηλωμένος) Όχι αυξημένη προσήλωση ( μη προσηλωμένος & ικανοποιημένος / δυσαρεστημένος)

40 Σχέση ικανοποίησης - προσήλωσης Αποτυχίες Επιβεβλημένη προσήλωση Αποστάτες Επιτυχίες χαμηλή υψηλή Ικανοποίηση πελάτη προσήλωση

41 Τμηματοποίηση Στόχευση Τοποθέτηση Κεφάλαιο 10

42 Τμηματοποίηση, στόχευση, τοποθέτηση 1.Εντοπισμός βάσεων τμηματοποίησης 2.Ανάπτυξη προφίλ κάθε τμήματοςΤμηματοποίηση 3.Αξιολόγηση ελκυστικότητας κάθε τμήματος 4.Επιλογή Τμήματος(ων) Στόχου(ων)Στόχευση 5.Εντοπισμός ιδεών για τοποθέτηση σε κάθε τμήμα 6.επιλογή, ανάπτυξη και επικοινωνία της τοποθέτησηςΤοποθέτηση

43 Προτιμήσεις καταναλωτών (a) Ομοιογενής ποιότητα τιμή (c) Ομαδοποιημένη τιμή ποιότητα (b) Διασπορά τιμή ποιότητα

44 Διαδικασία τμηματοποίησης ¶έρευνα  Κίνητρα - Motivations  Στάση - Attitudes  Συμπεριφορά - Behavior ·ανάλυση  Παράγοντες -Factors  Ομάδες - Clusters ¸Καθορισμός προφίλ

45 Τμηματοποίηση καταναλωτικών άγορών Περιστάσεις Occasions, οφέλη Benefits, χρήσεις Uses, Συμπεριφοράς γεωγραφική Region, City Size, Density, Climate δημογραφική Age, Gender, Family size and Fife cycle, Race, Occupation, or Income... Lifestyle or Personality Ψυχογραφική

46 Τμηματοποίηση βιομηχανικής αγοράς  δημογραφική  γεωγραφική  Προσωπικά χαρακτηριστικά

47 Measurable Accessible Substantial Differential Segments must be large or profitable enough to serve. Segments can be effectively reached and served. Actionable Size, purchasing power, profiles of segments can be measured. Segments must respond differently to different marketing mix elements & actions. Must be able to attract and serve the segments. Αποτελεσματική τμηματοποίηση

48 Heavy and Light UsersHEAVYLIGHT προϊόν (% χρήση) 75% 71% απορρυπαντικά (94%) 25% 29% 79%21% χαρτικά (95%) Shampoo (94%) 75%25% 17% χαρτοπετσέτες (90%) γλυκά (74%) Cola (67%) 83% 13% 5 % 87% 19% μπύρα (41%) τροφές (30%) ουίσκυ (20%) 81% 95%

49 Στρατηγικές τμηματοποίησης - στόχευσηςεστίασηΕξειδίκευσηπροϊόντος M1 M2 M3 P1 P2 P3 Κατακερματισμός σε καλύτερα τμήματα M1 M2 M3 P1 P2 P3 M1 M2 M3 Πλήρης κάλυψη P1 P2 P3 Εξειδίκευση αγοράς M1 M2 M3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 M1 M2 M3 P = Product M = Market

50  Μη διαφοροποιημένη  Συγκεντρωμένη  Διαφοροποιημένη Στρατηγικές τμηματοποίησης - στόχευσης


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση Επίδρασης Impact Analysis Κεφάλαιο 5 Μήτρα Ευκαιριών / Απειλών ΥψηλήΧαμηλή Υψηλό12 Χαμηλό34 Πιθανότητα Πραγματοποίησης Επίπεδο Επίδρασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google