Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φάση 2: Αvάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σεναρίων Ορφανός Ευθύμιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φάση 2: Αvάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σεναρίων Ορφανός Ευθύμιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φάση 2: Αvάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σεναρίων Ορφανός Ευθύμιος

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ενότητα 6:Ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σεναρίων Ενότητα 7:Σύνδεση σεναρίων και σχηματισμού στρατηγικής Ενότητα 8:Το μέλλον για την εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη:Σε τι μπορεί να συμβάλλει η μέθοδος σεναρίων; Ενότητα 9:Μια πρόταση για σενάρια και στρατηγικές σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Συμπεράσματα

3 Σκοπός της παρουσίασης Η εστίαση της φάσης 2 ήταν ο σχηματισμός στρατηγικής. Σκοπός της ενότητας 7 είναι να προτείνουμε πως οι στρατηγικές θα μπορούσαν να διατυπωθούν προκειμένου να ερευνηθεί η ευρωστία τους. Η ενότητα 8 συνοψίζει τα κύρια συμπεράσματα του προγράμματος Τέλος στην ενότητα 9 θα δούμε μια πρόταση για να εφαρμοσθούν διαμορφωτικά σενάρια και αναλύσεις στρατηγικής για την κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ανάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σεναρίων 6.1.Βασικά βήματα στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σεναρίων για την κατάρτιση. Χρησιμοποιήθηκαν μια διαδικασία πέντε βημάτων για την κατάρτιση: Tα αποτελέσματα της φάσης 1 προσδιόρισαν δύο διαστάσεις για κάθε πλαίσιο, και οι ερευνητές ήταν σε θέση να τεκμηριώσουν μια σειρά προσωρινών σεναρίων για κάθε πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανέπτυξαν τα προσωρινά σενάρια για τα τρία διαφορετικά πλαίσια στις εθνικές τους καταστάσεις Προσδιόρισαν μια σειρά ενοποιημένων «μετασεναρίων» όπου συγκεντρώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προσδιορισθούν τα κοινά κριτήρια, προκειμένου να βελτιωθούν τα σενάρια

5 Βελτίωσαν τα σενάρια σε κάθε μία από τις εννέα χώρες, και αυτό παρέδωσε 27σενάρια Τέλος αναλύθηκαν οι δυνατότητες σύμπτυξης των 27 σεναρίων σε σημαντικά σενάρια όπου διεξάχθηκαν από τη Cedefop και το ειδικό κέντρο Goote το 2002. Η πρώτη ύλη για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών σεναρίων αποτελέστηκε από όλες τις δηλώσεις του συνόλου των σεναρίων των 27 χωρών που αναπτύχθηκαν στην ΕΕ και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

6 6.2:Προσδιορισμός των ευρωπαϊκών σεναρίων για την κατάρτιση 6.2:Προσδιορισμός των ευρωπαϊκών σεναρίων για την κατάρτιση Κέντρο Goote (Άμστερνταμ) Οι συντονιστές του προγράμματος συγκέντρωσαν τα σενάρια των 27 κρατών σε ομάδες βάσει δύο διαδικασιών ποιοτική: ποσοτική: Προσδιόρισε τα κοινά Ήταν ένας έλεγχος της στοιχεία των σεναρίων ποιοτικής διαδικασίας. διακρίνοντας τρεις ομάδες που ομαδοποιούν τα κοινά στοιχεία

7 Ποιοτική διαδικασία: Το αποτέλεσμα των τριών αυτών ομάδων είναι: Ομάδα 1:Ευρώπη διαιρεμένη(ή εξισορρόπηση της Ευρώπης) Ομάδα 2:Ευρώπη των ατόμων(ή προστατευτική και αυξητική Ευρώπη) Ομάδα 3:Ευρώπη των δικτύων(ή Ευρώπη έτοιμη για αλλαγή) Ποσοτική ανάλυση: Μπορούμε να προσδιορίσουμε το δεύτερο σύνολο ομάδων ως εξής: εξισορρόπηση της Ευρώπης προστατευτική και αυξητική Ευρώπη Ευρώπη έτοιμη για αλλαγή

8 Ενότητα 7.Σύνδεση σεναρίων και σχηματισμός στρατιγικής 7.1.Ομαδοποίηση των στρατηγικών Ανασυγκροτήσανε τις στρατηγικές σε τέσσερις κατηγορίες για να τις εξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Κάθε κατηγορία περιέχει δύο ομάδες στρατηγικής. 7.2.Ευρωστία των προσδιορισμένων στρατηγικών Κάθε ομάδα εξέτασε την ευρωστία των στρατηγικών της μέσω του φακού των σεναρίων της χώρας.

9 Χρησιμοποιώντας την ομαδοποίηση των στρατηγικών, η ευρωστία κάθε ομάδας παρουσιάζεται στον πίνακα Απαίτηση:  Άνάπτυξη του σύγχρονου εργαζομένου 1.77  Ενθάρρυνση των ατόμων να πάρουν ευθύνη για την κατάρτισή τους. 2.00 Παροχή:  Ανάπτυξη των εύκαμπτων προμηθευτών 1.88  Μάθηση των οργανώσεων 2.00 Πληροφόρηση:  Πρόβλεψη και πρόληψη των αναγκών 2.33  Διαφάνεια προσόντων και μέσων 2.40 Συντονισμός:  Έλεγχος 1.50  Προστασία και κοινωνικός συνυπολογισμός 2.15

10 8.Το μέλλον για την εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση στην Ευρώπη:σε τι μπορεί να συμβάλλει η μέθοδος σεναρίων; 8.1.H Ευρωπαϊκή συζήτηση εν εξελίξει Δεκέμβριος 2000 αρχηγοί κυβερνήσεων των κρατών της Ευρωπαϊκής ένωσης απαιτούσαν θεμελιώδη και εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ευρώπης Η εκπαίδευση, ο VET και η Δια Βίου Μάθηση αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτής της συζητησης. Λισσαβόνα Το ευρωπαϊκό συμβούλιο ζήτησε από το εκπαιδευτικό συμβούλιο να υποβάλλει μια έκθεση για τους μελλοντικούς στόχους.Αυτοι είναι:

11 1.να αυξήσει την ποιότητα της κατάρτισης 2.να διευκολύνει την πρόσβαση όλων στα συστήματα εκπαίδευσης 3.να ανοίξει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο

12 8.2.Ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης του Ευρωπαϊκου VET-και πολιτικές δια βίου μάθησης Σε τέσσερα σημεία θα δοθεί έμφαση κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 ετών.Αυτά είναι: Η κοινωνική διάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης και Δια Βίου Μάθηση Δημόσιες και ιδιωτικές συνεργασίες κατάλληλες και συμβατές εθνικές και ευρωπαϊκές δομές εκπαιδευτικού/προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων εκσυγχρονισμός της εργασίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής

13 9.Μια πρόταση για σενάρια και στρατηγικές σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Διάσκεψη Tαλίν δημιούργησαν σενάρια που εστιάζουν: 1.στην έκταση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 2.τη συνοχή στους χώρους κοινωνικής πολιτικής π.χ. Μαθαίνοντας την Ευρώπη

14 10.Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα του προγράμματος σεναρίου Cedefop προτείνουν οι ακόλουθες στρατηγικές να έχουν υψηλή θέση από την άποψη της σημασίας: η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του VET και της Δια Βίου Μάθησης ανάπτυξη των θεσμών που ευθύνονται για το VET προώθηση των συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βελτιωμένη ένταξη ωρών μάθησης και ωρών απασχόλησης αυξανόμενη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων βελτιώσεις στη ποιότητα εργασίας και ζωής

15 Το υπόβαθρο στο πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: Το ευρωπαικό κέντρο (Cedefop/Θεσσαλονίκη) μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(ETF) και σε συνεργασία με το Εσθονικό Υπουργείο Παιδείας οργάνωσε μία διάσκεψη στο Ταλίν Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζήτησαν τη συνέχιση του προγράμματος (Cedefop/ETF) Πέντε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και πέντε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης συμμετείχαν στις εργασίες.


Κατέβασμα ppt "Φάση 2: Αvάπτυξη εθνικών και ευρωπαϊκών σεναρίων Ορφανός Ευθύμιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google