Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το συστηματικό θεμελιώδη μηχανοτρονικό σχεδιασμό. Εφαρμογή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για το σχεδιασμό ρομποτικών αρπαγών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το συστηματικό θεμελιώδη μηχανοτρονικό σχεδιασμό. Εφαρμογή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για το σχεδιασμό ρομποτικών αρπαγών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το συστηματικό θεμελιώδη μηχανοτρονικό σχεδιασμό. Εφαρμογή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για το σχεδιασμό ρομποτικών αρπαγών. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Ερευνητική Ομάδα Ρομποτικής Επ. Υπεύθυνος: Ασπράγκαθος Νικόλαος Υποέργο 28

2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους ο μηχανικός σχεδιάζει. Ανάπτυξη εργαλείων που να υποστηρίζουν τον μηχανικό κατά τη σχεδιαστική διαδικασία για ταχύτερη και φθηνότερη παραγωγή προϊόντων. Ανάπτυξη επόμενης γενιάς ευφυών συστημάτων CAD για την περιοχή του θεμελιώδους σχεδιασμού.

3 ΣΤΟΧΟΙ Μαθηματική μοντελοποίηση των οντοτήτων και διαδικασιών του θεμελιώδους και παραμετρικού σχεδιασμού. Ανάπτυξη μεθόδων για την παραγωγή και αξιολόγηση λύσεων σε σχεδιαστικά προβλήματα. Ανάπτυξη πιο ευφυών CAD συστημάτων.

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάπτυξη μοντέλου σχεδιασμού βασισμένο στην Υπολογιστική Νοημοσύνη: –Γενετικοί αλγόριθμοι. –Ασαφής λογική. Φάσεις σχεδιασμού υπό μελέτη: –Θεμελιώδης σχεδιασμός Εύρεση ενός συνόλου λύσεων που ικανοποιούν ένα σύνολο προδιαγραφών και περιορισμών. Επιλογή μίας λύσης για το λεπτομερή σχεδιασμό. –Λεπτομερής σχεδιασμός Παραμετρικός σχεδιασμός της λύσης. Γραφική απεικόνιση.

5 Μέθοδοι για το θεμελιώδη και παραμετρικό σχεδιασμό. Νέες μέθοδοι αναπαράστασης οντοτήτων στο Θεμελιώδη και παραμετρικό σχεδιασμό: –Μαθηματική απεικόνιση των οντοτήτων στο θεμελιώδη σχεδιασμό. –Οι σχεδιαστικές οντότητες στο θεμελιώδη (σχεδιαστικές προδιαγραφές, περιορισμοί και σχεδιαστικές λύσεις) είναι ποιοτικές ή/και ποσοτικές και μοντελοποιήθηκαν με ασαφή λογική. –Η σχεδιαστική γνώση μοντελοποιήθηκε με ασαφείς κανόνες. Η γνώση συνδέει τις παραπάνω οντότητες. –Χρήση παραμετρικών σκαριφημάτων για την απεικόνιση της λύσης.

6 Μέθοδοι για το θεμελιώδη και παραμετρικό σχεδιασμό. Νέες μέθοδοι αναζήτησης λύσεων. –Μοντελοποίηση του προβλήματος με γενετικούς αλγόριθμους. Παράλληλη παραγωγή και αξιολόγηση λύσεων. –Ασαφείς προτιμήσεις για τη μοντελοποίηση των κριτηρίων του παραμετρικού σχεδιασμού. –Εισαγωγή μεθοδολογίας για την κατασκευή δεικτών από πολλά κριτήρια για την εύρεση της βέλτιστης λύσης. –Λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των κριτηρίων με χρήση ασαφών μέτρων.

7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΓΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρήση της μεθοδολογίας στο θεμελιώδη μηχανοτρονικό και παραμετρικό σχεδιασμό αρπαγών. Τα δεδομένα έχουν παραχθεί από τη βιβλιογραφία και προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο.

8

9

10

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για το θεμελιώδη και παραμετρικό σχεδιασμό. Υλοποίηση της μεθοδολογίας στο MATLAB. Εφαρμογή της μεθοδολογίας στο θεμελιώδη μηχανοτρονικό και παραμετρικό σχεδιασμό αρπαγών.

12 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Τρεις ανακοινώσεις σε συνέδρια. –Μοντελοποίηση αλλεπιδρώντων κριτηρίων για την αξιολόγηση λύσεων. –Μοντελοποίηση παραμετρικού σχεδιασμού. –Ανάπτυξη ενός συστήματος για το θεμελιώδη και παραμετρικό σχεδιασμό ηλεκτροστατικών αρπαγών. Έχουν υποβληθεί δύο εργασίες προς δημοσίευση σε περιοδικό. –Αξιολόγηση μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης στο σχεδιασμό. –Γενετικοί αλγόριθμοι στον παραμετρικό σχεδιασμό. Συγγραφή ενός άρθρου για περιοδικό. –Συνολική μεθοδολογία για θεμελιώδη και παραμετρικό σχεδιασμό. Μία τεχνική έκθεση.

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εφαρμογές σε σχεδιαστικά προβλήματα τα οποία: –Βασίζονται σε ποιοτική γνώση. –Η γνώση μοντελοποιείται με ασαφή λογική –Έχουν περισσότερες από μία λύσεις.


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το συστηματικό θεμελιώδη μηχανοτρονικό σχεδιασμό. Εφαρμογή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για το σχεδιασμό ρομποτικών αρπαγών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google