Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Εισαγωγή Ορισμοί:  VOD  NVOD  Live Streaming.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Εισαγωγή Ορισμοί:  VOD  NVOD  Live Streaming."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1. Εισαγωγή Ορισμοί:  VOD  NVOD  Live Streaming

3 2. CDN project Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ψηφιακής τηλεόρασης  καλύπτει ανάγκες μετάδοσης μέσω διαδικτύου  ελέγχει την πρόσβαση των χρηστών  επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώσουν το περιεχόμενο

4 3. Εφαρμογή Χρονοπρογραμματισμού Ο χρονοπρογραμματισμός εργασιών  πρόβλημα βελτιστοποίησης  διάφορες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα  κάτω από κοινούς πόρους.

5 4. Απαιτήσεις 1. Διαχειριστές: • απεικόνιση λειτουργίας του συστήματος • εισαγωγή ταινιών σε καθορισμένες χρονικές στιγμές 2. Χρήστες:  επιλογή επιθυμητών ταινιών για προβολή  αποθήκευση προτιμήσεων 3. Εφαρμογή:  υλοποίηση εκτελέσιμων αρχείων σε περιβάλλον linux και windows  χρήση log και configuration files

6 4. Απαιτήσεις  εκτέλεση σε καθορισμένη χρονική στιγμή  διαχείριση χρόνου σε slot  αντιστοίχιση καναλιών =>tags ζωνών =>tags ταινιών=>tags  εισαγωγή μεταβλητών – παραμέτρων κόστους ταινιών  χρήση αλγορίθμου a) εκτέλεση σε αναμενόμενο υπολογιστικό χρόνο b) προσπάθεια ελαχιστοποίησης χώρου αναζήτησης

7 5. Πιθανοί Αλγόριθμοι Επίλυσης  επίλυση με CSPs  σκοπός =>εύρεση συνδυασμού μεταβλητών βέλτιστης λύσης  Τεχνικές 1. branch and bound 2. evolutionary 3. simulated annealing

8 6. Δικαιολόγηση Επιλογής Επιλογή Αλγορίθμου Υλοποίησης B&B διότι:  οι γενετικοί αλγόριθμοι δεν είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν κάποια βέλτιστη λύση  λύσεις κοντά στις βέλτιστες δεν είναι αποδεκτές  οι γενετικοί αλγόριθμοι δεν έχουν διακριτά όρια εκτέλεσης  B&B ασφαλέστερη επιλογή =>έλεγχος όλων των λύσεων  κύριο μειονέκτημα του B&B=> αναμενόμενος υπολογιστικός χρόνος

9 7. Αρχιτεκτονική Οντότητες project:  content-providers: αποθηκεύουν σε διαφορετικά format τις ταινίες  streamers: 1. μετάδοση του περιεχομένου κάθε καναλιού 2. χρήση multicast μέσω RTSP server 3. σύστημα κρυπτογράφησης με ανταλλαγή κλειδιών  broadcasters: 1. παραγωγή προγράμματος καναλιών 2. επιλογή streamer που θα αναπαράγει την ταινία 3. διαθέτει web server για την επικοινωνία με πελάτες

10 7. Αρχιτεκτονική  clients: 1. ψηφίζουν τις επιθυμητές ταινίες 2. αναπαραγωγή ταινιών με πρόγραμμα πολυμέσων ή firefox plugin Οντότητες εφαρμογής:  ταινίες  κανάλια  ζώνες  μεταβλητές και παράμετροι ζωνών  χρήστες  ετικέτες  δένδρο αναζήτησης  πρόγραμμα αναπαραγωγής

11 8. Τεχνολογίες Που Χρησιμοποιήθηκαν  shell script  αυτοματοποίηση εκτέλεσης 1. task scheduler (windows) 2. crontab (linux)  μεταγλωττιστές c++: 1. gcc (linux) 2. Microsoft Visual C++ 2008 (windows)  mysql database server και client  threading=> glibmm

12 9. Παραδείγματα Χρήσης

13 10. Παρουσίαση Πειραμάτων

14 11. Μελλοντικές Προσθήκες  σύστημα rss ενημέρωσης πελατών για το πρόγραμμα της επόμενης μέρας  μηχανισμός πρόβλεψης ταινιών που δεν θα αναπαραχθούν  βελτίωση συνάρτησης αξιολόγησης ταινιών  βελτίωση αλγορίθμου Β&Β

15 12. Συμπεράσματα  κατανόηση αντίκτυπου εισαγωγής νέων τεχνολογιών  ευκαιρία έρευνας αγοράς cable tv  κατανόηση συμπεριφοράς και περιορισμών Β&Β  αξιολόγηση εφαρμογής με διαφορετικά δεδομένα εισαγωγής  κατανόηση αναγκών με σκοπό την βελτίωση της φιλικότητας προς το χρήστη


Κατέβασμα ppt "1. Εισαγωγή Ορισμοί:  VOD  NVOD  Live Streaming."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google