Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένα ανοικτό παράθυρο στην Εκπαίδευση Ευαγγελία Αγγελίδου Βιολόγος - Υπεύθυνη ΠΕ ΔΔΕ Ανατ. Αττικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένα ανοικτό παράθυρο στην Εκπαίδευση Ευαγγελία Αγγελίδου Βιολόγος - Υπεύθυνη ΠΕ ΔΔΕ Ανατ. Αττικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένα ανοικτό παράθυρο στην Εκπαίδευση Ευαγγελία Αγγελίδου Βιολόγος - Υπεύθυνη ΠΕ ΔΔΕ Ανατ. Αττικής

2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  Μία απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση (1970)  Μία νέα εκπαιδευτική προσέγγιση

3 Πρόγραμμα “Project” Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Προγραμματισμένο έργο (εκπαιδευτικό) με ένα τελικό προϊόν Προσεγγίζεται και μελετάται ένα θέμα περιβαλλοντικού περιεχομένου

4 Ποια είναι τα βασικά σημεία των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ); Θέματα όχι προκαθορισμένα όχι προκαθορισμένα εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών επίκαιρα επίκαιρα αντλούνται από την πραγματικότητα – τοπικού ενδιαφέροντος αντλούνται από την πραγματικότητα – τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. Ελεύθεροι χώροι στην περιοχή μου και πως μπορούν να αξιοποιηθούν (διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων) (π.χ. Ελεύθεροι χώροι στην περιοχή μου και πως μπορούν να αξιοποιηθούν (διερεύνηση και διατύπωση προτάσεων)

5 Ποια είναι τα βασικά σημεία των προγραμμάτων ΠΕ; Μαθησιακό περιβάλλον Ομαδοσυνεργατικό (εργασία σε ομάδες) Ομαδοσυνεργατικό (εργασία σε ομάδες) Συμμετοχικό (ε νεργή Συμμετοχή μαθητών και ανάληψη πρωτοβουλιών και Δράσης Συμμετοχικό (ε νεργή Συμμετοχή μαθητών και ανάληψη πρωτοβουλιών και Δράσης

6 Ποια είναι τα βασικά σημεία των προγραμμάτων ΠΕ; Πλούσιο παιδαγωγικό-διδακτικό ρεπερτόριο ποικιλία διδακτικών/παιδαγωγικών μεθόδων Καταιγισμός ιδεών Καταιγισμός ιδεών Παιχνίδια ρόλων, Δραματοποιημένα επινοήματα (θεατρικά δρώμενα) Παιχνίδια ρόλων, Δραματοποιημένα επινοήματα (θεατρικά δρώμενα) Χαρτογράφηση εννοιών-εννοιολογικά σχήματα-χάρτες εννοιών Χαρτογράφηση εννοιών-εννοιολογικά σχήματα-χάρτες εννοιών Δίλημμα, αντιπαράθεση απόψεων Δίλημμα, αντιπαράθεση απόψεων Προσομοιώσεις, Πειράματα Προσομοιώσεις, Πειράματα Τεχνήματα & Ανάληψη Δράσης (μακέτες, οργάνωση εκδήλωσης, παρεμβάσεις στην αυλή του σχολείου) Τεχνήματα & Ανάληψη Δράσης (μακέτες, οργάνωση εκδήλωσης, παρεμβάσεις στην αυλή του σχολείου)κ.ά.

7 Ποια είναι τα βασικά σημεία των προγραμμάτων ΠΕ; Διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση Ποικιλία δραστηριοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους και φωτίζουν το αντικείμενο πολύπλευρα

8 Ποια είναι τα βασικά σημεία των προγραμμάτων ΠΕ; Στόχοι όλων των κατηγοριών - ισόρροποι Ικανότητες –δεξιότητες (Γνωστικοί) Ικανότητες –δεξιότητες (Γνωστικοί) Αξίες, Στάσεις (Συναισθηματικοί) Αξίες, Στάσεις (Συναισθηματικοί) Δράση (Ψυχοκινητικοί) Δράση (Ψυχοκινητικοί)

9 Σύνδεση σχολείου με τοπική κοινωνία με συνεργασίες και δραστηριότητες εκτός σχολικής τάξης Ποια είναι τα βασικά σημεία των προγραμμάτων ΠΕ;

10

11 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  Ένα ανοικτό παράθυρο στην Εκπαίδευση  Φορέας των εκπαιδευτικών αλλαγών

12 Σημεία προς αποφυγή  Ένα πρόγραμμα ΠΕ δεν εξαντλείται στη συλλογή πληροφοριών για ένα θέμα και σε επισκέψεις ή εκδρομές που δεν εντάσσονται οργανικά στο θέμα  Ένα πρόγραμμα δε γίνεται με κλασσικό τρόπο διδασκαλίας τύπου διάλεξης  Ένα πρόγραμμα δεν αρχίζει και τελειώνει με μία μεμονωμένη δραστηριότητα τύπου συλλογή απορριμμάτων, δενδροφύτευση, οργάνωση μιας σχολικής γιορτής, κ.ά.  Οι δραστηριότητες δεν πρέπει να είναι ασύνδετες και ξεκομμένες αλλά να υποστηρίζουν το θέμα και τους στόχους του προγράμματος

13 Σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Ανατ. Αττικής «Γνωρίζω και Προβάλλω τον τόπο μου: Ο τόπος μου με άλλη ματιά» «Το περιβάλλον ξεκινάει από την αυλή του σχολείου μου» «Αειφόρο σχολείο» «Υγεία & Παραγωγικές διαδικασίες» «Υγεία & Παραγωγικές διαδικασίες» θεματική χρονιά 2011-12 στο πλαίσιο της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) 2005- 2014 θεματική χρονιά 2011-12 στο πλαίσιο της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) 2005- 2014

14 Η τέχνη στην ανακύκλωση Ευγενίδειο ίδρυμα Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα

15 τοπικό ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΙΝΙΑ Περιβαλλοντικό & Πολιτισμικό Μονοπάτι: Ακτογραμμή Ραμνούς-Βραυρών

16 ΣΧΙΝΙΑΣ

17 Παρατήρηση οικοσυστημάτων Σχινιά - Μαραθώνα

18 Σχινιάς – παρατήρηση πουλιών

19 ΚΠΕ 40 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης http://www.kpe.gr/

20 Ποιο είναι το έργο των ΚΠΕ;  Δέχονται σχολεία - Προγράμματα ΠΕ  Επιμόρφωση στην τοπική κοινωνία - Δια βίου Μάθηση  Συντονίζουν δίκτυα  κ.ά.

21 Δίκτυα ΚΠΕ (ενδεικτικά). Βιώσιμες πόλεις – Ποιότητα ζωής - ΚΠΕ Αργυρούπολης  Τα λιμάνια της Ελλάδας - ΚΠΕ Δραπετσώνας. Στο δρόμο του μεταλλωρύχου - ΚΠΕ Λαυρίου  Βιοποικιλότητα: το εργαστήρι της ζωής- ΚΠΕ Καστοριάς  Απορρίμματα: Τα χρήσιμα - άχρηστα» - ΚΠΕ Έδεσσας  Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά μονοπάτια - ΚΠΕ Στυλίδας  Bιομηχανική Κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν παρακαταθήκη για το μέλλον - ΚΠΕ Νάουσας  Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση» - ΚΠΕ Κόνιτσας

22 Δίκτυο Αειφόρο Σχολείο http://www.aeiforosxoleio.gr/

23 Συμπερασματικά… Σε τι διαφέρουν τα προγράμματα ΠΕ από τα σχολικά μαθήματα;  Στον τρόπο διδασκαλίας (δεν γίνονται με διάλεξη / μετωπική διδασκαλία – Συμμετοχή μαθητών)  Στο θέμα (δεν έχουν προκαθορισμένο θέμα μαθητές και εκπαιδευτικοί συνδιαμορφώνουν τη θεματολογία)  Στις πηγές πληροφόρησης (Δεν υπάρχει βιβλίο /προκαθορισμένη ύλη) (Το περιβάλλον του μαθητή πηγή μάθησης)

24 Τι κοινό έχουν; Πρόγραμμα (Project) ΠΕ - Ερευνητική Εργασία Προγραμματισμένο έργο με ένα τελικό προϊόν Προγραμματισμένο έργο με ένα τελικό προϊόν Διεπιστημονικότητα Διεπιστημονικότητα Ενεργές παιδαγωγικές μέθοδοι Ενεργές παιδαγωγικές μέθοδοι Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία –Μάθηση (Εργασία σε ομάδες) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία –Μάθηση (Εργασία σε ομάδες)

25 Σε τι διαφέρει ένα Πρόγραμμα (project) ΠΕ – Ερευνητική Εργασία; Πρόγραμμα Ερευνητική Εργασία Εστιάζει σε ένα Περιβαλλοντικό Πρόβλημα Εστιάζει σε ένα Περιβαλλοντικό Πρόβλημα Πιο ελεύθερο πλαίσιο θεωρητικό και μεθοδολογικό Πιο ελεύθερο πλαίσιο θεωρητικό και μεθοδολογικό Δίνει βαρύτητα σε ερωτήσεις/ερωτήματα Δίνει βαρύτητα σε ερωτήσεις/ερωτήματα Τελικό προϊόν: Τέχνημα και ανάληψη δράσης για την επίλυση κάποιου προβλήματος Τελικό προϊόν: Τέχνημα και ανάληψη δράσης για την επίλυση κάποιου προβλήματος Όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης Όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης Προαιρετικό εθελοντικό χαρακτήρα Προαιρετικό εθελοντικό χαρακτήρα Εστιάζει σε ένα θέμα ή μία προβληματική κατάσταση όχι απαραίτητα περιβαλλοντικού περιεχομένου Εστιάζει σε ένα θέμα ή μία προβληματική κατάσταση όχι απαραίτητα περιβαλλοντικού περιεχομένου Πιο αυστηρό - ακαδημαϊκό και επιστημονικό πλαίσιο και δομή Πιο αυστηρό - ακαδημαϊκό και επιστημονικό πλαίσιο και δομή Βασίζεται δομείται πάνω σε ερευνητικά ερωτήματα (Οργάνωση δραστηριοτήτων γύρω από ερευνητικά ερωτήματα) Βασίζεται δομείται πάνω σε ερευνητικά ερωτήματα (Οργάνωση δραστηριοτήτων γύρω από ερευνητικά ερωτήματα)  Τελικό προϊόν: Ερευνητική εργασία και Τέχνημα Λύκειο Λύκειο Θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμα Θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμα

26

27 Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί Δραστηριότητες  Φύλλο εργασίας 1: Εντοπίζουμε ΓΤΟ και τα προϊόντα τους  Φύλλο εργασίας 2: Καλλιέργειες ΓΤ φυτών στον τόπο μου;  Φύλλο εργασίας 3: Από τις άγριες ποικιλίες φυτών στα ΓΤ φυτά  Φύλλο εργασίας 4: Βιοποικιλότητα και ΓΤΟ  Φύλλο εργασίας 5: Υπέρ και Κατά από την παραγωγή και χρήση ΓΤΟ  Φύλλο εργασίας 6: Βασικά σημεία νομοθετικού πλαισίου ΓΤΟ  Φύλλο εργασίας 7: Αναλαμβάνoντας δράση για τους ΓΤΟ (Σύνθεση εργασιών – Προβολή/κοινοποίηση - Ανάληψη δράσης) (Σύνθεση εργασιών – Προβολή/κοινοποίηση - Ανάληψη δράσης)

28 Θετικές και Α ρνητικές συνέπειες από την παραγωγή και κατανάλωση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ Ανασφάλεια και αβεβαιότητα γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι ακίνδυνοι Επιπτώσεις στην υγεία προκαλούν αλλεργίες, φόβοι για τοξικότητα Θα λυθεί το πρόβλημα της πείνας υπέρ κατά Μείωση γεωργικής έκτασης Καλύτερης ποιότητας προϊόντα (πολλές θρεπτικές και φαρμακευτικές ουσίες, βιταμίνες κλπ. μπορούν να συμβάλλουν στη πρόληψη και μείωση ασθενειών Μείωση ρύπανσης περιβάλλοντος (δεν θα χρειάζονται φυτοφάρμακα διότι δεν προσβάλλονται εύκολα από ασθένειες Αντιρρύπανση Συμβολή των ΓΤΟ στην αντιμετώπιση φαινομένου του θερμοκηπίου & υπερθέρμανσης πλανήτη Επέμβαση στη φύση με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις παύουν να είναι κάτι «φυσικό» Μείωση βιοποικιλότητας λόγω Επικράτησης ΓΤΟ Θα εξαφανιστούν πολλές παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες (μείωση γεωργικής ποικιλότητας) Μείωση βιοποικιλότητας λόγω Επιμόλυνσης των άγριων ειδών Μείωση βιοποικιλότητας λόγω χρήσης ισχυρών ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες ΓΤΟ


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ένα ανοικτό παράθυρο στην Εκπαίδευση Ευαγγελία Αγγελίδου Βιολόγος - Υπεύθυνη ΠΕ ΔΔΕ Ανατ. Αττικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google