Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επικ.Καθ. Γιάννης Ε. Σπανός Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επικ.Καθ. Γιάννης Ε. Σπανός Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επικ.Καθ. Γιάννης Ε. Σπανός Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας E-mail: spanos@aueb.gr

2 Περιεχόμενο του Μαθήματος Γ ενικός στόχος του μαθήματος :   η κατανόηση του περιεχομένου και των εφαρμογών της Διοίκησης. Το μάθημα αναλύεται σε πέντε βασικές ενότητες:   Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες,   Ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο ασκείται η διοίκηση,   Λήψη αποφάσεων και στρατηγικός σχεδιασμός,   Αρχιτεκτονική της Οργάνωσης, και   Ηγεσία και Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

3 Οι ενότητες............ Ενότητα 1: Επισκόπηση των θεμελιωδών λειτουργιών της διοίκησης και του ρόλου των διοικητικών στελεχών. Επισκόπηση του επιστημολογικού υπόβαθρου της Διοικητικής θεωρίας. Ενότητα 1: Επισκόπηση των θεμελιωδών λειτουργιών της διοίκησης και του ρόλου των διοικητικών στελεχών. Επισκόπηση του επιστημολογικού υπόβαθρου της Διοικητικής θεωρίας. Ενότητα 2: Ανάλυση των συνιστωσών του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Ανάδειξη των ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση διοίκησης. Ενότητα 2: Ανάλυση των συνιστωσών του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Ανάδειξη των ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση διοίκησης. Ενότητα 3: Ανάλυση του ρόλου του διοικητικού στελέχους ως φορέα λήψεως αποφάσεων και της λειτουργίας του σχεδιασμού. Ενότητα 3: Ανάλυση του ρόλου του διοικητικού στελέχους ως φορέα λήψεως αποφάσεων και της λειτουργίας του σχεδιασμού. Ενότητα 4: Ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με το σχεδιασμό των «μηχανικών» μερών του συστήματος δηλ., την οργανωτική δομή, και τους μηχανισμούς άσκησης ελέγχου, Ενότητα 4: Ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με το σχεδιασμό των «μηχανικών» μερών του συστήματος δηλ., την οργανωτική δομή, και τους μηχανισμούς άσκησης ελέγχου, Ενότητα 5: Ανάλυση των στοιχείων που σχετίζονται με την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ηγεσία. Ενότητα 5: Ανάλυση των στοιχείων που σχετίζονται με την διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ηγεσία.

4 Βιβλία & Βοηθήματα Δ. Μπουραντάς: «Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2001 Δ. Μπουραντάς: «Μάνατζμεντ», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2001 Eπιπλέον, ως κύριο βιβλίο θα πρέπει να θεωρείται και το “Contemporary Management”, των G.Jones, J.George & C. Hill: MacGraw Hill, 2000 Eπιπλέον, ως κύριο βιβλίο θα πρέπει να θεωρείται και το “Contemporary Management”, των G.Jones, J.George & C. Hill: MacGraw Hill, 2000

5 Φροντιστήρια (1 φορά την εβδομάδα, Κ. Κωστόπουλος) Φροντιστήρια (1 φορά την εβδομάδα, Κ. Κωστόπουλος) Εργασία: Υποχρεωτική Εργασία: Υποχρεωτική  Ανάλυση περίπτωσης (case study) μιας επιχείρησης με έμφαση σε ένα συγκεκριμένο διοικητικό πρόβλημα (πρακτική)  Κριτική ανάλυση των προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ενός (συγκεκριμένου) κλάδου (ανάλυση σχετικού πληροφοριακού υλικού + συνεντεύξεις)  Ιδιαιτερότητες στην διοίκηση μιας «εικονικής» επιχείρησης (πρακτική)  Ανάλυση των μορφών που παίρνει η Νέα Οικονομία στην Ελλάδα (ανάλυση σχετικού πληροφοριακού υλικού + συνεντεύξεις)  Σύγχρονες μορφές οργανωτικών δομών (θεωρητική)  Ρόλοι των διοικητικών στελεχών στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον (θεωρητική + συνεντεύξεις)

6 Η.... βαθμολογία Εργασία: 30% Εργασία: 30% Τελικές εξετάσεις: 70% Τελικές εξετάσεις: 70%


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Επικ.Καθ. Γιάννης Ε. Σπανός Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google