Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παρουσίαση Μαθήματος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παρουσίαση Μαθήματος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παρουσίαση Μαθήματος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Τηλ.: +30 210 8203673-5, Fax: +30 210 8203684 Email: kostas.zografos@aueb.gr

2 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 2 Αντικείμενο & Δομή Μαθήματος Εξωτερικό Περιβάλλον Επιχειρησιακό Περιβάλλον -Οικονομικό -Ανταγωνισμός -Πελάτες -Προμηθευτές Περιβάλλον Μεταφορών -Θεσμικό -Οργανωτικό -Τεχνολογικό -Οικονομικά των μέσων Στρατηγικές & Ζήτηση Μεταφορών - Σιδηρόδρομος - Οδικές - Θαλάσσιες - Αεροπορικές -Διασυνδεδεμένες Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών - Προβλήματα Σχεδιασμού Δικτύων Διανομής Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - Προβλήματα Διανομής / Μεταφοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών Μεγάλης Απόστασης - Προβλήματα Διανομής / Μεταφοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών Μικρής Απόστασης - Τεχνολογίες Τηλεματικής & Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Μεταφορά και Διανομή Προϊόντων

3 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 3 Περιγραφή Μαθήματος Δομή και οργάνωση του συστήματος μεταφορών Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Τάσεις στην εξέλιξη της ζήτησης και προσφοράς του συστήματος μεταφορών Ανάπτυξη και επιλογή προτύπων πρόβλεψης της ζήτησης για μεταφορές Μαθηματικά πρότυπα και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων σχεδιασμού δικτύων διανομής και μεταφορών Μαθηματικά πρότυπα και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων χωροθέτησης αποθηκευτικών χώρων, κέντρων διανομής, και κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών Μαθηματικά πρότυπα και μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων δρομολόγησης και χρονικού προγραμματισμού οχημάτων Τεχνολογίες τηλεματικής, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και συστημάτων στήριξης αποφάσεων για τη δρομολόγηση οχημάτων διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και χωροθέτησης αποθηκευτικών χώρων ή εγκαταστάσεων παραγωγής. Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα

4 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 4 Θεματικές Ενότητες Μαθήματος (Ι) 1. Εισαγωγή στο Σύστημα Μεταφορών Συστατικά στοιχεία και δομή Θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας Έννοιες, χαρακτηρισμοί, τάσεις και στατιστικά στοιχεία 2. Πρόβλεψη Ζήτησης για Μεταφορές Χαρακτηριστικά της ζήτησης για μεταφορές, Κατηγοριοποίηση προτύπων πρόβλεψης της ζήτησης για μεταφορές Ανάπτυξη και επιλογή προτύπων Παραδείγματα εφαρμογής

5 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 5 Θεματικές Ενότητες Μαθήματος (ΙΙ) 3. Προβλήματα Σχεδιασμού Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών Εισαγωγικές έννοιες Κατηγοριοποίηση προτύπων επίλυσης προβλημάτων σχεδιασμού συστημάτων διανομής και μεταφορών Διατύπωση μαθηματικών προτύπων Εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων 4. Τεχνολογίες Τηλεματικής και Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στις Μεταφορές Παρουσίαση τεχνολογιών τηλεματικής και χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στις μεταφορές

6 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 6 Εκπαιδευτικό Υλικό (I) Διαφάνειες / Διαλέξεις Μαθήματος Βιβλία & Βοηθήματα Μαθήματος: Ghiani, G., G. Laporte, and R. Musmanno, Introduction to Logistics Systems Planning and Control, John Wiley & Sons, 2004. Brandimarte, P., G. Zotteri, Introduction to distribution logistics, John Wiley & Sons, 2007. Turnquist, M.A., “Characteristics of Effective Freight Models”, In: Freight Demand Modelling: Tools for Public-Sector Decision Making, Summary of a Conference organized by Transportation Research Board, September 25-27, 2006, Washington, D.C. Sussman, J. (Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευστ. Παπαδημητρίου, Ορ. Σχινάς), Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2003. Makridakis, S., S. Wheelwright, The Handbook of Forecasting: A Manager’s Guide, Wiley-Interscience, 2 nd Edition, 1987. Daskin, M., Network and Discrete Location: Models, Algorithms, and Applications, Wiley-Interscience, 1995. Odoni, A., R.C. Larson, Urban Operations Research, Prentice Hall, 1981.

7 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 7 Εκπαιδευτικό Υλικό (II) Ασκήσεις, Εφαρμογές & Βοηθητικό Υλικό: Φροντιστηριακών Μαθημάτων Εργαστηριακών Μαθημάτων

8 Μάθημα: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών, Τμήμα ΔΕΤ, 8ο Εξάμηνο Σπουδών 8 Απαιτήσεις Μαθήματος Βαθμός τελικής γραπτής εξέτασης (50%) Βαθμός ασκήσεων (50%) Παρακολούθηση Μαθημάτων Παρακολούθηση Φροντιστηριακών Μαθημάτων Πρότυπα πρόβλεψης της ζήτησης για μεταφορές Προβλήματα σχεδιασμού δικτύων διανομής και μεταφορών Προβλήματα χωροθέτησης αποθηκευτικών χώρων & κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών Προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων Παρακολούθηση Εργαστηριακών Μαθημάτων Εκμάθηση Λογισμικού TRANSCAD (Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών) Παρουσίαση και Συζήτηση Εργασιών


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παρουσίαση Μαθήματος Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google