Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο 1ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο 1ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο 1ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

2 Τι είναι μάθηση Μεταβολή της συμπεριφοράς σαν αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης Παλιά θεώρηση Απόκτηση και μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, πεποιθήσεων, τάσεων δηλαδή αλλαγή του γνωστικού δυναμικού του ατόμου σαν αποτέλεσμα των εμπειριών που επεξεργάζεται. Σύγχρονη θεώρηση 2

3 ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ : Ο Συμπεριφορισμός (behaviorism) Η μάθηση ως διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης Ο Εποικοδομισμός (constructivism, constructionism) Η μάθηση ως διαδικασία δημιουργίας της γνώσης Οι Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης Η μάθηση ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες Θεωρίες μάθησης 3ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

4 I. Pavlov J.B. Watson E.L. Thorndike B. F. Skinner Θεωρητικοί του Συμπεριφορισμού 4ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

5 Αρχές του συμπεριφορισμού Μάθηση είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου. Παρατήρηση και μελέτη της εξωτερικής συμπεριφοράς. Οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες δεν μπορούν να μελετηθούν Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης ερέθισμα – αντίδραση (S-R) Η επανάληψη ενισχύει τη μάθηση Οι θετικές ενισχύσεις (ανταμοιβές) ενισχύουν μια συγκεκριμένη μάθηση και οι αρνητικές (ποινές) την αποδυναμώνουν Κάθε είδος μάθησης μπορεί να αναλυθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε απλούστερα τμήματα Η γνώση μεταδίδεται 5ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

6 Αρχές του συμπεριφορισμού στη διδασκαλία Ενεργή συμμετοχή του μαθητή Χωρισμός της ύλης σε επιμέρους τμήματα Βαθμιαία μετάβαση από τα απλά στα σύνθετα και δυσνόητα Άμεση ανατροφοδότηση των απαντήσεων των μαθητών 6ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

7 Προγραμματισμένη διδασκαλία Διδακτικές μηχανές Μηχανοποίηση της εκπαίδευσης B. F. Skinner N. Crowder 7

8 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70 Διδακτική μέθοδος του Skinner Προγραμματισμένη διδασκαλία Ακριβής και σαφής διατύπωση διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων Μετρήσιμη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης Δόμηση της ύλης ώστε να ταιριάζει με τις δυνατότητες των μαθητών/τριών Καθορισμός σταδίων προόδου Γραμμική πορεία της μάθησης χωρίς διακλαδώσεις Δημιουργία ευχάριστης σχολικής ατμόσφαιρας για ενίσχυση της μάθησης Αποφυγή του λάθους 8

9 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70 Παράδειγμα λογισμικού που ακολουθεί τη γραμμική οργάνωση του Skinner Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Αθήνα: (Ναι - Όχι) –Σωστό –Λάθος 9

10 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70 Διδακτική μέθοδος του N. Crowder ακολουθεί διακλαδώσεις ή πολλαπλές επιλογές Η απάντηση του μαθητή καθορίζει το τι θα ακολουθήσει ως παρουσίαση από το πρόγραμμα. Αποποινικοποίηση του λάθους 10

11 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70 ΤΕΛΟΣ 11


Κατέβασμα ppt "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο 1ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google