Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.infosociety.gr TA ΓΣΠ στην Υπηρεσία του Πολίτη (Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση) Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005 Περιφερειακές Δράσεις ΓΣΠ στην Κοινωνία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.infosociety.gr TA ΓΣΠ στην Υπηρεσία του Πολίτη (Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση) Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005 Περιφερειακές Δράσεις ΓΣΠ στην Κοινωνία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.infosociety.gr TA ΓΣΠ στην Υπηρεσία του Πολίτη (Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση) Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005 Περιφερειακές Δράσεις ΓΣΠ στην Κοινωνία της Πληροφορίας Περιφερειακές Δράσεις ΓΣΠ στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΤΣΙΓΑΝΗ

2 www.infosociety.gr Ποιο είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Καινοτόμο πολυτομεακό οριζόντιο πρόγραμμα Αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της ψηφιακής σύγκλισης, σύμφωνα με: oE- Europe Initiative, Λισσαβόνα, Δεκέμβριος 1999 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2002, Φέϊρα, Ιούνιος 2000 oΣχέδιο Δράσης E- Europe 2005, Σεβίλλη, Ιούνιος 2002 Δυσκολία εφαρμογής: διαπερνά όλους τους φορείς ΔΔ και απαιτεί στενή συνεργασία με αυτούς

3 www.infosociety.gr Περιφερειακή διάσταση δράσεων ΕΠ ΚτΠ 1. 1.Η πλειοψηφία των δράσεων του Ε.Π. έχει πανελλαδική εμβέλεια: με τοπικές υπηρεσίες (800 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) με ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις (Δικτυωθείτε, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, ΜΕΤΕΧΩ) με προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ με δημιουργία υπηρεσιών πανελλαδικής πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου με δημιουργία του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε κάθε Περιφέρεια με δημιουργία 4000 εργαστηρίων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αναβάθμιση των σχολικών δικτύων 2. 2.Eυρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες 3. 3.Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες, το οποίο χρηματοδοτεί αποκλειστικά δράσεις στις 13 Περιφέρειες

4 www.infosociety.gr ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΠ

5 www.infosociety.gr Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα Υπουργείο Γεωργίας: 7.000.000 ΕΥΡΩ Οργάνωση και Διάχυση Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού Τομέα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΓΥΣ: 4.500.000 ΕΥΡΩ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Διάχυσης Γεωγραφικής Πληροφορίας και Δημιουργία Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ΥΠΕΧΩΔΕ: 5.000.000 ΕΥΡΩ Δημιουργία Ψηφιακών Γεωγραφικών Δεδομένων, Δημιουργία Μεταδεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης, Υλοποίηση Δικτυακού Κόμβου για την Παροχή Υπηρεσιών και την Εξυπηρέτηση του Πολίτη Μέσω Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Μέσων ΥΠΕΧΩΔΕ-Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού: 4.150.000 ΕΥΡΩ Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος

6 www.infosociety.gr Σχεδιασμός επόμενων δράσεων Αποστολή ερωτηματολογίου σε όλους τους ΟΤΑ Α και Β΄Βαθμού και τις 13 Περιφέρειες Αποδελτίωση αποτελεσμάτων Έκδοση Πρόσκλησης στα πλαίσια του μέτρου 2.4

7 www.infosociety.gr Αναμενόμενα αποτελέσματα   Καινοτόμες διαδικασίες στο εσωτερικό των φορέων  βελτιστοποίηση μηχανισμών λήψης αποφάσεων  αύξηση αποτελεσματικότητας   Σταδιακή καθιέρωση εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημίου και ιδιωτικού τομέα   Αύξηση διαθεσιμότητας δεδομένων  βελτίωση διαλειτουργικότητας  μείωση κόστους δημιουργίας ψηφιακής γεωγραφικής πληροφορίας  μείωση των επικαλύψεων  αύξηση της εξωστρέφειας και της εξυπηρέτησης του πολίτη  οικονομίες κλίμακας   Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας  αύξηση παραγωγικότητας  αύξηση της ανταγωνιστικότητας   Μείωση ψηφιακού χάσματος  άρση απομόνωσης   Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης  καταλύτης για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυσή της όχι μόνο στον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας, αλλά και στον ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης.


Κατέβασμα ppt "Www.infosociety.gr TA ΓΣΠ στην Υπηρεσία του Πολίτη (Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση) Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005 Περιφερειακές Δράσεις ΓΣΠ στην Κοινωνία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google