Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1.5 Γλώσσες Προγραμματισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1.5 Γλώσσες Προγραμματισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1.5 Γλώσσες Προγραμματισμού
Τι πρέπει να γνωρίζω Ορισμός _Γλώσσες Προγραμματισμού Γλώσσα Μηχανής Χαρακτηριστικά Γλωσσών προγραμματισμού Το ολοκληρωμένο Προγραμματιστικό περιβάλλον Μεταγλωττιστές (Compilers)–διερμηνείς (interpreters) Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από την ΚΜΕ του υπολογιστή Είδη λαθών (Συντακτικά _ Λογικά)

2 Γλώσσες Προγραμματισμού
Γλώσσες Προγραμματισμού είναι οι τεχνητές γλώσσες που «καταλαβαίνουν» οι υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον υπολογιστή. Κατηγορίες Γλωσσών Προγραμματισμού Γλώσσες χαμηλού επιπέδου (είναι πιο κοντά στο υλικό του υπολογιστή) Γλώσσα μηχανής Γλώσσες Υψηλού επιπέδου (είναι πιο κοντά στην φυσική γλώσσα των ανθρώπων) Visual basic Logo Pascal Java C C++ Fortran Ada κ.α

3 Γλώσσα Μηχανής Η γλώσσα μηχανής είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που έχει ως αλφάβητο το «0» και το «1». Είναι μια γλώσσα αρκετά δύσκολη για να τη μάθει κάποιος καθώς είναι πολύ διαφορετική από τη φυσική μας γλώσσα . Επίσης δεν είναι ενιαία σε όλους τους υπολογιστές , μια και κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό επεξεργαστή ) έχει τη δική του γλώσσα μηχανής.

4 Χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού
Το αλφάβητο Το αλφάβητο μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα Το λεξιλόγιο Το λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία .Στις γλώσσες προγραμματισμού το λεξιλόγιο είναι περιορισμένο (μερικές δεκάδες λέξεις) για να μπορούμε να το μάθουμε εύκολα. Το συντακτικό Το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε , για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις . Σε μια γλώσσα προγραμματισμού η σύνδεση λέξεων δημιουργεί ολοκληρωμένες εντολές προς τον υπολογιστή. Αν δεν ακολουθήσουμε αυστηρά το συντακτικό μιας γλώσσας είναι αδύνατο για τον υπολογιστή να καταλάβει ποια εντολή του δίνουμε.

5 Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον
Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον αποτελείται από διάφορα εργαλεία που βοηθάνε τον προγραμματιστή να γράφει και να διορθώνει το πρόγραμμα του. Τα κύρια εργαλεία του είναι: Ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος , που χρησιμεύει για τη σύνταξη και τη διόρθωση του προγράμματος Ένα πρόγραμμα μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στη μορφή που τις καταλαβαίνει ο επεξεργαστής , δηλαδή σε μια σειρά από 0 και 1

6 Προγραμματιστικό περιβάλλον του Microworlds Pro

7 Εικ.1.4: To περιβάλλον «Χελωνόκοσμος» (Παιδαγωγική Σχεδίαση: Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Φ.Π.Ψ).

8 Προγράμματα μεταφραστές
Τα προγράμματα που μετατρέπουν τις οδηγίες μας σε 0 και 1 μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στους μεταγλωττιστές (compilers) και στους διερμηνείς(interpreters). Οι μεταγλωττιστές (compilers) θα ελέγξουν όλο το πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά θα το μετατρέψουν όλο σε κατάλληλη σειρά από 0 και 1, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του υπολογιστή. Οι διερμηνείς (interpreters) ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά, την εκτελούν και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία. Η γλώσσα προγραμματισμού Logo, που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, χρησιμοποιεί διερμηνέα.

9 Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από τη Κ.Μ.Ε του υπολογιστή
Αλγόριθμος Πρόγραμμα Μετατροπή του προγράμματος σε 0 και 1(Γλώσσα μηχανής) Εκτέλεση προγράμματος στην Κ.Μ.Ε

10 Είδη λαθών Συντακτικά λάθη Λογικά λάθη
Αν σε κάποια οδηγία έχουμε κάνει λάθος στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο συντακτικό τότε το πρόγραμμα που μετατρέπει τις οδηγίες μας σε σειρά από 0 και 1 θα μας δώσει το κατάλληλο μήνυμα λάθους , ώστε να μας βοηθήσει να διορθώσουμε το λάθος μας . Τα λάθη αυτά ονομάζονται συντακτικά. Λογικά λάθη Όταν το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προγράμματος, δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον τρόπο εκτέλεσης του , αλλά στον αλγόριθμο που κατασκευάσαμε για τη λύση του προβλήματος . Πρέπει να ελέγξουμε ένα προς ένα τα βήματα _ εντολές του αλγορίθμου μας , ώστε να διαπιστώσουμε , αν δίνουμε τις κατάλληλες εντολές με τη σωστή σειρά δηλ να βρούμε που βρίσκεται το λογικό λάθος μας .


Κατέβασμα ppt "1.5 Γλώσσες Προγραμματισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google