Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ users.sch.gr/abouras ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΩΔ. ΑΡΤΙΚΗΣ

3

4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Στη Βοστόνη το 1728 δημοσιεύτηκε σε μια τοπική εφημερίδα ότι είχε βρει έναν τρόπο που θα μπορούσε να διδάξει στενογραφία το ίδιο καλά τόσο σε μαθητές που βρίσκονταν στην ίδια πόλη όσο και σε αυτούς που βρίσκονταν σε άλλες πόλεις. H ίδια ακριβώς ανάγκη υπήρξε και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως: η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότιος Αμερική, Αφρική κλπ. Σιγά-Σιγά αναπτύχθηκε η «δια αλληλογραφίας εκπαίδευση» με κύριο σκοπό να καλύψει αυτό το κενό.

5 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Τα πρώτα Πανεπιστήμια που ξεκίνησαν προγράμματα σπουδών δι’ αλληλογραφίας μέσω επιστολών ήταν: Α) Illinois State University (ΗΠΑ): 1874 Β) Queen's University/Ontario (ΚΑΝΑΔΑΣ): 1889 Γ) University of Chicago (ΗΠΑ): 1891 Δ) University of Winsconsin (ΗΠΑ): 1906 Ε) University of Queensland of Brisbane (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ): 1911 Όμως, η επικοινωνία ήταν δύσκολη με τον τρόπο αυτό.

6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1700-1900: Χρήση ταχυδρομείου
: Μαθήματα δι’ αλληλογραφίας. Χρήση ράδιου και τηλεόρασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1970 –1980: Χρήση προμαγνητοφωνημένων κασετών βίντεο και ήχου. : Teleconferencing – Video conferencing. Εμφάνιση του Arpanet που σταδιακά μετατρέπεται στο World Wide Web. 1990-Σήμερα: Φθηνοί υπολογιστές. Επικράτηση του WWW Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία.

7 E-LEARNING Είναι η βασισμένη στην τεχνολογία μάθηση που τα υλικά της μάθησης μεταφέρονται ηλεκτρονικά σε απομακρυσμένους μαθητές μέσω ενός δικτύου υπολογιστών. ή Είναι η βασισμένη στην τεχνολογία εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση που βασίζεται στο Web και την εκπαίδευση που παίρνουμε με την βοήθεια των υπολογιστών.

8 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Α) το μάθημα γίνεται σε προκαθορισμένο χρόνο και τόπο Β) οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν σε απευθείας σύνδεση τον εκπαιδευτή Γ) οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο Δ) ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απέχουν μεταξύ τους εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα.

9 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: Α) Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση μέσω Internet σε πολλές πηγές πληροφοριών (διδακτικό υλικό, video, μαθήματα διδασκαλίας, κ.ά.). Β) Στο υλικό έχει πρόσβαση οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Γ) Μπορεί να το μεταφέρει στον υπολογιστή του. Δ) Η χρήση του υλικού γίνεται σε χρόνο που είναι πρόσφορος στον εκπαιδευόμενο.

10 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: Ε) Δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει ο χρόνος των άλλων εκπαιδευόμενων. Στ) Δεν απαιτείται η ταυτόχρονη on line παρουσία του εκπαιδευτή. Ζ) Χρησιμοποιείται κυρίως από τα ανοικτά πανεπιστήμια.

11 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Μετατρέπει την διαδικασία απόκτησης πληροφοριών σε κάτι πιο άμεσο. Την ευθύνη του μαθήματος το έχει ο εκπαιδευόμενος. Ο εκπαιδευτής έχει τον ρόλο συμβούλου. Αφήνει ελεύθερους τους εκπαιδευόμενους σε έναν κόσμο αστείρευτων πηγών πληροφοριών, με πολύ λίγη καθοδήγηση. Ο εκπαιδευόμενος έχει την ευθύνη για την επιλογή, ταξινόμηση και αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών.

12 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Μαθαίνω, και το ¼ το οφείλω στους δασκάλους μου, το ¼ στη μελέτη μου, το ¼ στους συμμαθητές μου και το ¼ στις εμπειρίες μου. Σανσκριτική γραφή χιλιάδων ετών

13 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Το αυτόνομο διάβασμα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της κλίμακας αποδοτικότητας. Ενώ, οι εμπειρίες από την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η πιο αποδοτική μαθησιακή διαδικασία. Η παραδοσιακή τάξη είναι το βασικό κύτταρο της μάθησης, αφού η ζωντανή επαφή εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή είναι αναντικατάστατη. Οι μαθητές μπορούν να εργασθούν ατομικά ή ομαδικά στην τάξη.

14 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Στην τάξη η γνώση μπορεί να αφομοιωθεί πιο εύκολα και οι μαθητές μαθαίνουν ταυτόχρονα και από τους δασκάλους τους και μεταξύ τους. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: Είναι καλύτερη η κανονική τάξη, αφού πανεπιστημιακή εκπαίδευση σημαίνει έκφραση αμφιβολιών και αντιρρήσεων, υποβολή ερωτήσεων κ.ά. Όλα αυτά γίνονται μόνο με την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Τα πρόγραμμα εκμάθησης από απόσταση οδηγούν σε απομόνωση τους συμμετέχοντες.

15 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Λόγω της έλλειψης επικοινωνίας ο εκπαιδευτικός είναι ανίκανος να κρίνει την πρόοδο ενός σπουδαστή και είναι δύσκολο να προσαρμόσει ευτυχώς την μάθηση στις ανάγκες των μαθητών. Οι σπουδαστές νιώθουν συχνά μπερδεμένοι από τις αναθέσεις εργασιών, όταν δεν καταλαβαίνουν τη σημασία τους. Εάν δεν υπάρχει συχνή επικοινωνία σπουδαστή- εκπαιδευτικού, τότε η αξία της ανατροφοδότησης χάνεται.

16 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Δεν υπάρχει η μη λεκτική επικοινωνία που θεωρείται σημαντική. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να στηριχθούν σε μία μη λεκτική επικοινωνία, που μπορεί να έχει κείμενο με σύμβολα για τις συναισθηματικές αντιδράσεις (emoticons «smileys»). Συχνά οι απεικονίσεις των συναισθηματικών αντιδράσεων δεν είναι γνήσιες. Οι σπουδαστές χάνουν τη συναδελφικότητα με τους συμμαθητές τους.

17 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Είναι εύκολο να γίνουν παρανοήσεις λόγω έλλειψης φυσικής επαφής. Η εκμάθηση είναι συνήθως μια κοινωνικο-γνωστική δραστηριότητα. Η e-learning δεν είναι κατάλληλη για κάθε τύπο μάθησης. Απαιτεί περισσότερη ωριμότητα και αυτοπειθαρχία από τους σπουδαστές. Έχει το υψηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης στα εκπαιδευτικά προγράμματα έναντι των συμβατικών.

18 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Συχνά παρουσιάζει καθυστερήσεις, αφού ο ‘real time’ είναι μια αργή διαδικασία, που αποθαρρύνει τις ζωντανές επικοινωνίες. Ο χρόνος, που κερδίζεται από την έλλειψη μετακινήσεων, αναλώνεται σε προσπάθειες ‘ζωντανής’ επικοινωνίας . Η γραπτή ηλεκτρονική επικοινωνία είναι φτωχότερη. Η εκπαίδευση από απόσταση δεν είναι σε θέση να καλύψει όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης.

19 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Σε μερικές περιπτώσεις, η από απόσταση μάθηση μπορεί να αυξήσει τις δαπάνες και για τους σπουδαστές και για τα ιδρύματα. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι τα ανεπαρκώς εξοπλισμένα συστήματα e-learning μπορούν να οδηγήσουν στην απογοήτευση, τη σύγχυση, και τη μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Σημαντικό πρόβλημα είναι και το θέμα των εξετάσεων, αφού η πραγματική ταυτότητα του διαγωνιζόμενου είναι ακόμα δύσκολο να εξακριβωθεί.

20 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Η μείωση των οικονομικών βαρών για τα κολέγια, τα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιτρέποντας παράλληλα στις μακρινές τάξεις. Δίνει τη δυνατότητα κάθε ενότητα και κάθε θέμα μιας επιστημονικής περιοχής να διδάσκεται από διαφορετικούς επιστήμονες. 1) εμβάθυνση σε ένα επιστημονικό αντικείμενο 2) μεγαλύτερη έκταση των θεωριών

21 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Δεν απευθύνεται μόνο στις κλασσικές εκπαιδεύσιμες ηλικίες. Περιλαμβάνει «δια βίου μάθηση», την «επανεκπαίδευση», τη «μετεκπαίδευση» και την «κατάρτιση». Βελτιώνει το ποσοστό των επιστημονικά καταρτισμένων. Επιτρέπει τη συμμετοχή των οικονομικά ασθενέστερων. Διευκολύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εκπαιδευόμενους στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

22 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ E-LEARNING
Κάθε φοιτητής επιλέγει το ρυθμό με τον οποίο θέλει να μαθαίνει. Οι φοιτητές συνηθίζουν στην τεχνολογία που θα τους χρειαστεί στο μέλλον. Άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα από δυσπρόσιτες περιοχές μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να έρθουν σε ζωντανή επαφή με ανθρώπους που ίσως θα αδυνατούσαν να συναντήσουν με άλλους τρόπους.

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ E-LEARNING
Το εκπαιδευτικό υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση συχνά λέγεται «πακέτο». Τα περισσότερα ‘πακέτα’ δημιουργούνται με μοναδικά κριτήρια την ευκολία και ευχαρίστηση παρακολούθησης. Προσφέρουν γενικότητες και έως μέσου επιπέδου γνώσεις. Αφήνουν πολύ μικρό περιθώριο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών – δασκάλων. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο.

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ E-LEARNING
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα ότι η μάθηση απαιτεί αλληλεπίδραση του μαθητή με το μαθησιακό υλικό. Να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στην εκπαίδευση από απόσταση ο μαθητής θα βρεθεί πρακτικά μόνος του αντιμέτωπος με το υλικό αυτό. Η εμψύχωση και υποστήριξη του σπουδαστή να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα ενός καλού προγράμματος σπουδών από απόσταση.

25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ E-LEARNING
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις, ώστε να επιτρέπει στους σπουδαστές να μαθαίνουν χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή. Πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά με όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια από τον διδάσκοντα. Να δίνει συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το υλικό. Να υπάρχουν καθορισμένοι στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα και έννοιες – κλειδιά για κάθε ενότητα.

26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ E-LEARNING
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: Να έχει απλή διατύπωση. Να δίνει πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης. Να διαθέτει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες να είναι συνοδευόμενες από τις σωστές απαντήσεις. Να διαθέτει ασκήσεις με στόχο τον περαιτέρω προβληματισμό, την εμβάθυνση, την αυτοαξιολόγηση. Να διαθέτει απεικονίσεις.

27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ E-LEARNING
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: Η ύλη να είναι κατανεμημένη σε μικρά σε έκταση κεφάλαια και ενότητες. Να υπάρχουν πλαίσια όπου παρουσιάζονται σημαντικά σημεία και επεξηγούνται δύσκολες έννοιες. Να υπάρχουν επεξηγηματικοί τίτλοι και υπότιτλοι. Να υπάρχει σύνοψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

28 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ E-LEARNING
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: Να υπάρχουν κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για παραπέρα διάβασμα, οδηγίες για την ανεύρεση συμπληρωματικών πηγών. Χρήση εναλλακτικών μορφών του υλικού, όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. χρήση ηχογραφήσεων, βιντεοταινιών, κ.ά.) Να υπάρχουν οδηγίες για τη σύνδεση της ύλης, όταν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικά μέσα (π.χ. έντυπο υλικό και ηχογραφήσεις).

29 Η E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

30 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

31

32

33

34 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Στην χώρα μας επιφορτισμένο με την παροχή τηλεματικών υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που διασυνδέει όλα τα σχολεία και τους παρέχει βασικές και προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. Έχει γίνει με στόχο να παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

35 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όλοι οι χρήστες του είναι πιστοποιημένα πρόσωπα ή εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης. Χρήστες μπορεί να είναι: τα σχολεία οι Διοικητικές Μονάδες οι εκπαιδευτικοί: Παρέχεται προσωποποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ σε όλους τους εκπ/κούς οι μαθητές:Παρέχεται πρόσβαση μέσω των σχολικών εργαστηρίων.

36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Υπηρεσία διασύνδεσης σχολείων στο δίκτυο, Αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής εκπαιδευτικών και μαθητών, Απομακρυσμένη σύνδεση στο δίκτυο, Δικτυακή πύλη (www.sch.gr), Ελεγχόμενη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Προστασία από spam και ιούς,

37 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, Φιλοξενία στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων, Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας ιστοσελίδων, Ασύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση, Τηλεδιάσκεψη, Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων κ.ά.

38 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

39 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Ε.Α.Π. είναι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας. Παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποστολή του είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
1992: Ιδρύθηκε το Ε.Α.Π. 1997: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες και έγινε η εγκατάστασή του σε κεντρικό κτίριο της Πάτρας. 1998: Έγινε η έναρξη της παροχής των δύο πρώτων προγραμμάτων σπουδών. 1999: Έγινε η Ολοκλήρωση του ενός εκ των δύο πιλοτικών προγραμμάτων του Ε.Α.Π. (Ανοικτή και Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση) με την Αποφοίτηση των πρώτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

41 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διαθέτει το εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.). Παρέχει στο ΕΑΠ την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εφαρμογή καινοτομιών, τόσο σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση, όσο και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη διδακτικού υλικού.

42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Διαθέτει την υπηρεσία forum (http://forum.eap.gr): Οι χρήστες μπορεί να είναι φοιτητές, καθηγητές, συνεργάτες ή επισκέπτες. Υπάρχει και η υπηρεσία του portal στο ΕΑΠ (http://online.eap.gr), όπου έχουν δημιουργηθεί χώροι ανταλλαγής αρχείων και συζητήσεων για όλα τα Τμήμα-τα όλων των Προγραμμάτων Σπουδών στο ΕΑΠ. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές και καθηγητές. Διαθέτει εικονικές τάξεις (http://artemis.eap.gr), οι οποίες είναι διαθέσιμες για όλο το ΕΑΠ.

43

44

45

46

47

48

49 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μέσω της υπηρεσίας αυτής πολλοί καθηγητές κάνουν συναντήσεις με τους φοιτητές τους αρκετά συχνά (1 φορά το 15νθήμερο). Αυτός ο δικτυακός τόπος έχει χρησιμοποιηθεί για: διαλέξεις, διαδικτυακές συζητήσεις (καθηγητή-φοιτητή), συναντήσεις σε ερευνητικά έργα του ΕΑΠ Οι εικονικές τάξεις είναι διαθέσιμες για όποιον το ζητήσει.

50

51 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Άλλη μία υπηρεσία που παρέχει το ΕΑΠ είναι οι βιντεοδιαλέξεις (http://artemis.eap.gr/eeyem/webcast.asp). Διάφοροι ομιλητές ετοιμάζουν παρουσιάσεις για εναλλακτικό διδακτικό υλικό. Οι αρχικές παρουσιάσεις, που είχαν δημιουργηθεί πιλοτικά, είναι διαθέσιμες στο site του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ: Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε έντυπη, οπτικοακουστική και ορισμένες μόνο φορές σε ηλεκτρονική μορφή.


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google