Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών Σπύρος Κοκολάκης Τμ. Μηχ/κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών Σπύρος Κοκολάκης Τμ. Μηχ/κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών Σπύρος Κοκολάκης Τμ. Μηχ/κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2 Αξιολόγηση …γιατί; Εξωτερική αξιολόγηση Εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) S C Είσοδος Έξοδος Ανατροφοδότηση Στόχος ? Αισθη- τήρες

3 Στόχοι προγράμματος σπουδών Πώς προσδιορίζονται; Διδάσκοντες, φοιτητές, κυβέρνηση, γονείς, "αγορά", … Ερευνητές ή επαγγελματίες; Η δύσκολη ισορροπία …και ο ρόλος των μεταπτυχιακών Η ταυτότητα του Τμήματος… και πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας

4 Το περιβάλλον και το μέλλον… Ανταγωνίζονται (ή συναγωνίζονται) τα πανεπιστήμια; –Προσέλκυση των καλύτερων μαθητών/φοιτητών –Έμφαση στα προσόντα και όχι στους τίτλους σπουδών Διεθνές περιβάλλον –Η εποχή του διαδικτύου (…είναι ήδη παρελθόν) –Κινητικότητα φοιτητών

5 Πιθανές προσεγγίσεις www.career-space.com –Απαιτούμενες δεξιότητες για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πληροφορικής και επικοινωνιών. IEEE, ACM/AIS –Πρότυπα προγράμματα σπουδών Προγράμματα σπουδών άλλων πανεπιστημίων Έρευνα προτιμήσεων μαθητών και φοιτητών, εταιριών, μεταπτυχιακών Ενδοσκοπική αυτοαξιολόγηση

6 Η δική μας προσέγγιση Αξιολόγηση από φοιτητές και διδάσκοντες Ανάλυση δεδομένων φοιτητολογίου Αξιολόγηση με βάση τα πρότυπα των IEEE και ACM/AIS

7 IEEE, ACM/AIS Οι απόφοιτοί μας αναμένεται να έχουν τις παρακάτω δεξιότητες: –Κατέχουν θέματα τεχνολογίας που άπτονται της σχεδίασης, ανάλυσης και διαχείρισης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων –Κατέχουν βασικά θέματα λειτουργίας οργανισμών και επιχειρήσεων –Έχουν δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας –Έχουν αναλυτική και κριτική σκέψη

8 IEEE, ACM/AIS Τεχνολογία –Ανάπτυξη εφαρμογών –Αρχιτεκτονική και ανάπτυξη δικτυακών συστημάτων –Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων –Υποδομές και ολοκλήρωση συστημάτων Λειτουργία των επιχειρήσεων –Επιχειρηματικά μοντέλα –Επιχειρηματικές λειτουργίες και δεξιότητες –Αποτίμηση επιχειρηματικών λειτουργιών

9 IEEE, ACM/AIS Αναλυτική και κριτική σκέψη –Επίλυση προβλημάτων σε οργανισμούς –Ηθική και επαγγελματισμός –Δημιουργικότητα Δεξιότητες επικοινωνίας –Διαπροσωπικές –Εργασία σε ομάδα και ηγετικά χαρακτηριστικά –Επικοινωνία Πληροφοριακά συστήματα –Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση

10 Κατανομή μαθημάτων

11 Αξιολόγηση από τους φοιτητές Γενικά συμπεράσματα –Επιλογή μαθημάτων με βάση τη σπου- δαιότητα της γνώσης που παρέχουν, του ενδιαφέροντος που προκαλεί και το ποιος το διδάσκει –Λιγότερη σημασία σε: βαθμολογία, δημιουργικότητα, ευκολία –Διχασμένες απόψεις για επαγγελματική ωφελιμότητα Πρέπει να υπάρχει πρόοδος; –Ναι: 36% Όχι: 64%

12 Αξιολόγηση από τους φοιτητές Πρέπει να υπάρχουν ασκήσεις και εργασίες; –Ναι: 80% Όχι: 20% Πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις χωρίς βιβλία; –Ναι: 35% Όχι: 65% Πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μαθήματα επιλογής; –Ναι: 80% Όχι: 20%

13 Αξιολόγηση από τους φοιτητές Επαρκούν οι θέσεις στα εργαστήρια –Διαφωνούν: 30% Συμφωνούν: 47% Οι Η/Υ στα εργαστήρια λειτουργούν καλά –Διαφωνούν: 52% Συμφωνούν: 14% Καλή εργονομία εργαστηρίων –Διαφωνούν: 39% Συμφωνούν: 27% Φωτισμός, καθαριότητα, θερμοκρασία: Ικανοποιητικά

14 Αξιολόγηση από τους φοιτητές Το ωράριο της γραμματείας εξυπηρετεί –Διαφωνούν: 70% Συμφωνούν: 12% Η γραμματεία είναι εξυπηρετική –Διαφωνούν: 64% Συμφωνούν: 10% Η γραμματεία είναι οργανωμένη –Διαφωνούν: 49% Συμφωνούν: 25% Η γραμματεία είναι ευέλικτη –Διαφωνούν: 60% Συμφωνούν: 15%

15 Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία Μέσος όρος βαθμολογίας στις εξετάσεις (επιτυχόντες/αποτυχόντες) –Συνολικά για το 2004: 5,65 –Μεγάλο εύρος από 2,66 έως 10 Αρκετά μαθήματα τα δηλώνουν λιγότεροι από 20 φοιτητές

16 Αξιολόγηση της αξιολόγησης Έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα Απουσία αποδεκτού προτύπου «σύγκρισης» Απουσία συναντίληψης και ουσιαστικής συναίνεσης ως προς τους στόχους του προγράμματος σπουδών Εξωτερική αξιολόγηση Απαιτείται μεθοδικότερη εργασία Η ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων παραμένει ζητούμενο

17 Συμπεράσματα Αξίζει να επιμείνουμε στην επιστημονική προσέγγιση Βελτίωση του σχεδιασμού της αξιολόγησης με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε Η απόφαση για διορθωτικές κινήσεις εξαρτάται από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τους στόχους του προγράμματος σπουδών Η αξιολόγηση απαιτεί σημαντικούς πόρους (υπάρχουν;)


Κατέβασμα ppt "Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών Σπύρος Κοκολάκης Τμ. Μηχ/κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google