Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

2 l ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ  Σημεία  Γραμμές  Επιφάνειες l ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ  Εξέταση Θέσης  Εξέταση Χαρακτηριστικών l ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ  Σημεία  Επιφάνειες ως Σημεία {Ζ(R i ), R i  R 1,…,R n } 1n χωρικές ενότητες {R 1,…,R n }, έτσι ώστε R 1 UR 2 U…UR n =A ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΑ

3 l ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΟΡΕΝΖ (LORENZ)  Δείκτης Συγκέντρωσης l ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΚΙΜΠΣ-ΜΑΡΤΙΝ (GIBBS- MARTIN)  Δείκτης Διαφοροποίησης l ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Απεικόνιση Επίδρασης-Σχέσης Τριών Μεταβλητών l ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΟΥΙΒΕΡ (WEAVER)  Δείκτης Ταξινόμησης ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

4 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

5 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

8 I = Δείκτης Συγκέντρωσης Σ = Σύνολο Αθροιστικών Συχνοτήτων Περιοχής R = Σύνολο Αθροιστικών Συχνοτήτων Περιφέρειας Μ = Μέγιστη Τιμή Συνόλου Αθροιστικών Συχνοτήτων Συχνοτήτων ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Σ - RΣ - RΣ - RΣ - R M - R I =

9 ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΧΩΡΙΚΗ

10 l ΒΗΜΑ 1: Για κάθε κατηγορία υπολογίζεται ο λόγος Ι του ποσοστού απασχόλησης στην κατηγορία αυτή προς το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης Δ σε κάθε περιοχή της περιφέρειας. l ΒΗΜΑ 2: Για κάθε κατηγορία οι περιοχές της συγκεκριμένης περιφέρειας κατατάσσονται σε βάση την τιμή της Ι σε μια φθίνουσα σειρά. l ΒΗΜΑ 3: Για κάθε κατηγορία και με τη σειρά που έχει οριστεί στο βήμα 2 υπολογίζονται οι προσθετικές συχνότητες κάθε περιοχής. l ΒΗΜΑ 4: Οι προσθετικές αυτές συχνότητες μαζί με τις προσθετικές συχνότητες της συνολικής απασχόλησης για κάθε περιοχή σχεδιάζονται σε ένα διάγραμμα. ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ - ΧΩΡΙΚΗ

11

12

13 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ GIBBS-MARTIN

14

15

16

17

18 ΣΥΓΚΡΙΣΗ LORENZ ΚΑΙ GIBBS-MARTIN Ο δείκτης της καμπύλης Λορένζ είναι ένας δείκτης συγκέντρωσης.Ο δείκτης της καμπύλης Λορένζ είναι ένας δείκτης συγκέντρωσης. Ο δείκτης Γκιμπς-Μάρτιν είναι ένας δείκτης διαφοροποίησης.Ο δείκτης Γκιμπς-Μάρτιν είναι ένας δείκτης διαφοροποίησης. Ο πρώτος δίνει μεγάλη αριθμητική τιμή για συγκέντρωση.Ο πρώτος δίνει μεγάλη αριθμητική τιμή για συγκέντρωση. Ο δεύτερος δίνει μεγάλη τιμή για διαφοροποίηση.Ο δεύτερος δίνει μεγάλη τιμή για διαφοροποίηση. Ο δείκτης Λορένζ πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης συγκέντρωσης και ο Γκιμπς- Μάρτιν ως δείκτης διαφοροποίησης στην περιγραφή επιφανειακών ενοτήτων

19 ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

20

21  Τα δείγματα 1, 2 και 3 βρίσκονται μέσα στην περιοχή όπου η συμμετοχή του πηλού είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της άμμου και της αργίλου (δηλ. Β>Α+Γ) και επομένως μπορούν να ταξινομηθούν ως πηλώδη εδάφη.  Η θέση του δείγματος 1 δείχνει ότι η συμμετοχή της άμμου είναι μεγαλύτερη από της αργίλου (Γ>Α). Έτσι το δείγμα 1 αποτελεί μέλος μιας υποομάδας εδαφών που μπορεί να οριστεί ως αμμώδης πηλός.  Το δείγμα 3 που έχει μεγαλύτερη αναλογία αργίλου από άμμο (Α>Γ) μπορεί να αποδοθεί ως αργιλικός πηλός.  Το δείγμα 2, που έχει ένα ισοδύναμο ποσοστό άμμου και πηλού, μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην υποομάδα αμμώδης αργιλικός πηλός.

22 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ WEAVER

23

24

25

26

27 ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ 1: Rj έχει κοινό όριο με την Ri 1: Rj έχει κοινό όριο με την Ri W ij 0: δεν έχει κοινό όριο 0: δεν έχει κοινό όριο Περίπτωση Κανναβικής Διαίρεσης 1

28 ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ Όπου: = «ομαλοποιημένη» μέση τιμή

29 ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΟΣ

30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Συντελεστής Συσχέτισης Συντελεστής Συσχέτισης Pearson Product-Moment Συντελεστής Συσχέτισης Pearson Product-Moment Συντελεστής Συσχέτισης Spearman Rank Συντελεστής Συσχέτισης Spearman Rank Συντελεστής Συσχέτισης

31 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ SPEARMAN RANK

32 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Δείκτης Μοράν (Moran) I Δείκτης Μοράν (Moran) I Δείκτης Γκέρυ (Geary) C Δείκτης Γκέρυ (Geary) C Όπου: n = αριθμός των σημείων n = αριθμός των σημείων zi, zj =παρατηρούμενες τιμές στα σημεία i και j αντίστοιχα wij = στοιχεία του πίνακα χωρικής εγγύτητας W, που υποδηλώνει ένα μέτρο της χωρικής σχέσης μεταξύ των σημείων i και j wij = στοιχεία του πίνακα χωρικής εγγύτητας W, που υποδηλώνει ένα μέτρο της χωρικής σχέσης μεταξύ των σημείων i και j

33 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ = ο συνολικός αριθμός σημείων που έχουν τη συγκεκριμένη χωρική σχέση.

34 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Όπου: Για τον έλεγχο της εκτιμηθείσας τιμής, αρκεί να υπολογιστεί η τιμή:

35 ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Περίπτωση Δείκτη Μοράν I όπου: = τα στοιχεία του (nxn) πίνακα W(k) χωρικής εγγύτητας για το χωρικό βήμα k. εγγύτητας για το χωρικό βήμα k.

36  Με βάση τις τιμές των Ι(κ) μπορεί να σχεδιαστεί ένα συσχετόγραμμα όπου ο ένας άξονας είναι τα χωρικά βήματα και ο άλλος οι τιμές Ι(κ).  Οι τιμές σε κοντινά βήματα έχουν υψηλή συσχέτιση, αφού η αυτοσυσχέτιση σε υψηλότερα βήματα συναρτώνται εν μέρει από την αυτοσυσχέτιση σε χαμηλότερα βήματα. ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

37 ΣΥΣΧΕΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google