Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Εβδομάδα 3 Παρουσίαση Δεδομένων Στατιστική Ι. 2 Εισαγωγή Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, τα οποία είναι αδύνατον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Εβδομάδα 3 Παρουσίαση Δεδομένων Στατιστική Ι. 2 Εισαγωγή Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, τα οποία είναι αδύνατον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Εβδομάδα 3 Παρουσίαση Δεδομένων Στατιστική Ι

2 2 Εισαγωγή Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, τα οποία είναι αδύνατον να παρουσιαστούν χωρίς κάποια επεξεργασία. Αρχικές τιμές: Τα δεδομένα που συλλέγει ο ερευνητής Προτού αποφασίσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα περιγράψουμε τα δεδομένα μας πρέπει να απαντήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: - Είναι τα δεδομένα μας κατηγορικά ή ποσοτικά;

3 3 Οργάνωση & παρουσίαση κατηγορικών δεδομένων Οι πίνακες και τα διαγράμματα που παρουσιάζουν ποιοτικά δεδομένα πρέπει να δείχνουν τη συχνότητα (frequency) των περιπτώσεων κάθε κατηγορίας Συχνότητα: Ο αριθμός των ατόμων ή των περιπτώσεων που εμπίπτουν σε μια κατηγορία Απόλυτη Συχνότητα: Ο αριθμός των ατόμων ή των περιπτώσεων μιας κατηγορίας σε απόλυτο αριθμό Σχετική Συχνότητα: Ο αριθμός των ατόμων ή των περιπτώσεων μιας κατηγορίας σε ποσοστό (%) επί του συνόλου

4 4 Πίνακας Συχνοτήτων Κατηγορικών Δεδομένων Πίνακας 1: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συμμετεχόντων

5 5 Κυκλικό Διάγραμμα Διάγραμμα 1: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συμμετεχόντων.

6 6 Ακιδωτό Διάγραμμα Διάγραμμα 1: Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συμμετεχόντων.

7 7 Ο πιο συνηθισμένος τρόπος οργάνωσης μιας ομάδας ποσοτικών δεδομένων είναι η κατανομή συχνότητας (frequency distribution). Η κατανομή συχνότητας δείχνει πόσο συχνά συναντάται κάθε τιμή της μεταβλητής (όχι τόσο κατάλληλη για δεδομένα αναλογικής κλίμακας). Ομαδοποιημένη Κατανομή Συχνότητας: Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων ή των περιπτώσεων που εμπίπτουν σε κάθε διάστημα τιμών Οργάνωση & παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων

8 8 Παράδειγμα ομαδοποιημένης κατανομής συχνότητας Πίνακας 1: Ομαδοποιημένη Κατανομή Συχνότητας Εμφάνισης Τιμών

9 9 Πραγματικά όρια των αριθμών

10 10 Παράδειγμα ομαδοποιημένης κατανομής συχνότητας με αθροιστικές συχνότητες Αθροιστική συχνότητα: Ο αριθμός (ή το ποσοστό) των περιπτώσεων που μετρήθηκαν με μια τιμή της κλίμακας και όλες τις χαμηλότερες από αυτήν τιμές

11 11 Διάγραμμα μίσχου και φύλλων (Tukey, 1977) Σχήμα 1: Διάγραμμα Μίσχου-και-Φύλλων των Ηλικιών των Συμμετεχόντων.

12 12 Βελτιωμένο διάγραμμα μίσχου και φύλλων

13 13 Ιστόγραμμα Ερώτημα: ‘οι υπολογιστές δεν με φοβίζουν καθόλου’ (Ν=80) Διάγραμμα 1: Στάσεις των Φοιτητών Απέναντι στους Υπολογιστές.

14 14 Ιστόγραμμα ομαδοποιημένης κατανομής

15 15 Πολύγωνο συχνότητας

16 16 Η κατασκευή πολυγώνου συχνότητας Λάθος παράσταση Σωστή παράσταση Συχνότητα διαστημάτων 8-12 και 18-22= 7 Συχνότητα διαστήματος 13-17= 0

17 17 Η κατασκευή πολυγώνου συχνότητας Η επίδραση του χειρισμού του κάθετου άξονα στη μορφή του πολυγώνου…


Κατέβασμα ppt "1 Εβδομάδα 3 Παρουσίαση Δεδομένων Στατιστική Ι. 2 Εισαγωγή Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας συλλέγονται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, τα οποία είναι αδύνατον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google