Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Χορηγία και Εξεύρεση Πόρων Κ. Αλεξανδρής, PhD

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Χορηγία και Εξεύρεση Πόρων Κ. Αλεξανδρής, PhD"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Χορηγία και Εξεύρεση Πόρων Κ. Αλεξανδρής, PhD E-mail: kalexand@phed.auth.gr

2 Θεματικές Ενότητες  Πώληση της Χορηγίας  Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Χορηγίας  Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Χορηγίας

3 Η Διαδικασία Πώλησης μιας Χορηγίας Ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει χορηγό πρέπει να οργανώσει ένα ελκυστικό πακέτο και να το παρουσιάσει στο χορηγό μέσα από μια διαδικασία πώλησης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει χορηγό πρέπει να οργανώσει ένα ελκυστικό πακέτο και να το παρουσιάσει στο χορηγό μέσα από μια διαδικασία πώλησης. Βασικά στοιχεία της πώλησης μιας χορηγίας αποτελούν: Βασικά στοιχεία της πώλησης μιας χορηγίας αποτελούν:

4 Πώληση της Χορηγίας  Στάδιο 1 Η αναλυτική περιγραφή και ο ορισμός του Προϊόντος μας Η αναλυτική περιγραφή και ο ορισμός του Προϊόντος μας  Καλή Κατανόηση του Προϊόντος μας Προϊόντος μας  Καλή Παρουσίαση – Ελκυστικότητα Ελκυστικότητα

5

6 Πώληση της Χορηγίας  Στάδιο 2 Κοστολόγηση των Χορηγικών Πακέτων Κοστολόγηση των Χορηγικών ΠακέτωνΒάση:  Προϊόντος μας  Ανταποδοτικών Οφελών  Ανταγωνισμού  Αγοράς  Περιόδου

7 Πώληση της Χορηγίας  Στάδιο 3 Ο εντοπισμός των εταιριών με προφίλ πελατών που ταιριάζει με το προς χορήγηση Προϊόν Ο εντοπισμός των εταιριών με προφίλ πελατών που ταιριάζει με το προς χορήγηση Προϊόν Βασικά Σημεία  Προηγούμενη εμπλοκή σε χορηγίες  Διαφημιστικό budget  Άμεσα ανταποδοτικά οφέλη  Κύκλος ζωής του προϊόντος της εταιρίας  Στόχοι της Εταιρίας

8  Νέο Πλαίσιο Πολιτικής Έμμεσης Διαφήμισης (χορηγιών) Cyta  Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η Cyta εφαρμόζει νέο πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών).  Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο Οργανισμός θα δίνει έμφαση στους τομείς της Τεχνολογίας, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος,  θα επιδιώκει την ταύτισή του με δυναμικά έργα μεγάλης εμβέλειας, καθώς και με έργα που δικαιολογούν επιπρόσθετες ενέργειες προβολής προς περαιτέρω ταύτιση του Οργανισμού τόσο με τους πιο πάνω τομείς ενδιαφέροντος, όσο και με τα ίδια τα έργα. .

9  Οι αιτήσεις χορηγίας για εκδηλώσεις / διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός των πιο κάτω χρονικών περιόδων, θα γίνονται αποδεκτές ως ακολούθως:  Για εκδηλώσεις /διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2013) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2012.  Για εκδηλώσεις /διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους (1η Απριλίου – 30 Ιουνίου 2013) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013.  Για εκδηλώσεις /διοργανώσεις που προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους (1η Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2013) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου 2013

10

11 Πώληση της Χορηγίας  Στάδιο 4  Αποστολή με Ταχυδρομείο  Αποστολή με e-mail  Προσωπική Πώληση

12 Πώληση της Χορηγίας Στοιχεία Πώλησης  Σύντομη οπτική παρουσίαση  Αποδέσμευση από προσωπικές προτιμήσεις (ομάδες κτλ) (ομάδες κτλ)  Εναλλακτικές Λύσεις  Διαχείριση Διαφημιστικού Budget  Πρόσκληση για Ξενάγηση  Καταγραφή Στάσεων  Follow up Προβλήματα;

13 Πώληση Μιας Χορηγίας  Υπογραφή Συμβολαίων  Τρόπος Πληρωμής  Τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων  Ανακοίνωση της Χορηγίας  Τήρηση των Ανταποδοτικών Οφελών

14 Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Ποια Χορηγία είναι Πετυχημένη;

15 Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας  Η έρευνα σε αυτόν το χώρο βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες.  Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 200 μεγάλων εταιριών / χορηγών, το 40% από αυτές δεν έκανε καμία δαπάνη, προκειμένου να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των χορηγικών τους επενδύσεων (IEG, 2002).

16 Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Η δυσκολία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της χορηγίας οφείλεται: Η δυσκολία εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της χορηγίας οφείλεται:  Στις αλληλεπιδράσεις από την ταυτόχρονη χρήση διάφορων στρατηγικών επικοινωνίας (π.χ. διαφημιστικών μέσων).  Στην επίδραση εξωγενών μεταβλητών, όπως αλλαγές στο οικονομικό / κοινωνικό περιβάλλον.  Σε απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις καταναλωτικές στάσεις.

17 Την αναγνώριση του χορηγού Το ενδιαφέρον για τα προϊόντα του χορηγού Την επιθυμία (θετικές στάσεις) για αγορά προϊόντων του χορηγού Την απόφαση για αγορά προϊόντων του χορηγού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

18 CASE STUDY  TATE GALLERY

19 Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Α) Κάλυψη και προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας / δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας / δημοσιότητα ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;

20 Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Β) Αναγνωρισιμότητα του χορηγού χορηγού Γ) Επίδραση στην εικόνα του χορηγού χορηγού Δ) Επίδραση στις καταναλωτικές προθέσεις καταναλωτικές προθέσεις ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

21 Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Ε) Επίδραση στις πωλήσεις  ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;

22 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας Ποιοι Παράγοντες Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας μιας Χορηγίας; Ποιοι Παράγοντες Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας μιας Χορηγίας;

23 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 1. Οι συνθήκες έκθεσης 1. Οι συνθήκες έκθεσης Η γνώση και ανάκληση του χορηγού βελτιώνεται σημαντικά με την αύξηση του χρόνου έκθεσης του κοινού (θεατών) στο χορηγό και το σήμα του. Η γνώση και ανάκληση του χορηγού βελτιώνεται σημαντικά με την αύξηση του χρόνου έκθεσης του κοινού (θεατών) στο χορηγό και το σήμα του.

24

25

26 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 2. Το μήνυμα 2. Το μήνυμα Ο σχεδιασμός του μηνύματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας όπως επίσης και η εξοικείωση του κοινού με το σήμα και όνομα του χορηγού (π.χ. γνωστή εταιρία). Ο σχεδιασμός του μηνύματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας όπως επίσης και η εξοικείωση του κοινού με το σήμα και όνομα του χορηγού (π.χ. γνωστή εταιρία).

27

28 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 3. Τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά των θεατών / 3. Τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά των θεατών / τηλεθεατών συμμετεχόντων: τηλεθεατών συμμετεχόντων: Έρευνες έχουν δείξει ότι δημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η κοινωνικοί-οικονομική κατάσταση συνδέονται με την αναγνωρισιμότητα του χορηγού. Έρευνες έχουν δείξει ότι δημογραφικές μεταβλητές, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η κοινωνικοί-οικονομική κατάσταση συνδέονται με την αναγνωρισιμότητα του χορηγού.

29 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας  Φίλαθλοι στο Μπάσκετ;  Φίλαθλοι στο Ποδόσφαιρο;  Θεατές Συναυλίας Pop Συγκροτήματος;  Θεατές ενός Skate Board Exhibition;  Θεατές στο Μέγαρο Μουσικής;  Θεατές ενός Παραδοσιακού Φεστιβάλ;

30 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 4. Ο βαθμός ενεργούς συμμετοχής (involvement) των θεατών προς το συγκεκριμένο άθλημα / event / ομάδα / συνέδριο κτλ. 4. Ο βαθμός ενεργούς συμμετοχής (involvement) των θεατών προς το συγκεκριμένο άθλημα / event / ομάδα / συνέδριο κτλ. Θεατές οι οποίοι θεωρούν το συγκεκριμένο άθλημα ως σημαντικό στοιχείο της ζωής τους (π.χ. συμμετέχουν και οι ίδιοι σ αυτό στον ελεύθερο χρόνο τους) είναι πιο πιθανό να έχουν αυξημένη αναγνωρισιμότητα του χορηγού. Θεατές οι οποίοι θεωρούν το συγκεκριμένο άθλημα ως σημαντικό στοιχείο της ζωής τους (π.χ. συμμετέχουν και οι ίδιοι σ αυτό στον ελεύθερο χρόνο τους) είναι πιο πιθανό να έχουν αυξημένη αναγνωρισιμότητα του χορηγού.

31 Παραδείγματα  Skateboarders  Wind-surfers  Δρομείς Ορεινών Μαραθωνίων  Θεατές Παραδοσιακών Φεστιβάλ  Bikers  Φίλαθλοι Συγκεκριμένων Ομάδων  Συμμετέχοντες σε Φεστιβάλ

32 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 5. Οι αντιλήψεις (στάσεις) των θεατών προς το θεσμό της χορηγίας. 5. Οι αντιλήψεις (στάσεις) των θεατών προς το θεσμό της χορηγίας. Θεατές / συμμετέχοντες οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη χορηγία ως μια διαδικασία η οποία συντελεί στην εμπορευματοποίηση είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν θετικές καταναλωτικές στάσεις προς το χορηγό. Θεατές / συμμετέχοντες οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη χορηγία ως μια διαδικασία η οποία συντελεί στην εμπορευματοποίηση είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν θετικές καταναλωτικές στάσεις προς το χορηγό. Πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα (Alexandris et al., 2005) έδειξε ότι ο παράγοντας αυτός είναι από τους πιο σημαντικούς για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας της χορηγίας. Πρόσφατη έρευνα στην Ελλάδα (Alexandris et al., 2005) έδειξε ότι ο παράγοντας αυτός είναι από τους πιο σημαντικούς για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας της χορηγίας.

33 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 6. Ο βαθμός ταύτισης των 6. Ο βαθμός ταύτισης των θεατών με τον θεατών με τον χορηγούμενο. χορηγούμενο. Εταιρία που θα επενδύσει στη χορηγία ομάδας με «πιστούς» («ταυτισμένους») χορηγούμενους θα έχει πιθανότατα πιο πολλά οφέλη από τη χορηγία. Εταιρία που θα επενδύσει στη χορηγία ομάδας με «πιστούς» («ταυτισμένους») χορηγούμενους θα έχει πιθανότατα πιο πολλά οφέλη από τη χορηγία.

34

35 Παράγοντες που Συνεισφέρουν στην Αύξηση της Αποτελεσματικότητας της Χορηγίας 7. H σωστή ενσωμάτωση της χορηγίας στο μίγμα της επικοινωνίας. 7. H σωστή ενσωμάτωση της χορηγίας στο μίγμα της επικοινωνίας. Η χορηγία θα πρέπει να διαφημιστεί. Η χορηγία θα πρέπει να διαφημιστεί. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να αφιερωθεί στην προώθηση της χορηγίας. Συνεπώς, ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να αφιερωθεί στην προώθηση της χορηγίας.


Κατέβασμα ppt "Η Χορηγία και Εξεύρεση Πόρων Κ. Αλεξανδρής, PhD"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google